Salomon

Garancija

GARANCIJSKA POLITIKA DRUŽBE SALOMON Hvala, ker ste kupili izdelek SALOMON. Naši izdelki zdržijo dlje. Distribucija izdelkov SALOMON poteka prek svetovne mreže pooblaščenih distributerjev in prodajalcev za SALOMON in prek Spletne trgovine SALOMON na URL: www.salomon.com, www.salomonrunning.com, www.salomonfreeski.com. (Spletna trgovina SALOMON) Spodaj so opisane vse podrobnosti Garancijske politike družbe SALOMON, ki jo zagotavlja SALOMON in njegovi pooblaščeni prodajalci. I. Definicija garancije Ta garancijska politika velja od 1. novembra 2010. SALOMON garancijo zagotavlja kupcem, ki so kupili izdelek SALOMON ("izdelek") od Salomona. Z njo jamči za vse napake izdelkov SALOMON v izdelavi ali materialu ("napake") v času spodaj določene garancijske dobe. Izdelki SALOMON so skladni z njihovim opisom in specifikacijami; vaša odgovornost je, da se prepričate, ali so kupljeni izdelki skladni z nameravano uporabo. Ta garancija velja in se lahko uveljavlja samo v državi, kjer je končni kupec izdelek kupil, pod pogojem, da je SALOMON izdelek namenil za prodajo v tej državi. Prosimo, oglejte si seznam pooblaščenih prodajalcev družbe SALOMON. V različnih državah lahko glede na veljavno zakonodajo veljajo posebne in različne garancije. Nič v tej garancijski politiki ne more izključiti ali omejiti teh zakonskih določb. Garancijska doba Garancijska doba se prične z dnem, ko prvotni končni uporabnik in hkrati kupec kupi izdelek v maloprodaji. Izdelek je lahko sestavljen iz več različnih delov, za katere lahko veljajo različne garancijske dobe (glej "Garancijska doba") Različne garancijske dobe so: a. tri (3) leta za zimske športne hlače in jakne b. pet (5) let za smučarske vezi c. dve (2) leti za druge izdelke Če to dovoljuje nacionalna zakonodaja, se garancijska doba ne more podaljšati, obnoviti ali drugače spremeniti zaradi poznejše preprodaje, popravila ali zamenjave izdelka. Med garancijsko dobo pa popravljene dele ali zamenjane izdelke garancija krije za preostali čas prvotne garancijske dobe pod pogojem, da je opravljeno zamenjavo ali popravilo izvedel SALOMON ali njegov pooblaščen prodajalec. V različnih državah lahko glede na veljavno zakonodajo veljajo posebne in različne garancije. Nič v tej garancijski politiki ne more izključiti ali omejiti teh zakonskih določb. II. Garancija ne krije: • škode zaradi prevoza, • škode zaradi skladiščenja, • škode zaradi nepravilne uporabe izdelka in slabega vzdrževanja, • škode zaradi neupoštevanja navodil za uporabo ali omejitev uporabe izdelka, kot jih navaja uporabniški priročnik, • škode zaradi normalne obrabe izdelka, • škode zaradi neupoštevanja navodil za vzdrževanje, kot jih navaja uporabniški priročnik, • škode zaradi prilagoditve izdelka, • škode zaradi udarca z ostrimi predmeti, zaradi torzije, pritiska, padca, neobičajnega vpliva ali drugih dejanj, nad katerimi SALOMON ne more imeti zadostnega nadzora. Ta garancija se ne more uveljavljati: 1. če izdelek ni vrnjen v originalni embalaži in če ga je prilagodila ali popravila oseba oz. subjekt, ki ni SALOMON ali njegov pooblaščeni prodajalec; 2. če je bil izdelek popravljen z nepooblaščenimi nadomestnimi deli; 3. če je bila serijska številka izdelka odstranjena, izbrisana, spremenjena ali je nečitljiva. III. Uveljavljanje garancije SALOMON se strinja, da bo v primeru napake na izdelku zahtevek sprejel in da bo izdelek zamenjal ali popravil brez stroškov za končnega uporabnika ter ga vrnil. O tem SALOMON odloči izključno po lastni presoji oz. presoji svojega pooblaščenega prodajalca, razen če je to nemogoče ali nesorazmerno. SALOMON šteje odpravitev napake za nesorazmerno, če mu povzroči stroške, ki so v primerjavi z drugačno odpravitvijo napake nerazumni glede na: • vrednost, ki bi ga imelo blago brez napake, • pomembnost napake, • drugačno možnost za odpravo napake, ki bi se lahko izvedla brez znatnih nevšečnosti za potrošnika. SALOMON se strinja, da bo celotno popravilo ali zamenjavo izdelka opravil v razumnem času in brez večjih nevšečnosti za potrošnika, in sicer glede na vrsto blaga in njegove primernosti za namen. Potrošnik nima pravice razveljaviti pogodbe, če gre za manjšo napako. Prosimo, da ob vseh garancijskih zahtevkih predložite izdelek in dokazilo o nakupu najbližjemu pooblaščenemu prodajalcu družbe SALOMON, v primeru, da ste izdelek kupili v Spletni trgovini SALOMON, pa pokličite Službo za stranke na št. 0800 90 44 03. Omejitev odgovornosti KOLIKOR TO DOVOLJUJE NACIONALNA ZAKONODAJA, JE TA GARANCIJA EKSKLUZIVNA IN NADOMEŠČA VSE DRUGE GARANCIJE. SALOMON NE ODGOVARJA ZA POSLEDIČNE ŠKODE, KAR MED DRUGIM VKLJUČUJE IZGUBO MOŽNOSTI DOBIČKA, IZGUBO PRIHRANKOV ALI PRIHODKA, IZGUBO PODATKOV, EKSEMPLARIČNO ODŠKODNINO, IZPAD UPORABE IZDELKA ALI POVEZANIH STORITEV, STROŠKE KAPITALA, STROŠKE NADOMESTNE OPREME ALI STORITEV, NEDELOVANJE, ZAHTEVKE TRETJIH OSEB, VKLJUČNO S STRANKAMI, IN POŠKODBE LASTNINE KOT POSLEDICE NAKUPA ALI UPORABE IZDELKA ALI KI IZHAJA IZ KRŠITVE GARANCIJE, KRŠITVE POGODBE, MALOMARNOSTI, NEOMEJENE CIVILNE ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI ALI DRUGE ZAKONSKE ALI EKONOMSKE PODLAGE, TUDI ČE JE SALOMON VEDEL ZA VERJETNOST NASTANKA TAKŠNE ŠKODE. SALOMON NE ODGOVARJA ZA ZAMUDO PRI OPRAVLJANJU STORITEV POD OMEJENO GARANCIJO ALI ZA IZPAD UPORABE V ČASU POPRAVILA IZDELKA. V zvezi z vsemi garancijskimi zahtevki si oglejte POGOSTA VPRAŠANJA/POLITIKA VRAČANJA BLAGA, ki je objavljena na www.salomon.com