Warranty

GARANŢII

Vă mulţumim pentru faptul, că aţi cumpărat produsul de marcă Salomon®. Suntem convinşi, că veţi fi satisfăcuţi pe deplin de articolele de marcă Salomon®, căci sunt execu- tate excelent, producătorul având experienţă în dezvoltarea produselor şi responsabilitate mare faţă de cumpărători, produsele fiind testate pe larg şi cu exactitate. Articolele Salo- mon® sunt destinate pentru purtare îndelungată. În cazul, în care observaţi la articolul pro- curat un oricare defect, de care sunteţi convins, că nu corespunde standardelor produselor de marcă Salomon®, puteţi folosi garanţia. Toţi pantofii de marcă Salomon® au garanţie pentru toate defectele, ce ţin de material şi de părţile componente, care sunt valabile pen- tru durata utilizării, după cum urmează:

DURATA UTILIZĂRII ARTICOLELOR:
- 2 ANI: articole pentru sport de munte şi pentru trekking
- 1 AN: toate celelalte articole de marcă Salomon®.
Orice defecte ale articolelor, care au garanţie, vor fi înlăturate. În cazul, în care articolul nu poate fi reparat, se înlocuieşte cu altul.
Garanţia nu presupune defecţiunile, apărute în timpul transportării, păstrării, utilizării greşite, uzurii sau din cauza îngrijirii neadecvate. Garanţia nu se răspândeşte asupra arti- colelor, care au fost într-un mod sau altul modificate, sau în cazul, în care articolul a fost utilizat în alte scopuri decât cele prevăzute. Această garanţie este valabilă pentru artico- lele, care sunt livrate de reprezentanţii legali ai companiei Salomon®. În cazul reclamaţiilor, prezentaţi pentru examinare articolul reclamat, curăţat şi bonul de plată reprezentantului firmei Salomon®. După examinarea articolului, firma Salomon® va decide, dacă articolul va fi reparat sau, în cazul, în care reparaţia nu este posibilă, va fi înlocuit cu altul identic sau cu un model asemănător. Cheltuielile expedierii prin poştă sunt achitate de cumpărător. Această garanţie vă dă drepturi deosebite. Adresaţi-vă reprezentantului legal al companiei Salomon® pentru a verifica, dacă Dvs (în funcţie de ţara de domiciliu) aveţi şi alte înlesniri. Activităţile sportive şi pentru timp liber includ riscul traumelor sau al morţii. Salomon vă recomandă, (acest lucru se referă pentru orice persoană, care participă la aseme- nea activităţi) să vă adresaţi instructorului de sport sau ghidului în vederea căpătării informaţiilor în legătură cu eventualele riscuri şi să luaţi responsabilitatea asupra Dvs. 

Nos engagements

Help