CITYTRAIL

Dozvědět se více
Už jste unaveni stále stejnou a rutinní trasou? Pøemìòte každý váš bìh v dobrodružství.
 • ELEVATE MID M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Ventilace

  Univerzálnost

  Teplo

  Mikina Elevate Mid je univerzální kus odìvu, který mùžete nosit po celý rok. Kombinuje pøíjemné vnitøní tkaniny, nepromokavé materiály svrchní vrstvy a kapuci, která vás ochrání pøed vìtrem a chladech. Díky prodyšným materiálùm a 360° reflexním detailùm je tato mikina ideální pøedevším pro bìh èi jiné sportovní aktivity v chladnìjším poèasí.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • ELEVATE SEAMLESS TEE M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Prodyšnost

  Univerzálnost

  Bezešvý

  Bezešvé trièko sportovního støihu, vyrobené ze 14ti % z vlny, která ho èiní neuvìøitelnì pohodlným, a èím více jej budete používat, tím jemnìjší bude. Je vhodné pro bìh èi jiné sportovní aktivity, stejnì tak dobøe jej ale využijete i pro každodenní nošení.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • PARK TEE M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Prodyšnost

  Streèový komfort

  Univerzální výkonnost

  Technické trièko s inovovaným designem, který se hodí i pro každodenní nošení. Pravdìpodobnì se jedná o nejvíce univerzální trièko, jaké jste kdy mìli ve svém šatníku.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • ELEVATE GRAPHIC TEE M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Prodyšný

  Univerzální výkonnost

  Technické bìžecké trièko s grafikou v pøední èásti.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • PARK 2in1 SHORT M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Prodyšnost

  Univerzálnost

  Pohodlný tvar

  Pohodlné kraasy na bìhání, které se skládají z vnitøních podpùrných nohavic a vnìjších šortek z lehkého materiálu. Vhodné jsou pøedevším pro bìh a další vysoce aktivní sporty.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • PARK TRAINING SHORT M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Univerzálnost

  Prodyšný

  Nízká hmotnost

  Lehké, pohodlné a univerzální kraasy, skládající se z vnitøních nohavic a lehkých vnìjších šortek. Zajišují dostatek výkonnosti pro bìh èi další aktivity, a už ve mìstì nebo na horách.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X-MISSION 2
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøizpùsobitelný tvar

  Dynamické odpružení

  Pøilnavost

  Flexbilní a pohodlná obuv, se kterou budete pøipraveni na všechna mìstská dobrodružství.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • XR MISSION
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøizpùsobitelný tvar

  Dynamické odpružení

  Pøilnavost

  Pokud po stezkách bìháte v botách na tvrdší povrch, XR Mission by mìla být vaše další bota. Je lehká, velmi odpružená a nabízí vynikající pøilnavost na jakémkoliv povrchu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • XR SHIFT
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Pøipojte se k bìžecké revoluci s touto podpùrnou obuví urèenou pro bìh na stezkách.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X-SCREAM
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøizpùsobitelný tvar

  Dynamické odpružení

  Pøilnavost

  Bìžecká CITYTRAIL™ obuv s dynamickou a odpruženou podešví, která pøenáší horského ducha do mìstského prostøedí.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X-SCREAM 3D
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøizpùsobitelný tvar

  Pøilnavost

  Spolehlivá jízda

  Nejvíce agilní bìžecká obuv, vhodná do mìsta, vybavená 3D tvarem kopyta, 3D pøilnavostí, technologií 3D Ride a podešví s dynamickým odpružením.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X-SCREAM GTX®
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøizpùsobitelný tvar

  Pøilnavost

  Ochrana vùèi povìtrnostním vlivùm

  Spadané listí, d隝 nebo sníh vytváøejí nároènìjší podmínky, obuv X-Scream GTX® se však díky specifické úpravì podešve snadno adaptuje jakýmkoliv podmínkám.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X-TOUR 2
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøizpùsobitelný tvar

  Dynamické odpružení

  Pøilnavost

  2. verze agilní CITYTRAIL™ obuvi, která byla vyvinuta tak, aby se stala vaším prvním krokem k zábavnému bìhu ve mìstì.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X-WIND PRO
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøizpùsobitelný tvar

  Pøilnavost

  Stabilní odpružení

  Tréninková CITYTRAIL™ obuv, která vám umožní bìžet za hranice vaší staré trasy. Velice dobøe se pøizpùsobí vaší noze a nabízí stabilní, odpruženou podešev a velmi dobrou pøilnavost na jakémkoliv typu terénu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SENSE MANTRA 3
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøíjemný pocit

  Držení paty

  Ochrana

  Bìžecká obuv z øady CITYTRAIL™, napomáhající pøirozenému pohybu chodidla a peèlivì kombinující ochranu a cit.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SENSE LINK
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøíjemný pocit

  Držení paty

  Ochrana

  Nový model z øady CITYTRAIL™, ideální pro bìh napøíè mìstem.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • ELEVATE COMMUTER
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Batoh vhodný pro ty z vás, kdo pøemýšlíte o možnosti výmìny dojíždìní do zamìstnání za bìh. Nabízí dobøe zorganizované úložné prostory na obleèení a další vybavení, a zároveò i polstrovaný vak na laptop. Zásadní ale je, že si zachovává jedineènou stabilitu zatímco bìžíte.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • PARK HYDRO HANDSET
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Hydrataèní systém, který spolehlivì obepne vaše dlanì a umožní vám tak pohodlnì nést lahev o objemu 500 ml, která zmenšuje svùj objem v závislosti na množství vypité tekutiny. Malá vnìjší kapsièka navíc pojme klíèe od vašeho auta, mobilní telefon, MP3 pøehrávaè nebo gely.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • PARK MEDIA ARMBAND
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Sportovní pouzdro na ruku, které bezpeènì pojme vᚠhudební pøehrávaè, telefon nebo klíèe od auta. Je velice pohodlné, zamezuje nadmìrné kompresi paže a je vybavené reflexními detaily pro vìtší bezpeènosti pøi bìhu v noèních hodinách.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • ELEVATE CAP
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Viditelnost

  Nízká hmotnost

  Skvìlé pohodlí

  Pohodlná èepice decentního stylu, vyrobená ze streèových materiálù, ideální pro každodenní použití. Díky jejím technickým vlastnostem a reflexnímu znaèení se hodí i pro delší bìhy mìstem nebo po horách.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • ELEVATE VISOR
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Viditelnost

  Nízká hmotnost

  Skvìlé pohodlí

  Lehký kšilt, vyrobený z velice jemných materiálù, který lze využít jako technický kšilt pro bìhání i každodenní nošení. K dostání je v decentních barvách.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Je vaše velikost k dispozici?Recevez un email lorsque que le produit sera de nouveau disponible