Zasebnost

SALOMON JE ZAVEZAN VAROVANJU VAŠE ZASEBNOSTI

Salomon je zavezan varovanju vaše zasebnosti in spoštovanju veljavne zakonodaje o varovanju in zasebnosti podatkov. Upamo, da vam bo ta politika o zasebnosti ("politika") pomagala razumeti, kakšne podatke zbiramo v zvezi s svojimi izdelki in storitvami ter kako te podatke obdelujemo. Povsod v tej politiki izraz "osebni podatki" pomeni podatke, ki so vezani na prepoznanega ali prepoznavnega posameznika (tj. fizično osebo). "Salomon" označuje družbo Salomon France skupaj z njenimi povezanimi in hčerinskimi družbami ter družbami v skupini Amer Sports Corporation (na kar se nanašajo tudi zaimki "mi", "nas", "naš" ipd.).

Ta politika velja za osebne podatke, ki se zbirajo v zvezi s Salomonovo ponudbo izdelkov in storitev ali kot posledica drugih interakcij z nami, ki vključujejo nadpovezavo do te politike ali drugo omembo, da so zajeti v njej, na primer v zvezi z našimi izdelki in pripomočki, spletnimi stranmi (med drugim mobilnimi spletnimi stanmi), aplikacijami in drugimi vrstami storitev, ki jih Salomon tipično ponuja v elektronski obliki, pa tudi z drugimi storitvami, kot so službe za stranke in garancijske storitve, dogodki za stranke ali promocije in akcije.

V zvezi z določenim Salomonovim izdelkom ali storitvijo vam bomo morda posredovali dodatne ali dopolnilne informacije. Takšne informacije imajo prednost pred to politiko v primeru navzkrižja. Naši izdelki in storitve lahko vsebujejo nadpovezave do spletnih strani drugih družb in storitev tretjih oseb, ki imajo svoje politike o zasebnosti. Priporočamo vam, da si preberete politike o zasebnosti za takšne storitve. Salomon ne odgovarja za prakso varovanja zasebnosti ali vsebino takšnih storitev.

Z uporabo ustrezne spletne strani, ali s posredovanjem osebnih podatkov Salomonu, ali s klikom na gumb "Strinjam se", glede na spletno stran, storitev ali aplikacijo, ki jo uporabljate, izražate svoje soglasje in strinjanje z obdelavo svojih osebnih podatkov na način, določen s to politiko. Če se z le-to ne strinjate, vas prosimo, da ne uporabljate te spletne strani ali posredujete Salomonu svojih osebnih podatkov ali kako drugače podajate svojega soglasja.

ZBRANI PODATKI

Vaše osebne podatke po navadi zbiramo, kadar opravite nakup, uporabljate ali se prijavite na naše storitve, sodelujete v prodajni promociji ali akciji ali imate kakšne druge stike z nami. Prizadevamo si, da bi osebne podatke pridobivali samo z vašo vednostjo in soglasjem.
Sledijo primeri kategorij podatkov, ki jih zbiramo.

Tehnični podatki. Večinoma lahko obiskujete naše spletne strani ali uporabljate naše izdelke oziroma storitve, ne da bi nam morali zaupati, kdo ste. Zbiranje določenih tehničnih podatkov pa je po navadi standarden del vaše uporabe naših storitev. Takšni podatki so, na primer, vaš IP-naslov, čas dostopanja, stran, s katere ste se povezali na našo, obiskane strani, uporabljene nadpovezave, ogledane oglasne pasice in druge vsebine, podatki o vaših napravah in druge podobni tehnični podatki, ki nam jih posreduje vaš brskalnik ali so drugače pridobljeni v povezavi z določenimi izdelki in storitvami. Kadar uporabljate naše storitve ali kako drugače komunicirate z nami prek telekomunikacijskih omrežij, nam lahko telekomunikacijski operater pošlje določene dodatne podatke, kot je vaša mobilna naročniška številka, kot standarden del te komunikacije. Glejte tudi točko "Uporaba piškotkov in spletnih svetilnikov" spodaj.
Podatki, ki nam jih posredujete vi. Kadar se prijavite na naše storitve, opravite nakup, se vključite v prodajno promocijo ali drugače komunicirate z nami, vas lahko prosimo, da nam zaupate podatke, kot so vaše ime, elektronski naslov, poštni naslov, pa tudi uporabniška imena, gesla in podobne poverilnice, s katerimi se preverja istovetnost uporabnikov in veljavnost njihovih dejanj ali so potrebne za zagotovitev izdelkov in storitev, ki ste jih zahtevali, ali za komuniciranje z vami, pa tudi podatke, ki ste jih naložili, kot so lokacija, podatki o smeri, slike itd.
Lahko zbiramo podatke namenjene učenju, demografske podatke, na primer o vaši starosti, spolu, poštni številki in jezikovnih preferencah. Lahko zbiramo tudi druge podatke, ki nam jih posredujete, kot so vaša soglasja, preference in povratne informacije, podatki v zvezi z vašimi napravami in druge tovrstne podatke, ki nam jih posredujete. Radi bi vas opozorili, da lahko določeni neprepoznavni podatki, ki jih pridobimo od vas, postanejo osebno prepoznavni, ko nam zaupate svoje osebne podatke. Prav tako lahko v skladu z veljavno zakonodajo pridobimo nekatere osebne podatke od podjetij za najem seznamov in drugih tovrstnih javno dostopnih virov. Nekatere naše storitve vam lahko omogočijo posredovanje podatkov o drugih ljudeh, na primer če naročite izdelek, ki ga želite poslati neposredno drugemu prejemniku.
Vaše transakcije z nami. Zbiramo oziroma prosimo za podatke v zvezi z vašim nakupom in/ali uporabo naših izdelkov in/ali storitev in vašimi drugimi interakcijami z nami. Takšni podatki lahko zajemajo, na primer, podrobnosti o vašem povpraševanju ali zahtevah, priskrbljenih izdelkih in storitvah (vključno s podatki o dostavi), finančne podatke (vključno z opravljenimi plačili, podrobnostmi kreditne kartice, naslovom plačnika računa, preverjanji plačilne sposobnosti in drugimi podobnimi finančnimi podatki), podrobnosti o pogodbah med vami in Salomonom, evidence stikov in komunikacij, informacije in podrobnosti glede vsebine, ki ste nam jo posredovali, in druge tovrstne transakcijske podatke. Poleg tega lahko v skladu z veljavno zakonodajo snemamo vaše pogovore z našim centrom za stranke ali drugimi tovrstnimi kontaktnimi točkami. Določene storitve lahko obsegajo uporabo podatkov o vaši lokaciji. Vendar pa je uporaba podatkov o vaši lokaciji dovoljena le z vašim predhodnim soglasjem, in sicer za vsako storitev posebej.

Nameni, za katere obdelujemo vaše osebne podatke

SALOMON vaše osebne podatke obdeluje za namene, ki so opisani v tej politiki in/ali v morebitnih dodatnih obvestilih o zasebnosti, ki veljajo za določeno storitev. Vedite, da obdelava lahko poteka za več namenov hkrati.
Zagotavljanje izdelkov in storitev. Vaše osebne podatke lahko uporabimo, da izpolnimo vaše zahteve, obdelamo vaše naročilo, ali kadarkoli je to potrebno, da izpolnimo ali uveljavimo pogodbo med vami in Salomonom, da skrbimo za delovanje in varnost naših izdelkov in storitev, da vas identificiramo ter da preprečujemo in preiskujemo goljufije in druge zlorabe.
Razvoj izdelkov in storitev. Vaše osebne podatke lahko uporabimo za razvoj svojih izdelkov in/ali storitev. Pretežno pa pri razvoju svojih izdelkov in storitev uporabljamo le agregatne in statistične podatke. Vaše osebne podatke lahko uporabimo tudi za oblikovanje vam prilagojene ponudbe in zagotavljanje storitev, ki so pomembnejše za vas, na primer, za dajanje priporočil in prikaz prilagojene vsebine in oglasov na naših spletnih straneh. Osebne podatke, pridobljene v zvezi z vašo uporabo določenega Salomonovega izdelka in/ali storitve, lahko povežemo z drugimi podatki, ki jih morda hranimo o vas, razen kadar smo takšne osebne podatke pridobili za drug namen. Na podlagi vaših osebnih podatkov lahko ustvarimo agregatne in statistične podatke.
Komuniciranje z vami in trženje. Vaše osebne podatke lahko uporabimo za komuniciranje z vami, na primer za posredovanje informacij v zvezi z našimi izdelki in/ali storitvami, ki jih uporabljate, ali da vas povprašamo po vašem zadovoljstvu z nami. Vaše osebne podatke lahko uporabimo za tržne ali raziskovalne namene, na primer za izvedbo tržne raziskave, ali da v skladu z veljavno zakonodajo stopimo v stik z vami in vas seznanimo z novimi izdelki, storitvami ali promocijami v naši ponudbi. Poleg tega se lahko nekateri naši izdelki in storitve uporabljajo za promocijo izdelkov in storitev drugih družb. Vendar pa Salomon takšnim ali katerimkoli drugim družbam vaših osebnih podatkov ne razkriva za tržne namene brez vašega predhodnega soglasja.

Posredovanje vaših osebnih podatkov

Vaših osebnih podatkov ne prodajamo, dajemo v zakup ali najem ali jih kako drugače razkrivamo tretjim osebam, razen v spodnjih primerih.

Soglasje. Vaše osebne podatke lahko posredujemo tretjim osebam, ki niso omenjene v tem dokumentu, samo z vašim soglasjem. Odvisno od storitve je vaše soglasje lahko implicitno ali izrecno. Na primer, če posredujete in objavite svoje osebne podatke v naših uporabniških skupnostih, se za takšno dejanje šteje, da ste dali svoje soglasje za takšno obdelavo.
Družbe v skupini Amer Sports Corporation in pooblaščene tretje osebe. Vaše osebne podatke lahko delimo v sklopu družb v skupini Amer Sports Corporation in njihovih hčerinskih in odvisnih družb, med drugim s prodajnimi subjekti družbe Amer Sports Corporation ali s pooblaščenimi tretjimi osebami, ki obdelujejo osebne podatke za Amer Sports Corporation za namene, opisane v tej politiki, kot so npr. izvajalci tehničnih in logističnih storitev. Takšnim osebam ni dovoljeno uporabljati vaših osebnih podatkov za druge namene in od njih zahtevamo, da ravnajo v skladu s to politiko in izvajajo ustrezne varnostne ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov. Amer Sports Corporation trenutno sestavljajo družbe pod blagovnimi znamkami in njihove hčerinske družbe ter odvisne družbe, ki so naštete na strani www.amersports.com.
Mednarodni prenosi. Svoje izdelke in storitve lahko zagotavljamo s pomočjo virov in strežnikov, ki so v različnih državah po svetu. Zato lahko pride do prenosa vaših osebnih podatkov prek mednarodnih mej in zunaj države, v kateri uporabljate naše storitve, med drugim tudi v države zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP), ki nimajo zakonodaje, ki izrecno določa varstvo osebnih podatkov, ali kjer imajo drugačne zakonske predpise o varstvu podatkov, na primer v Združenih državah Amerike. V takšnih primerih poskrbimo za to, da obstaja pravna podlaga za takšen prenos in da se izvaja primerno varovanje vaših osebnih podatkov v skladu z veljavnimi zakoni, na primer s standardnimi pogodbami, ki jih potrdijo pristojni organi (kjer je to potrebno), in z obvezno uporabo drugih ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov za varnost informacij.
Obvezno razkritje. Veljavna zakonodaja nas lahko obvezuje k razkritju vaših osebnih podatkov določenim organom ali tretjim strankam, na primer organom kazenskega pregona v državah, kjer poslujemo oziroma v našem imenu poslujejo tretje osebe. Vaše osebne podatke lahko poleg tega razkrivamo ali kako drugače obdelujemo v skladu z veljavno zakonodajo, kadar moramo braniti Salomonove zakonite interese, na primer v civilnem ali kazenskem sodnem postopku.
Združitve in prevzemi. Če se odločimo za prodajo, nakup, združitev ali drugačno preoblikovanje naših poslovnih dejavnosti v določenih državah, lahko pri tem razkrijemo osebne podatke potencialnim ali dejanskim kupcem in njihovim svetovalcem ali prejmemo osebne podatke od prodajalcev in njihovih svetovalcev.

Zbiranje podatkov o mladoletnih osebah
Salomon ne poskuša zbirati podatkov od oseb, mlajših od 13 let, ali z njimi opravljati kakršnekoli transakcije. Kljub temu je mogoče, da naše podatkovne baze vsebujejo osebne podatke o otrocih, mlajših od 13 let, ker ni vedno mogoče točno določiti starosti uporabnika. Pridržujemo si pravico, da svoje storitve onemogočimo vsem osebam, mlajšim od 13 let. Salomonova politika je, da mladoletne osebe (zakonsko polnoletnost in s tem starost mladoletnih oseb določa zakonodaja države, v kateri prebivate) prosimo, naj ne opravljajo nakupov ali opravljajo drugih pravnih dejanj v zvezi z našimi izdelki in storitvami brez soglasja staršev ali zakonitega skrbnika, razen če to dovoljuje veljavna zakonodaja.
Salomon’s policy is to request that minors (the legal age of majority and therefore the age of minors is determined by local law where you reside) do not make purchases or engage in other legal acts on our products and services without the consent of a parent or legal guardian, unless otherwise permitted by applicable law.

Kakovost podatkov

V razumnem obsegu skrbimo za to, da ohranjamo točnost in ažurnost osebnih podatkov v naši hrambi in brišemo zastarele ali kako drugače netočne ali nepotrebne osebne podatke.

Ker vam določeni Salomonovi izdelki in storitve omogočajo upravljanje s svojim profilom, vas želimo spodbuditi, da občasno preverite svoje osebne podatke in poskrbite za njihovo točnost in ažurnost. Prosimo, ne pozabite, da ste vi odgovorni za to, da nam posredujete točne podatke in prav tako posodabljate posredovane osebne podatke v primeru sprememb.

Varnost

Salomon izvaja razumne tehnične in organizacijske ukrepe za varnost informacij, s katerimi preprečuje in omejuje tveganja, povezana s posredovanjem osebnih podatkov.
Med takšnimi ukrepi so, kjer je to primerno, uporabljanje požarnih zidov, varne strežniške opreme, šifriranja, izvajanje pravilnih sistemov in procesov za upravljanje pravic dostopa, skrbna izbira procesorjev in drugi tehnično in komercialno razumni ukrepi za zagotavljanje primernega varovanja vaših osebnih podatkov proti nepooblaščeni uporabi ali razkritju. Če je to primerno, prav tako delamo varnostne kopije in na druge načine preprečujemo nenamerno poškodbo ali uničenje vaših podatkov. Če določen del Salomonove spletne strani podpira spletne transakcije, zanj uporabljamo standarden varnostni ukrep, kakršnega na primer omogoča "sloj varnih vtičnic" (SSL), za varovanje zaupnosti in varnosti spletnih transakcij.

Uporaba piškotkov in spletnih svetilnikov

Občasno se lahko med vašim obiskom Salomonove spletne strani na vašem računalniku shranijo informacije, ki nam omogočajo prepoznati vaš računalnik, in sicer v obliki tekstovne datoteke, znane kot "piškotek". Z uporabo piškotkov vam želimo zagotoviti prednosti, saj odpravljajo potrebo po pogostem vnašanju gesla med sejo ali po ponovnem vnašanju artiklov v nakupovalni voziček, kadar transakcije niste zaključili v enem obisku. Piškotki se uporabljajo tudi pri analizi spletnega prometa in anonimnem demografskem profiliranju, ki nam pomagata izboljšati storitve.

Salomon lahko uporablja t. i. spletne svetilnike ("web beacons") v zvezi z nekaterimi spletnimi stranmi. Vendar jih ne uporabljamo za osebno prepoznavanje posameznih uporabnikov. Spletni svetilniki so običajno grafične slike, ki so postavljene na spletni strani in se uporabljajo za štetje obiskovalcev spletne strani in/ali za dostop do določenih piškotkov. Takšne informacije nam pomagajo izboljšati storitve. Spletni svetilniki običajno ne zbirajo drugih podatkov razen tistih, ki nam jih posreduje vaš brskalnik kot standarden del vsake internetne komunikacije. Če izključite piškotke, spletni svetilnik ne bo več mogel slediti vaši specifični dejavnosti. Lahko še naprej zbira podatke o obiskih z vašega IP-naslova, vendar takšni podatki ne bodo več edinstveni za vas.

Če ne želite prejemati piškotkov ali želite prejeti opozorilo, preden se shranijo, lahko ustrezno prilagodite namestitve svojega brskalnika, če to omogoča. Vedite pa, da si z izključenimi piškotki ne boste mogli ogledati določenih delov te spletne strani, ki lahko izboljšajo vašo izkušnjo. Nekateri naši poslovni partnerji, ki imajo vsebine, nadpovezane s to stranjo, lahko prav tako uporabljajo piškotke ali spletne svetilnike, vendar do teh piškotkov nimamo dostopa in jih ne moremo nadzirati.

Vaše pravice

V primeru, da želite vedeti, kakšne osebne podatke hranimo o vas, ali da želite dopolniti, popraviti, izločiti ali izbrisati nepopolne, nepravilne ali zastarele osebne podatke, ali želite, da nehamo obdelovati vaše osebne podatke z namenom pošiljanja promocijskih gradiv ali neposrednega trženja ali za opravljanje tržnih raziskav ali iz drugega močnega zakonitega razloga, lahko, če je to primerno in skladno z veljavno zakonodajo, uveljavite takšne pravice, tako da se obrnete na nas prek spodaj navedenih kontaktnih točk. V nekaterih primerih, posebno če želite, da izbrišemo ali nehamo obdelovati vaše osebne podatke, lahko to pomeni, da vam ne bomo več mogli zagotavljati storitev. Priporočamo vam uporabo orodij za upravljanje profila, ki so vam na voljo za zgoraj naštete namene, saj vam ta orodja pogosto omogočajo neposreden dostop do vaših osebnih podatkov in njihovo učinkovito upravljanje.

Vedite, da vas bo Salomon morda moral identificirati in vam zastaviti dodatna vprašanja, da bo lahko izpolnil zgornjo zahtevo. Prav tako morate vedeti, da lahko veljavna zakonodaja vsebuje omejitve in druge določbe glede zgoraj naštetih pravic.

Upravljavec vaših osebnih in kontaktnih podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Salomon France..

V zadevah, ki se nanašajo na prakso varovanja zasebnosti družbe Salomon, se lahko obrnete tudi na našo pravno službo:

SALOMON SAS
Service juridique
Lieu dit Les Croiselets
74370 METZ TESSY
France

Spremembe te politike o zasebnosti

Salomon lahko občasno spremeni to politiko o zasebnosti ali spremeni, prilagodi ali umakne dostop do te spletne strani, in sicer kadarkoli in brez predhodnega opozorila.

Nos engagements

Pomoč