Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Hoppa till huvudinnehåll
We strive to make our website accessible and enjoyable for all users, however if there is informations you cannot easily access, please call a Salomon customer service agent at customer-phone-number or contact us through the contact form
Tips

Hitta produkterna och alla de tips du behöver för din sportaktivitet

Hur ska du valla dina längdskidor?

 

För att hålla dina skidor i perfekt skick bör du valla dem. Ju oftare du vallar dem, desto bättre kommer de att glida. Att valla längdskidor kan verka krångligt och dyrt, men det gäller framförallt tävlingsåkning på högsta nivå. Att valla skidor för underhåll och motionsåkning kan däremot göras på ett snabbt och enkelt sätt. Följ våra råd för att få bra glid på dina skidor för både skate och klassisk åkning!

Utrustning för att valla längdskidor

För att ta hand om dina skidor på bästa sätt behöver du följande grundläggande utrustning:

 • Vallajärn
 • Styrspårsskrapa (sickel)
 • Plastsickel
 • Borste
 • Paraffin (glidvalla)

Det finns kompletta paket som innehåller ovanstående och som kostar cirka 100 euro.

Du kan också lägga till ett vallaställ för att bättre kunna fixera dina skidor när du ska valla.

Vallajärn

Vallajärn används för att paraffinera (smälta vallan) jämt över skidans belag. Du kan reglera temperaturen på järnet för att anpassa den till olika vallor.

Styrskårsskrapa

En skrapa för att få bort vallan ur belagets styrspår.

Plastsickel

Du bör använda en plastsickel, inte en stålsickel, när du ska avlägsna vallan från belaget efter att det kallnat.

Vallaborste

Använd gärna en mässingsborste eller borste med vildsvinshår för att rengöra belaget före vallning. Du kan också borsta efter vallning och sickling med plastsickel för att få bort all valla ur belagets struktur.
En andra borste av nylon används med fördel för att avsluta vallningsprocessen och polera upp belaget.

Paraffin (glidvalla)

Till att börja med kan du använda ett hårdare universalparaffin till dina skidor. Det fungerar bra för, i princip, alla snötyper.

För att uppnå ännu bättre glid kan du välja paraffin med hänsyn till snöns temperatur och fuktighet.

Vaxa dina skridskor i tre steg


Hur ska du valla dina skateskidor?

Skateskidor vallas i tre steg:

 • Rengör belaget genom att borsta
 • Använd vallajärnet för att smälta paraffinet och värma in det i belaget över hela skidan
 • Sickla och borsta belaget


1. Rengöra belaget

Första steget är att rengöra belaget genom att borsta det med en mässingsborste eller en borste med vildsvinshår. Du bör borsta utmed skidans åkriktning, från spetsen och bakåt. Det här är ett nödvändigt steg för att förbereda belaget för vallan.

Om du har åkt på smutsig snö kan du behöva använda ett flytande medel, så kallat ”vallaväck” innan du använder borsten.

2. Glidvallning

Anpassa temperaturen på vallajärnet så att du följer vallaproducentens rekommendationer. Vanligen rekommenderas 100 grader för ett universalparaffin. Kom ihåg att ett hårdare paraffin (för kalla snöförhållanden) kräver att du värmer vallan längre.

När vallajärnet är varmt, håll glidvallan mot järnet och smält den så att den droppar ner på belaget. En omgång på varje sida av styrspåret över hela skidan ska räcka.

Ett mer resurssnålt sätt att valla är att gnugga på glidvallan direkt på belaget (som när du använder en krita) och sedan värma in det med ett vallajärn.

Till sist lägger du vallajärnet mot belaget och smälter ut vallan jämt över hela skidan. Håll inte järnet stilla för länge på samma ställe eftersom belaget då kan bli extremt varmt och ta skada.

3. Sickla och borsta belaget

Låt belaget och vallan kallna i rumstemperatur i minst 10 minuter.

Avlägsna vallan i styrsspåret med en styrskårsskrapa.

Fortsätt sedan med en plastsickel för att avlägsna vallan på glidytorna. Arbeta från spetsen och bakåt. Ta inte i för mycket eftersom du kan skada belaget om du slinter med sickeln. Fortsätt tills vallan är borta från ytan.

Till sist; borsta belaget med en mässings- eller vildsvinsborste från spetsen och bakåt för att avlägsna de sista vallaresterna.

Du kan sedan avluta med en nylonborste för att ge skidorna en snabb och glänsande finish.

Vallningen är klar!
--- Upptäck alla våra skateskidor: för HONOM | för HENNE

Två glidzoner på skidbasen


Hur ska du valla dina klassiska skidor?

Dina klassiska skidor har två glidzoner; en fram och en bak. Fästzonen finns på mitten av skidan, under foten.

Glidvallning av klassiska skidor

Vallning av glidzonerna sker på samma sätt som vallning av skateskidor, men var noga med att inte glidvalla fästzonen.

 • Rengör skidan genom borstning
 • Smält på paraffinet och värm in det i de två glidzonerna
 • Låt vallan kallna i minst tio minuter
 • Sickla styrskåran och resten av skidan för att avlägsna det mesta av vallan
 • Borsta för att få bort det sista av vallan och få en bättre finish.

För skinskidor finns en speciell valla som ger både glid och fäste.
 

Fästvallning av klassiska skidor

Det är bara vallningsbara skidor som ska fästvallas i fästzonen, under foten. Skinskidor och skidor med fiskfjäll behöver ingen fästvalla.

Att fästvalla klassiska längdskidor innebär alltid att kompromissa mellan fäste och glid och den här typen av vallning kräver en viss kunskap.

Med hänsyn till snöförhållanden finns egentligen två typer av fästvallor:
-    Burkvalla: den här gnuggas direkt på skidan i fästzonen. Den fungerar framförallt i kall, ny snö.
-    Klistervalla: en kletig valla på tub. Den fungerar bäst i blöt och/eller gammal, omvandlad snö.

Varje typ av valla finns i flera olika varianter, för olika förhållanden och temperaturer. Du bör skaffa dig egna erfarenheter för att lyckas med vallningen.

Lyckad fästvallning är en konst och därför kan skinskidor vara en enklare och bättre lösning för den som vill åka klassisk längdåkning.
--- Upptäck våra klassiska skidor: för HONOM | för HENNE

Välj ditt vax med tanke på snötemperatur och struktur
Nordisk skisula


Förbättra ditt glid med rätt valla

Vill du optimera vallningen för att prestera ännu bättre? Först och främst gäller det att välja rätt valla utifrån rådande snöförhållanden och temperatur.

Det finns också fem olika typer av hydrofoba (vattenfrånstötande) vallor. De olika varianterna avspeglas i vallans kvalitet och… pris:

 • CH står för hydrocarbon (eller kolväten på svenska): en mer ekonomisk underhållsvalla, utan fluor. Den kostar ungefär 9 euro för ett block på 60 gram.
 • LF står för lågfluor: en universalvalla som med sitt innehåll av fluor ger bättre glid. Den kostar cirka 15 euro för 60 gram.
 • HF står för högfluor: den mest populära tävlingsvallan med ett högt fluorinnehåll. Dubbelt så dyr som LF-vallan.
 • Fluorpulver: den här vallan är i pulverform och det är den bästa glidvallan som finns. Den är också den dyraste och appliceringsmetoden är avancerad, något som gör att den bara kan rekommenderas för tävling på högsta nivå. Priset på 130 euro för en liten flaska gör å andra sidan användningen självreglerande.
 • Toppning: rena fluorklossar och flytande fluor som med fördel används i kombination med fluorpulver och förbättrar glidet de första kilometrarna på tävling.

 

Att valla dina längdskidor är faktiskt ganska enkelt och bör göras över hela säsongen. Skidåkare som är noga med prestationen kan spendera mer tid och pengar på vallning, men även om du inte tillhör den kategorin bör du inte vänta tills ditt belag börjar vitna innan du plockar fram vallajärnet!