• Free delivery

  • Satisfied or your money back

  • +358 94 259 8670

Henkilötietojen suojaperiaatteet

TIETOSUOJASI ON MEILLE TÄRKEÄ

Salomon kunnioittaa asiakkaidensa yksityisyyden suojaa ja on sitoutunut toiminnassaan noudattamaan soveltuvia tietosuoja- ja muita lakeja. Toivomme, että nämä tietosuojaperiaatteet auttavat sinua ymmärtämään mitä tietoja Salomon kerää tuotteidensa ja palveluidensa käytön yhteydessä ja miten sellaista tietoa käytetään. Tietosuojaperiaatteissa esiintyvä termi ”henkilötieto” viittaa kaikkeen tietoon, joka on yhdistettävissä yksittäiseen luonnolliseen henkilöön. ”Salomon” viittaa Salomon Ranskaan ja sen tytäryhtiöihin ja Amer Sports -konserniin kuuluviin yhtiöihin (myöhemmin ”me”, ”meitä” tai ”meidän”).

Nämä tietosuojaperiaatteet toimivat samalla Salomonin tuotteiden ja palvelujen rekisteriselosteena ja ne kuvaavat sellaisten Salomonin tuotteiden ja palveluiden yhteydessä kerättävien henkilötietojen käsittelyä, joiden tarjoamisen yhteydessä viitataan tähän tietosuojaperiaatteeseen, kuten esimerkiksi Salomonin tuotteiden, lisälaitteiden ja palveluiden myynnissä, internet-sivustojen (mukaan lukien mobiilisivustot) kauppapaikkojen, tietokoneohjelmien, internet-palveluiden, takuupalveluiden, asiakastapahtumien, kampanjoiden, promootioiden tai muiden vastaavien tuotteiden ja palveluiden yhteydessä.

Joillakin Salomonin tuotteilla ja palveluilla voi olla omia henkilörekistereitään, joilla on oma rekisteriselosteensa tai omat tietosuojaperiaatteensa. Yksittäisen palvelun yhteydessä voidaan lisäksi antaa lisätietoja kyseisen palvelun yhteydessä kerättävistä henkilö- ja muista tiedoista sekä niiden käsittelystä. Mikäli annetut tiedot ovat ristiriidassa tämän politiikan kanssa, yksittäisen palvelun yhteydessä annetut tiedot ovat ensisijaisia. Tuotteemme tai palvelumme saattavat sisältää linkkejä toisten yhtiöiden internet-sivuille ja muihin kolmannen osapuolen palveluihin, joilla on omat tietosuojaperiaatteensa, joiden lukemista suosittelemme. Salomon ei vastaa kyseisten yhtiöiden yksityisyyskäytännöistä tai minkään sellaisten palveluiden sisällöstä.

Jatkamalla tämän sivuston käyttöä/ tai toimittamalla Salomonille henkilötietoja/tai klikkaamalla ”Hyväksyn” riippuen websivusta, palvelusta tai sovelluksesta, jota käytät, annat nimenomaisen hyväksymisen ja sitoudut samalla siihen, että henkilötietojasi voidaan käsitellä tässä tietosuojaperiaatteessa kuvatulla tavalla. Mikäli et hyväksy tämän tietosuojaperiaatteen sisältöä, pyydämme sinua lopettamaan sivuston tai palvelun käytön sekä pyydämme että et toimita meille henkilötietojasi etkä myöskään anna hyväksymistäsi millään muulla tavalla.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT.

Henkilötietojasi kerätään rekisteröityessäsi Salomonin tuotteiden tai palveluiden käyttäjäksi, tuotteiden ja palveluiden myynnin ja niiden käytön yhteydessä sekä Salomonin tuotteiden ja palveluiden promootioiden ja myyntikampanjoiden yhteydessä. Henkilötietojasi voidaan kerätä ja päivittää myös kolmansien osapuolten ylläpitämistä rekistereistä, esimerkiksi Väestörekisteristä ja Suomen Suoramarkkinointiliiton ylläpitämästä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä. Salomon kerää muun muassa seuraaviin ryhmiin kuuluvia henkilötietoja:

• Tekniset tiedot: Vaikka Salomonin sivustoja voi useimmiten selailla ilman, että sinun täytyy rekisteröityä tai muuten tunnistautua, selaimesi toimittaa Salomonille tiettyjä tietoja, esimerkiksi käyttämäsi IP-osoitteen, selailun ajankohdan, miltä sivuilta olet tulossa, millä sivuilla vierailet, mitä linkkejä käytät ja mitä mainoksia tai muita sisältöjä olet katsonut. Salomonin tuotteiden ja palvelujen käytön yhteydessä voi syntyä myös muuta teknisluonteista tietoa, jota keräämme. Esimerkiksi käyttäessäsi Salomonin palveluita yleisen viestintäverkon välityksellä, liittymäsi puhelinnumero, palvelun käyttöajankohta ja muita vastaavia palvelun käyttöä kuvaavia tietoja voi siirtyä Salomonille osana normaalia viestin välitystä. Salomon käyttää internet-sivustoillaan evästeitä (”cookie”), joiden käytöstä annetaan lisätietoja alempana kohdassa ”Käyttäjän tunnistus ja evästeiden käyttö”.

• Asiakkaan toimittamat tiedot Salomon voi kerätä tuotteidensa ja palveluidensa yhteydessä seuraavia tietoja: asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut yhteys- ja tunnistamistiedot, joita tarvitaan mm. tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen, asiakasviestintään ja käyttäjien tunnistamiseen, sekä asiakkaan tallentamat sijainti- ja reittitiedot, kuvat yms. Voimme kerätä myös ns. demografiatietoja esim. ikä, sukupuoli, kieli, asuinaluetta kuvaavat tiedot, sekä mieltymyksiäsi, toivomuksiasi ja antamisia lupia ja suostumuksia kuvaavia tietoja sekä muita vastaavia tietoja, joita tarvitsemme mm. tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja voidaksemme tarjota sinulle kohdennettuja palveluita. Huomioithan, että antaessasi henkilötietojasi Salomonin aiemmin sinulta anonyyminä keräämä tieto voi muuttua tunnistettavissa olevaksi. Voimme myös hankkia henkilötietoja suoramarkkinointiyrityksiltä ja muista vastaavista julkisista lähteistä, ellei sovellettavasta laista muuta johdu. Joidenkin palveluidemme yhteydessä sinulla voi olla mahdollisuus antaa Salomonille muita henkilöitä koskevia tietoja, esimerkiksi silloin, kun haluat meidän toimittavan tuotteen tai palvelun toiselle vastaanottajalle.

• Asiakkuuteesi ja sopimussuhteeseesi liittyvät tiedot Keräämme ja pyydämme tietoja asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvistä asioista, esimerkiksi tilaamiisi, ostamiisi ja/tai käyttämisiisi tuotteisiin ja palveluihin, sopimuksiin, yhteydenottoihin, asiakasvalituksiin, sekä takuu- ja muiden palveluiden tarjontaan ja käyttöön liittyviä tietoja, tuotteiden ja palveluiden maksamiseen ja laskutukseen liittyviä tietoja, kuten laskutusosoite, luottotietojen tarkastamiseen liittyvät tiedot, luottokorttitiedot, ja muut vastaavat taloudelliset tiedot, Salomonille toimittamaasi aineistoa koskevat tiedot ja muita vastaavia Salomonin ja sinun välistä kanssakäymistä kuvaavia tietoja. Voimme nauhoittaa keskustelusi asiakaspalvelumme tai muun yhteyspalvelumme kanssa mikäli paikallinen laki tämän sallii. Joidenkin palveluidemme yhteydessä voimme kerätä paikkatietojasi. Paikkatietojesi käyttämiseen pyydämme kuitenkin aina etukäteen nimenomaisen suostumuksesi jokaisen palvelun osalta erikseen.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS.

Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

• Tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen Henkilötietojasi voidaan käyttää pyyntöihisi ja kysymyksiisi vastaamiseen, tekemiesi tilausten hallinnointiin sekä sopimusten täytäntöönpanoon ja muiden vastaavien velvoitteiden täyttämiseen. Henkilötietojasi voidaan käyttää myös tuotteiden ja palveluiden toiminnallisuuden ja turvallisuuden varmistamiseen, käyttäjien tunnistamiseen ja tietoturvasta huolehtimiseen sekä tuotteiden ja palveluiden väärinkäytösten ehkäisyyn ja tutkintaan lain sallimissa rajoissa.

• Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen Henkilötietojasi voidaan käyttää Salomonin tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Silloin, kun se on mahdollista, pyrimme käyttämään tilastollisia ja muita vastaavia tietoja, joista yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa. Henkilötietojasi voidaan käyttää myös voidaksemme kohdentaa tuotteitamme ja palveluitamme sinulle, esimerkiksi tehdäksemme suosituksia tuotteisiimme ja palveluihimme liittyen tai näyttääksemme räätälöityjä sisältöjä. Voimme yhdistää eri tuotteiden ja palveluiden yhteydessä kerättyjä tietoja siltä osin, kuin tiedot on kerätty samaan käyttötarkoitukseen ja voimme tehdä tilastoja tuotteiden ja palveluiden kehittämisen edellyttämässä laajuudessa.

• Asiakasviestintä ja markkinointi Henkilötietojasi voidaan käyttää lain sallimissa rajoissa Salomonin tuotteiden ja palveluiden markkinointiin, suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä asiakasviestintään, esimerkiksi informoidaksemme sinua tuotteisiimme ja palveluihimme liittyvistä asioista. Voimme myös tehdä asiakastyytyväisyyttä koskevia tutkimuksia. Voimme markkinoida tai muuten tuoda esiin muiden yritysten tuotteita tai palveluita omien palveluidemme yhteydessä. Henkilötietojasi ei kuitenkaan luovuteta Salomonin ulkopuolelle markkinointitarkoituksessa ilman suostumustasi.

TIETOJEN LUOVUTUS

Salomon ei myy, lainaa tai muutoin luovuta henkilötietojasi Salomonin ulkopuolelle muutoin kuin seuraavissa tilanteissa.

• Suostumus Voimme luovuttaa henkilötietojasi siinä määrin kuin meillä on suostumuksesi kyseiseen luovutukseen. Jotkin palvelumme voivat olla luonteeltaan sellaisia, että niissä julkaistaan käyttäjien henkilötietoja, esimerkiksi yhteisöpalvelut tai sellaiset palvelut, joiden avulla käyttäjät julkaisevat omia sisältöjään.

• Amer Sports -konserniyhtiöt ja alihankkijat Henkilötietojasi voidaan luovuttaa Amer Sports –konserniin kuuluville yhtiöille ja valtuutetuille alihankkijoille (esimerkiksi teknisten ja logistiikkapalveluiden tarjoajille) siinä määrin, kuin ne osallistuvat näissä periaatteissa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen. Tällaiset kolmannet osapuolet eivät saa käyttää tietojasi mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin Salomonille tai Salomonin lukuun tarjottavan palvelun toteuttamiseen ja velvoitamme heidät noudattamaan näitä tietosuojaperiaatteita ja huolehtimaan asianmukaisesti riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojesi suojaamiseksi. Saat lisätietoja Amer Sports Oyj:n konserniyhtiöistä www-sivulta www.amersports.com.

• Kansainväliset tietojen siirrot Salomonin tuotteita ja palveluita toteutetaan eri puolilla maailmaa sijaitsevia resursseja ja palvelimia käyttäen. Tällöin henkilötietojasi voidaan siirtää eri maiden välillä. Tällaiset siirrot voivat sisältää henkilötietojen luovutuksia Euroopan talousalueen ulkopuolelle sellaisiin maihin, joiden henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö poikkeaa Suomen lain vaatimuksista, esimerkiksi Amerikan Yhdysvaltoihin. Salomon huolehtii tällöinkin henkilötietojen suojan riittävästä tasosta mm. sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan Komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu näiden periaatteiden mukaisesti.

• Pakottavan lainsäädännön edellyttämät luovutukset Henkilötietojasi voidaan luovuttaa lakiin perustuvien vaatimusten mukaisesti, esimerkiksi Suomessa tai muissa maissa, joissa henkilötietoja käsitellään, toimivien viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla. Saatamme myös jakaa ja muutoin käsitellä henkilökohtaisia tietojasi sovellettavan lainsäädännön mukaisesti puolustaaksemme Salomonin oikeutettuja etuja, esimerkiksi, siviili- tai rikosoikeudellisissa prosesseissa.

• Yritysjärjestelyt Mikäli Salomon myy tai muuten järjestelee liiketoimintojaan, kyseiseen liiketoimintoon liittyviä henkilötietojasi voi siirtyä liiketoiminnan uusille omistajille ja näiden neuvonantajille. Voimme myös vastaanottaa henkilötietoja myyjäosapuolilta ja näiden neuvonantajilta.

Alaikäisiä koskevien tietojen käsittely

Salomon pyrkii siihen, että se ei kerää henkilötietoja tai ryhdy liiketoimiin alle 13-vuotiaiden henkilöiden kanssa. Koska palvelujen käyttäjien ikää voi olla vaikea todentaa, myös alle 13-vuotiaita koskevia tietoja saattaa päätyä asiakastietokantoihimme. Varaamme oikeuden estää palvelun käytön alle 13-vuotiailta.

Toimintatapamme on, etteivät alaikäiset (Suomessa alle 18-vuotiaat henkilöt) voi tehdä ostoksia tai muita oikeustoimia tällä sivustolla ilman vanhempansa tai laillisen holhoojansa suostumusta, ellei laista muuta johdu.

Tietojen laatu

Salomon pyrkii kohtuullisin toimenpitein huolehtimaan siitä, että hallitsemamme henkilötiedot ovat ajan tasalla ja muutoinkin oikeellisia. Pyrimme poistamaan vanhentuneet ja/tai virheelliset ja tarpeettomat tiedot. Jotkin Salomonin tuotteet ja palvelut voivat mahdollistaa sen, että käyttäjä itse hallinnoi keräämiämme henkilötietoja. Kehotamme sinua aika ajoin tarkistamaan tietojesi oikeellisuuden sekä ajan tasaisuuden tällaisia työkaluja käyttäen. Pyydämme huomioimaan, että on jokaisen käyttäjän asiana olla toimittamatta Salomonille virheelliseksi tietämäänsä tietoa.

Rekisterin suojaus

Salomon käyttää tarkoituksenmukaisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi. Tällaisia keinoja voivat olla mm. palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen, alihankkijoiden huolellinen valinta sekä sopimuksellisten ja muiden vastaavien keinojen käyttö henkilötietojen käsittelyyn osallistuvien kolmansien osapuolten käytön yhteydessä Voimme myös ottaa varmuuskopioita tarvittavassa määrin sekä käyttää muita vastaavia keinoja henkilötietojesi vahingoittumisen tai tuhoutumisen estämiseksi. Käytämme ”Secure Sockets Layer” (”SSL”)- tai muita vastaavia standardien mukaisia tekniikoita suojataksemme elektronisten liiketapahtumien luottamuksellisuuden.

Käyttäjän tunnistus ja evästeiden käyttö

Salomon voi käyttää sivustoillaan evästeitä eli ”cookieta”. Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka lähetetään päätelaitteeseesi sivustoltamme, ja joiden avulla tyypillisesti kerätään tiettyjä päätelaitetta koskevia tietoja. Evästeiden käyttö mahdollistaa tiettyjä etuja käyttäjille, esimerkiksi käyttäjän täytyy syöttää salasanansa vain kerran istunnon aikana tai käyttäjän ei tarvitse täyttää ostoskoriaan uudestaan, jos ostotapahtuma jostain syystä keskeytyy. Evästeitä käytetään myös sivustomme liikenteen analysointiin, jotta voimme kehittää palveluitamme.

Salomon voi myös käyttää ns. web beaconeita (tai ”pixel tageja”) joidenkin sivustojensa yhteydessä. Salomon ei käytä web beaconeita yksittäisten käyttäjien tunnistamiseen henkilökohtaisesti, vaan sivustojemme kehittämiseen. Web beaconit ovat tyypillisesti sivustolle sijoitettavia graafisia kuvia, joiden avulla voidaan kerätä tietoja sivuston käytöstä. Tyypillisesti web beaconit eivät tuota muuta informaatiota, kuin mitä käyttäjän selain toimittaa palveluntarjoajalle osana palveluiden käyttöä. Niiden avulla voidaan myös analysoida evästeitä. Jos evästeiden käyttö on estetty, web beacon ei voi enää seurata tietyn käyttäjän toimintaa. Se voi kuitenkin edelleen kerätä selaimesi tuottamaa tietoa.

Mikäli et halua vastaanottaa evästeitä tai haluat tulla informoiduksi ennen niiden vastaanottamista, voit muuttaa selaimesi asetuksia vastaavasti, mikäli selaimesi tämän mahdollistaa. Evästeiden käytön estäminen voi kuitenkin johtaa siihen, että sivuston tai palvelun kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissäsi. Joidenkin palveluntarjoajien sivustot, joihin Salomonin sivustoilla on linkki, voivat myös käyttää evästeitä tai web beaconeita. Salomonilla ei kuitenkaan ole pääsyä tai kontrollia tällaisiin evästeisiin.

Sinun oikeutesi

Sinulla on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet, sekä vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista ottamalla yhteyttä alla mainittuihin yhteystahoihin. Voit myös kieltää Salomonia käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Joissakin tapauksissa, erityisesti jos haluat poistaa henkilötietojasi tai keskeyttää henkilötietojesi käsittelyn, tämä voi tarkoittaa sitä, ettemme voi jatkaa palvelun tarjoamista sinulle. Voit käyttää tarjoamiamme profiilinhallintatyökaluja yllämainittuihin tarkoituksiin, sillä ne tarjoavat sinulle suoran pääsyn osaan henkilötiedoistasi ja mahdollistavat niiden tehokkaan hallinnan.

Pyydämme huomioimaan, että Salomonilla saattaa olla tarve tunnistaa sinut ja pyytää lisätietoja pystyäksemme täyttämään yllä olevan pyyntösi. Pyydämme myös huomaamaan, että sovellettava laki saattaa sisältää rajoituksia ja muita säännöksiä jotka liittyvät yllä mainittuihin oikeuksiisi.

Tietojesi rekisterinpitäjä .

Salomon Ranska on rekisterinpitäjä. Lisäksi Amer Sports -konserniyhtiö voi toimia rekisterinpitäjänä. .

Tietosuojan liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä:

SALOMON SAS Service juridique Lieu dit Les Croiselets 74370 METZ TESSY Ranska
Amer Sports Oyj Lakiasiat PL 130 00610 Helsinki

Muutokset rekisteriselosteeseen

Salomon voi milloin tahansa muuttaa tämän tietosuojaperiaatteen sisältöä tai muuttaa tai poistaa pääsyn sivustolle ilman erillistä ilmoitusta.

DO YOU HAVE ANY QUESTIONS?

An expert can answer your questions

Discuss with a product expert

FREE DELIVERY

Your order will be delivered free of charge to your home

Learn more

SATISFIED OR YOUR MONEY BACK!!

You have 14 days to return your order

Learn more

SALOMON QUALITY WARRANTY

All our products are covered by a warranty of 2 to 3 years 

Learn more
top