• Salomons Kvalitetsgaranti

  • Fornøyd eller pengene tilbake

  • +47 22 63 59 54

Personvern

SALOMON ER FORPLIKTET TIL Å BESKYTTE DITT PERSONVERN

Salomon forplikter seg til å beskytte ditt personvern i henhold til gjeldende personvernlover. Vi håper at denne personvernerklæringen (”Erklæringen”) vil være til hjelp når det gjelder forståelsen for hvilke informasjon som vi samler inn i forbindelse med våre produkter og tjenester samt hvordan vi behandler slik informasjon. Terminologien ”personopplysninger” brukes gjennomgående i denne Erklæringen og betyr informasjon som relaterer seg til et individ som er identifisert eller som kan identifiseres (for eksempel en fysisk person). ”Salomon” refereres til Salomon France, inkludert tilhørende selskaper og datterselskaper samt Amer Sports Corporation konsernet (også referert som ”vi”, ”oss” eller ”vår(e)”.

Denne erklæringen gjelder personopplysninger som er innhentet i forbindelse med produkter og tjenester som tilbys av Salomon eller fra annen kontakt med oss hvor en link eller annen referanse som inkorporerer denne Erklæring er gjort, som for eksempel i forbindelse med våre produkter og tilbehør, nettsider (også inkludert mobile nettsider), applikasjoner og andre typer tjenester som tilbys av Salomon, typisk i elektronisk form, så vel som andre tjenester slik som kundeservice og garantitjenester, kundearrangementer eller promotering og kampanjer.

Vi kan gi tilleggsinformasjon eller endre personopplysningsinformasjonen i forbindelse med en bestemt Salomon produkt eller tjeneste. Slik informasjon har forrang over denne Erklæringen ved eventuell konflikt. Våre produkter eller tjenester kan inneholde link til nettsider tilhørende andre firmaer og andre øvrige tredjepartstjenester som har egne personvernerklæringer. Salomon tar ikke ansvar for personvernpraksisen eller innholdet av personvernreglene for slike tjenester.

Ved bruk av relevant nettside/eller ved å levere personopplysninger til Salomon/eller ved å klikke ”Jeg Samtykker”, avhengig av nettsiden, tjenesten eller applikasjonen som du bruker, vil du uttrykke ditt samtykke og enighet for behandling av dine personopplysninger slik som det fremgår av denne Erklæringen. Vennligst ikke bruk denne nettside, eller overlevere dine personopplysninger til Salomon eller for øvrig gi ditt samtykke dersom du ikke er enig i denne Erklæringen.

Innhenting av personopplysninger.

Vi innhenter personopplysninger når du typisk foretar et kjøp, bruker eller registrerer deg i våre tjenester, deltar i en salgspromotering eller kampanje eller for øvrig har kontakt med oss. Vi bestreber oss på kun å innhente personopplysninger med din viten og ditt samtykke. Nedenfor er eksempler som viser hvilke kategorier opplysninger kan innhentes.

• Teknisk informasjon. For det meste kan du besøke våre nettsider eller bruke våre produkter eller tjenester uten å fortelle oss hvem du er. Enkelte tekniske opplysninger vil imidlertid normalt innhentes som en del av din bruk av våre tjenester. Slik informasjon inkluderer for eksempel din IP-adresse, antall innlogginger, nettsiden du er linket fra, sider du besøker, de linkene du bruker, reklamebannere og andre innhold som du har kikket på, informasjon om brukerutstyr og annen slik teknisk informasjon som din nettleser gir oss, eller som er for øvrig innhentet i forbindelse med spesifikke produkter eller tjenester. Når du bruker våre tjenester eller har annen kontakt med oss for øvrig, via telekommunikasjonsnettverk, kan tilleggsinformasjon slik som ditt mobil abonnementsnummer bli videresendt til oss gjennom din telekommunikasjonsoperatør som en standard del av den kommunikasjon. Vennligst les avsnittet ”Bruk av informasjonskapsler” og Nett Beacon nedenfor.

• Informasjon som du gir oss. Når du registrerer deg for å motta våre tjenester, foreta et kjøp, delta i salgspromotering eller har for øvrig kontakt med oss, kan vi be om at du gir oss slik informasjon som navnet ditt, e-post adresse, gate adresse, så vel som brukernavn, passord eller legitimasjonsbekreftelser som brukes for å bekrefte brukere og for å validere de handlingene som blir gjort, eller det som måtte være nødvendig for å levere til deg de produkter og tjenester som du har bestilt, eller for å kunne kommunisere med deg så vel som den informasjon som du har lastet opp slik som sted, ruter informasjon, bilder osv.

• Vi kan innhente data i opplæringsøyemed informasjon om demografi, for eksempel din alder, kjønn, postnummer og språkpreferanser. Vi kan også innhente andre informasjon du utleverer, slik som dine samtykker, preferanser og tilbakemeldinger, informasjon som relaterer seg til brukerutstyr og annen informasjon som du for øvrig gir oss. Vi gjør oppmerksom på at ikke identifiserbar informasjon som innhentes fra deg kan bli personlig identifiserbar når du gir oss dine personopplysninger. Vi kan også innhente i henhold til gjeldene lover, noen personopplysninger som fra registrerte utleiefirmaer og andre slike offentlig tilgjengelig kilder. Noen av våre tjenester kan gi deg lov til å levere informasjon om andre personer, som for eksempel når du bestiller en produkt som du ønsker direkte levert til en annen mottaker.

• De transaksjonene du gjør med oss. Vi innhenter eller ber om informasjon som relaterer seg til dine kjøp og/eller til bruk av våre produkter og/eller tjenester, og din kontakt med oss. Slik informasjon kan for eksempel inkludere detaljer om de henvendelsene eller forespørsler du har hatt, de produktene eller tjenestene som er levert (inkludert leveringsinformasjon), finansielle detaljer (inkludert betalinger som er foretatt, detaljer om kredittkort, adresse hvor regningen sendes, kredittsjekk eller annen slik finansielle informasjon), informasjon og detaljer om avtaler som relaterer seg til det innhold du har levert til oss og annen slik informasjon om transaksjonen. Vi kan i henhold til gjeldene lover, loggføre din kommunikasjon med vårt kundesenter eller med andre slike kontaktsenter. Visse tjenester kan medføre bruk av data som viser ditt oppholdssted. Imidlertid er slik bruk av data som viser ditt oppholdssted i forbindelse med slike tjenester er underlagt ditt forhåndssamtykke, for hver enkel tjeneste.

Formålet med hvordan vi behandler din personopplysninger

SALOMON behandler dine personopplysninger for de formålene som beskrevet i denne Erklæringen og/eller for de formålene som beskrevet i tillegg i personverninformasjon for spesielle tjenester. Vær oppmerksom på at et eller flere formål kan gjelde samtidig.

• Produkt- og tjenestebestemmelse. Vi kan bruke dine personopplysninger for å imøtekomme din forespørsel, behandle din ordre eller som for øvrig kan være nødvendig for å utføre eller håndheve kontrakten mellom deg og Salomon, til å sikre funksjonalitet og sikkerhet for våre produkter og tjenester, for å indentifisere deg og for å forhindre og etterforske svindel eller annen ulovlig bruk.

• Produkt- og tjenesteutvikling. Vi kan bruke dine personopplysninger for å utvikle våre produkter og/eller tjenester. Imidlertid er det for det meste slik at vi kun bruker sammenlagt og statistisk informasjon i utviklingen av våre produkter og tjenester. Vi kan også bruke dine personopplysninger for å gjøre tilbudene mer personlige og for å levere den tjenesten som er mest relevant for deg, som for eksempel å komme med anbefalinger og å vise en mer brukervennlig innhold og reklame på våre nettsider. Vi kan kombinere personopplysninger som er samlet inn i forbindelse med hvordan du personlig bruker en bestemt Salomon produkt og/eller tjeneste med andre personopplysninger vi kan ha om deg, med unntak der slike personopplysninger var innhentet for et bestemt formål. Vi kan lage en sammenlagt og statistisk informasjon basert på dine personopplysninger.

• Kommunikasjon med deg og markedsføring. Vi kan bruke dine personopplysninger til å kommunisere med deg, slik som for eksempel å levere informasjon som relaterer seg til våre produkter og/eller tjenester du bruker eller til å kontakte deg i forbindelse med kundeundersøkelser. Vi kan bruke dine personopplysninger for markedsføring eller for undersøkelsesformål, som for eksempel for å foreta markedsundersøkelser, og vi vil i henhold til gjeldende lover ta kontakt med deg for å informere om nye produkter, tjenester eller promoteringer som vi kan komme til å tilby. I tillegg kan noen av våre produkter og tjenester brukes til å promotere andre selskapers produkter og tjenester. Imidlertid vil ikke Salomon utlevere dine personopplysninger til slike selskaper eller enhver andre selskaper i markedsføringsøyemed uten å på forhånd innhente ditt samtykke.

Deling av dine personopplysninger

Vi selger ikke, leaser ikke, foretar ikke utleie eller på annen måte utleverer dine personopplysninger til tredjepart med mindre annet forekommer nedenfor.

• Samtykke. Vi kan eventuelt dele dine personopplysninger med en tredjepart som ikke er nevnt i dette dokumentet såfremt vi har ditt samtykke til å gjøre dette. Ditt samtykke kan, avhengig av tjenesten være implisitt eller eksplisitt. For eksempel dersom du innleverer og publiserer egne personopplysninger overfor våre brukernettverk, vil slike handlinger bli oppfattet som om at du gir ditt samtykke til slik behandling.

• Amer Sport Corporation konsernselskaper og godkjente tredjepart Det kan være at vi deler din personopplysninger med tredjepart innenfor Amer Sports Corporation konsernselskaper og deres datterselskaper og tilknyttede selskaper, inkludert men ikke begrenset til Amer Sports Corporation salgsenheter, og til godkjente tredjepart som behandler personopplysninger på vegne av Amer Sports Corporation for de formål som beskrevet i denne Policyen, for eksempel teknisk og logistikk tjenesteytere. Slike parter har ikke fullmakt til å bruke dine personopplysninger til andre formål, og vi krever at de forholder seg konsekvent i henhold til denne Erklæringen og har i bruk nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte din personopplysninger. Amer Sports Corporation består for øyeblikket av merkevareselskapene og deres datterselskaper og tilknyttede selskaper som fremgår på www.amersports.com.

• Overføringer over landegrensene. Det kan være at våre produkter og tjenester blir gitt ved bruk av ressurser og servere som befinner seg i forskjellige land rundt om i verden. Dine personopplysninger vil derfor bli overført på tvers av internasjonale grenser utenfor det landet der du bruker våre tjenester, inkludert til land utenfor EØS-området (EØS) som ikke har lover som spesifikk beskytter dine personopplysninger eller som har forskjellig lovverk når det gjelder beskyttelse av dine personopplysninger, som for eksempel USA. I slike tilfeller vil vi prøve å forsikre oss om at det finnes et rettslig grunnlag for en slik overføring, og at tilstrekkelig beskyttelse av dine personopplysninger foreligger i henhold til gjeldende lov. Dette gjøres som for eksempel ved bruk av generelle avtaler godkjent av relevant myndighet (dersom det er nødvendig), og ved å kreve bruk av andre passende teknisk og organisatorisk informasjonssikkerhetstiltak.

• Obligatorisk overlevering. Vi kan bli forpliktet i henhold til obligatorisk lov å overlevere dine personopplysninger til visse myndighet eller andre tredjepart, som for eksempel, til inndrivelsesbyråer i andre land der vi eller en tredjepart på våre vegne har virksomhet. Vi kan også overlevere eller på annen måte behandle dine personopplysninger i henhold til gjeldene lov for å beskytte Salomons legitime interesser, som for eksempel, i sivil- eller strafferettslige behandlinger.

• Fusjon og overtakelser. Dersom vi bestemmer oss for å selge, kjøpe, sammenslå eller på annen måte reorganisere våre virksomheter i visse land, kan dette bety at vi overleverer dine personopplysninger til eventuelle eller faktiske kjøpere og deres rådgivere, eller mottar personopplysninger fra selgere og deres rådgivere.

Innhenting av personopplysninger for mindreårige

Salomon forsøker å ikke innhente informasjon fra eller ha noen form for kontakt med personer under 15 år. Imidlertid kan våre databaser inneholde personopplysninger tilhørende barn under 15 år av den grunn at det ikke alltid er mulig å avgjøre den nøyaktige alderen til brukeren. Vi reserverer oss retten til å blokkere tjenesten fra enhver person som er under 15 år.

Retningslinjene til Salomon er å be om at mindreårige (den lovmessige myndighetsalderen og dermed den alderen for mindreårige slik som fremgår av lokale lovgivning der du bor) ikke foretar kjøp eller foretar andre lovlige handling i forbindelse med våre produkter og tjenester uten samtykke fra foreldre eller foresatt, med mindre dette er tillatt i henhold til gjeldende lov.

Informasjonskvalitet

Vi iverksetter rimelige tiltak for at personopplysninger forblir korrekte og oppdaterte, og sletter informasjon som er gammel eller som ellers ikke er korrekt eller unødvendige personopplysninger.

Siden noen av Salomon produkter og tjenester gjør det mulig for deg selv å administrere din profil, anbefaler vi at du fra tid til annen går inn på din personopplysninger og sørge for at den er korrekt og oppdatert. Vennligst husk at det er ditt ansvar å gi oss korrekt informasjon også slik at vi kan oppdatere de personopplysninger du har gitt der det er endringer.

Sikkerhet

Salomon iverksetter tekniske og organisatoriske informasjonssikkerhetstiltak for å forhindre og minimisere slik risiko knyttet til det å behandle personopplysninger. Slike tiltak inkluderer der det passer, bruk av brannmurer, sikker server fasiliteter, kryptering, implementering av et ordentlig administrativt system når det gjelder innlogging, nøye valg av prosessorer og andre hensiktsmessige tekniske og kommersielle tiltak for å gi tilstrekkelig beskyttelse av dine personopplysninger mot ikke-godkjent bruk eller utlevering.

Der det er passende kan det være at vi tar back-up kopier og bruker andre slike tiltak for å forhindre uhell som fører til skader og ødeleggelser av dine personopplysninger. Dersom en bestemt del av Salomon nettside støtter netthandel, vil vi bruke bransjens generelle sikkerhetstiltak, slik som den som er tilgjengelig gjennom ”Secure Sockets Layer” (”SSL”) for å beskytte konfidensialitet og sikkerheten ved netthandel.

Bruk av informasjonskapsler (cookies) og nettsporer (web beacons)

Fra tid til annen når du besøker en Salomons nettside, kan informasjon bli lagret på din pc for oss å gjenkjenne din pc i form av en tekstfil, kjent som ”cookies”. Vår bruk av cookies er ment å være en fordel for deg i form av å eliminere behovet for stadig bruk av ditt passord mens du er pålogget eller behovet for å taste på nytt varer du har lagt i shoppingkurven dersom du ikke blir ferdig med handelen i løpet av et besøk. Cookies brukes også for å analysere netttrafikk og for å foreta anonym demografisk profilering slik at vi kan bedre våre tjenester.

Det kan være at Salomon vil bruke såkalt nettsporer eller (”pixel tags”) i forbindelse med noen av nettstedene. Vi vil imidlertid ikke bruke disse til å identifisere brukerne personlig. Nettsporer er typisk grafisk bilder som er plassert på et nettsted og de brukes til å telle antall besøkende til et nettsted og/eller for å få tilgang til visse cookies. Denne informasjon brukes til å bedre våre tjenester.

Nettsporer typisk innhenter ikke annen informasjon enn den informasjon som din nettleser gir oss som en standard del av hvilken som helst internettkommunikasjon. Dersom du slår av cookies vil ikke nettsporer være i stand til å spore spesifikke aktiviteter hos deg. Nettsporer vil imidlertid fortsette å innhente informasjon fra din IP-adresse, men slik informasjon vil ikke lenger være unik.

Dersom du ikke ønsker å motta cookies eller ønsker å bli informert om at de er plassert kan du stille inn din nettleser til å gjøre dette dersom din nettleser støtter dette. Vær innforstått med at dersom cookies er slått av vil du ikke kunne se visse deler av denne websiden som vil øke verdien av ditt besøk. Noen av vår samarbeidspartnere som har innhold som er linket opp mot denne nettsiden kan også bruke cookies og nettsporer. Vi har imidlertid ingen adgang til eller kontroll over disse cookies.

Dine rettigheter

Dersom du ønsker å vite hvilke personopplysninger vi har om deg eller du ønsker å legge til, korrigere, anonymisere eller slette ufullstendig, uriktig eller gammel personopplysninger, eller du ønsker at vi stanser behandling av dine personopplysninger med det formål å sende deg promoteringsmateriale eller direkte markedsføring eller for å utføre markedsundersøkelser eller andre tvingende rettslig grunner, kan du dersom det er passende og i henhold til gjeldende lover, utøve slik rettighet ved å kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjons gjengitt nedenfor.

I noen tilfeller, spesielt dersom du ønsker at vi sletter eller stanser behandling av dine personopplysninger kan dette også bety at vi muligens ikke vil være i stand til å fortsette å tilby deg tjenestene. Vi anbefaler at du bruker profiladministrasjonsverktøyet for ovennevnte formål siden slikt verktøy ofte gir deg direkte adgang til dine personopplysninger og gir deg anledning til å administrere denne på en effektiv måte.

Vær oppmerksom på at det kan være behov for Salomon å identifisere deg og til å be om tilleggsinformasjon for å kunne oppfylle ovennevnte forespørsel. Vi gjør videre oppmerksom på at gjeldende lover kan inneholder restriksjoner og andre bestemmelser i tilknytning de rettighetene nevnt ovenfor.

Tilsyn med dine personopplysninger og kontaktinformasjon

Salomon France fører tilsyn med dine personopplysninger.

I saker som angår Salomons personvernrutiner kan du også kontakt oss vår juridiske avdeling:

SALOMON SAS Service juridique Lieu dit Les Croiselets 74370 METZ TESSY France

Endringer av denne Personvernerklæringen

Salomon kan fra tid til annen endre denne Personvernerklæringen eller endre, modifisere eller trekke tilbake adgang til denne nettsiden når som helst og uten varsel.

HAR DU ET SPØRSMÅL?

Ta direkte kontakt med en Salomon produktekspert

Chat med en produktekspert

FRAKT SOM TILBYS STANDARD (NOK 350,00)

Leveringstid er mellom 3-7 dager (arbeidsdager)

Finn ut mer

FORNØYD ELLER PENGENE TILBAKE !

Du har 14 dager til å returnere bestillingen

Finn ut mer

SALOMONS KVALITETSGARANTI

Alle våre produkter har en 2-3 års kvalitetsgaranti

Finn ut mer
top