Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Przejdź do treści
We strive to make our website accessible and enjoyable for all users, however if there is informations you cannot easily access, please call a Salomon customer service agent at customer-phone-number or contact us through the contact form
Tips

znajdź produkty i wszystkie porady dotyczące swojej aktywności sportowej

2025 objectives

Liczą się rozgrywający
Utrzymywać wysoki poziom zadowolenia pracowników. Obecnie 60% pracowników wyraża „satysfakcję” lub „wysoką satysfakcję” z pracy w firmie Salomon.
Przeznaczać 2,5% funduszu płac na szkolenia/coaching
Zapewnić, by 100% dostawców spełniało lub wykraczało ponad minimalny poziom naszych standardów odpowiedzialności społecznej
Zwiększyć odsetek odpadów kierowanych do recyklingu / ponownego użycia w całej działalności firmy do 70%

życie codzienne w Annecy Design Center

bezpieczna przechowalnia rowerów

Pracownicy mają do dyspozycji bezpieczny parking rowerowy z 136 miejscami

transport

Salomon należy do lokalnego stowarzyszenia na rzecz rozwoju środków transportu niskoemisyjnego (Mouv’eco): ścieżek rowerowych, przechowalni rowerów, car-poolingu, autobusów (3 linie w bliskiej odległości), pociągów (5 minut piechotą od stacji)

Rada pracowników

ADC prowadzi 37 klubów sportowych i kulturalnych liczących ok. 900 członków.

The Annecy design center

Annecy Design Center (ADC) mierzy 33 500 m2 i codziennie przebywa w nim ponad 700 osób.

Sala sportowa i zajęcia jogi

ADC dysponuje 110-metrową salę sportową, gdzie 1/3 personelu regularnie ćwiczy (przed pracą, w przerwie obiadowej lub pod koniec dnia). Pracownicy mogą także korzystać z sali do jogi, gdzie trzy razy w tygodniu odbywają się zajęcia jogi prowadzone przez instruktora.

Żywność organiczna

Codziennie wydawanych jest ponad 600 posiłków. 15% to żywność organiczna.

Wydarzenia firmowe

Co najmniej dwa razy w roku Salomon organizuje wydarzenia firmowe dla pracowników. Ich celem jest integracja, zabawa i dzielenie się wyjątkowymi momentami związanymi z marką Salomon. Gwiazdka firmowa to tradycja od grudnia 2010 r. Wszyscy pracownicy przebierają się zgodnie z motywem przewodnim, a impreza w ADC trwa do białego rana.

Training

Zorganizowano 10 000 godzin szkoleń dla 700 pracowników i podjęto ok. 1000 działań szkoleniowych.

monitorowanie odpowiedzialności społecznej

Poprzez Amer Sports Corporation firma Salomon koncentruje się na ochronie praw człowieka i poprawie warunków pracy oraz przejrzystości w łańcuchu dostaw. W celu zapewnienia zgodności partnerów biznesowych i zakładów produkcyjnych z naszymi standardami wdrożyliśmy Program Monitorowania Odpowiedzialności Społecznej, zgodnie z którym przeprowadzamy audyty obecnych i nowych dostawców marek Amer Sports (oraz naszych własnych zakładów produkcyjnych).
Częścią koncepcji odpowiedzialności społecznej Amer Sports jest firmowy kodeks postępowania, polityka etyczna (dostępna w 25 językach) dla dostawców oraz polityka odpowiedzialności społecznej. Politykę etyczną podpisują dostawcy.Stosując wszechstronny program audytu podmiotów zewnętrznych, dział zaopatrzenia Amer Sports w Hongkongu zapewnia, że dostawcy spełniają firmowe standardy działalności etycznej, a zespół ds. społecznej odpowiedzialności biznesu przechodzi szkolenie z zakresu programu systemu zarządzania społecznego i środowiskowego (SA8000).

GŁÓWNE DANE: WYNIKI AUDYTU ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ

79%
Of our factories are above 75% of audit score (gold)

Firma przegląda i analizuje wyniki audytów, aby określać możliwości przeprowadzenia szkoleń podnoszących wydajność. Dostawcy, który uzyskają status „pełnej zgodności”, otrzymują nagrodę. Amer Sports współpracuje także z różnymi organizacjami pozarządowymi, takimi jak program „Better Work for the Better Factories Cambodia”, oraz regularnie uczestniczy w warsztatach Better Work przygotowanych przez Międzynarodową Organizację Pracy. W przypadku naruszeń polityki etycznej plakat wywieszony w zakładzie zawiera adres e-mail do kontaktu ([email protected]), a wszelkie informacje są traktowane przez azjatycki dział zaopatrzenia Amer Sport z najwyższą poufnością.

wskaźnik higg – moduł zakładu

Sustainable Apparel Coalition (SAC) to czołowy związek branży odzieżowej, obuwniczej i tekstyliów domowych na rzecz stabilnej produkcji. W 2015 r. firma Salomon postanowiła dołączyć do SAC i wykorzystać Wskaźnik Higg do mierzenia postępów w zakresie wpływu marek i ich łańcuchów dostaw na środowisko i społeczeństwo. Celem jest pełna integracja tych stosowanych na całym świecie narzędzi z naszą codzienną działalnością.

Producenci stosują Moduły Zakładu Higg do pomiaru wydajności środowiskowej i społecznej poszczególnych zakładów co najmniej raz w roku, a oceny w ramach Modułu Środowiska podlegają obecnie weryfikacji biegłego zakładowego zatwierdzonego przez SAC. Kierownicy zakładu mogą porównać swoje wyniki z innymi. Pytania o poziom aspiracji zawarte w module zapewniają producentom jasny obraz potrzeb rozwojowych i wskazują na najlepsze stosowane obecnie praktyki. Moduł środowiskowy zakładu mierzy systemy zarządzania środowiskowego i emisje gazów cieplarnianych, zużycie wody, ścieki, emisję zanieczyszczeń do atmosfery (jeżeli dotyczy), gospodarkę odpadami oraz zużycie chemikaliów i zarządzanie nimi.

higg chart

46%
NASZYCH FABRYK ODZIEŻY I SPRZĘTU STOSUJE MODUŁ ZAKŁADU WSKAŹNIKA HIGG

Marki odzieżowe i obuwnicze takie jak Salomon stosują Moduł Marki Wskaźnika Higg do pomiaru i poprawy wpływu swoich produktów i działań na środowisko i społeczeństwo. W 2016 r. firma Salomon zaczęła stosować Moduł Marki do swojej odzieży, sprzętu i obuwia. Opracowała szczegółowe plany działań, aby poprawić wynik i zmniejszyć ogólny wpływ na środowisko i społeczeństwo.

POBIERZ PLIK PDF

określone obszary rozwoju

  • DĄŻYĆ DO OPTYMALIZACJI WYDATKÓW NA SZKOLENIA, ABY LEPIEJ SPEŁNIAĆ POTRZEBY ORGANIZACJI I UTRZYMYWAĆ ZDOLNOŚĆ ZATRUDNIANIA.
  • PUBLIKOWAĆ NASZE LISTY DOSTAWCÓW I WYNIKI AUDYTÓW SPOŁECZNYCH WE WSZYSTKICH KATEGORIACH.
  • ZACHĘCAĆ WSZYSTKICH DOSTAWCÓW DO STOSOWANIA WSKAŹNIKA HIGG DO POMIARU WPŁYWU NA STABILNOŚĆ ROZWOJU I KREOWAĆ POZYTYWNĄ ZMIANĘ W ŁAŃCUCHU DOSTAW.

A PROPOS DE SALOMON

Salomon has been playing in the French alps since 1947.
Our passion for outdoor sports, new technologies and craftsmanship has driven us - and still does - to create progressive gear to enable you to freely enjoy and challenge yourself in the great outdoors.
Don’t wait any longer.
Now, it’s time to play.