JAMSTVENA POLITIKA SALOMON GRUPE Hvala vam što ste kupili SALOMON proizvod. Naši proizvodi traju duže. Distribucija proizvoda SALOMON odvija se preko svjetske mreže ovlaštenih distributera i prodavatelja SALOMON opreme i preko internet trgovina SALOMON na URL: www.salomon.com, www.salomonrunning.com, www.salomonfreeski.com. (SALOMON internet trgovina) Niže su navedene sve pojedinosti jamstvene politike grupe SALOMON, koju pružaju SALOMON i njegovi ovlašteni prodavači. I. Definicija jamstva Ova jamstvena politika važeća je od 1.11.2010. SALOMON jamstvo garantira kupcima, koji su kupili proizvod SALOMON ("proizvod") od Salomona. Njime jamči za sve greške u izradi ili materijalu ("greške") na proizvodima SALOMON u vremenu određenom jamstvenim rokom koje je niže naveden. Proizvodi SALOMON sukladni su njihovim opisima i specifikacijama; vaša je odgovornost da provjerite jesu li kupljeni proizvodi primjereni namjeravanom načinu upotrebe. Jamstvo je važeće samo u državi u kojoj je krajnji korisnik kupio proizvod, pod uvjetom da je SALOMON taj proizvod namijenio prodaji u toj državi. Molimo da pogledate popis ovlaštenih prodavatelja grupe SALOMON. U različitim državama mogu vrijediti posebna i različita jamstva, ovisno o zakonodavstvu te države. Pravila iz ove jamstvene politike ne mogu isključiti ili ograničiti te zakonske odredbe. Trajanje jamstva Jamstveni rok počinje danom kupje proizvoda u maloprodaji od stane krajnjeg korisnika. Proizvod može biti sastavljen od više dijelova, za koje mogu vrijediti različiti jamstveni rokovi (pogledajte "Jamstveni rok"). Različiti jamstveni rokovi: a. tri (3) godine za zimske sportske hlače i jakne b. pet (5) godina za vezove za skije c. dvije (2) godine za ostale proizvode Ako to dozvoljava nacionalno zakonodavstvo, jamstveni rok ne može se produžiti, obnoviti ili promijeniti na neki drugi način radi naknadne prodaje, popravka ili zamjene proizvoda. Jamstveni rok za popravljene ili zamijenjene proizvode, traje do isteka prvotnog jamstvenog roka, pod uvjetom da je zamjenu ili popravak napravio SALOMON ili njegov ovlašteni prodavatelj. U različitim državama mogu vrijediti posebna i različita jamstva, ovisno o zakonodavstvu te države. Pravila iz ove jamstvene politike ne mogu isključiti ili ograničiti te zakonske odredbe. II. Jamstvo ne pokriva: • oštećenja nastala tijekom transporta, • oštećenja nastala pri skladištenju, • oštećenja nastala nepravilnom upotrebom proizvoda i lošim održavanjem, • oštešćenja nastala zbog nepoštovanja uputstava za upotrebu ili ograničenja upotrebe proizvoda koja su navedena u korisničkom priručniku, • oštećenja nastala uobičajenom istrošenošću proizvoda, • oštećenja nastala zbog nepoštovanja uputstva za održavanje kako su navedena u korisničkom priručniku, • oštećenja nastala adaptacijom proizvoda, • oštećenja nastala udarcima oštrim predmetima, torzije, pritiska, pada, neuobičajenog utjecaja ili drugih djelovanja, nad kojima SALOMON ne može imati dovoljan nadzor. Jamstvo se ne može priznati: 1. Ako proizvod nije vraćen u originalnoj ambalaži i ako ga je adaptirala ili popravila osoba odnosno subjekt koji nije SALOMON ili njegov ovlašteni prodavatelj; 2. Ako je proizvod popravljen neautoriziranim rezervnim dijelovima; 3. Ako je serijski broj proizvoda odstranjen, izbrisan, promijenjen ili nečitljiv. III. Priznavanje jamstva SALOMON se slaže, da će u slučaju greške na proizvodu, primiti zahtjev i da će taj proizvod zamijeniti ili popraviti besplatno za krajnjeg korsinika te mu ga vratiti. O tome odlučuje SALOMON isključivo po vlastitoj prosudbi odnosno prosudbi svog ovlaštenog prodavatelja, osim ako je to nemoguće ili nesrazmjerno. SALOMON smatra da je ispravljanje greške nesrazmjerno, ako će mu to prouzročiti troškove koji su u usporedbi s drugačijim načinom ispravljanja greške nerazumni s obzirom na: • vrijednost, koju bi roba imala bez greške, • značaj (važnost) greške, • drugačiju mogućnost ispravljanja greške, koja je moguća bez znatnih neugodnosti za korisnika. SALOMON se slaže da će popravak ili zamjenu proizvoda oaviti u razumon vremenu i bez većih neugodnosti za korisnika s obzirom na vrstu i primjerenost proizvoda za njegovu namjenu. Korisnik nema pravo pogodbu proglasiti nevažećom, ako se radi o manjoj grešci. Molim vas da pri svakom jamstvenom zahtjevu priložite proizvod i dokaz u kupnji najbližem ovlaštenom prodavatelju SALOMON, a ako ste proizvod kupili u internet trgovini SALOMON, nazovite Službu za korisnike na broj 0800 90 44 03. Ograničenje odgovornosti U SKLADU S NACIONALNIM ZAKONODAVSTVOM, OVO JE JAMSTVO EKSKLUZIVNO I NADOMJEŠTA SVA DRUGA JAMSTVA. SALOMON NE ODGOVARA ZA POSLJEDIČNE ŠTETE, MEĐU OSTALIM, ALI NE SAMO ZA GUBITAK MOGUĆE DOBITI ILI ŠANSE ZA MOGUĆU DOBIT, GUBITAK UŠTEĐEVINE ILI PRIHODA, GUBITAK PODATAKA, KAZNENE ODŠTETE, IZOSTANAK UPOTREBE PROIZVODA ILI POVEZANIH USLUGA, TROŠAK KAPITALA, TROŠAK ZAMJENSKE OPREME ILI USLUGA, VRIJEME ZASTOJA, ZAHTJEVE TREĆIH OSOBA, UKLJUČUJUĆI KORISNIKE I OŠTEĆENJA IMOVINE KAO POSLJEDICE KUPNJE ILI UPOTREBE PROIZVODA ILI KOJE PROIZLAZE IZ KRŠENJA JAMSTVA, NEMARNOSTI, STROGOG DELIKTA ILI DRUGE ZAKONSKE ILI EKONOMSKE PODLOGE, I AKO JE SALOMON ZNAO ZA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE. SALOMON NE ODGOVARA ZA KAŠNJENJE U POPRAVLJANJU PROIZVODA POD OGRANIČENIM JAMSTVOM ILI ZA IZOSTANAK UPOTREBE ZA VRIJEME POPRAVKA PROIZVODA. U vezi svih jamstvenih zahtjeva pogledajte ČESTO POSTAVLJENA PITANJA/POLITIKA VRAĆANJA PROIZVODA koja je objavljena na web stranici www.salomon.com
top