Salomon

Takuu

SALOMONIN RAJOITETTU TAKUUSITOUMUS

Kiitos, kun ostitte tämän SALOMON -tuotteen. SALOMON hoitaa tuotteidensa jakelun maailmanlaajuisen valtuutettujen SALOMON jakelijoiden ja jälleenmyyjien verkoston kautta sekä SALOMON Nettikaupoissa osoitteissa www.salomon.com, www.salomonrunning.com, www.salomonfreeski.com. (SALOMON Nettikauppa)

Alta löydät kaikki yksityiskohdat SALOMONIN ja valtuutettujen SALOMON jälleenmyyjien tarjoamaan takuuseen liittyen

Tämä takuupolitiikka on voimassa 1. heinäkuuta 2011 alkaen.

I. Rajoitettu takuu


SALOMON tarjoaa tämän takuun kuluttajille, jotka ostavat SALOMON tuotteen (”Tuote”) SALOMONILTA tai sen valtuutetulta jälleenmyyjältä. SALOMON takaa, että missään uusissa Tuotteissa ei ole valmistus- tai materiaalivirheitä (Virheet) alla määritellyn Takuuajan mukaisesti. Tämä takuu soveltuu vain Virheisiin, jotka on havaittu Takuuajan aikana ja ulottuu ainoastaan Tuotteen alkuperäiseen ostajaan. SALOMON tuotteet ovat annetun kuvauksen ja teknisten tietojen mukaisia; on sinun vastuullasi varmistua siitä, että Tuotteet, jotka ostat, on suunniteltu aikomaasi käyttöön.

Tämä takuu on voimassa ja täytäntöönpantavissa ainoastaan siinä maassa, missä alkuperäinen ostaja osti Tuotteen, edellyttäen että SALOMON on tarkoittanut tuotetta tarjottavan myyntiin kyseisessä maassa. Tämä takuu on myös täytäntöönpantavissa missä tahansa maassa Euroopan Talousalueella, missä SALOMONILLA on valtuutettu maahantuoja, tytäryhtiö tai jakelija. Olkaa hyvä ja tutustukaa listaan valtuutetuista SALOMON jälleenmyyjistä. Kyseessä olevasta maasta riippuen, erityiset ja vaihtelevat takuut voivat olla soveltuvia suhteessa sovellettavaan lainsäädäntöön. Mikään tässä takuupolitiikassa mainittu ei voi sulkea pois tai rajoittaa näitä lakisääteisiä määräyksiä.

Takuuaika.

Takuuaika alkaa siitä päivästä, jolloin alkuperäinen ostaja ostaa Tuotteen. Tuote saattaa koostua monista eri osista, ja eri osat voivat olla katettuna erilaisilla Takuuajoilla (olkaa hyvä ja tutustukaa alla oleviin Takuuaikoihin kaikkien takuiden osalta, jotka saattavat soveltua sinun Tuotteeseesi).

Takuuajat ovat:
a. Viisi (5) vuotta laskettelusuksien siteille, jotka on alun perin ostettu ennen 1. lokakuuta 2011
b. Kolme (3) vuotta talviurheiluhousuille ja -takeille
c. Kaksi (2) vuotta kaikille muille Tuotteille


Erityinen takuu tiettyjen lumilautasiteiden pohjalevylle ja korkealle takaosalle.
SALOMON tarjoaa elinikäisen takuun seuraavien lumilautasiteiden pohjalevyille ja korkeille takaosille:

• Caliber
• Chief
• Relay (Pro, Series, Ring)
• Absolut (Pure, Premium)
• Cypher
• Arcade
• Patriot
• Stella
• Celeste

Kansallisten lakien sallimassa laajuudessa, Takuuaikaa ei pidennetä tai uusita eikä siihen muutenkaan vaikuta Tuotteen myöhempi jälleenmyynti, korjaus tai Tuotteen vaihtaminen uuteen. Kuitenkin, takuu kattaa Takuuaikana korjatut osat tai korvatut Tuotteet vain alkuperäisen Takuuajan aikana, edellyttäen, että korjaus tai korvaaminen on suoritettu SALOMONIN tai valtuutetun SALOMON jälleenmyyjän toimesta. Kyseessä olevasta maasta riippuen, erityiset ja vaihtelevat takuut voivat soveltua suhteessa sovellettavaan lainsäädäntöön. Mikään tässä takuupolitiikassa mainittu ei voi sulkea pois tai rajoittaa sanottua lainsäädäntöä

II. Ehdot ja rajoitukset

1. Tämä rajoitettu takuu ei kata:
a) Tuotteen normaalia kulumista ja kolhiintumista
b) Tuotteen Kuljetuksesta tai varastoinnista aiheutuneita Virheitä
c) Epäsopivasta käytöstä tai huonosta kunnossapidosta aiheutuneita Virheitä tai vaurioita
d) Vahinkoja, jotka aiheutuvat tuotteen omistajan käyttöoppaan mukaisten ohjeiden noudattamatta jättämisestä
e) Vahinkoja, jotka aiheutuvat Tuotteeseen tehdyistä muokkauksista
f) Mitään vaikutuksia jotka ovat aiheutuneet terävistä esineistä, väännön seurauksena, putouksen seurauksena, poikkeavan iskun seurauksena tai muiden sellaisten toimien seurauksena, joita SALOMON ei kohtuullisesti katsoen pysty hallitsemaan.

2. Tämä rajoitettu takuu ei ole täytäntöönpantavissa jos:
a. Tuotetta ei palauteta sen alkuperäisessä pakkauksessa, tai jos sitä on muokattu tai korjattu kenenkään muun henkilön tai oikeushenkilön kuin SALOMONIN tai valtuutetun SALOMON jälleenmyyjän toimesta;
b. Tuote on korjattu luvattomilla varaosilla;
c. Tuotteen sarjanumero on poistettu tai irrotettu, pyyhitty pois, muokattu tai tehty mahdottomaksi lukea;


III. Takuun täytäntöönpano

SALOMON tai sen valtuutettu jälleenmyyjä oman harkintansa mukaan joko (a) korjaa Tuotteen tai (b) veloituksetta korvaa Tuotteen uudella. SALOMON määrittelee tarkoituksenmukaisen oikaisutoimenpiteen seuraaviin seikkoihin perustuen: (a) Virheettömän Tuotteen arvo, (b) Virheen merkittävyys sekä haitta, minkä kumpikin oikaisutoimenpide aiheuttaisi alkuperäiselle ostajalle. SALOMON sitoutuu siihen, että kaikki Tuotteen korjaukset tai uudella korvaamiset tapahtuvat kohtuullisessa ajassa.

Kaikkien takuukorvausvaatimusten yhteydessä olkaa hyvä ja esittäkää Tuote ja ostotodistus lähimmälle valtuutetulle SALOMON jälleenmyyjälle tai ostettuanne Tuotteen SALOMON Nettikaupasta, ottakaa yhteyttä Asiakaspalveluun. Tutustukaa ystävällisesti Usein kysyttyjä kysymyksiä/palautuspolitiikka -osioihin osoitteessa www.salomon.com kaikkien takuukorvausvaatimusten yhteydessä

IV. Vastuuvapauslauseke ja vastuunrajoitus.

SIINÄ MÄÄRIN, MITEN ON SOVELTUVAN PAKOTTAVAN LAIN PUITTEISSA SALLITTUA, TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU ON AINOA JA YKSINOMAINEN OIKEUSKEINO SINULLE JA SE KORVAA KAIKKI MUUT ERIKSEEN ILMAISTUT TAI EPÄSUORAT TAKUUT. SALOMON EI OLE VASTUUSSA ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, PUNITIIVISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, JOIKSI LUETAAN, MUTTA JOTKA EIVÄT RAJOITU ODOTETTUJEN HYÖTYJEN TAI ETUJEN MENETTÄMISEEN, KÄYTTÖMAHDOLLISUUDEN MENETTÄMISEEN, TULONMENETYKSIIN, KORVAAVIEN LAITTEIDEN TAI TILOJEN KUSTANNUKSIIN, KOLMANSIEN OSAPUOLIEN VAATIMUKSIIN, TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ TAI OSTOSTA AIHEUTUNEISIIN VAHINKOIHIN TAI SELLAISIIN VAHINKOIHIN, JOTKA JOHTUVAT TAKUURIKKOMUKSESTA, SOPIMUSRIKKOMUKSESTA, HUOLIMATTOMUUDESTA, ANKARASTA OIKEUDENLOUKKAUKSESTA TAI MISTÄÄN LAILLISESTA TAI OIKEUDENMUKAISUUSPERIAATTEEN (EQUITABLE THEORY) MUKAISESTA TEORIASTA, VAIKKA SALOMON OLISI TIENNYT NÄIDEN VAHINKOJEN TODENNÄKÖISYYDESTÄ. SALOMON EI OLE VASTUUSSA VIIVÄSTYKSESSÄ TAKUUPALVELUN TOIMITUKSESSA.

Mihin olemme sitoutuneet

Help

  • Kaikki vastaukset löytyy FAQ:sta
  • Tarvitsetko apua ? Ota yhteyttä asiakaspalveluun: +358 942598670 (in English)