Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Hoppa till huvudinnehåll
We strive to make our website accessible and enjoyable for all users, however if there is informations you cannot easily access, please call a Salomon customer service agent at customer-phone-number or contact us through the contact form
Tips

Hitta produkterna och alla de tips du behöver för din sportaktivitet

Warranty

SALOMON BEGRÄNSAD GARANTI POLICY

Tack för att du köpte denna SALOMON produkt. 

SALOMON ditribuerar sina produkter genom sitt världsomspännande nätverk av auktoriserade SALOMON distributörer och minutförsäljare och på SALOMON Online Store på adresserna www.salomon.comwww.salomonrunning.comwww.salomonfreeski.com. (SALOMON Online Store) 

Nedan finner du alla SALOMON garanti policy detaljer som erbjuds av SALOMON och SALOMON auktoriserade minutförsäljare. 

I. Begränsad Garanti

Denna garanti policy är giltig med början 1:a juli 2011.
SALOMON ger denna garanti åt konsumenter som köpt en SALOMON produkt (Produkter) från SALOMON eller en av dess auktoriserade minutförsäljars. SALOMON garanterar att alla nya Produkter är fria från tillverknings eller materialfel (Defekter) för Garanti Perioden såsom det definierats nedan. Denna garanti är tillämplig endast på Defekter som hittats under Garanti Perioden och är giltig endast med avseende på Produktens original köpare. SALOMON Produkter är i enlighet med deras beskrivningar och specifikationer; det är på ditt ansvar att se till att Produkterna du köpt är ämnade för ditt användningsändamål. Denna garanti är giltig och verkställbar endast i landet där Produkten köptes av sin original köpare såvida SALOMON har ämnat att produkten erbjuds till salu i landet i fråga. Denna garanti är verkställbar i vilket som helst land inom EEC där SALOMON har en auktoriserad importör, dotterbolag eller distributör. Se listan på auktoriserade minutförsäljare. Beroende på landet kan särskilda eller varierade garantier vara tillämpliga på basis av tillämplig lag. Ingenting i denna garanti policy kan exkludera eller begränsa dessa juridiska stadganden. 

Garanti Period

Garanti Perioden börjar då Produkten minutköpts av den originala köparen. Produkten kan omfatta flera olika delar och de olika delarna kan omfattas av olika Garanti Perioder (se nedan för alla garantiers Garanti Perioder som kan vara tillämpliga på din Produkt). 

Garanti Perioderna är: 

a. Fem (5) år för slalomskids bindningar köpta originalt innan 1:a oktober 2011. 
b. Tre år (3) för vintersports byxor och jackor
c. Två (2) år för alla andra Produkter


Till den del det är tillåtet under nationell lag förlängs, förnyas eller påverkas inte Garanti Perioden av senare återförsäljning, reparation eller ersättande av Produkten. Dock ges garanti för resten av Garanti Perioden för delar som reparerats eller ersättande Produkter under Garanti Perioden om och på villkor att ersättandet eller reparationen har gjorts av SALOMON eller en av SALOMON auktosiserad minutförsäljare. 
Beroende på landet kan specifika eller varierade Garanti Perioder tillämpas på basis av tillämplig lag. Ingenting i denna garanti policy kan utesluta eller begränsa dylik lagstiftning. 

II. Villkor och begränsningar 

1.) Denna begränsade garanti täcker inte: 
a) Normalt slitage på Produkten
b) Defekter som orsakats av transport eller lagring av Produkten
c) Defekter eller skada förorsakad av inkorrekt användning eller dåligt bevarande
d) Skada som förorskats av att instruktionerna i Produktens användarmanual inte följts
e) Skada som härrör sig från modifiering av produkter
f) Effekt av vassa föremål, förorsakade av torsion, kompression, ett fall, en abnormal inverkan eller andra förehavanden inte under SALOMONs rimliga kontroll

2. Denna begränsade garanti är inte verkställbar om: 
a. Produkten inte returneras i original förpackningen, om den har modifierats eller reparerats av någon annan än SALOMON eller en auktoriserad SALOMON minutförsäljare; 
b. Produkten har reparerats med icke-auktoriserade reservdelar; 
c. Produktens serienummer har avlägsnats, modifierats eller gjorts oläslig. 

III. Verkställbarhet av garantin

SALOMON eller dess auktoriserade minutförsäljare skall enligt eget val antingen (a) reparera Produkten eller (b) ersätta Produkten gratis. Den lämpliga ersättningen bestäms av SALOMON på basis av följande: (a) värdet på Produkten utan Defekt, (b) Defektens viktighet, och olägligheten de olika sätten skulle orsaka original köparen. SALOMON går med på att all reparation eller ersättande av Produkten kommer att ske inom en rimlig tid. För alla garanti krav var god och tillhandahåll Produkten och bevis på köpet till den närmaste SALOMON minutförsäljare eller om du köpt Produkten från SALOMON Online Store, var god kontakta Customer Service. 

IV. Ansvarsbegränsning

TILL DEN MAXIMALA OMFATTNINGEN TILLÅTEN AV TILLÄMPLI LAG SKALL DENNA GARANTI VARA DIN ENDA OCH EXKLUSIVA PÅFÖLJD OCH DEN ÄR ISTÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER KONKLUDEDNTA. SALOMON SKALL INTE VARA ANSVARIG FÖR SÄRSKILD, ACCIDENTELL, STRAFF ELLER INDIREKT SKADA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLORAD ANTICIPERAD FÖRDEL, FÖRLORAD ANVÄNDNING, FÖRLORAD INKOMST, KOSTNADER FÖR SUBSTITUERANDE UTRUSTNING OCH FACILITET, KRAV FRÅN TREDJE PARTER, SKADA PÅ EGENDOM SOM FÖRORSKATS AV KÖPET ELLER ANVÄNDNINGEN AV PRODUKTEN ELLER SOM FÖRORSAKATS AV BROTT MOT GARANTIN, BROTT MOT AVTAL, VÅLLANDE, STRIKT ANSVAR ELLER NÅGON JURIDISK TEORI , ÄVEN OM SALOMON KÄNDE TILL SANNOLIKHETEN FÖR DYLIKT SKADA. SALMON SKALL INTE ANSVARA FÖR DRÖJSMÅL I TILLHANDAHÅLLANDET AV GARANTI SERVICE. 

För alla garanti krav, var god och se FAQ/RETURN POLICY på adressen www.salomon.com