Salomon

Algemene verkoopvoorwaarden

Versie 2013-1, geldig met ingang van 14/03/2013

Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de Salomon Nederland Online Shop ("Online Shop") op de URLs www.salomon.com.nl, www.salomonrunning.com/nl en www.salomonfreeski.com/nl, en daarop geplaatste bestellingen en verrichte verkooptransacties voor producten ("Product") beschikbaar in de Online Shop.

De Online Shop is eigendom van en wordt beheerd door de aan Salomon SAS gelieerde onderneming Amer Sports France SAS, ingeschreven onder nummer 501 275 (RCS Vienne - France), 80 rue Condorcet, 38090 Vaulx-Milieu, France, VAT number FR 24 062 501 275.

PFSWeb BV, rue Louis Bleriot 5, 4460 Grâce-Hollogne, België, is de distributeur en verkoper van de Producten via de Online Shop ("Salomon", "wij" of "ons" afhankelijk van de context).

Over uw aankopen in de Online Shop zullen we langs elektronische weg met u communiceren.

Op geen enkele wijze zullen deze Verkoopvoorwaarden uw wettelijke rechten beperken of uitsluiten en kunnen deze Verkoopvoorwaarden evenmin als zodanig worden opgevat.

1.- Over deze Verkoopvoorwaarden

Deze Verkoopvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de aankopen die u in de Online Shop heeft gedaan. Op onze andere Salomon websites kunnen andere voorwaarden van toepassing zijn. Van tijd tot tijd kunnen wij deze Verkoopvoorwaarden aanpassen. De toepasselijke ingangsdatum staat hierboven vermeld. Eventuele wijzigingen in de Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op bestellingen die op of na die ingangsdatum zijn gedaan.

Informatie in enige advertenties, brochures en andere (geschreven) materialen op de Salomon websites of aan u verstrekt, is uitsluitend bedoeld ter kennisgeving en behelst geen aanbod van Salomon tot het leveren van enige Producten.

Door het plaatsen van een bestelling voor Producten gaat u akkoord met deze Verkoopvoorwaarden.

2.- Het plaatsen van een bestelling.

Wij leveren onze Producten uitsluitend binnen Nederland.

Om Producten te kunnen kopen, moet u:

• ons uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens en andere informatie verschaffen;
• tenminste 18 jaar oud zijn;
• zorgen voor een afleveradres in Nederland. Let op: op bepaalde adressen kunnen wij niet afleveren, zoals postbusadressen, hotels, hostels en gevangenissen.

Als u skibindingen bestelt, dient u ons ook de volgende informatie te verschaffen voor de montage en het aanpassen van de bindingen op uw ski's:

• Geslacht
• Leeftijd
• Ski niveau
• Lengte (in centimeters)
• Gewicht (in kilo's)
• Lengte van de zool van uw skischoen die gebruikt zal worden in de binding (in millimeters)
• Verwachte montagepositie van de binding

Wanneer u een Salomon account aanmaakt, zult u een gebruikersnaam (uw persoonlijke gebruikersidentificatie) en wachtwoord aanmaken. Bescherm uw wachtwoord steeds en verstrek deze niet aan anderen. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor elke aankoop die wordt gedaan onder uw gebruikersnaam en met uw wachtwoord.

3.- Uw bestelling en totstandkoming overeenkomst

Uw bestelling beschouwen wij als een aanbod tot het afnemen van de door u bestelde Producten, onder toepasselijkheid van deze Verkoopvoorwaarden. Wij kunnen ervoor kiezen om uw bestelling niet te accepteren.

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u per e-mail een ontvangstbevestiging ("Uw Salomon Ontvangstbevestiging") met uw bestelnummer en een omschrijving van de door u bestelde Producten. Nadat wij uw bestelling hebben geaccepteerd, ontstaat er pas een koopovereenkomst tussen u en Salomon wanneer u per email daarop een akkoordbevestiging van uw bestelling ("Orderbevestiging") ontvangt.

Let op, dat voor het sluiten van de koopovereenkomst voor uw skibindingen ook nog vereist is dat u de noodzakelijke informatie voor het monteren en instellen van de bindingen op uw ski’s per e-mail aan ons heeft bevestigd.

4.- Prijs, verzending en verwerking, kosten en belastingen

De prijs die wij aan u voor een Product in rekening brengen, is de prijs van het Product geldend op het moment van het plaatsen van de bestelling. Deze prijs vindt u terug in de “Salomon Ontvangstbevestiging” en de “Orderbevestiging”.

Salomon kan haar prijzen aanpassen, zonder voorafgaande kennisgeving. Prijsverhogingen gelden alleen voor bestellingen die geplaatst zijn na deze prijswijzigingen.

De prijs van de Producten is inclusief BTW en andere van toepassing zijnde belastingen, maar exclusief eventuele verzend- en verwerkingskosten. Indien dergelijke additionele kosten in rekening worden gebracht, bijvoorbeeld wanneer u een bepaalde verzendwijze kiest, worden deze kosten tijdens het bestelproces weergegeven voordat u uw bestelling afrondt.

De verzend- en verwerkingskosten, de verschuldigde BTW en andere heffingen staan tevens vermeld in de “Salomon Ontvangstbevestiging Bestelling” en onze “Orderbevestiging” die u per e-mail worden toegezonden.

5.- Product beschikbaarheid en verzending, omstandigheden die buiten onze redelijke macht vallen

Salomon garandeert niet dat alle Producten in de Online Shop beschikbaar zijn. Salomon behoudt zich het recht voor om, zonder aansprakelijkheid of eerdere kennisgeving, Producten te wijzigen, niet langer voort te zetten of het aanbod ervan stop te zetten.

Voor meer informatie over de verschillende leveringsopties zie Onze diensten

We zullen u informeren over de verwachte leveringsdatum. Deze zal in ieder geval niet later zijn dan 30 dagen nadat u uw bestelling plaatste, tenzij u akkoord bent gegaan met een latere leveringsdatum.

Indien u gepersonaliseerde Producten bestelt, wordt de productietijd voor dergelijke Producten toegevoegd aan de verzendtermijn van de door u geselecteerde leveringsoptie.

Als u de levering onredelijk vertraagt of de ontvangst van de bestelling vertraagt nadat we u geïnformeerd hebben dat we geprobeerd hebben om de bestelde Producten aan u te leveren, of als het afleveren niet is gelukt omdat u een onjuist afleveradres heeft opgegeven, zal het pakket aan ons worden geretourneerd. Als na de eerste afleveringspoging de Producten niet binnen 7 werkdagen alsnog kunnen worden afgeleverd en vervolgens aan ons worden geretourneerd, beschouwen wij dit als een beroep door u uw wettelijke herroepingsrecht. Wanneer wij het geretourneerde pakket in ontvangst hebben genomen, zullen wij u in overeenstemming met ons hieronder in artikelen 9 en 10 omschreven retourbeleid het eventueel door u betaalde bedrag terugbetalen, onder aftrek van de door ons gemaakte kosten voor retourzending.

Salomon kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige vertraging of gebrek in de nakoming, indien dit veroorzaakt is door omstandigheden buiten haar redelijke macht, waaronder oorlog of terreur, stakingen, nationale of lokale noodsituaties, gebreken bij transportfaciliteiten, stroomuitval of uitval van andere algemene voorzieningen, aardbevingen of andere natuurrampen.

6.- Geschiktheid, productinformatie

U bent bij het plaatsen van uw bestelling ermee bekend dat de door u gekozen Producten uitsluitend geschikt zijn voor het daartoe bestemde gebruik. Gebruik hiervoor de Online Shop als referentiepunt. Indien er verschil is tussen de informatie op de Online Shop en eventuele andere Salomon (of niet-Salomon) websites (of een andere bron van informatie), dan prevaleren de kenmerken van de Producten zoals weergegeven in de Online Shop op het moment dat u de bestelling plaatst. Wij raden u aan het ontvangen pakket en de ontvangen Producten binnen 14 (veertien) dagen na aflevering te onderzoeken, en daarbij de staat van de Producten te controleren en te checken of de inhoud van het pakket compleet is.

7.- Betaling

Betaling dient te geschieden door middel van een door ons goedgekeurde betalingsmethode zoals weergegeven in de Online Shop lijst.
8.- Eigendomsvoorbehoud

Salomon behoudt de volledige eigendom van de Producten totdat alle in verband met de betreffende Producten verschuldigde bedragen volledig door ons zijn ontvangen.

9.- Ruilen en terugbetaling, andere opties

Als u als consument de Producten heeft gekocht voor uw privégebruik en u wilt na ontvangst van de Producten uw wettelijke herroepingsrecht uitoefenen, dan dient u dit binnen 15 (vijftien) kalenderdagen na de ontvangstdatum van de Producten aan onze klantenservice te berichten per e-mail of telefoon. Indien u nog geen retourformulier heeft, kunt u deze ook bij de klantenservice opvragen. Met het retourformulier kunt u de Producten zonder verdere opgaaf van redenen terugsturen.

We vragen uw aandacht voor het volgende:
In overeenstemming met toepasselijk recht kunt u uw herroepingsrecht niet uitoefenen ten aanzien van overeenkomsten tot levering van Producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig uw specificaties of duidelijk persoonlijk van aard zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor de verkoop van skibindingen en ski's met bindingen die zijn gemonteerd en afgesteld op de skiër.
Indien de Producten die u heeft ontvangen niet overeenstemmen met hetgeen u heeft besteld, of als uw levering niet compleet is of beschadigd gedurende het transport, neem dan onverwijld contact op met onze klantenservice, hetzij via e-mail of per telefoon.

10. Hoe kunt u Producten retourneren?

Bij uw pakket heeft u een retourcode en een retourformulier met instructies ontvangen.

U dient de Producten met redelijke zorg te behandelen en te retourneren in dezelfde staat als waarin ze aan u werden geleverd. U dient de Producten dan ook, voor zover mogelijk, te retourneren in hun originele productverpakking. U dient daarbij alle accessoires, gebruiksaanwijzingen en eventuele geschenken die zich in hetzelfde pakket bevonden toe te voegen. Indien u een item wenst te retourneren dat onderdeel uitmaakt van een Product bestaande uit (een set van) meerdere items, dan dient u alle items die van dat Product deel uitmaken te retourneren.

U dient de Producten (in hun originele productverpakking) zorgvuldig voor verzending te verpakken en ervoor te zorgen dat zowel de retourcode en uw ordernummer duidelijk zichtbaar zijn aan de buitenkant van het postpakket.

Om snelle en veilige retournering van uw pakket te verzekeren, raden wij u aan de retourinstructies te volgen en het door Salomon verstrekte retouretiket te gebruiken. Vervanging of terugbetaling kan alleen verwerkt worden als we het te retourneren Product (en alle daarvan deel uitmakende items) hebben ontvangen.

In geval van vervanging, zullen de oorspronkelijke Producten, voor zover voorradig, worden vervangen door identieke nieuwe Producten.

Als u artikelen terugzendt 1) die u niet gerechtigd bent terug te zenden, 2) die niet in hun oorspronkelijke staat verkeren, 3) die niet goed verpakt zijn of waarvan de verpakking ontbreekt, 4) waarbij items uit de zending ontbreken, 5) zonder onze retourinstructies te volgen, of 6) terwijl u anderszins heeft nagelaten redelijke zorg te betrachten bij de retournering van de Producten, dan behouden wij ons het recht voor om uw retourzending niet te accepteren en terugbetaling te weigeren of daarvan bedragen in mindering te brengen voor redelijke reparatie of andere vergelijkbare door ons gemaakte directe kosten, met inachtneming van toepasselijke wetgeving.

Bij aanvaardbare retournering van Producten zullen we binnen 30 (dertig) kalenderdagen na de datum van ontvangst van de retourzending de door u voor de Producten betaalde prijs (zoals boven bedoeld) aan u terugbetalen door dit op uw betaalpas te crediteren.

Let op dat Salomon alleen retourzendingen en terugbetalingen zal verwerken van aankopen die zijn gedaan in de Online Shop.

11. Garantie en wettelijke rechten

Salomon biedt een beperkte fabrieksgarantie aan voor haar Producten. Deze garantie is opgenomen in de handleiding of op de verpakking van het Product, of deze wordt op andere wijze aan u verstrekt. Voor meer informatie kunt u de van toepassing zijnde Salomon Garantie bekijken.

Voor andere producten dan Salomon Producten (ook als deze zijn opgenomen in Product samenstellingen of promoties), moeten alle garanties worden ingeroepen in overeenstemming met de garantievoorwaarden van de fabrikant.

Als u van mening bent dat u recht heeft op reparatie op basis van de beperkte fabrieksgarantie of op basis van uw wettelijke rechten, neem dan contact op met onze klantenservice.

12. Persoonsgegevens

De Salomon Privacy Policy en bepalingen in deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor het bestellen van Producten in de Online Shop dient u de Salomon Privacy Policy te accepteren evenals de daarin beschreven verwerking van persoonsgegevens.

13.- Aansprakelijkheid

Deze Verkoopvoorwaarden omvatten al onze verplichtingen en aansprakelijkheden met betrekking tot de levering van de Producten. Voor zover toegestaan onder toepasselijke wet- en regelgeving, zijn er geen andere garanties, voorwaarden of andere bepalingen die ons binden, dan degenen genoemd in deze Verkoopvoorwaarden. In het bijzonder zijn wij niet verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de Producten geschikt zijn voor uw doeleinden.

Voor zover het skibindingen betreft, erkent u hierbij dat montage en afstelling zijn uitgevoerd in overeenstemming met de door u tijdens het bestelproces verschafte en bevestigde informatie en in overeenstemming met de algemeen geaccepteerde standaarden in de ski industrie.

Indien montage of afstelling van uw skibindingen op grond van de door u verschafte informatie niet mogelijk is in overeenstemming met de algemeen geaccepteerde standaarden in de ski industrie, zullen uw bindingen wel gemonteerd worden, maar niet worden afgesteld. Het is dan uw eigen verantwoordelijkheid om de bindingen te laten instellen, testen en afstellen door een geautoriseerde Salomon skidealer.


We zijn niet aansprakelijk op grond van overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins voor economische schade (waaronder verlies van inkomsten, gederfde winst, verlies van overeenkomsten, zaken of verwachte besparingen) verlies van gegevens, verlies van goodwill of reputatie of voor enig ander speciale, indirecte of gevolgschade, dan wel schade door boetes of andere strafmaatregelen, of verlies of schade van welke aard dan ook. Echter, niets van hetgeen is beschreven in dit artikel 13 is van invloed op uw wettelijke rechten en niets in deze Verkoopvoorwaarden beoogt aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken voor het volgende:

a. opzet;
b. bewuste roekeloosheid; of
c. aansprakelijkheid op grond van dwingend recht.

14. Algemeen

Indien wordt vastgesteld dat enige bepaling of bepalingen in deze Verkoopvoorwaarden ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar is/zijn, dan wordt/worden die bepaling(en) zoveel als mogelijk onder toepasselijke recht afdwingbaar blijven. De geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen wordt hierdoor op geen enkele wijze aangetast of beïnvloed.

15. Contactgegevens

Salomon klantenservice zal u assisteren met al uw vragen met betrekking tot de Online Shop. U kunt contact met ons opnemen via e-mail of per telefoon, van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur, met uitzondering van feestdagen.

16. Toepasselijk recht

Deze Verkoopvoorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht.

  • Home
  • Algemene verkoopvoorwaarden

Onze service