TRAILOVÝ BĚH

S-LAB

Dozvědět se více
Trail-runningová obuv navržená ve spolupráci s atlety svìtové tøídy, zajišující bezkonkurenèní výkonnost.
 • S-LAB SENSE 4 ULTRA
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Prodyšnost

  Nízká hmotnost

  Ultra-distanèní závody

  Ètvrté provedení obuvi S-Lab Sense novì nabízí zlepšenou pøilnavost, odolnost a ochranu. Tato bota je prokázaným vítìzem pøi ultra-vzdálenostních závodech v suchých a horkých podmínkách.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB SENSE 4 ULTRA SG
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøilnavost

  Nízká hmotnost

  Ultra-distanèní závody

  Prokázaný vítìz ultra-distanèních závodù v mokrých podmínkách a na mìkèích typech terénù. Novì nabízí vylepšenou pøilnavost, odolnost a ochranu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB XT 6
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøesný tvar

  Ochrana

  Stabilita

  Sháníte-li spolehlivou a pohodlnou závodní obuv, zamìøte se na osvìdèený model S-Lab XT 6. Ten je vybaven systémem Agile Chassis™, konstrukcí endoFIT™ a bezešvou svrchní vrstvou, a jistì vám napomùže k dosažení nejlepších výsledkù.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB XT 6 SOFTGROUND
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøilnavost

  Ochrana

  Stabilita

  Sháníte-li spolehlivou a pohodlnou závodní obuv na mìkèí terén, zamìøte se na osvìdèený model S-Lab XT 6 Softground. Je vybaven systémem Agile Chassis™, konstrukcí endoFIT™ a bezešvou svrchní vrstvou, a napomùže vám k dosažení nejlepších výsledkù.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB FELLCROSS 3
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Držení paty

  Pøilnavost

  Nízký profil

  Inovovaná verze s nižší hmotností a vylepšeným držením paty dodává závodníkùm ještì více výkonnosti bìhem nároèných závodù, kde pøevládají blátivé podmínky.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SPIKECROSS 3 CS
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøilnavost

  Pøesný tvar

  Ochrana vùèi povìtrnostním vlivùm

  Buïte pøipraveni na vše, co si pro vás pøíroda letošní podzim a zimu pøipraví! Spikecross 3 CS je zimní závodní obuv s inovovanou Climashield™ membránou a zasazenými kovovými hroty pro nepøekonatelnou pøilnavost na jakémkoliv povrchu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Náročný povrch

Dozvědět se více
Stabilita, pøilnavost na jakémkoliv povrchu a ochrana pro bìh a výstupy v technickém terénu.
 • XA PRO 3D-10Y Ltd Ed
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Kontrola

  Odolnost

  Ochrana

  V roce 2015 společnost Salomon slaví 10 let své kultovní obuvi XA Pro 3D. Po naprosté revoluci v kategorii univerzálních výrobků pro horské sporty zůstává model XA Pro 3D botou, která definuje variabilitu při sportování na horách. Obuv v rámci limitované edice s dokonalým padnutím, lepší odolností a záběrem, který vytváří důvěru.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • XA PRO 3D GTX®
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Kontrola

  Odolnost

  Ochrana vùèi povìtrnostním vlivùm

  Kultovní a osvìdèená obuv, která si od prvního kroku až po tisící kilometr zachovává svùj perfektní tvar, zajišuje skvìlou odolnost a pøilnavostí bude vzbuzovat maximální pocit dùvìry. Ochranu v jakémkoliv poèasí zajistí spolehlivá membrána GORE-TEX®.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • XA PRO 3D CS WP
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Kontrola

  Odolnost

  Ochrana vùèi povìtrnostním vlivùm

  Pánská obuv, která je díky nepromokavé membránì Climashield™ vhodná do jakéhokoliv poèasí. Od prvního kroku až po tisící kilometr si zachová jedineèný tvar, svou odolnost i pøilnavost.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • XA PRO 3D
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Kontrola

  Odolnost

  Ochrana

  Kultovní a osvìdèená obuv, která si od prvního kroku až po tisící kilometr zachovává svùj perfektní tvar, zajišuje skvìlou odolnost a pøilnavostí bude vzbuzovat maximální pocit dùvìry.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • XA PRO 3D M+
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Kontrola

  Odolnost

  Ochrana

  O nìco širší verze naší kultovní a osvìdèené obuvi, která pro rok 2015 prošla dalším vývojem. Od prvního kroku až po 1 000 kilometr si zachová perfektní tvar, a vylepšenou odolností a pøilnavostí bude vzbuzovat maximální pocit dùvìry.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Technické tratě

Dozvědět se více
Získejte sebejistotu pøi bìhu na technických tratích, v této obuvi zajišující ochranu, stabilitu a precizní usazení nohy v botì.
 • SPIKECROSS 3 CS
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøilnavost

  Pøesný tvar

  Ochrana vùèi povìtrnostním vlivùm

  Buïte pøipraveni na vše, co si pro vás pøíroda letošní podzim a zimu pøipraví! Spikecross 3 CS je zimní závodní obuv s inovovanou Climashield™ membránou a zasazenými kovovými hroty pro nepøekonatelnou pøilnavost na jakémkoliv povrchu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SPEEDCROSS 3 GTX®
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøilnavost

  Pøesný tvar

  Ochrana vùèi povìtrnostním vlivùm

  Lehká trail-runningová obuv s agresivním dezénem podrážky, vhodná na závody nebo pro rychlostní trénink. Vybavena je membránou GORE-TEX®, která umožòuje regulaci teploty.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SPEEDCROSS 3 CS
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøilnavost

  Pøesný tvar

  Ochrana vùèi povìtrnostním vlivùm

  Velmi dobøe známý model Salomon obuvi, nabízející nepromokavou membránu Climashield™ a agresivní dezén podrážky, a zajišující perfektní usazení nohy v botì. Pocit jistoty a spolehlivosti tak mùžete mít i na mokrém a blátivém povrchu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SPEEDCROSS 3
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøilnavost

  Nízká hmotnost

  Pøesný tvar

  Velmi dobøe známý model Salomon obuvi, který se vyznaèuje svojí nízkou hmotností, rychlostí a precizním obepnutím nohy. Pøilnavost a dobrý kontakt s terénem jsou zaruèeny, a už bìžíte v jakýchkoliv podmínkách.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • FELLRAISER
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Prodyšnost

  Pøilnavost

  Nízký profil

  Nízká a lehká obuv, vyrobená z rychle-schnoucích materiálù, se kterou mùžete trénovat i v blátivých a mokrých podmínkách.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • XT HORNET GTX®
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Agilita

  Stabilita

  Ochrana vùèi povìtrnostním vlivùm

  Agilní a stabilní obuv poskytující dostatek odpružení, ochrany a pøilnavosti na jakémkoliv povrchu, na který mùžete v horách narazit. Nyní k dostání i verze s membránou GORE-TEX®, která zajišuje ochranu vùèi klimatickým vlivùm.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • WINGS PRO
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Agilita

  Odpružení

  Stabilita

  S designem a technologickými vlastnostmi pøevzatými z øady S-Lab je obuv Wings Pro jedineènou bìžeckou botou do jakéhokoliv terénu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • WINGS FLYTE
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Agilita

  Odpružení

  Stabilita

  Nejlehèí model z øady Wings, urèený pro bìh v horském prostøedí.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Lehčí tratě

Dozvědět se více
Lehká, trail-runningová obuv kombinující skvìlý kontakt s terénem a nezbytnou ochranu, potøebné pro rychlý a pohodlný bìh na rovnìjších stezkách.
 • SENSE PRO
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøíjemný pocit

  Držení paty

  Ochrana

  Závodní øadou inspirovaná tréninková obuv, napomáhající pøirozenému pohybu chodidla, a zajišující perfektní kombinaci ochrany a dobrého kontaktu s terénem.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SENSE MANTRA 3
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøíjemný pocit

  Držení paty

  Ochrana

  Bìžecká obuv z øady CITYTRAIL™, napomáhající pøirozenému pohybu chodidla a peèlivì kombinující ochranu a cit.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SENSE LINK
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøíjemný pocit

  Držení paty

  Ochrana

  Nový model z øady CITYTRAIL™, ideální pro bìh napøíè mìstem.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

BĚH

S-LAB

Dozvědět se více
Trail-runningová obuv navržená ve spolupráci s atlety svìtové tøídy, zajišující bezkonkurenèní výkonnost.
 • S-LAB X-SERIES
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøilnavost

  Nízká hmotnost

  Pøesný tvar

  Obuv urèená pro bìh ve mìstì musí mít odlišné vlastnosti od modelù urèených pro bìhání v pøírodì. Naše øada S-Lab X-Series nabízí kolekci 3D technologií, urèených právì pro bìh na rùznorodých površích ve mìstì. Zajišují dobré držení paty, trakci a dynamický odraz.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

AMORTI

Dozvědět se více
Obuv napodobující pøirozený pohyb chodidla pøi každém kroku a zajišující perfektní usazení nohy, urèená pro bìh na jakémkoliv povrchu.
 • X-SCREAM 3D
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøizpùsobitelný tvar

  Pøilnavost

  Spolehlivá jízda

  Nejvíce agilní bìžecká obuv, vhodná do mìsta, vybavená 3D tvarem kopyta, 3D pøilnavostí, technologií 3D Ride a podešví s dynamickým odpružením.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X-SCREAM GTX®
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøizpùsobitelný tvar

  Pøilnavost

  Ochrana vùèi povìtrnostním vlivùm

  Spadané listí, d隝 nebo sníh vytváøejí nároènìjší podmínky, obuv X-Scream GTX® se však díky specifické úpravì podešve snadno adaptuje jakýmkoliv podmínkám.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X-SCREAM
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøizpùsobitelný tvar

  Dynamické odpružení

  Pøilnavost

  Bìžecká CITYTRAIL™ obuv s dynamickou a odpruženou podešví, která pøenáší horského ducha do mìstského prostøedí.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X-MISSION 2
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøizpùsobitelný tvar

  Dynamické odpružení

  Pøilnavost

  Flexbilní a pohodlná obuv, se kterou budete pøipraveni na všechna mìstská dobrodružství.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • XR MISSION
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøizpùsobitelný tvar

  Dynamické odpružení

  Pøilnavost

  Pokud po stezkách bìháte v botách na tvrdší povrch, XR Mission by mìla být vaše další bota. Je lehká, velmi odpružená a nabízí vynikající pøilnavost na jakémkoliv povrchu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • XR SHIFT
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Pøipojte se k bìžecké revoluci s touto podpùrnou obuví urèenou pro bìh na stezkách.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X-WIND PRO
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøizpùsobitelný tvar

  Pøilnavost

  Stabilní odpružení

  Tréninková CITYTRAIL™ obuv, která vám umožní bìžet za hranice vaší staré trasy. Velice dobøe se pøizpùsobí vaší noze a nabízí stabilní, odpruženou podešev a velmi dobrou pøilnavost na jakémkoliv typu terénu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X-TOUR 2
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøizpùsobitelný tvar

  Dynamické odpružení

  Pøilnavost

  2. verze agilní CITYTRAIL™ obuvi, která byla vyvinuta tak, aby se stala vaším prvním krokem k zábavnému bìhu ve mìstì.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

LEGERETE

Dozvědět se více
Lehká a precizní obuv, která vám zajistí skvìlý kontakt s terénem a pohodlí pøi trénincích nebo závodech.
 • SENSE MANTRA 3
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøíjemný pocit

  Držení paty

  Ochrana

  Bìžecká obuv z øady CITYTRAIL™, napomáhající pøirozenému pohybu chodidla a peèlivì kombinující ochranu a cit.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SENSE LINK
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøíjemný pocit

  Držení paty

  Ochrana

  Nový model z øady CITYTRAIL™, ideální pro bìh napøíè mìstem.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

ODPOČINEK

Dozvědět se více
Pohodlná obuv, která vašim nohám pomùže lépe regenerovat díky speciální odpružené podešvi.
 • S-LAB RX 3.0
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøizpùsobitelný tvar

  Odpružení

  Stabilita

  Obuv navržená ve spolupráci s našimi atlety, kombinující technologii sensiflex™ a novou konstrukci OS tendon, která zlepšuje a zároveò urychluje regeneraci vašich nohou.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • RX MOC 3.0
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøizpùsobitelný tvar

  Odpružení

  Stabilita

  Neuvìøitelnì pohodlná obuv, která vám poslouží jako úèinná pomoc po dlouhém a nároèném tréninku. Zajišuje výjimeèné odpružení a prodyšnost.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • RX SLIDE 3.0
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøizpùsobitelný tvar

  Odpružení

  Stabilita

  Po dlouhém tréninku nebo pøed dalším letním dobrodružstvím vklouznìte do nové obuvi RX Slide 3.0, která se vyznaèuje ultra-odpruženou podešví s tzv. pozitivním návratem energie, a svrchní vrstvou ze streèového a velmi dobøe prodyšného materiálu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • RX BREAK
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøizpùsobitelný tvar

  Odpružení

  Stabilita

  Výkonnostní obuv, která se skrývá v podobì žabek", spolehlivì napomáhá vašim nohám regenerovat po dlouhém bìhu."

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Doplňky

Dozvědět se více
I správné zvolení detailů může učinit velký rozdíl. Salomon doplňky vám zajistí perfektně strávený den na stezce.
 • S-LAB TRAIL GAITERS HIGH
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  S-Lab Trail Gaiter poskytuje více ochrany, než je tomu u standardních návlekù. Nabízí polstrování v oblasti kotníku, spolehlivì chrání pøed vniknutím neèistot dovnitø obuvi, zároveò chrání vaše nohy i vùèi vlhkosti a chladu, a velmi snadno se nazouvá pøes obuv.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • TRAIL GAITERS LOW
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Snadno nazouvatelné návleky, které spolehlivì zabrání kamínkùm, vìtvièkám a jiným neèistotám dostat se dovnitø vaší obuvi.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • QUICKLACE KIT
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Patentovaný systém šnìrování, který je kompatibilní s vìtšinou modelù obuvi Salomon a botami urèenými pro bìžecké lyžování.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Je vaše velikost k dispozici?Recevez un email lorsque que le produit sera de nouveau disponible
 • ZEPTEJTE SE ODBORNÍKA NA VÝROBKY

  Naši odborníci na výrobky jsou vám k dispozici, abyste našli výrobek, který nejlépe odpovídá vašim potřebám, a zodpověděli všechny vaše dotazy od pondělí do pátku, od 9 do 18 h.

  Produktový odborník Salomon

  NA NAŠEHO ODBORNÍKA SE MŮŽETE OBRÁTIT I TELEFONICKY NA ČÍSLE 00420 29673 9009 (HOVORY JSOU ZDARMA)

 • Záruka spokojenosti
  nebo vrácení peněz

  Nejste-li se svým nákupem spokojen/a, vraťte toto zboží o 14 dní od dodání v našem skladu v Belgii. Výrobky je nutno vrátit v uvedené lhůtě, musejí být neporušené a úplné. Nesmějí být použité (vyprané ani nošené) a musejí být v původním balení v dobrém stavu. Vracíte-li zboží z důvodu poškození nebo se jedná o jiný výrobek, než jaký jste si objednali, obraťte se prosím na služby zákazníkům, aby vám vrátili vaše náklady na dopravu, na telefonním čísle 00420 29673 9009 od 9 do 18 h, od pondělí do pátku  Pokračovat v prohlížení
 • ZÁRUKA SPOKOJENOSTI NEBO VRÁCENÍ PENĚZ !

  Nejste-li se svým nákupem spokojen/a, vraťte toto zboží o 14 dní od dodání. Výrobky je nutno vrátit v uvedené lhůtě, musejí být neporušené a úplné. Nesmějí být použité (vyprané ani nošené) a musejí být v původním balení v dobrém stavu. Vracíte-li zboží z důvodu poškození nebo se jedná o jiný výrobek, než jaký jste si objednali, obraťte se prosím na služby zákazníkům, aby vám vrátili vaše náklady na dopravu, na telefonním čísle 00420 29673 9009 od 9 do 18 h, od pondělí do pátku

  Pokračovat v prohlížení
 • DOPRAVA JE ZDARMA ENJOY YOURS PREFERENTIAL DISCOUNT

  Na Salomon.com je u všech objednávek standardní doprava zdarma.

  Standardní doprava - 72 hodin

  Všechny objednávky podané do 15 h budou dopraveny prostřednictvím UPS do 3 pracovních dní

  YOUR EXCLUSIVES BENEFITS FOR PROFESSIONALS AND VIPS, FIND YOUR FAVOURITE PRODUCTS ON SALOMON.COM AT THE BEST PRICES.

  You can currently order online and enjoy a preferential discount, free assembly and adjustment on your ski and with Salomon Warranty.

  PŘEJETE SI RYCHLEJŠÍ DODÁVKU?

  Zvolte 24-hodinovou expresní dodávku - 600,00 Kč

  Přejete-li si obdržet svou dodávku rychleji, můžete zvolit expresní dodávku na pokladně před potvrzením vaší objednávky. Veškeré objednávky podané do 15 h budou doručeny prostřednictvím UPS následujícího dne (24 hodin).

  DO YOU WANT A FASTER DELIVERY? CHOOSE EXPRESS DELIVERY IN 24H.

  Choose 24-hour express delivery - £10

  If you want to receive products more rapidly, you can select express delivery when confirming your order. All orders completed before 3pm, will be delivered via UPS within 24hours.

  Pokračovat v prohlížení
 • Záruka kvality Salomon

  Na veškeré naše výrobky se vztahují tyto záruky kvality:

  3 Yrs

  na kalhoty a lyžařské bundy

  2 Yrs

  na jiné výrobky

  Pokračovat v prohlížení