Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Przejdź do treści
We strive to make our website accessible and enjoyable for all users, however if there is informations you cannot easily access, please call a Salomon customer service agent at customer-phone-number or contact us through the contact form
Tips

znajdź produkty i wszystkie porady dotyczące swojej aktywności sportowej

2025 objectives

Zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 20% na 1 mln euro rocznego przychodu (w porównaniu z poziomem z 2015 r.)
Do zabawy potrzebne jest odpowiednie miejsce

Jean-Marc Pambet, CEO

ochrona miejsc zabawy: promowanie partnerstwa ze stowarzyszeniami

Zmiana klimatu

Firma Salomon dąży do zmniejszenia swojego wpływu na środowisko.
W tym celu wprowadziła trzy narzędzia do jego monitorowania i zmniejszania:

 

ŚLAD WĘGLOWY:

Przez Amer Sports firma Salomon corocznie analizuje ślad węglowy całej firmy i uczestniczy w Projekcie Badania Śladu Węglowego (www.cdp.net).

Pośród głównych działań dotyczących ograniczenia śladu węglowego mamy:

 

ISO 14001:2015

Od 2017 r. Salomon ma certyfikat ISO 14001, który określa kryteria systemu zarządzania środowiskowego. Norma ISO 14001 zawiera praktyczne narzędzia do zarządzania zadaniami środowiskowymi na podstawie zasady ciągłej poprawy wydajności środowiskowej poprzez monitorowanie i kontrolowanie wpływu działań firmy, takich jak bezpieczeństwo chemiczne, odpady i ścieki.

 

ISO 50001

Od 2017 r. firma Salomon ma również certyfikat ISO 50001, który określa system zarządzania energią. Pomaga w ulepszaniu wydajności środowiskowej, oszczędzaniu zasobów i ograniczaniu zmiany klimatu.

  • Firmowy program ograniczania podróży środkami transportu powietrznego
  • Wprowadzenie sal do wideokonferencji i rozwiązań informatycznych
  • Montaż czujników ruchu i LED w oświetleniu

 

POBIERZ PLIK PDF

A PROPOS DE SALOMON

Salomon has been playing in the French alps since 1947.
Our passion for outdoor sports, new technologies and craftsmanship has driven us - and still does - to create progressive gear to enable you to freely enjoy and challenge yourself in the great outdoors.
Don’t wait any longer.
Now, it’s time to play.