Gwarancja

GWARANCJA


Dziękujemy za zakup produktu Salomon®. Mamy nadzieję, że będą Państwo w pełni usatysfakcjonowani z użytkowania tego produktu. Jeśli spostrzegą Państwo jakiekolwiek wady, które spowodują uczucie dyskomfortu w trakcie użytkowania butów uprzejmie prosimy o wzięcie pod uwagę poniższych warunków gwarancji na buty marki Salomon®. Buty Salomon podlegają gwarancji na wszystkie wady fabryczne przez okres 1 roku licząc od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego transportu, magazynowania, nie przestrzegania sposobu użytkowania, wskutek normalnego zużycia, czy też przeróbek produktu. Gwarancja udzielana jest jedynie na produkty zakupione u koncesjonowanego sprzedawcy produktów Salomon. Wszelkie roszczenia wynikające z posiadanej gwarancji należy kierować do najbliższego koncesjonowanego punktu sprzedaży Salomona, dostarczając oczyszczoną parę obuwia, oraz okazując paragon jako dowód zakupu. Jedynym zobowiązaniem Salomon® jest naprawa, lub wymiana produktu uznanego za wadliwy. Gwarancja dotyczy jedynie wadliwego elementu a nie całej pary obuwia. Gwarancja ta daje Wam pewne szczególne prawa. Jednakże, w zależności od kraju, prawa te mogą być różne.

Nasze zobowiązania

Pomoc

  • Odpowiedzi na Państwa pytania znajdują się w dziale FAQ
  • Skontaktować się z działem obsługi klienta pod numerem +48 12 3494735, w godzinach od 9:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku