Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Przejdź do treści
We strive to make our website accessible and enjoyable for all users, however if there is informations you cannot easily access, please call a Salomon customer service agent at customer-phone-number or contact us through the contact form
Tips

znajdź produkty i wszystkie porady dotyczące swojej aktywności sportowej

Gwarancja

 

GWARANCJA


Dziękujemy za zakup produktu Salomon®. Mamy nadzieję, że będą Państwo w pełni usatysfakcjonowani z użytkowania tego produktu.

Jeśli spostrzegą Państwo jakiekolwiek wady, które spowodują uczucie dyskomfortu w trakcie użytkowania butów uprzejmie prosimy o wzięcie pod uwagę poniższych warunków gwarancji na buty marki Salomon®. Buty Salomon podlegają gwarancji na wszystkie wady fabryczne przez okres 1 roku licząc od daty zakupu.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego transportu, magazynowania, nie przestrzegania sposobu użytkowania, wskutek normalnego zużycia, czy też przeróbek produktu.

Gwarancja udzielana jest jedynie na produkty zakupione u koncesjonowanego sprzedawcy produktów Salomon. Wszelkie roszczenia wynikające z posiadanej gwarancji należy kierować do najbliższego koncesjonowanego punktu sprzedaży Salomona, dostarczając oczyszczoną parę obuwia, oraz okazując paragon jako dowód zakupu. Jedynym zobowiązaniem Salomon® jest naprawa, lub wymiana produktu uznanego za wadliwy.

Gwarancja dotyczy jedynie wadliwego elementu a nie całej pary obuwia. Gwarancja ta daje Wam pewne szczególne prawa. Jednakże, w zależności od kraju, prawa te mogą być różne.