Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Przejdź do treści
We strive to make our website accessible and enjoyable for all users, however if there is informations you cannot easily access, please call a Salomon customer service agent at customer-phone-number or contact us through the contact form
Tips

znajdź produkty i wszystkie porady dotyczące swojej aktywności sportowej

2025 objectives

100% produktów marki Salomon zawiera informację dla klienta o wpływie na środowisko
100% czołowych dostawców materiałów podpisało lub wykazało w inny sposób zgodność z programami zgodności z wymogami materiałowymi oraz listami substancji zabronionych na poziomie poszczególnych kategorii
100% nowych produktów marki Salomon będzie tworzonych zgodnie z jedną zasadą lub kilkoma naszymi zasadami gospodarki obiegowej

dokładamy starań, aby ograniczać wpływ naszych produktów na środowisko

Korzystamy z kilku narzędzi do pomiaru i poprawy wpływu materiałów i produktów:
> Program zgodności z wymogami materiałowymi i listy substancji zabronionych (RSL)
> Partner systemu bluesign®
> Moduły Marki i Produktu Wskaźnika Higg
> Zasady gospodarki obiegowej Salomon (w fazie pilotażowej)

zgodność z wymogami produktowymi i materiały potencjalnie niebezpieczne

Listy kategorii RSL (substancji zabronionych) określają wytyczne firmy Salomon z zakresu kontroli i monitorowania substancji niebezpiecznych w produktach.
Celem wytycznych jest zapewnienie, by materiały, części składowe i gotowe produkty dostarczane do firmy Salomon lub do celów jej działalności były zgodne z lokalnymi przepisami prawnymi dotyczącymi toksyczności, środowiska i bezpieczeństwa produktu. Firma Salomon opracowała szczegółowe wytyczne RSL dotyczące kategorii obuwia, odzieży i sprzętu, a obecnie opracowuje wytyczne do innych kategorii dotyczące kontroli i monitorowania substancji niebezpiecznych w produktach.

partner systemu bluesign®

W lipcu 2013 r. odzież i sprzęt marki Salomon dołączyły do sieci partnerów systemu bluesign®.
Członkostwo obejmuje wszystkie marki Amer Sports w kategorii odzieży i sprzętu.
System bluesign® to rozwiązanie z zakresu zrównoważonej produkcji tekstyliów eliminujące szkodliwe substancje od samego początku procesu produkcji.

Ponadto wyznacza i kontroluje standard bardziej przyjaznej dla środowiska i bezpieczniejszej produkcji. Dzięki temu gotowy produkt tekstylny nie tylko spełnia wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa konsumenta na całym świecie, ale także daje klientom gwarancję, że otrzymują zrównoważony produkt.
45%
NASZYCH DOSTAWCÓW TO PARTNERZY BLUESIGN®

określone obszary rozwoju

  • USTALIĆ WYTYCZNE WDROŻENIA ZASAD GOSPODARKI OBIEGOWEJ SALOMON.
  • KONTYNUOWAĆ PROJEKT WYCOFYWANIA PFC.
  • WPROWADZIĆ MODUŁ PRODUKTU WSKAŹNIKA HIGG I ZASTOSOWAĆ WSKAŹNIK ZRÓWNOWAŻONYCH MATERIAŁÓW W NARZĘDZIU ROZWOJU PRODUKTÓW MARKI SALOMON.

A PROPOS DE SALOMON

Salomon has been playing in the French alps since 1947.
Our passion for outdoor sports, new technologies and craftsmanship has driven us - and still does - to create progressive gear to enable you to freely enjoy and challenge yourself in the great outdoors.
Don’t wait any longer.
Now, it’s time to play.