Salomon

Salgsvilkår

Versjon 2013-1; publisert og gyldig fra 09/07/2013

Disse Salgsvilkår gjelder for Salomon (Norge) Nettbutikk ("Nettbutikk") med webadresse (URL) www.salomon.com (legg til xx) salomonrunning.com og salomonfreeski.com og for bestillinger og salgstransaksjoner for Produktene tilgjengelig i Nettbutikk (”Produkt”).

Nettbutikken eies og drives av Amer Sports France SAS, organisasjonsnummer 06 501 275 (RCS Vienne - France), 80 rue Condorcet, 38090 Vaulx-Milieu, France, VAT number FR 24 062 501 275 som er et tilknyttet selskap av Salomon SAS (til sammen ”Salomon”, ”vi”, eller ”oss” der konteksten tilsier dette). PFSWeb BV Sprl, Rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, Belgium er Selger av Produktene.

Når det gjelder kjøp i Nettbutikk vil vår kommunikasjon foregå elektronisk ved at vi sender e-post eller poster elektronisk. Du samtykker i at alle avtaler, oppslag, opplysninger eller annen kommunikasjon som er gitt elektronisk, tilfredsstiller ethvert rettslig krav om at slik kommunikasjon skal være skriftlig.

Vennligst vær oppmerksom på at disse Salgsvilkår berører ikke (og bør ikke leses som om å berøre) din LOVFESTEDE RETT, som vi ikke kan unnta eller begrense i kontrakt.

1.- Om disse Salgsvilkår

VED Å BESTILLE PRODUKTER AKSEPTERER DU Å VÆRE BUNDET AV SALGSVILKÅRENE

Disse Salgsvilkår gjelder kun ved kjøp foretatt i Nettbutikk. Andre Salomon nettsider kan ha andre vilkår og betingelser. Salomon kan fra tid til annen forandre eller endre disse Salgsvilkår. Salomon vil oppgi ovenfor datoen disse vil gjelde fra. Enhver endring av Salgsvilkår vil gjelde bestillinger gjort fra og med denne datoen.

Opplysninger som fremgår i reklamer, brosjyrer, eller annen skriftlig materiale for Salomon på deres nettside eller gitt til deg er kun av informasjonsverdi, og ikke et tilbud fra Salomon om levering av hvilken som helst Produkt.

2.- Bestilling.

Vennligst vær oppmerksom på at vi kun kan levere Produktene innenfor Norge.

For å kunne kjøpe Produktene må du:

• oppgi ditt navn og din adresse, telefon nummer, e-post adresse, betalingsinformasjon og annen informasjon som kreves;
• være minimum 18 år;
• oppgi leveringsadresse i Norge. (NB: Salomon har ingen mulighet til å levere til visse type adresser, inkludert men ikke begrenset til postboksadresser, utenlandske adresser for utenlandsstasjonert forsvarspersonell, hoteller, herberger eller fengsler); og

Hvis det er skibindinger som bestilles, må du i tillegg til foregående oppgi følgende informasjon for montering og tilpasning av dine skibindinger:

• Kjønn
• Alder
• Nivå for skikunnskap
• Størrelse (i cm)
• Vekt (i kg)
• Lengde av sålen for skistøvelen som skal brukes med bindingene i millimeter
• Forventet posisjon for hvordan bindingene blir montert


Når du oppretter en konto hos Salomon vil du i tillegg opprette en personlig bruker identifikasjon (ditt brukernavn) og passord. Beskytt ditt passord til enhver tid og ikke opplys det til andre siden du er personlig ansvarlig for hver enkelt kjøp som foretas med ditt bruker identifikasjon og passord.

3.- Behandling av bestillinger og kontraktinngåelse

Du samtykker i at din bestilling er et tilbud om å kjøpe Produktene som finnes i din bestillingsliste i henhold til disse Salgsvilkår. Vi kan velge om vi aksepterer bestillinger som er unormale og bestillinger som Salomon mistenker ikke er gjort i god tro.

Etter å ha mottatt din bestilling vil vi sende deg en bekreftelse på e-post som bekrefter mottatt bestilling (”Din Salomon Bestilling”) med et bestillingsnummer og beskrivelse av de varene du har bestilt. Bestillingsaksept og kontraktinngåelse i forbindelse med et salg mellom Salomon og deg skjer i det øyeblikket du mottar Din Salomon Bestilling bekreftelsese-post.

Det gjøres oppmerksom på at kontraktinngåelse i forbindelse med salg av skibindinger vil ikke skje med mindre og inntil du har bekreftet informasjon som kreves for montering og tilpasning av dine skibindinger.

4.- Priser, frakt, administrasjon, kostnad og avgifter

Prisene betalt for en Produkt vil være den pris som gjelder når du legger inn en bestilling og som vil bli opplyst i e-posten om mottagelse av ”Din Salomon Bestilling” og i Din Salomon Bestilling bekreftelsese-post.

Salomon kan endre prisen når som helst uten varsel. Prisforhøyelse vil kun gjelde for de bestillinger gjort etter slike endringer er foretatt.

Priser for Produktet inkluderer moms og andre gjeldende avgifter men inkluderer ikke fraktkostnader og administrasjonskostnader i forbindelse med frakten.

Kostnad i forbindelse med frakt, administrasjon og relaterte momsavgift og andre avgifter vil bli skilt ut og vist separat på Din Salomon Bestilling og Din Salomon Bestilling bekreftelsese-post.

5.- Produkttilgjengelighet, levering og force majeure

Salomon garanterer ikke tilgjengelighet av ethvert Produkt i Nettbutikk. Salomon forbeholder seg retten, uten ansvar eller forhåndsvarsel til å forandre, avslutte eller stanse tilgjengeligheten av enhver Produkt.

For nærmere informasjon vedrørende forskjellige leveringsmuligheter, vennligst se sammendrag av våre tjenester.
Vi vil gi deg informasjon vedrørende den siste forventet leveringsdato som ikke vil være lenger enn 30 dager med mindre en senere dato er spesifikt avtalt.

Dersom du bestiller varer som skal tilpasses vil produksjonstiden for slik tilpassede varer komme i tillegg til frakttiden for den valgte leveringsmulighet.

I de tilfeller du uten rimelig grunn utsetter leveringen eller forsinker mottagelse av leveringen etter at vi har gitt beskjed om at vi har prøvd å levere varene du har bestilt, eller dersom du har gitt oss feil leveringsadresse som resulterer i at varene ikke kan leveres, vil leveringspakken bli returnert til oss. Dersom varene forblir uleverte etter første leveringsforsøk i en periode på 7 virkedager, og blir returnert til oss ulevert, vil vi betrakte dette som om at du har utøvd din rett til å kansellere kontrakten. Når vi mottar leveringspakken i retur vil vi i henhold til vår egen returpolicy refundere deg kjøpesummen fratrukket påløpte tilleggskostnader for Salomon.

Salomon skal ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller mangel på utførelse dersom forsinkelsen eller mangelen på utførelsen er grunnet i situasjoner som i all rimelighet ligger utenfor deres kontroll (force majeure), inkludert men ikke begrenset til terrorhandlinger, streiker, nasjonal eller lokale beredskapstilstand, mangel ved fraktfasiliteter, strømbrudd eller brudd på andre nyttefunksjoner, jordskjelv eller andre naturkatastrofer.

6.- Forenlighet, Produktinformasjon

Vennligst vis forsiktighet når du bestiller slik at de Produktene du kjøper er kompatible med det formålet de er tiltenkt. Vennligst også bruk Nettbutikken som ditt siste referansepunkt når du undersøker kompatibilitet. Dersom det skulle vise seg at det er en forskjell mellom innholdet i Nettbutikken og andre Salomon (eller ikke Salomon) nettsider (eller enhver annen informasjonskilde) vil kompatibilitet av Produktene som vist i Nettbutikken da kjøpet gjøres bli gitt forrang. Vi anbefaler at du undersøker leveringspakken og mottatt varer inne 14 (fjorten) dager etter at de er levert til deg og undersøk varenes tilstand og at innholdet i leveringspakken er fullstendig.

7.- Betaling

Betaling skal skje med den betalingsmetoden som er godkjent av Salomon og opplyst på Nettbutikkens nettside. Din Bestillingsbekreftelse er ditt kjøpsbevis. Du får tilgang til alle dine Bestillingsbekreftelser på www.salomon.com med ved å bruke din personlige brukeridentifikasjon (brukernavn) og passord.

8.- Rettighet til Produktene

Salomon beholder fullstendig lovmessig rettighet til Produktene frem til utestående beløp i forbindelse med Produktbestillingen er mottatt i sin helhet.

9.- Retur, kjøpesummen returnert, andre valgmuligheter

Dersom du har kjøpt Produkter for personlig bruk som forbruker og ønsker å utøve din rett til å angre ditt kjøp etter å ha mottatt varene uten å oppgi noen grunn, og returnerer varene du har kjøpt, må du informere vårt kundesenter enten ved å sende en e-post eller på telefonen innen 15 (femten) kalenderdager etter å ha mottatt leveringen, og be om å få returnere Produktene med et returskjema. Etter å ha mottatt og validert dine returnerte varer vil vi sende deg en e-post som bekreftelse på dette. Vi vil da behandle refundering av kjøpesummen og sende en e-post som bekreftelse. Vi vil refundere til deg de opprinnelige fraktkostnadene innen 30 dager etter retur.

VI ØNSKER Å GJØRE DEG OPPMERKSOM PÅ FØLGENDE:
DU KAN IKKE UTØVE DIN RETT OM TILBAKETREKKNING I FORHOLD TIL KONTRAKTER FOR LEVERING AV VARER SOM ER GJORT ETTER FORBRUKERENS SPESIFIKASJONER ELLER ER TYDELIG PERSONLIG TILPASSET I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVER.
DETTE GJELDER SALG AV SKIBINDINGER OG SKI OG BINDINGER SOM ER MONTERT ELLER TILPASSET SKILØPER.

Dersom Produktene du har mottatt ikke er forenlig med de du har bestilt eller dersom din levering er ufullstendig eller blir skadet under transport, vennligst kontakt vårt kundesenter uten opphold enten gjennom e-post eller ring oss for assistanse.

10. Hvordan returnere varene?

Din pakke inneholder en returkode og returinstruksjon.

Du må returnere varene i original innpakning. I tillegg må du også inkludere alt tilleggsutstyr, brukermanualer og eventuelt annen gratis gave som lå i samme pakke.

Der en vare har blitt kjøpt som en del av en kolli av flere varer, må alle varene i samme kolli returneres. Vennligst vis rimelig hensyn når du behandler varene og returner varene i samme tilstand som de ble levert til deg. Vi anbefaler at du bruker, dersom mulig original leveringsemballasje eller pakk varene godt og sørg for at både returkoden og ditt bestillingsnummer er klart synlig på utsiden av pakken.

For å sikre en rask og sikker retur, anbefaler vi at du følger den returinstruksjons som ble gitt og bruk returlappen som Salomon har gitt. Bytting av varer eller tilbakebetaling av kjøpesummen behandles kun etter vi har mottatt alle varene i retur.

Hvis du returnerer varer som du 1) ikke har rett til å returnere, 2) som ikke er i deres original tilstand, 3) som er uten ordentlig emballasje eller mangler emballasje, 4) mangler varer fra returleveringen, 5) uten å ha fulgt våre instruksjoner, eller 6) der du for øvrig har unnlatt å utøve rimelig forsiktighet ved behandlingen og retur av varene, reserverer vi oss retten til å enten avvise din retur eller avslå å refundere kjøpesummen eller til å trekke deg ut fra beløpet som skal refunderes, for reparasjon innenfor det som er rimelig eller tilsvarende direkte kostnader som er påløpt oss i henhold til gjeldende lov.

Ved godkjent retur av varene innen 30 (tretti) kalender dager etter datoen for leveringen vil vi refundere deg kjøpesummen du faktisk har betalt for varene (slik som nevnt ovenfor) ved å kreditere ditt betalingskort. Vennligst vær oppmerksom på at Salomon vil kun behandle retur og refundering i forbindelse med varer kjøpt i Nettbutikk.

11. Garanti og lovfestede rettigheter

En begrenset Salomon produksjonsgaranti medfølger Produktene og vil bli inkludert i brukermanualene eller inkludert i Produktets innpakning eller gjort tilgjengelig for deg på annen måte. For mer informasjon, vennligst se nærmere informasjonen på gjeldene Salomon garanti.

For andre Salomon Produkter (selv om de omfatter en produktpakke eller promotering) vil alle garantikrav være i henhold til produsentens garantivilkår og betingelser.

Dersom du mener å ha et krav til reparasjonstjenester i henhold til Salomons begrensede produsentgaranti eller basert på din lovfestede rett, vennligst kontakt vårt kundesenter.

12. Personopplysninger

Det er Salomons personvernpolicy og andre tilleggsbestemmelser i disse Salgsvilkår som styrer bruken av dine personopplysninger. Kjøp av varer i Nettbutikk krever at du aksepterer Salomon personvernpolicy og behandlingen av dine personopplysninger som beskrevet i personvernerklæring.

13.- Vårt ansvarsforhold

Disse Salgsvilkårene beskriver fult ut våre forpliktelser og ansvarsforhold i forbindelse med tilbud av Produktene. Så langt gjeldende lover tillater det, er det ingen annen garanti, betingelser eller andre vilkår som binder oss annet enn de som er nevnt i disse Salgsvilkårene. Vi er spesielt ikke ansvarlige for å sørge for at Produktene tilfredsstiller dine formål.

NÅR DET GJELDER SKIBINDINGER ERKJENNER DU HERVED AT MONTERING OG TILPASNING ER UTFØRT I HENHOLD TIL DEN INFORMASJON MOTTATT OG BEKREFTET AV DEG GJENNOM BESTILLINGSPROSESSEN OG I HENHOLD TIL SKIBRANSJENS ETABLERTE NORMER.

I DE TILFELLER DER INFORMASJON SOM ER GITT AV DEG IKKE TILLATER MONTERING OG TILPASNING AV DINE BINDINGER I HENHOLD TIL SKIBRANSJENS ESTABLERTE NORMER VIL BINDINGER BLI MONTERT MEN IKKE TILPASSET. DET ER DITT ANSVAR Å FÅ BINDINGENE SATT, TESTET Å TILPASSET AV EN AUTORISERT SKIFORHANDLER.


Vi skal ikke holdes ansvarlig verken på bakgrunn av kontrakt, erstatningsrettslige forhold eller andre grunnlag for økonomisk tap (inkludert uten begrensninger inntektstap, fortjenestetap, kontraktsmessige tap, forretningstap eller antatte innsparinger), informasjonstap, tap av goodwill eller omdømme eller for enhver særskilte, indirekte konsekvens eller straffetiltak som fører til tap eller skade av noe slag uansett hvordan det oppstår. Likevel skal ingenting i dette punkt 13 begrense dine lovfestet rettigheter, og ingenting i disse Salgsvilkårene har til hensikt å ekskludere eller begrense ansvarsforholdet når det gjelder følgende:
a. forsettlig overlegg;
b. forsettlig handling eller grov uaktsomhet; eller
c. ansvarsforhold basert på gjeldende lov

14. Standard

Dersom noen av bestemmelsene i disse Salgsvilkårene blir ansett som ugyldige, ulovlige eller ikke håndhevbare, skal bestemmelsen så langt som mulig håndheves fult ut i henhold til gjeldende lov, og gyldigheten, lovmessigheten og håndhevelsen av de gjenstående bestemmelser skal ikke i noen måte berøres eller svekkes.

15. Kontaktinformasjon

Salomon kundesenter vil hjelpe deg med ethvert spørsmål i forbindelse med din bestilling i Nettbutikk. Du kan kontakte oss enten via e-post eller på telefonen mandag til fredag mellom kl. 9.00 og 17.00 unntatt på helligdager.

16. Gjeldene lov

Disse Salgsvilkårene skal gjelde og tolkes i samsvar med norsk rett.

  • Home
  • Salgsvilkår

Våre forpliktelser