JÓTÁLLÁS

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Salomon® terméket. Meggyőződésünk, hogy a Salo- mon® termékek közismerten magas színvonalú műszaki minősége, a termékfejlesztésben való évtizedes jártasságunk, a vásárlók iránti elkötelezettségünk valamint termékeink ala- pos és mindenre kiterjedő tesztelése garantálja vevőink teljes megelégedését. A Salomon® termékek hosszú távú használatra készültek. Ha Ön az általunk gyártott terméken olyan hibát észlel, amelyről úgy véli, hogy nem felel meg a Salomon® által előírt szabványoknak, akkor érvényesítheti jótállási igényét az alábbiak szerint. Minden Salomon® cipőre élet- tartam hosszúságú garanciát vállalunk anyag- vagy gyártási hiba esetére, amely az alább meghatározott élettartam idejére vonatkozik:

A TERMÉKEK ÉLETTARTAMA:
- 2 ÉV: túracipők és trekking termékek.
- 1 ÉV: a többi Salomon termék.
Jótállási időn belül minden meghibásodott Salomon® terméket megjavítunk, vagy ha ez nem lehetséges, akkor kicserélünk. A garancia nem vonatkozik a szállítás, tárolás, baleset, helytelen használat, természetes elhasználódás vagy helytelen ápolási mód miatt keletkezett károkra. A garancia nem vonatkozik a bármely módon átalakított vagy nem rendeltetésszerűen használt termékekre. Jelen jótállás kizárólag a meghatalmazott Salomon® márkakereskedők által értékesített termékekre érvényes. Ahhoz, hogy Ön megtudja, vajon a termék eleget tesz-e a garanciális javítás vagy csere feltételeinek, a megtisztított terméket az eredeti számlával együtt vigye el a legközelebbi meghatalma- zott Salomon® márkakereskedőhöz. A termék vizsgálata után a Salomon® eldönti, hogy a terméket megjavítja-e, vagy ha erre nincs mód, akkor kicseréli-e egy ugyanolyan vagy az eredetihez hasonló termékre. A termék postai szállításának költségei a vevőt terhelik. Jelen garancia különleges jogokat biztosít Önnek, a legközelebbi meghatalmazott Salo- mon® márkakereskedőnél pedig ellenőrizheti, hogy ezen felül módjában áll-e egyéb ked- vezményeket is biztosítani az Ön számára (az Ön országától függően). A sport és egyéb szabadidős tevékenységek magukban hordozzák a fizikai sérülések, sőt a halál veszélyét is. A Salomon azt ajánlja, hogy az ilyen tevékenységekben résztvevő személy hivatásos spor- tinstruktortól és/vagy tanácsadótól kérjen részletes tájékoztatást az egyes tevékenységek végzése során felmerülő veszélyekről, és vállaljon egyéni felelősséget ezek kivédésében. 

top