HIKING

Więcej informacji
Komfort i ochrona praktycznie non-stop. Buty te są idealne na wielodniowe przygody.
 • COSMIC 4D 2 GTX® W
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Mała waga

  Ochrona

  Stabilność

  Damskie buty przeznaczone na wielodniowe wędrówki, łączące technologie dopasowania i stabilności stosowane w modelach typu trail running, z komfortowym mikroklimatem zapewnionym przez membranę GORE-TEX®.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • QUEST 4D 2 GTX® W
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Mała waga

  Ochrona

  Stabilność

  Zmodernizowane buty Quest 4D 2 GTX® W zachowuj¹ swoje dotychczasowe zalety - doskona³¹ stabilnoœæ i przyczepnoœæ – uzupe³niaj¹c je o nowe w³aœciwoœci: poprawiaj¹cy komfort ergonomiczny kszta³t jêzyka, daj¹cy lepsze dopasowanie system sznurowania oraz odœwie¿one wzornictwo. W damskiej wersji oferuj¹ te¿ dopasowanie, uwzglêdniaj¹ce kobiec¹ anatomiê.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • QUEST 4D gtx® W
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Mała waga

  Ochrona

  Stabilność

  Niezwykle lekkie damskie buty na d³ugie, górskie wêdrówki - stabilne i bardzo wygodne. W ich konstrukcji wykorzystano zaawansowane technologie stosowane w butach typu trail running.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • QUEST ORIGINS GTX®
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Ochrona

  Stabilność

  Styl

  WeŸ lekki, zapewniaj¹cy stabilnoœæ i doskona³e dopasowanie model Quest, wyposa¿ go w cholewkê ze skóry licowej i przypraw stylem retro, a otrzymasz luksusowe buty górskie, które œwietnie wygl¹daj¹ i s¹ funkcjonalne.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • COMET 3D LADY GTX®
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Amortyzacja

  Ochrona

  Stabilność

  Lekkie, damskie buty o średniej wysokości, idealne na jedno- lub dwudniowe wycieczki. Gwarantują niezwykłą stabilność i amortyzację, świetnie trzymają piętę, a dzięki średniej wysokości cholewce zapewniają odpowiednie wsparcie.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • CONQUEST GTX® W
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Trwałość

  Elastyczność

  Mała waga

  Wodoodporne, gwarantuj¹ce bardzo du¿¹ stabilnoœæ damskie buty na d³ugie wêdrówki z plecakiem. Zapewniaj¹ wiêksz¹ - ni¿ inne modele z tego segmentu - elastycznoœæ przedniej czêœci stóp, co zmniejsza zmêczenie podczas d³ugiego marszu.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • DISCOVERY W GTX®
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Wygoda

  Ochrona

  Wsparcie

  Lekkie, zapewniające stabilność damskie buty trekkingowe wykonane z trwałej skóry oraz membrany GORE-TEX®. Dobrze chronią stopy i są bardzo wygodne.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • AUTHENTIC LTR GTX® W
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Wygoda

  Wsparcie

  Pogodoodporność

  Lekkie, damskie buty ze skóry, zapewniające komfortowy mikroklimat dzięki membranie GORE-TEX®. Idealnie nadają się na całodzienne górskie wycieczki lub krótkie wyprawy z plecakiem, w trudnym terenie.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • AUTHENTIC LTR CS WP W
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Wygoda

  Wsparcie

  Pogodoodporność

  Lekkie, zapewniające dobrą ochronę damskie buty, z wodoszczelną membraną Climashield® - w bardzo atrakcyjnej cenie. Authentic CS WP gwarantują komfort i wsparcie niezbędne na trudnych szlakach.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

Trekking

Więcej informacji
Lekkie obuwie z ochroną, dla osób, które lubią przemieszczać się szybko w górach i w zróżnicowanym terenie.
 • XA PRO MID GTX® W
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Zwinność

  Wsparcie kostki

  Stabilność

  Średniej wysokości i całkowicie wodoszczelna wersja kultowych butów do biegania w trudnym terenie. W najnowszej odsłonie zyskała poprawiony kształt obramowania cholewki oraz zmodyfikowaną podeszwę, zapewniającą doskonałą przyczepność na każdej nawierzchni.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • X ULTRA MID 2 GTX® W
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Wsparcie kostki

  Ochrona

  Stabilność

  Z kobiecym wzornictwem i dopasowaniem, te eleganckie buty o œredniej wysokoœci, X-Ultra 2 Mid 2 GTX® W, zapewniaj¹ stabilnoœæ, umiarkowanej wielkoœci wsparcie stóp oraz komfortowy mikroklimat przez wszystkie pory roku, dziêki zastosowanej membranie GORE-TEX®.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • X ULTRA LTR GTX® W
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Styl i twałość skóry

  Ochrona

  Stabilność

  Te wysokiej klasy, techniczne buty do turystyki górskiej łączą zalety solidnej cholewki wykonanej ze skóry, z membraną GORE-TEX®, zapewniającą stopom optymalny mikroklimat.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • X ULTRA LTR W
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Styl i twałość skóry

  Ochrona

  Stabilność

  Eleganckie, a jednoczeœnie sportowe buty X Ultra LTR wyró¿niaj¹ siê niskim profilem oraz trwa³¹ skór¹ zastosowan¹ na cholewce, zwiêkszaj¹c¹ ich wytrzyma³oœæ oraz zapewniaj¹c¹ odpowiedni styl. W damskiej wersji oferuj¹ te¿ specyficzne dopasowanie, uwzglêdniaj¹ce kobiec¹ anatomiê.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • X ULTRA 2 GTX® W
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Ochrona

  Stabilność

  Pogodoodporność

  Z kobiecym wzornictwem i dopasowaniem, te eleganckie buty o niskim profilu, X-Ultra 2 GTX® W, zapewniaj¹ stabilnoœæ, ochronê przed czynnikami atmosferycznymi oraz przyczepnoœæ, niezbêdne podczas górskich wêdrówek w umiarkowanym oraz bardzo trudnym terenie.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • X ULTRA 2 W
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Uchwyt

  Ochrona

  Stabilność

  Z kobiecym wzornictwem i dopasowaniem, te eleganckie buty o niskim profilu, X-Ultra 2 W, wyró¿niaj¹ siê „oddychaj¹c¹” cholewk¹, stabiln¹ ram¹ oraz przyczepn¹ podeszw¹, predestynuj¹c¹ ten model do szybkich, górskich wêdrówek w umiarkowanym oraz bardzo trudnym terenie.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • X ULTRA PRIME W
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Oddychalność

  Ochrona

  Stabilność

  Stabilnoœæ i ochrona stóp, po³¹czona z tradycyjnym systemem sznurowania oraz „oddychaj¹c¹” cholewk¹, czyni¹ z butów X-Ultra Prime W doskona³¹ propozycjê dla turystek, lubi¹cych szybko poruszaæ siê w trudnym, technicznym terenie.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • ELLIPSE MID LTR GTX® W
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Wsparcie kostki

  Wygoda

  Kobiece dopasowanie i styl

  Dopasowanie, funkcjonalność, solidna konstrukcja bazująca na naturalnej skórze oraz klasyczny wygląd sprawiają, że te średniej wysokości buty - z membraną GORE-TEX® - zapewniają stopom komfortowy mikroklimat i odpowiednie wsparcie podczas najdłuższych wypraw.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • ELLIPSE GTX® W
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Wygoda

  Kobiece dopasowanie i styl

  Pogodoodporność

  Detale i dopasowanie inspirowane modelami sportowymi sprawia, ¿e ten lekki, turystyczny but z wodoszczeln¹ membran¹ Gore-Tex jest idealn¹ propozycj¹ dla kobiet, które w górach lubi¹ szybko siê przemieszczaæ.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • ELLIPSE LTR W
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Wygoda

  Kobiece dopasowanie i styl

  Styl i twałość skóry

  Dopasowanie, funkcjonalność, solidna konstrukcja bazująca na naturalnej skórze oraz damskie wzornictwo sprawiają, że buty te są idealne zarówno do codziennego użytkowania, jak i do najdłuższych wypraw, choćby i dookoła świata.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • ELLIPSE AERO W
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Oddychalność

  Wygoda

  Kobiece dopasowanie i styl

  Detale i dopasowanie inspirowane modelami sportowymi sprawia, ¿e ten lekki, turystyczny but jest idealn¹ propozycj¹ dla kobiet, które w górach lubi¹ szybko siê przemieszczaæ.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • ELLIPSE SPORT W
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Oddychalność

  Wygoda

  Kobiece dopasowanie i styl

  Zaprojektowane przez kobiety, dla sportowo aktywnych kobiet. Buty Ellipse Sport przenosz¹ zawodniczy charakter oraz kobiece wzornictwo i kolorystykê do turystycznego œwiata.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

Sandały

Więcej informacji
Komfort, zwrot energii i duża uniwersalność - sandały te sprawiają, że zawsze będziesz wypoczęty.
 • TECHAMPHIBIAN 3 W
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Uchwyt

  Wielofunkcyjny

  Odprowadzanie wody

  Najnowsza wersja klasycznego modelu Amphibian, z bardziej miêkk¹ wk³adk¹ i podeszw¹ zapewniaj¹c¹ lepsz¹ przyczepnoœæ. Idealne obuwie dla letnich aktywnoœci zwi¹zanych z wilgotnym terenem.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • INSTINCT SANDAL W
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Wygoda

  Styl i twałość skóry

  Wielofunkcyjny

  Gdy Wielka Przygoda zaprowadzi Ciê w cieplejsze klimaty, sanda³y Instinct bêd¹ stanowi³y doskona³y wybór, ³¹cz¹cy odpowiedni styl z funkcjonalnoœci¹. Cholewka z zamszu i siateczki oraz miêkka i zapewniaj¹ca odpowiednie wsparcie podeszwa gwarantuj¹ komfort podczas ka¿dej aktywnoœci.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

 • EPIC CABRIO 2 W
  Zamknij Zamknij

  Zaprojektowane dla:

  Wygoda

  Styl i twałość skóry

  Wielofunkcyjny

  Wytrzymałe, wygodne sandały, które sprawdzą się w każdym terenie. Zapewniają właściwą wentylację i ochronę stóp.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

AKCESORIA

Więcej informacji
Akcesoria niezbędne, aby doświadczać przygód w górach bezpieczniej i wygodniej.
 • QUICKLACE KIT
  Zamknij Zamknij

  System szybkiego sznurowania. Opatentowane przez markę Salomon rozwiązanie stosowane jest w obuwiu biegowym i turystycznym oraz w butach do biegania na nartach.

  Produkt niedostępny na Salomon.com

Jeżeli Państwa rozmiar nie jest już dostępny, proszę podać swój email na stronie produktu. Otrzymają Państwo powiadomienie, gdy tylko będzie on ponownie dostępny.Proszę o powiadomienie mnie mailem, gdy produkt znów będzie dostępny
 • OMÓW Z EKSPERTEM
  DS. PRODUKTÓW

  Nasi eksperci służą pomocą w doborze właściwego produktu do indywidualnych potrzeb i chętnie udzielają odpowiedzi na wszelkie pytania od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

  Eksperci salomon

  Możesz także skontaktować się z ekspertem telefonicznie pod numerem +48 12 3494735 (połączenia bezpłatne na terenie Francji, Niemiec i Hiszpanii

 • GWARANCJA ZADOWOLENIA LUB ZWROT KOSZTOW !

  Jeżeli nie jesteś zadowolony z zakupu, po prostu odeślij zakupiony towar w ciągu 14 dni od daty dostawy w naszym magazynie w Belgii. Towary należy zwrócić w wyznaczonym terminie w stanie nienaruszonym i kompletnym. Towar nie może nosić śladów użycia (ani prania lub noszenia) i powinien zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu w dobrym stanie. W przypadku zwrotu towaru z powodu uszkodzenia produktu lub jego niezgodności z zamówieniem skontaktuj się z działem obsługi klienta pod numerem +48 12 349-47-35 dostępnym w godzinach od 9:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku, aby otrzymać zwrot kosztów wysyłki.  Kontynuuj zakupy
 • GWARANCJA ZADOWOLENIA LUB ZWROT KOSZTOW ! !

  Jeżeli nie jesteś zadowolony z zakupu, po prostu odeślij zakupiony towar w ciągu 14 dni od daty dostawy w naszym magazynie w Belgii.. Towary należy zwrócić w wyznaczonym terminie w stanie nienaruszonym i kompletnym. Towar nie może nosić śladów użycia (ani prania lub noszenia) i powinien zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu w dobrym stanie. W przypadku zwrotu towaru z powodu uszkodzenia produktu lub jego niezgodności z zamówieniem skontaktuj się z działem obsługi klienta pod numerem +48 12 349-47-35 dostępnym w godzinach od 9:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku, aby otrzymać zwrot kosztów wysyłki.

  Kontynuuj zakupy
 • BEZPŁATNA DOSTAWA ENJOY YOURS PREFERENTIAL DISCOUNT

  Na stronie Salomon.com standardowa dostawa jest bezplatna dla wszystkich zamówien.

  Standardowa dostawa – 72 godziny

  Wszystkie zamówienia zlozone przed 15:00 zostana dostarczone przez UPS w ciagu 3 dni roboczych.

  YOUR EXCLUSIVES BENEFITS FOR PROFESSIONALS AND VIPS, FIND YOUR FAVOURITE PRODUCTS ON SALOMON.COM AT THE BEST PRICES.

  You can currently order online and enjoy a preferential discount, free assembly and adjustment on your ski and with Salomon Warranty.

  CHCESZ PRZYSPIESZYC DOSTAWE?

  Wybierz ekspresowa dostawe 24-godzinna – 90 zl

  Jesli chcesz otrzymac produkty szybciej, na etapie finalizacji, zanim zatwierdzisz zamówienie, wybierz dostawe ekspresowa. Wszystkie zamówienia zlozone przed 15:00 zostana dostarczone przez UPS nastepnego dnia (24 godziny).

  DO YOU WANT A FASTER DELIVERY? CHOOSE EXPRESS DELIVERY IN 24H.

  Choose 24-hour express delivery - £10

  If you want to receive products more rapidly, you can select express delivery when confirming your order. All orders completed before 3pm, will be delivered via UPS within 24hours.

  Kontynuuj zakupy
 • GWARANCJA JAKOŚCI SALOMON

  Wszystkie nasze produkty są objęte następującą gwarancją jakości:

  3 Yrs

  kurtka ski i spodnie ski

  2 Yrs

  dla innych produktów

  Kontynuuj zakupy