OBUV

Dozvědět se více
Nejlehèí, nejlepší a nejrychlejší obuv, navržená a používaná profesionálními závodníky Salomon.
 • S-LAB SENSE 4 ULTRA
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Prodyšnost

  Nízká hmotnost

  Ultra-distanèní závody

  Ètvrté provedení obuvi S-Lab Sense novì nabízí zlepšenou pøilnavost, odolnost a ochranu. Tato bota je prokázaným vítìzem pøi ultra-vzdálenostních závodech v suchých a horkých podmínkách.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB SENSE 4 ULTRA SG
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøilnavost

  Nízká hmotnost

  Ultra-distanèní závody

  Prokázaný vítìz ultra-distanèních závodù v mokrých podmínkách a na mìkèích typech terénù. Novì nabízí vylepšenou pøilnavost, odolnost a ochranu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB XT 6
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøesný tvar

  Ochrana

  Stabilita

  Sháníte-li spolehlivou a pohodlnou závodní obuv, zamìøte se na osvìdèený model S-Lab XT 6. Ten je vybaven systémem Agile Chassis™, konstrukcí endoFIT™ a bezešvou svrchní vrstvou, a jistì vám napomùže k dosažení nejlepších výsledkù.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB XT 6 SOFTGROUND
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøilnavost

  Ochrana

  Stabilita

  Sháníte-li spolehlivou a pohodlnou závodní obuv na mìkèí terén, zamìøte se na osvìdèený model S-Lab XT 6 Softground. Je vybaven systémem Agile Chassis™, konstrukcí endoFIT™ a bezešvou svrchní vrstvou, a napomùže vám k dosažení nejlepších výsledkù.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB FELLCROSS 3
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Držení paty

  Pøilnavost

  Nízký profil

  Inovovaná verze s nižší hmotností a vylepšeným držením paty dodává závodníkùm ještì více výkonnosti bìhem nároèných závodù, kde pøevládají blátivé podmínky.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SPIKECROSS 3 CS
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøilnavost

  Pøesný tvar

  Ochrana vùèi povìtrnostním vlivùm

  Buïte pøipraveni na vše, co si pro vás pøíroda letošní podzim a zimu pøipraví! Spikecross 3 CS je zimní závodní obuv s inovovanou Climashield™ membránou a zasazenými kovovými hroty pro nepøekonatelnou pøilnavost na jakémkoliv povrchu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB X-SERIES
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøilnavost

  Nízká hmotnost

  Pøesný tvar

  Obuv urèená pro bìh ve mìstì musí mít odlišné vlastnosti od modelù urèených pro bìhání v pøírodì. Naše øada S-Lab X-Series nabízí kolekci 3D technologií, urèených právì pro bìh na rùznorodých površích ve mìstì. Zajišují dobré držení paty, trakci a dynamický odraz.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB RX 3.0
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøizpùsobitelný tvar

  Odpružení

  Stabilita

  Obuv navržená ve spolupráci s našimi atlety, kombinující technologii sensiflex™ a novou konstrukci OS tendon, která zlepšuje a zároveò urychluje regeneraci vašich nohou.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB TRAIL GAITERS HIGH
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  S-Lab Trail Gaiter poskytuje více ochrany, než je tomu u standardních návlekù. Nabízí polstrování v oblasti kotníku, spolehlivì chrání pøed vniknutím neèistot dovnitø obuvi, zároveò chrání vaše nohy i vùèi vlhkosti a chladu, a velmi snadno se nazouvá pøes obuv.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

OBLEČENÍ

Trička

Dozvědět se více
Lehká, prodyšná a podpùrná trièka, která využívají i profesionální bìžci.
 • S-LAB HYBRID JACKET M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Svoboda pøi pohybu

  Nepromokavost

  Vìtruodolnost

  Ultra lehká bunda s integrovanými nepromokavými panely, která vás ochrání pøi špatném poèasí, a inovativním Quick Stash pasem, který zabraòuje samovolnému vytahování bundy a umožòuje její uskladnìní, aniž byste museli zastavovat.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB LIGHT JACKET M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Sbalitelnost

  Vìtruodolnost

  Ultra lehké

  Více streèové materiály a technologie Motion Fit, navržená pro zajištìní maximální svobody pøi pohybu, èiní bundu S-Lab Light Jacket výbìrem èíslo jedna pro všechny atlety, kteøí vyžadují ochranu, ventilaci a pohodlí. Díky límci s magnetickou sponou je možné nosit bundu i s rozepnutým zipem a pro rychlejší a efektivnìjší ventilaci.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SLAB EXO ZIP TEE M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Výkonnost

  Posturální kontrola

  Prodyšný

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB SENSE TANK M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Prodyšnost

  Rychle-schnoucí vlastnosti

  Ultra lehké

  Super lehké bìžecké tílko s minimalistickými detaily, zajišující maximální prodyšnost pro závody nebo tréninkové bìhy ve velice horkém poèasí.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB EXO TANK M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Výkonnost

  Posturální kontrola

  Prodyšný

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Kalhoty & kraťasy

Dozvědět se více
Lehké, prodyšné a podpùrné kraasy a kalhoty, které využívají i profesionální bìžci.
 • S-LAB HYBRID WP PANT M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Svoboda pøi pohybu

  Nepromokavost

  Vìtruodolnost

  Pánské bìžecké kalhoty vybavené nepromokavou membránou v pøední èásti a pøidanou ochranou vùèi vìtru na zadní stranì. Streèové panely a technologie Motion Fit zajistí perfektní volnost pøi pohybu zatímco bìžíte.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB EXO TWINSKIN SHORT M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Komprese

  Podpora svalù

  Posturální kontrola

  Bìhejte snadnìji, déle a lépe regenerujte. Tyto elastické kraasy kombinují EXO podporu svalù, kompresi a posturální podporu v klíèových oblastech spolu s velmi lehkým materiálem svrchní vrstvy a speciálním materiálem umístìným v oblasti stehen, jenž zabraòuje možnému odìru kùže.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB EXO SHORT TIGHT M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Komprese

  Podpora svalù

  Posturální kontrola

  Bìhejte snadnìji, déle & lépe regenerujte. Tyto šortky kombinují EXO podporu svalù, kompresi a posturální podporu v klíèových oblastech, a zvyšují tak vaši výkonnost a celkovou regeneraci svalù.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB EXO SHORT TIGHT M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Komprese

  Podpora svalù

  Posturální kontrola

  Bìhejte snadnìji, déle & lépe regenerujte. Tyto šortky kombinují EXO podporu svalù, kompresi a posturální podporu v klíèových oblastech, a zvyšují tak vaši výkonnost a celkovou regeneraci svalù.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB SENSE SHORT M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Svoboda pøi pohybu

  Minimalistický

  Ultra lehké

  Lehké a minimalistické závodní kraasy využívané vrcholovými sportovci v nároèných podmínkách.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Návleky

Dozvědět se více
Lehké a sbalitelné návleky, zajišující zateplení a kompresi pro ruce i nohy.
 • EXO CALF LONG
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Komprese

  Podpora svalù

  Prodyšný

  EXO technology calf supports that improve performance and recovery by supporting muscles and increasing blood flow.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • EXO CALF
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Komprese

  Podpora svalù

  Prodyšný

  Návleky využívající technologii EXO, která díky podpoøe svalù a zlepšení krevního obìhu napomáhá ke zlepšení vaší celkové výkonnosti.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Čepice

Dozvědět se více
Prodyšné a vlhkost odvádìjící èepice, které vás ochrání vùèi poèasí, a už právì prší nebo svítí slunce. Urèeny jsou pro vysoce intenzivní aktivity.
 • S-LAB SENSE CAP
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Èepice navržená ve spolupráci s našimi pøedními atlety, vybavená perforovaným kšiltem, a vyrobená z vlhkost odvádìjících tkanin, které si zároveò zachovávají i jedineènou prodyšnost. Vhodná pro dlouhé vytrvalostní závody.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB SENSE VISOR
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nízká hmotnost

  Odvod vlhkosti

  Sbalitelnost

  Kšilt navržený ve spolupráci s našimi pøedními atlety. Nabízí perforované hledí, nízkou hmotnost, vlhkost odvádìjící tkaniny a jedineènou prodyšnost bìhem dlouhých vytrvalostních závodù.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Rukavice

Dozvědět se více
Udržte své ruce v teple, aniž by se pøehøívaly, v jakémkoliv poèasí.
 • S-LAB RUNNING GLOVES
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøilnavost

  Možnost ovládání smartphonu

  Viditelnost

  Lehké a vlhkost odvádìjící rukavice s technologií Zargun, která odráží teplo vznikající bìhem cvièení zpìt. Jsou vybaveny silikonovými dlanìmi, touchscreen materiály na ukazováècích, které umožòují ovládat vᚠsmartphone, a postranními kapsami na gelové nápoje nebo klíèe.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Ponožky

Dozvědět se více
Optimální støih, pohodlí a odvod vlhkosti pro bìh v jakémkoliv poèasí.
 • S-LAB EXO 3
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Prodyšnost

  Ultralehké technické ponožky nabízející extra podporu pro a dlouhotrvající výkonnost.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB SENSE 3
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Prodyšnost

  Jedny z nejlehèích ponožek, které jsou na trhu k dostání. Nabízí jedineèný støih a zajišují vynikající odvod vlhkosti.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

BATOHY

Dozvědět se více
Bìžecké batohy, navržené ve spolupráci s profesionálními bìžci, jejichž hlavním cílem je zajistit pohodlí pøi pohybu.
 • S-LAB SENSE ULTRA SET
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Batoh navržený pro získání maximální stability a minimální hmotnosti. Umožní vám mít u sebe dostateènou hydrataci a všechny vaše nezbytnosti pro ultra vytrvalostní závody, a pøitom váží pouhých 80 gramù. Materiály použité pøi jeho výrobì jsou natolik jemné a prodyšné, že vám umožní nosit ho doslova pøímo na kùži.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB SENSE SET
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Batoh navržený pro získání maximální stability a minimální hmotnosti. Umožní vám mít u sebe dostateènou hydrataci pro kratší vytrvalostní závody a pøitom váží pouhých 80 gramù. Materiály použité pøi jeho výrobì jsou natolik jemné a prodyšné, že vám umožní nosit ho doslova pøímo na kùži.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB ADV SKIN3 12SET
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Nejnovìjší verze osvìdèeného Salomon batohu, který je známý pro svùj jedineèný støih, skvìle obepínající vaše tìlo a zajišující výbornou stabilitu. Toto nové provedení je o 30 % lehèí než jeho pùvodní verze a díky použití lepších materiálù snižuje možnost odìru pokožky. Batoh je vybaven dvìma lahvièkami v pøední èásti, obalem na vak s vodou, a propracovanìjšími kapsami a zipy. Díky svým technickým vlastnostem je ideální pro delší vytrvalostní závody.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB ADV SKIN3 5SET
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Nejnovìjší verze osvìdèeného Salomon batohu, který je známý pro svùj jedineèný støih, skvìle obepínající vaše tìlo a zajišující výbornou stabilitu. Toto nové provedení je o 30 % lehèí než jeho pùvodní verze a díky použití lepších materiálù snižuje možnost odìru pokožky. Batoh je vybaven dvìma lahvièkami v pøední èásti, obalem na vak s vodou, a propracovanìjšími kapsami a zipy. Díky svým technickým vlastnostem je ideální pro delší vytrvalostní závody.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB ADVANCED SKIN 3 BELT SET
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Extrémnì lehký bederní pás vhodný pro dlouhé a intenzivní závody, navržený ve spolupráci s našimi atlety. Spolehlivì se pøizpùsobí vašemu tìlu, èímž dochází k eliminaci jeho samovolného pohybování nebo pøetáèení, a je dostateènì velký, aby zajistil náhradní vrstvu obleèení, energetické tyèinky a dokonce i extra hydrataci.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB ADVANCED SKIN 1 BELT SET
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Bederní pás navržený ve spolupráci s atlety vìnujícími se intenzivním trail-runningovým závodùm. Je extrémnì lehký, velice dobøe obepne vaše tìlo, takže nedochází k jeho samovolnému pøetáèení zatímco bìžíte, a nabízí pøihrádky v pøední a zadní èásti.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB SENSE HYDRO SET
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Rukavice Hydro Sense je nejlehèím øešením zpùsobu hydratace, který Salomon nabízí. Jedná se o jedineènou konstrukci, která spolehlivì obepíná dlaò a je vyrobena z velice pøíjemných a dobøe prodyšných tkanin. Nabízí kompatibilitu s lahvemi o objemu 150 až 500 ml a zajišuje, že nebude docházet k náhodnému vylévání tekutiny. Prodává se v páru vèetnì 1 lahvièky o objemu 250 ml.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Je vaše velikost k dispozici?Recevez un email lorsque que le produit sera de nouveau disponible
 • ZEPTEJTE SE ODBORNÍKA NA VÝROBKY

  Naši odborníci na výrobky jsou vám k dispozici, abyste našli výrobek, který nejlépe odpovídá vašim potřebám, a zodpověděli všechny vaše dotazy od pondělí do pátku, od 9 do 18 h.

  Produktový odborník Salomon

  NA NAŠEHO ODBORNÍKA SE MŮŽETE OBRÁTIT I TELEFONICKY NA ČÍSLE 00420 29673 9009 (HOVORY JSOU ZDARMA)

 • Záruka spokojenosti
  nebo vrácení peněz

  Nejste-li se svým nákupem spokojen/a, vraťte toto zboží o 14 dní od dodání v našem skladu v Belgii. Výrobky je nutno vrátit v uvedené lhůtě, musejí být neporušené a úplné. Nesmějí být použité (vyprané ani nošené) a musejí být v původním balení v dobrém stavu. Vracíte-li zboží z důvodu poškození nebo se jedná o jiný výrobek, než jaký jste si objednali, obraťte se prosím na služby zákazníkům, aby vám vrátili vaše náklady na dopravu, na telefonním čísle 00420 29673 9009 od 9 do 18 h, od pondělí do pátku  Pokračovat v prohlížení
 • ZÁRUKA SPOKOJENOSTI NEBO VRÁCENÍ PENĚZ !

  Nejste-li se svým nákupem spokojen/a, vraťte toto zboží o 14 dní od dodání. Výrobky je nutno vrátit v uvedené lhůtě, musejí být neporušené a úplné. Nesmějí být použité (vyprané ani nošené) a musejí být v původním balení v dobrém stavu. Vracíte-li zboží z důvodu poškození nebo se jedná o jiný výrobek, než jaký jste si objednali, obraťte se prosím na služby zákazníkům, aby vám vrátili vaše náklady na dopravu, na telefonním čísle 00420 29673 9009 od 9 do 18 h, od pondělí do pátku

  Pokračovat v prohlížení
 • DOPRAVA JE ZDARMA ENJOY YOURS PREFERENTIAL DISCOUNT

  Na Salomon.com je u všech objednávek standardní doprava zdarma.

  Standardní doprava - 72 hodin

  Všechny objednávky podané do 15 h budou dopraveny prostřednictvím UPS do 3 pracovních dní

  YOUR EXCLUSIVES BENEFITS FOR PROFESSIONALS AND VIPS, FIND YOUR FAVOURITE PRODUCTS ON SALOMON.COM AT THE BEST PRICES.

  You can currently order online and enjoy a preferential discount, free assembly and adjustment on your ski and with Salomon Warranty.

  PŘEJETE SI RYCHLEJŠÍ DODÁVKU?

  Zvolte 24-hodinovou expresní dodávku - 600,00 Kč

  Přejete-li si obdržet svou dodávku rychleji, můžete zvolit expresní dodávku na pokladně před potvrzením vaší objednávky. Veškeré objednávky podané do 15 h budou doručeny prostřednictvím UPS následujícího dne (24 hodin).

  DO YOU WANT A FASTER DELIVERY? CHOOSE EXPRESS DELIVERY IN 24H.

  Choose 24-hour express delivery - £10

  If you want to receive products more rapidly, you can select express delivery when confirming your order. All orders completed before 3pm, will be delivered via UPS within 24hours.

  Pokračovat v prohlížení
 • Záruka kvality Salomon

  Na veškeré naše výrobky se vztahují tyto záruky kvality:

  3 Yrs

  na kalhoty a lyžařské bundy

  2 Yrs

  na jiné výrobky

  Pokračovat v prohlížení