• Salomons Kvalitetsgaranti

  • Fornøyd eller pengene tilbake

  • +47 22 63 59 54

Garantierklæring

SALOMON BEGRENSET GARANTIERKLÆRING

Takk for at du kjøper dette Salomon produkt.
SALOMON distribuerer produktene gjennom sitt verdensomspennende nettverk av autoriserte SALOMON distributører og forhandlere og gjennom SALOMON Nettbutikk på nettstedet: www.salomon.com, www.salomonrunning.com, www.salomonfreeski.com. (SALOMON Nettbutikk).

Nedenfor vil du finne nærmere informasjon om alle SALOMON garantier som tilbys av SALOMON og SALOMONs autoriserte forhandlere.

Denne garantien gjelder fra og med 1. juli 2011.

I. Begrenset garanti


SALOMON tilbyr denne garantien til forbrukere som kjøper SALOMON produkt (Produkt(er) fra SALOMON eller fra en av dens autoriserte forhandlere. SALOMON garanterer at alle nye Produkter skal være uten produksjons- eller materielle skader (Skader) i Garantiperioden som definert nedenfor. Denne garantien gjelder kun mot Skader som oppdages innenfor Garantiperioden og gjelder kun for den opprinnelige kjøper av Produktet. SALOMON Produkter oppfyller sine beskrivelser og spesifikasjoner; det et ditt ansvar å sørge for at Produktene du kjøper er designet i henhold til det formålet du har tiltenkt.

Denne garantien er gyldig og håndheves kun i det landet hvor Produktet var kjøpt av opprinnelig kjøper, forutsatt at SALOMON har tiltenkt at Produktet kan legges ut til salg i det landet. Denne garantien kan også håndheves i andre land innenfor EØS-område hvor SALOMON har en autorisert importør, underselskap eller distributør. Det henvises til listen over SALOMONs autoriserte forhandlere. Avhengig av landet, kan spesielle garantier gjelde i henhold til gjeldende lovgivning. Ingenting i denne garantierklæringen ekskluderer eller begrenser disse lovfestede rettighetene.

Garantiperiode.

Garantiperioden begynner fra den datoen Produktet kjøpes på et utsalgsted av opprinnelig kjøper. Produktet kan bestå av flere forskjellig komponenter og forskjellige komponenter kan dekkes av forskjellige Garantiperioder (vennligst se Garantiperiodene nedenfor for de garantier som kan gjelde ditt Produkt).

Garantiperiodene er:
a. Fem (5) år for bindinger for alpinski opprinnelig kjøpt før 1. oktober 2011
b. Tre (3) år for vintersportsbukser og jakker
c. To (2) år for alle andre Produkter.

Så langt som det er mulig i forhold til nasjonale lovgivinger vil Garantiperioden ikke bli forlenget, fornyet eller for øvrig berørt grunnet senere salg, reparasjon eller erstatning av Produktet. Imidlertid vil en reparasjonsdel(er) eller erstattede Produkt(er) utstedt i Garantiperioden bli gitt garanti for kun for den gjenstående del av opprinnelig Garantiperiode forutsatt at slik erstatning eller reparasjon har blitt utført av SALOMON eller en av deres forhandlere. Avhengig av hvilket land produktet er kjøpt i kan spesielle regler om garantiperioder foreligge etter gjeldende lov for dette landet. Ingenting i denne garantien ekskluderer eller begrenser rettighetene etter slik lovgivning.

II. Betingelser og Begrensninger

1. Denne begrensede garanti dekker ikke:
a) Normal bruk og slitasje av Produktet
b) Feil som oppstår under transport eller lagring av Produktet
c) Feil eller skade som oppstår ved uriktig bruk eller dårlig vedlikehold
d) Skader grunnet at instruksjonene i produkteier manualen ikke overholdes
e) Skader grunnet modifikasjoner gjort med Produktet
f) Ethvert sammenstøt grunnet skarpe gjenstander på grunn av vridning, sammentrykk, et fall, et unormalt sammenstøt eller andre handlinger som med rimelighet kan regnes som utenfor SALOMONs kontroll.

2. Denne garantien kan ikke håndheves hvis:
a. Dette Produktet ikke returneres i original innpakning, hvis den har blitt modifisert eller reparert av hvilken som helst person eller enhet utenom SALOMON eller deres autoriserte forhandlere;
b. Produktet har blitt reparert med uautoriserte deler;
c. Produktets nummerserie er fjernet, slettet, endret eller gjort uleselig.


III.- Håndhevelse av garantien

SALOMON eller deres autoriserte forhandlere skal ut i fra eget diskresjon enten (a) reparere Produktet eller (b) erstatte Produktet vederlagsfritt. Den mest hensiktsmessige måten å gjenopprette feilen på avgjøres av SALOMON basert på følgende vurderinger; (a) Produktets verdi uten Skade, (b) viktigheten av Skaden, og ubeleiligheten hver gjenoppretting vil påføre opprinnelig kjøper. SALOMON er enig at all reparasjon eller erstatning av Produktet gjøres innen rimelig tid.

Ved all garantikrav må Produktet og kvittering på kjøpet sendes til nærmeste autoriserte SALOMON forhandler eller i det tilfelle du har kjøpt Produktet på SALOMON Nettbutikk, vennligst kontakt kundesenteret. Vennligst se FAQ/Retur Policy på www.salmon.com i forbindelse med alle garantikrav.

IV.- Ansvarsfraskrivelse.

SÅ LANGT DETTE TILLATES AV GJELDENDE RETT, ER DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN DINE ENESTE RETTIGHETER, OG GJELDER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, EKSPLISITT ELLER IMPLISITT. SALOMON SKAL IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR ERSTATNING FOR SPESIELLE-, TILFELDIGE- OG KONSEKVENSTAP OG PREVENTIV ERSTATNING SOM STRAFF, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL TAP AV FORVENTEDE FORDELER, BRUKSTAP, TAP AV FORTJENESTE, KOSTNADER VED ETHVERT ERSTATNINGSUTSTYR ELLER FASILITETER, TREDJEPARTSKRAV, EIENDOMSSKADE SOM ER EN KONSEKVENS AV BRUK AV PRODUKTET ELLER SOM OPPSTÅR VED GARANTIBRUDD, KONTRAKTSBRUDD, UAKTSOMHET, ERSTATNINGSRETTSLIGE FORHOLD ELLER ANNEN RETTSTEORI ELLER TILSVARENDE TEORI, SELV OM SALOMON VISSTE OM SANNSYNLIGHETEN FOR SLIK ERSTATNING. SALOMON SKAL IKKE HOLDES ANVARSLIG FOR FORSINKELSER MED UTFØRELSEN AV GARANTISERVICEN.

HAR DU ET SPØRSMÅL?

Ta direkte kontakt med en Salomon produktekspert

Chat med en produktekspert

FRAKT SOM TILBYS STANDARD (NOK 350,00)

Leveringstid er mellom 3-7 dager (arbeidsdager)

Finn ut mer

FORNØYD ELLER PENGENE TILBAKE !

Du har 14 dager til å returnere bestillingen

Finn ut mer

SALOMONS KVALITETSGARANTI

Alle våre produkter har en 2-3 års kvalitetsgaranti

Finn ut mer
top