Záruka

PODMÍNKY LIMITOVANÉ ZÁRUKY SALOMON

Děkujeme za nákup výrobku SALOMON.
SALOMON distribuuje své výrobky prostřednictvím celosvětové sítě autorizovaných distributorů a maloobchodních prodejců a Internetového obchodu SALOMON, který je k dispozici na webových stránkách: www.salomon.com, www.salomonrunning.com, www.salomonfreeski.com. (Internetový obchod SALOMON)

Veškeré podrobnosti o záručních podmínkách SALOMON poskytovaných prostřednictvím autorizovaných prodejců SALOMON naleznete níže.

Tyto záruční podmínky platí od 02/05/2013

I. Limitovaná záruka


SALOMON poskytuje záruku spotřebitelům, kteří zakoupili výrobek SALOMON (dále jen Výrobek/Výrobky) přímo od SALOMON nebo od některého z jeho autorizovaných prodejců. SALOMON zaručuje, že všechny nové Výrobky budou po dobu Záruční doby (viz definice níže) bez výrobních a materiálových vad. Tato záruka se vztahuje pouze na Vady zjištěné po dobu trvání Záruční doby a platí pouze pro prvního (původního) kupujícího. Výrobky SALOMON odpovídají svému popisu a specifikacím; je však na vás, abyste zajistili, že Výrobky, které zakoupíte, jsou určeny pro vámi zamýšlený účel užití.

Tato záruka je platná a vymahatelná pouze ve státě, ve kterém byl Výrobek zakoupen prvním kupujícím, a to za předpokladu, že bylo záměrem SALOMON nabízet Výrobek k prodeji v daném státě. Tuto záruku lze rovněž uplatnit v jakémkoli státě zemí Evropského hospodářského prostoru, ve kterém má SALOMON autorizovaného dovozce, dceřinou společnost nebo distributora – viz seznam autorizovaných prodejců SALOMON. Záruční podmínky se mohou lišit v závislosti na státě a příslušných právních předpisech. Žádné ustanovení těchto záručních podmínek nemůže vyloučit ani omezit ustanovení takových právních předpisů.

Záruční doba

Záruční doba začíná běžen dnem nákupu v maloobchodní síti prvním kupujícím. Výrobek se může skládat z více různých částí, na které se může vztahovat jiná Záruční doba (viz Záruční doby uvedené níže pro všechny záruky, které se mohou vztahovat na váš Výrobek).

Záruční doby jsou následující:
a. pět (5) let na vázání pro sjezdové lyžování poprvé zakoupené před 1. říjnem 2011
b. tři (3) roky na kalhoty a bundy určené pro zimní sporty
c. dva (2) roky na všechny ostatní Výrobky


V rozsahu povoleném právními předpisy daného státu nemůže být Záruční doba prodloužena, obnovena nebo jinak ovlivněna z důvodu následného prodeje, opravy nebo výměny Výrobku. Na opravené díly nebo Výrobky vyměněné v průběhu Záruční doby se bude vztahovat záruka pouze po zbytek Záruční doby a pouze za předpokladu, že výměna či oprava byla provedena přímo SALOMON nebo autorizovaným prodejcem SALOMON. Záruční podmínky se mohou lišit v závislosti na státě a příslušných právních předpisech. Žádné ustanovení těchto záručních podmínek nemůže vyloučit ani omezit ustanovení takových právních předpisů

II. Podmínky a omezení

1. Tato Limitovaná záruka se nevztahuje na:
a) běžné opotřebení Výrobku
b) vady způsobené přepravou nebo skladováním Výrobku
c) vady nebo poškození způsobené nesprávným užíváním nebo nedostatečnou údržbou
d) poškození vzniklé v důsledku neplnění pokynů uvedených v návodu k použití
e) poškození vzniklé v důsledku zásahu do Výrobku
f) poškození způsobené ostrými předměty, vzniklé v důsledku torzního namáhání, stlačení, pádu, abnormálního nárazu nebo jiných okolností, které jsou mimo přiměřený vliv SALOMON.

2. Tuto Limitovaná záruku nelze uplatnit, pokud:
a. není Výrobek vrácen v původním balení, byl na něm proveden zásah jinou osobou než SALOMON nebo autorizovaným prodejcem SALOMON;
b. byl Výrobek opraven za použití neschválených náhradních dílů;
c. došlo k odstranění nebo zásahu do výrobního čísla Výrobku;


III.- Uplatnění záruky.

SALOMON nebo jeho autorizovaný prodejce dle vlastního uvážení buď (a) opraví Výrobek nebo (b) bezplatně Výrobek vymění. Vhodné nápravné opatření určí SALOMON na základě následujících skutečností: (a) hodnoty bezvadného Výrobku, (b) závažnosti závady a obtíží, které náprava představuje pro původního kupujícího. SALOMON souhlasí s tím, že k opravě nebo výměně Výrobku dojde v přiměřené lhůtě.

SALOMON nebo jeho autorizovaný prodejce dle vlastního uvážení buď (a) opraví Výrobek nebo (b) bezplatně Výrobek vymění. Vhodné nápravné opatření určí SALOMON na základě následujících skutečností: (a) hodnoty bezvadného Výrobku, (b) závažnosti závady a obtíží, které náprava představuje pro původního kupujícího. SALOMON souhlasí s tím, že k opravě nebo výměně Výrobku dojde v přiměřené lhůtě.
Informace o záručních opravách jsou k dispozici v sekci FAQ / RETURN na stránkách www.salomon.com

IV.- Vyloučení a omezení odpovědnosti

V MAXIMÁLNÍ ROZAHU POVOLENÝM PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ JE TATO LIMITOVANÁ ZÁRUKA VÁŠÍM JEDINÝM A VÝHRADNÍM OPRAVNÝM PROSTŘEDKEM A NAHRAZUJE VEŠKERÉ OSTATNÍ VÝSLOVNÉ I NEPŘÍMO VYJÁDŘENÉ ZÁRUKY. SALOMON NENÍ ODPOVĚDNÝ ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, TRESTNĚPRÁVNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, ZEJMÉNA ZA ZTRÁTU PŘEDPOKLÁDANÝCH VÝHOD, NEMOŽNOST POUŽÍVAT VÝROBEK, UŠLÝ ZISK, NÁKLADY NA NÁHRADNÍ VYBAVENÍ, NÁROKY TŘETÍCH OSOB, ŠKODY NA MAJETKU VZNIKLÉ V DŮSLEDKU KOUPĚ NEBO UŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU NEBO Z PORUŠENÍ ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK, SMLUVNÍCH UJEDNÁNÍ, NEDBALOSTI, TRESTNĚPRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINÉ PRÁVNÍ POVINNOSTI ČI TEORIE SPRAVEDLIVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, A TO I KDYŽ SI SALOMON BYL VĚDOM MOŽNOSTI TAKOVÉ ŠKODY. SALOMON NENÍ ODPOVĚDNÝ ZA PRODLENÍ S POSKYTOVÁNÍM ZÁRUČNÍCH SLUŽEB.

Naše závazky

Pomoc

 • ZEPTEJTE SE ODBORNÍKA NA VÝROBKY

  Naši odborníci na výrobky jsou vám k dispozici, abyste našli výrobek, který nejlépe odpovídá vašim potřebám, a zodpověděli všechny vaše dotazy od pondělí do pátku, od 9 do 18 h.

  Produktový odborník Salomon

  Contact Us

  NA NAŠEHO ODBORNÍKA SE MŮŽETE OBRÁTIT I TELEFONICKY NA ČÍSLE 00420 29673 9009 (HOVORY JSOU ZDARMA)

 • Záruka spokojenosti
  nebo vrácení peněz

  Nejste-li se svým nákupem spokojen/a, vraťte toto zboží o 14 dní od dodání v našem skladu v Belgii. Výrobky je nutno vrátit v uvedené lhůtě, musejí být neporušené a úplné. Nesmějí být použité (vyprané ani nošené) a musejí být v původním balení v dobrém stavu. Vracíte-li zboží z důvodu poškození nebo se jedná o jiný výrobek, než jaký jste si objednali, obraťte se prosím na služby zákazníkům, aby vám vrátili vaše náklady na dopravu, na telefonním čísle 00420 29673 9009 od 9 do 18 h, od pondělí do pátku  Pokračovat v prohlížení
 • ZÁRUKA SPOKOJENOSTI NEBO VRÁCENÍ PENĚZ

  Nejste-li se svým nákupem spokojen/a, vraťte toto zboží o 14 dní od dodání. Výrobky je nutno vrátit v uvedené lhůtě, musejí být neporušené a úplné. Nesmějí být použité (vyprané ani nošené) a musejí být v původním balení v dobrém stavu. Vracíte-li zboží z důvodu poškození nebo se jedná o jiný výrobek, než jaký jste si objednali, obraťte se prosím na služby zákazníkům, aby vám vrátili vaše náklady na dopravu, na telefonním čísle 00420 29673 9009 od 9 do 18 h, od pondělí do pátku

  Pokračovat v prohlížení
 • DOPRAVA JE ZDARMA ENJOY YOURS PREFERENTIAL DISCOUNT

  Na Salomon.com je u všech objednávek standardní doprava zdarma.

  Standardní doprava - 72 hodin

  Všechny objednávky podané do 15 h budou dopraveny prostřednictvím UPS do 3 pracovních dní

  YOUR EXCLUSIVES BENEFITS FOR PROFESSIONALS AND VIPS, FIND YOUR FAVOURITE PRODUCTS ON SALOMON.COM AT THE BEST PRICES.

  You can currently order online and enjoy a preferential discount, free assembly and adjustment on your ski and with Salomon Warranty.

  PŘEJETE SI RYCHLEJŠÍ DODÁVKU?

  Zvolte 24-hodinovou expresní dodávku - 600,00 Kč

  Přejete-li si obdržet svou dodávku rychleji, můžete zvolit expresní dodávku na pokladně před potvrzením vaší objednávky. Veškeré objednávky podané do 15 h budou doručeny prostřednictvím UPS následujícího dne (24 hodin).

  DO YOU WANT A FASTER DELIVERY? CHOOSE EXPRESS DELIVERY IN 24H.

  Choose 24-hour express delivery - £10

  If you want to receive products more rapidly, you can select express delivery when confirming your order. All orders completed before 3pm, will be delivered via UPS within 24hours.

  Pokračovat v prohlížení
 • Záruka kvality Salomon

  Na veškeré naše výrobky se vztahují tyto záruky kvality:

  na kalhoty a lyžařské bundy

  2 Yrs

  na jiné výrobky

  Pokračovat v prohlížení