• Gratis bezorging

  • Niet goed, geld terug

  • +31 20 655 14 60

Garantiebeleid salomon

GARANTIEBELEID SALOMON.

Dank u voor het aankopen van dit SALOMON product.
SALOMON distribueert haar producten via haar wereldwijde netwerk van erkende SALOMON distributeurs en wederverkopers en via de SALOMON Online Store op de URLs: www.salomon.com, www.salomonrunning.com, www.salomonfreeski.com. (SALOMON Online Store)

Hieronder staan alle SALOMON garantiebepalingen, zoals aangeboden door SALOMON en erkende SALOMON wederverkopers.

Dit garantiebeleid is geldig met ingang van 1 juli 2011.

I. Beperkte Garantie


SALOMON biedt deze garantie aan consumenten die een SALOMON product ("Product(en)") hebben gekocht van SALOMON of van een van de erkende wederverkopers. SALOMON garandeert dat alle nieuwe Producten vrij zijn van fabricage- of materiaalfouten ("Gebreken") gedurende de Garantieperiode zoals hieronder gedefinieerd. Deze garantie geldt alleen voor Gebreken die binnen de Garantieperiode zijn ontdekt en geldt alleen voor de eerste koper van het Product. SALOMON Producten voldoen aan hun beschrijving en specificaties; het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de door u gekochte Producten worden gebruikt voor het daartoe beoogde gebruik.

De garantie is alleen geldig en afdwingbaar in het land waar de Producten door de eerste koper zijn gekocht, onder de voorwaarde dat SALOMON de bedoeling had het Product te koop aan te bieden in dat land. De garantie is ook afdwingbaar in andere landen binnen de Europese Economische Ruimte waar SALOMON een erkende wederverkoper, vestiging of distributeur heeft. Wij verzoeken u hiertoe de SALOMON erkende wederverkopers lijst te raadplegen. Per land kunnen specifieke en andere garanties gelden op basis van de toepasselijke wetgeving. Niets in deze garantie kan uw wettelijke rechten uitsluiten of beperken.

Garantieperiode.

De Garantieperiode gaat in op de datum van de aankoop van het Product door de eerste koper. Het Product kan uit diverse onderdelen bestaan en op deze onderdelen kunnen verschillende garantietermijnen van toepassing zijn. (hieronder treft u de Garantieperiodes aan die van toepassing kunnen zijn op uw Product).

De toepasselijke Garantieperiodes zijn:
a. Vijf (5) jaar voor alpine skibindingen als u de eerste koper bent en u heeft deze aangeschaft vóór 1 oktober 2011.
b. Drie (3) jaar voor wintersportbroeken en jassen.
c. Twee (2) jaar voor alle andere Producten.

Voor zover toegestaan onder de toepasselijke lokale wet- en regelgeving, zal de Garantieperiode niet worden verlengd, vernieuwd of anderszins gewijzigd door een daaropvolgende wederverkoop, reparatie of vervanging van het Product. Echter, op Producten, die (deels) gerepareerd zijn of Producten die als vervangingsproducten zijn afgegeven gedurende de Garantieperiode, blijft de garantie van toepassing voor de resterende tijd van de oorspronkelijke Garantieperiode; mits bewezen is dat de vervanging of reparatie uitgevoerd is door SALOMON of een erkende SALOMON wedervekoper. Per land kunnen specifieke en andere Garantieperiodes gelden onder de toepasselijke wet- of regelgeving. Niets in deze garantie kan uw wettelijke rechten uitsluiten of beperken.

II. Voorwaarden en beperkingen.

1. Er wordt geen garantie verstrekt voor:
a) Normale slijtage van het Product
b) Defecten veroorzaakt door transport of opslag van het Product
c) Defecten of schade veroorzaakt door onjuist gebruik of slecht onderhoud
d) Schade door het niet naleven van de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing
e) Schade door wijzigingen van het Product
f) Eventuele schades veroorzaakt door scherpe voorwerpen, door draaien, sa-mendrukking, vallen, abnormaal gebruik of een andere handelwijze waarop SALOMON redelijkerwijs geen invloed heeft.

2. Er kan evenmin beroep op de garantie worden gedaan indien:
a. Het Product niet is geretourneerd in de originele verpakking, indien het is aangepast of gerepareerd door een persoon of andere entiteit anders dan SALOMON of een erkende SALOMON wederverkoper;
b. Het Product is gerepareerd met niet erkende reserveonderdelen; c. Het serienummer van het Product is verwijderd, gewist, gewijzigd of onleesbaar is gemaakt.

III.- Uitoefenen van de Garantie.

SALOMON of haar erkende wederverkoper zal naar eigen goeddunken ofwel (a) het Product repareren, of (b) het Product kosteloos vervangen. Bij haar beoordeling neemt SALOMON het volgende in aanmerking: (a) de waarde van het Product zonder het Gebrek, (b) de aard van het Gebrek en het ongemak dat elke remedie teweeg brengt voor de oorspronkelijke koper. SALOMON zal alle reparaties of vervangingen van het Product binnen een redelijke termijn uitvoeren.

Om aanspraak te kunnen maken op garantie, dient u het Product en uw aankoopbewijs naar de dichtstbijzijnde erkende SALOMON wederverkoper op te sturen. Indien u het Product in de SALOMON Online Store heeft gekocht, kunt u contact opnemen met de Klantenservice. Voor al uw aanspraken op garantie, kunt de FAQ/RETOURBELEID raadplegen, zoals beschikbaar op www.salomon.com

IV.- Beperking van aansprakelijkheid.

VOOR ZOVER DIT OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE DWINGEND RECHT IS TOEGESTAAN, IS DEZE GARANTIE UW ENIGE EN UITSLUITENDE REMEDIE EN KOMT DEZE IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE, UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES. SALOMON IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR EVENTUELE GEVOLGSCHADE, DAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT HET VERLIES VAN VERWACHTE VOORDELEN, VERLIES VAN GEBRUIK, INKOMENSDERVING, KOSTEN VOOR VERVANGENDE APPARATUUR OF UITRUSTING, VORDERINGEN VAN DERDEN, SCHADE AAN EIGENDOMMEN ALS GEVOLG VAN DE AANKOOP OF GEBRUIK VAN HET PRODUCT OF ALS GEVOLG VAN DE SCHENDING VAN DE GARANTIEBEPALING, SCHENDING VAN DE OVEREENKOMST, NALATIGHEID, ONRECHTMATIGE DAAD, ZELFS INDIEN SALOMON OP DE HOOGTE WAS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. SALOMON IS EVENMIN VERANTWOORDELIJK VOOR VERTRAGINGEN BIJ HET VERLENEN VAN DE GARANTIESERVICE.

HEEFT U EEN VRAAG?

Krijg advies van een productexpert van Salomon

Spreken met een productdeskundige

GRATIS LEVERING

Uw bestelling wordt gratis bij u thuis afgeleverd

Meer

NIET GOED, GELD TERUG !

U heeft 14 dagen om uw bestelling te retourneren

Meer

DE KWALITEITSGARANTIE VAN SALOMON

Op al onze producten geldt een kwaliteitsgarantie van 2 tot 3 jaar. (afhankelijk van het product)

Meer
top