Przejdź do treści
We strive to make our website accessible and enjoyable for all users, however if there is informations you cannot easily access, please call a Salomon customer service agent at customer-phone-number or contact us through the contact form
Tips

znajdź produkty i wszystkie porady dotyczące swojej aktywności sportowej

Wdrożenie specjalnych środków ostrożności na czas pandemii wirusa SARS-CoV-2
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Gwarancja

 

GWARANCJA


Dziękujemy za zakup produktu Salomon®. Mamy nadzieję, że będą Państwo w pełni usatysfakcjonowani z użytkowania tego produktu.

Jeśli spostrzegą Państwo jakiekolwiek wady, które spowodują uczucie dyskomfortu w trakcie użytkowania butów uprzejmie prosimy o wzięcie pod uwagę poniższych warunków gwarancji na buty marki Salomon®. Buty Salomon podlegają gwarancji na wszystkie wady fabryczne przez okres 1 roku licząc od daty zakupu.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego transportu, magazynowania, nie przestrzegania sposobu użytkowania, wskutek normalnego zużycia, czy też przeróbek produktu.

Gwarancja udzielana jest jedynie na produkty zakupione u koncesjonowanego sprzedawcy produktów Salomon. Wszelkie roszczenia wynikające z posiadanej gwarancji należy kierować do najbliższego koncesjonowanego punktu sprzedaży Salomona, dostarczając oczyszczoną parę obuwia, oraz okazując paragon jako dowód zakupu. Jedynym zobowiązaniem Salomon® jest naprawa, lub wymiana produktu uznanego za wadliwy.

Gwarancja dotyczy jedynie wadliwego elementu a nie całej pary obuwia. Gwarancja ta daje Wam pewne szczególne prawa. Jednakże, w zależności od kraju, prawa te mogą być różne.