• Gratis bezorging

  • Niet goed, geld terug

  • +31 20 655 14 60

Algemene voorwaarden loyaliteitsprogramma

Algemene voorwaarden SALOMON loyaliteitsprogramma ("Voorwaarden")

Versie 2013-1; Datum inwerkingtreding: 02/07/2013

Amer Sports Deutschland GmbH
Parkring 15-17
Duitsland

met vestiging in Nederland:
Plesmanstraat 1
3833 LA Leusden
Nederland
Telefoon 020-6551460
e-mail consumerservice-nl-nl@salomon.com
KvK nummer 32102889
BTW nummer NL 813210811B01

Het SALOMON loyaliteitsprogramma is opgezet door Amer Sports Deutschland GmbH. Het hoofdkantoor van dit bedrijf is gevestigd op de Parkring 15-17, 85748 Garching, Duitsland, handelsregisternummer (HRB) 77902 (hierna te noemen: "SALOMON" of "wij")

Het loyaliteitsprogramma is beschikbaar voor alle meerderjarige natuurlijke personen die een e-mailadres hebben en die producten hebben aangeschaft op of na 02/06/2013 in een SALOMON online store op een van de volgende URL's: www.salomon.com/nl , www.salomonrunning.com/nl, www.salomonfreeski.com/nl" (hierna te noemen de "Kaarthouder", "Klant" of "u"). Bedrijven (daaronder begrepen verenigingen en stichtingen) en natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf (zoals eenmanszaken en vennootschappen onder firma) kunnen geen gebruik maken van het loyaliteitsprogramma.

Met uw SALOMON loyaliteitskaart kunt u genieten van de voordelen van het loyaliteitsprogramma bij elke aankoop bij een van onze volgende online SALOMON stores: www.salomon.com/nl, www.salomonrunning.com/nl, www.salomonfreeski.com/nl (hierna "de Online Store"). Aan het gebruik van de SALOMON loyaliteitskaart zijn geen kosten verbonden.Artikel 1 - Aanvaarding van de Voorwaarden
U aanvaardt dat deze Voorwaarden van toepassing zijn op het SALOMON loyaliteitsprogramma. Deze Voorwaarden zijn beschikbaar op www.salomon.com/nl

Uw deelname aan het loyaliteitsprogramma impliceert dat u ook aanvaardt dat u elektronische communicatie over het loyaliteitsprogramma ontvangt. Ook gaat u ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicaties die elektronisch verstrekt worden ter voldoening aan enige wettelijke verplichting, als schriftelijk worden aangemerkt.

Als u geen elektronische communicatie meer wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met onze Klantenservice (zoals omschreven in artikel 8.4). De bepalingen van deze Voorwaarden laten uw wettelijke rechten en verplichtingen op grond van dwingend (consumenten)recht onverlet. Deze Voorwaarden sluiten uw rechten en verplichtingen niet uit, noch beperken zij uw rechten of verplichtingen.


Artikel 2 - Voordelen
Deze Voorwaarden bevatten de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het SALOMON loyaliteitsprogramma.Deze Voorwaarden bevatten de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het SALOMON loyaliteitsprogramma. Het loyaliteitsprogramma SALOMON geeft de Kaarthouders de volgende voordelen:
• Welkomstpakket
• Loyaliteitsvouchers onder de voorwaarden genoemd in artikel 5
• Specifieke diensten zoals genoemd in artikel 6 Let op: de SALOMON loyaliteitskaart is geen betaalkaart.
Let op: de SALOMON loyaliteitskaart is geen betaalkaart.


Artikel 3 - Hoe kunt u deelnemen aan het SALOMON Loyaliteitsprogramma?
3.1 Deelname aan het Loyaliteitsprogramma
Om deel te nemen aan het SALOMON loyaliteitsprogramma, dient u op www.salomon.com/nl het daarvoor bestemde webformulier in te vullen en deze Voorwaarden te accepteren. Als u dat gedaan heeft, ontvangt u een loyaliteitsvoucher ter waarde van EUR 15. Wij zullen u daarna ook ons welkomstpakket toesturen, inclusief per e-mail uw SALOMON loyaliteitskaart en een toelichting hoe u de loyaliteitsvoucher kunt gebruiken.

3.2 Praktische zaken
Uw SALOMON loyaliteitskaart is persoonsgebonden. U kunt zich niet inschrijven voor meerdere SALOMON loyaliteitskaarten tegelijk (onder dezelfde naam, voornaam/voornamen en hetzelfde adres). Wij behouden ons het recht voor om u op elk gewenst moment te verzoeken ons een document te tonen ter controle van uw identiteit, als u zich wenst in te schrijven of als u zich al heeft ingeschreven voor het SALOMON loyaliteitsprogramma.

3.3 Goedkeuring door SALOMON
Wij verzoeken u ons juiste en nauwkeurige informatie op te geven op www.salomon.com/nl . Onvolledig ingevulde aanmeldingen zullen wij niet in behandeling nemen.


Artikel 4 - Loyaliteitsvoordelen
4.1 Hoe verdient u loyaliteitsvoordelen?
Nadat u zich heeft opgegeven voor deelname aan het SALOMON loyaliteitsprogramma, kunt de loyaliteitsvoordelen genieten bij uw volgende aankopen gedaan in de Online Store, zoals hierboven gedefinieerd. Aankopen die u heeft gedaan vóórdat u zich heeft opgegeven voor deelname aan het SALOMON loyaliteitsprogramma, komen niet in aanmerking voor enige loyaliteitsvoordelen.

Nadat u uw SALOMON loyaliteitskaart heeft ontvangen, kunt u de volgende loyaliteitsvoordelen ontvangen met uw aankopen in de Online Store:
• een loyaliteitsvoucher van EUR15 euro per bestede EUR 200 in de Online Store.
• bij een aankoop in de Online Store van EUR 1.000 of meer, ontvangt op deze zelfde aankoop onmiddellijk een loyaliteitskorting van EUR 100.

U kunt uw loyaliteitsvoucher verzilveren bij uw daarop volgende aankopen in de Online Store.
Alle bedragen genoemd in deze Voorwaarden zijn inclusief belastingen.
Met aankopen die geheel of gedeeltelijk met een loyaliteitsvoucher zijn betaald, verdient u geen loyaliteitsvoordelen.

Indien u een in de Online Store gekocht product retourneert en/of een restitutie ontvangt in verband met een aankoop in de Online Store, worden de voor de betreffende aankoop verkregen loyaliteitsvoordelen in mindering gebracht op uw account. Indien u de loyaliteitsvoordelen dan al heeft besteedt, kan dit resulteren in een negatief saldo. Dat zal dan in mindering worden gebracht op in de toekomst te verdienen loyaliteitsvoordelen.

Indien u binnen 12 maanden na uw eerste aankoop nadat u in zich heeft opgegeven door deelname aan het SALOMON programma, drie aankopen doet voor een totaalbedrag van meer dan EUR 400 in de Online Store , krijgt u bovendien toegang tot de ELITE services zoals omschreven in artikel 6.2.

4.2 Inzage in uw loyaliteitsvoordelen
U kunt op elk gewenst moment uw loyaliteitsvoordelen inzien door uw persoonlijke account online te raadplegen op www.salomon.com/nl of via de mobiele applicatie. De mobiele applicatie is beschikbaar in de Apple store of Google Play onder het tabblad "My account". De verdiende loyaliteitsvoordelen hebben geen geldwaarde (behalve de loyaliteitsvouchers) en zijn niet overdraagbaar.


Artikel 5 - Loyaliteitsvouchers
5.1 Hoe ontvangt u uw loyaliteitsvouchers? De spelregels
Als u, in overeenstemming met deze Voorwaarden, loyaliteitsvouchers verdiend heeft, zullen deze naar het door u opgegeven e-mailadres worden gestuurd. Uw verdiende loyaliteitsvouchers zullen ook beschikbaar zijn onder het tabblad "My Account" op www.salomon.com/nl.

5.2 Verzilvering van loyaliteitsvouchers
Loyaliteitsvouchers kunnen alleen worden verzilverd bij aankopen in de Online Store. Loyaliteitsvouchers zijn geldig voor een periode van drie (3) maanden vanaf afgifte.
In geen geval kunnen loyaliteitsvouchers worden overgedragen, gerestitueerd, geruild of worden verkocht. In geval van misbruik door een derde kunt u geen aanspraak meer maken op een loyaliteitsvoucher. Uw loyaliteitsvoucher is niet voor geld inwisselbaar. Indien het aankoopbedrag dus lager is dan de waarde van de voor die aankoop gebruikte loyaliteitsvoucher(s), heeft u de loyaliteitsvoucher toch volledig opgebruikt.
De loyaliteitsvouchers kunnen niet gebruikt worden voor producten die in de uitverkoop zijn of in geval van andere promotionele acties.


Artikel 6 - Speciale Diensten
6.1 Algemene Dienstens
Door deelname aan het SALOMON loyaliteitsprogramma, ontvangt u de volgende diensten:
(i) Mits u aan de overige geldende voorwaarden voor de uitoefening van uw wettelijk herroepingsrecht voldoet, heeft u het recht om, zonder overhandiging van het aankoopbewijs, de door u in de Online Store aangeschafte producten binnen een periode van maximaal 30 dagen (in plaats van 15 dagen) retourneren na de aankoopdatum, onder terugbetaling van de door u voor die aankoop betaalde prijs.
(ii) Bij de uitoefening van uw rechten onder de garantiebepalingen en binnen de grenzen van hetgeen staat in artikel http://www.salomon.com/nl/warranty.html, hoeft u geen aankoopbewijs te overleggen bij de uitoefening van uw rechten binnen de in artikel http://www.salomon.com/nl/warranty.html, genoemde garantieperiode.
(iii) Per email zullen wij u op de hoogte houden over het SALOMON loyaliteitsprogramma (voorwaarden van uw loyaliteitsvouchers, etc.), alsmede over commerciële aanbiedingen (exclusieve uitverkopen) en uitnodigingen voor evenementen.
(iv) U ontvangt al uw aankopen in de Online Store binnen 24 uur zonder verzendkosten, tenzij de door u bestelde producten niet beschikbaar zijn, of als het gaat om producten waarbij staat "Op voorraad Bezorging binnen 7 dagen"/"In stock Delivery within 7 days").
(v) U heeft toegang tot exclusieve online content zoals video's gerelateerd aan het gebruik van SALOMON producten.
(vii) Op uw verjaardag ontvangt u een cadeauvoucher ter waarde van EUR 10 euro. U kunt deze besteden voor een aankoop in de Online Store binnen één (1) maand na uw verjaardag. Uiteraard kunt u hiervan alleen profiteren als u ons de datum van uw verjaardag heeft doorgegeven bij het inschrijven voor het loyaliteitsprogramma.

6.2 ELITE Services
Als u, in overeenstemming met deze Voorwaarden, in aanmerking komt voor de ELITE Services, kunt u naast de in artikel 6.1 genoemde algemene diensten gebruikmaken van de volgende aanvullende diensten:
(i) U kunt worden uitgenodigd om bepaalde SALOMON locaties te bezoeken.
(ii) U krijgt toegang tot FLASH uitverkopen en u kunt profiteren van promotionele activiteiten van SALOMON en/of haar partners.
(iii) U krijgt toegang tot online previews van content op de SALOMON website
(iv) U krijgt previews van nieuwe SALOMON collecties om deze producten te ontdekken.
(v) U kunt uitgenodigd worden om deel te nemen aan sportevenementen (bijvoorbeeld ontmoetingen met SALOMON atleten en deelname in het testen van producten).


Artikel 7 - Aansprakelijkheid
7.1 Aansprakelijkheid van de Klant
Uw SALOMON loyaliteitskaart is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. U bent verantwoordelijk voor elk gebruik van uw loyaliteitskaart en gegevens. U dient uw loyaliteitskaart en uw deelnamegegevens veilig te bewaren en niet openbaar te maken aan anderen.

7.2 Aansprakelijkheid van SALOMON
SALOMON doet haar uiterste best om u optimaal gebruik te kunnen laten maken van haar diensten in het kader het SALOMON loyaliteitsprogramma. Desalniettemin kan SALOMON, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk worden gehouden voor schade van welke aard dan ook gerelateerd aan het loyaliteitsprogramma, waaronder vertragingen, bezorgfouten, verbindingsproblemen, verlies van data of andere onregelmatigheden. SALOMON is niet aansprakelijk voor vertraging of tekortschieten in de nakoming, indien deze vertraging of het tekortschieten veroorzaakt is door enige omstandigheid die buiten haar redelijke macht valt, waaronder maar niet beperkt tot oorlogs- of terreurdaden, stakingen, nationale of lokale noodtoestanden, tekortschieten van transport faciliteiten, stroomstoringen, aardbevingen of andere natuurrampen.

Artikel 8 - Kennisgeving
8.1 Wijzigingen in uw persoonsgegevens
Wij verzoeken u vriendelijk om wijzigingen in uw naam, adres, e-mailadres of andere gegevens door te voeren in www.salomon.com/nl

8.2 Verlies en/of diefstal van uw SALOMON loyaliteitskaart
Indien uw SALOMON loyaliteitskaart kwijt en/of gestolen is, dient u dit onmiddellijk aan de SALOMON Klantenservice door te geven via het in artikel 8.4 genoemde contactadres.

8.3 Onrechtmatig gebruik van de kaart
U dient de SALOMON Klantenservice zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van uw gegevens, account of loyaliteitskaart. Loyaliteitsvoordelen die in strijd met deze Voorwaarden of door misbruik of anderszins onrechtmatig gebruik van een account of loyaliteitskaart zijn verkregen, worden zonder enige compensatie geannuleerd.

8.4 Contact
De SALOMON klantenservice is u graag van dienst bij al uw vragen over het loyaliteitsprogramma. Maak voor uw vragen gebruik van het contactformulier op http://www.salomon.com/nl/contact.html

8.5 Beëindiging door Klant
Om u uit te schrijven voor het SALOMON loyaliteitsprogramma kunt u contact opnemen met de SALOMON Klantenservice via het contactformulier op http://www.salomon.com/nl/contact.html Enige op dat moment nog niet verzilverde loyaliteitsvouchers zijn niet inwisselbaar voor geld.


Artikel 9 - Aanpassing, schorsing of beëindiging van het SALOMON loyaliteitsprogramma door SALOMON
De SALOMON loyaliteitskaart is geldig zolang het SALOMON loyaliteitsprogramma bestaat. SALOMON behoudt zich het recht voor om op elk door haar gewenst moment het loyaliteitsprogramma te wijzigen, te schorsen of stop te zetten, zonder uitleg te hoeven geven over haar beslissing en zonder enige compensatie verschuldigd te zijn. Eventueel nog geldig zijnde loyaliteitsvouchers kunnen na het beëindigen van het loyaliteitsprogramma niet meer worden verzilverd. Indien SALOMON het loyaliteitsprogramma gaat stoppen, zal zij de Kaarthouders daarvan drie (3) maanden van tevoren per e-mail op de hoogte stellen. SALOMON behoudt zich tevens het recht voor om op elk door haar gewenst moment de voorwaarden waaronder loyaliteitsvoordelen verdiend kunnen worden te wijzigen, zonder uitleg of compensatie te hoeven geven voor eventuele wijzigingen. SALOMON heeft het recht deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk op elk door haar gewenst moment te wijzigen.

Artikel 10 - Persoonsgegevens
De SALOMON http://www.salomon.com/nl/privacy.html is van toepassing op het gebruik van uw persoonsgegevens. Lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma vereist dat de Klant de bepalingen van de SALOMON http://www.salomon.com/nl/privacy.html accepteert.

Artikel 11 - Algemene Bepalingen
Indien enige bepaling uit deze Voorwaarden nietig is, wordt vernietigd, of anderszins niet afdwingbaar blijkt, zullen de overige bepalingen uit deze Voorwaarden volledig van kracht blijven en zal een nieuwe bepaling ter vervanging van de betreffende bepaling van kracht zijn, die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of niet afdwingbare bepaling in acht neemt.


Artikel 12 - Toepasselijk recht
Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

HEEFT U EEN VRAAG?

Krijg advies van een productexpert van Salomon

Spreken met een productdeskundige

GRATIS LEVERING

Uw bestelling wordt gratis bij u thuis afgeleverd

Meer

NIET GOED, GELD TERUG !

U heeft 14 dagen om uw bestelling te retourneren

Meer

DE KWALITEITSGARANTIE VAN SALOMON

Op al onze producten geldt een kwaliteitsgarantie van 2 tot 3 jaar. (afhankelijk van het product)

Meer
top