Warranty

GARANCIA

Ďakujeme Vám za nákup Salomonovho® výrobku. Sme presvedčení o tom, že Vám výro- bok od Salomona®, ktorý je známy po svojej technickej perfekcii, skúsenostiach v oblasti rozvoja výrobkov, loajálnosti voči svojim kupcom, ako aj presnom a obsiahlom testovaní výrobkov, zabezpečí Vašu úplnú spokojnosť. Salomonove® výrobky sú určené na dlho- dobé nosenie. Ak si na Vašom výrobku všimnete akúkoľvek chybu, na základe ktorej ste presvedčený, že topánky nespĺňajú Salomonov® štandard, môžete uplatniť túto garanciu. Všetky Salomonove® topánky majú garanciu na všetky chyby na materiále alebo zostave, pre ktoré platí dole uvedená životnosť:

ŽIVOTNOSŤ VÝROBKOV:
- 2 ROKY: horské a trekking-ové výrobky.
- 1 ROK: všetky ostatné Salomonove výrobky.
Akékoľvek chyby na výrobku, pri ktorých môžete uplatniť Salomonovu® garanciu, ods- tránime. V prípade, že oprava nebude možná, Vám výrobok vymeníme za nový. Garan- cia sa nevzťahuje na škody spôsobené dopravou, skladovaním, nehodou, nesprávnym používaním, očakávanou únavou materiálu alebo nesprávnou starostlivosťou o výrobok. Garancia sa nevzťahuje na výrobok, ktorý bol akýmkoľvek spôsobom zmenený, alebo používaný na iné účely, ako bol určený. Táto garancia sa vzťahuje iba na výrobky, ktoré predávajú splnomocnení Salomonovi® zastupitelia. Aby mohlo byť zistené, či sa garancia na opravu a vymenenie vzťahuje na výrobok, musíte najbližšiemu Salomonovemu® splno- mocnenému zastupiteľovi vrátiť čistý výrobok a predložiť mu originálny účet. Po prehliad- nutí výrobku sa Salomon® rozhodne, či výrobok opraví, alebo ho, v prípade, že oprava nie je možná, vymení za rovnaký alebo iný podobný výrobok. Poštovné náklady pri posielaní výrobku hradí kupec.
Táto garancia Vám dáva právo uplatňovať si pri svojom Salomonovom® zástupcovi dodatočné výhody, o ktorých rozsahu (vzhľadom na krajinu, v ktorej žijete) sa poinformu- jte pri Vašom zástupcovi. Pri športových a ostatných rekreatívnych aktivitách môže prísť k fyzickým poraneniam alebo smrti. Salomon Vám odporúča, aby ste sa, ak sa zúčastníte takýchto aktivít, poradili s profesionálnym športovým inštruktorom a / alebo sprievodcom, ktorý Vás poučí o rizikách, ktoré prinášajú jednotlivé aktivity a prevezme za ne osobnú zodpovednosť. 

Nos engagements

Help