RACE

S-LAB závodní hole

Dozvědět se více
Èistì výkonnostní lyže, pøizpùsobené individuálním potøebám závodníkù a specifickým podmínkám, které vám pomùžou vystoupat na stupnì vítìzù.
 • S-LAB SKATE EXTRA HARD
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Akcelerace v teplých podmínkách

  Nízká hmotnost

  Nízko profilovaná komora

  Výkonnostní lyže vybavená zpevnìným nomexovým jádrem a zeolitovou skluznicí, které spoleènì poskytují bezkonkurenèní rychlost skluzu na extrémnì tvrdém a zmrzlém snìhu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB SKATE WARM HARD
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Akcelerace v teplých podmínkách

  Nízká hmotnost

  Nízko profilovaná komora

  Výkonnostní lyže vybavená zpevnìným nomexovým jádrem a zeolitovou skluznicí, které spoleènì poskytují bezkonkurenèní rychlost skluzu za jakýchkoliv podmínek.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB SKATE WARM SOFT
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Akcelerace v teplých podmínkách

  Nízká hmotnost

  Nízko profilovaná komora

  Výkonnostní lyže vybavená zpevnìným nomexovým jádrem a zeolitovou skluznicí, které spoleènì poskytují bezkonkurenèní rychlost skluzu za jakýchkoliv podmínek.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB SKATE COLD HARD
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Akcelerace v chladných podmínkách

  Nízká hmotnost

  Nízko profilovaná komora

  Výkonnostní lyže vhodná na tvrdý a zmrzlý sníh. Je vybavená lehkým nomexovým jádrem v kombinaci se zeolitovou skluznicí, které spoleènì poskytují bezkonkurenèní rychlost skluzu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB SKATE COLD SOFT
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Akcelerace v chladných podmínkách

  Nízká hmotnost

  Nízko profilovaná komora

  Výkonnostní lyže vhodná na tvrdý a zmrzlý sníh. Je vybavená lehkým nomexovým jádrem v kombinaci se zeolitovou skluznicí, které spoleènì poskytují bezkonkurenèní rychlost skluzu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB SKATE SG
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Akcelerace na mìkkém povrchu

  Nízká hmotnost

  Nízko profilovaná komora

  Výkonnostní lyže pro závodníky Svìtového poháru, vhodné do mìkèího snìhu. Extra mìkké špièky a patky spojené boènicemi z flexibilní pìny zlepšují tzv. hadí efekt", který zvyšuje lyžaøovu rychlost na mìkèím snìhu, a minimalizuje kompresi snìhu."

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB CLASSIC Warm Hard
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Akcelerace v teplých podmínkách

  Úèinný odraz

  Nízká hmotnost

  Volba závodníkù Svìtového poháru pro jízdu v teplejších snìhových podmínkách. Specifická konstrukce využívající karbonové lamináty poskytuje efektivní kombinaci odrazu a akcelerace na teplejším snìhu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB CLASSIC Warm Med
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Akcelerace v teplých podmínkách

  Úèinný odraz

  Nízká hmotnost

  Volba závodníkù Svìtového poháru pro jízdu v teplejších snìhových podmínkách. Specifická konstrukce využívající karbonové lamináty poskytuje efektivní kombinaci odrazu a akcelerace na teplejším snìhu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB CLASSIC Warm Soft
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Akcelerace v teplých podmínkách

  Úèinný odraz

  Nízká hmotnost

  Volba závodníkù Svìtového poháru pro jízdu v teplejších snìhových podmínkách. Specifická konstrukce využívající karbonové lamináty poskytuje efektivní kombinaci odrazu a akcelerace na teplejším snìhu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB CLASSIC COLD HARD
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Akcelerace v chladných podmínkách

  Úèinný odraz

  Nízká hmotnost

  Volba závodníkù Svìtového poháru pro jízdu ve velmi chladných snìhových podmínkách. Nová konstrukce se sklo-laminátovými vlákny zvyšuje jak akceleraci, tak i efektivitu pøi odrazu na velmi chladném snìhu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB CLASSIC COLD MED
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Akcelerace v chladných podmínkách

  Úèinný odraz

  Nízká hmotnost

  Volba závodníkù Svìtového poháru pro jízdu ve velmi chladných snìhových podmínkách. Nová konstrukce se sklo-laminátovými vlákny zvyšuje jak akceleraci, tak i efektivitu pøi odrazu na velmi chladném snìhu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB CLASSIC COLD SOFT
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Akcelerace v chladných podmínkách

  Úèinný odraz

  Nízká hmotnost

  Volba závodníkù Svìtového poháru pro jízdu ve velmi chladných snìhových podmínkách. Nová konstrukce se sklo-laminátovými vlákny zvyšuje jak akceleraci, tak i efektivitu pøi odrazu na velmi chladném snìhu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB CLASSIC ZERO
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Akcelerace

  Úèinný odraz

  Nízká hmotnost

  Lyže závodníkù Svìtového poháru do podmínek pohybujících se kolem 0 °C. Nová Zero vložka zvyšuje jejich akceleraci i efektivitu pøi odrazu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

R-SERIES

Dozvědět se více
Skvìlý skluz, snadný a efektivní odraz a dostateèná stabilita, to vše pøináší tato øada lyží, urèená pro závody nebo trénink, oblíbená závodníky a trenéry všech kategorií.
 • EQUIPE RS Extra Stiff
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Snadná ovladatelnost

  Rychlý skluz v jakýchkoliv podmínkách

  Nízko profilovaná komora

  Univerzální lyže s odlehèenou konstrukcí, poskytující výkonnost typickou pro lyže Svìtového poháru, a pøidanou stabilitu i pøi vyšších rychlostech.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • EQUIPE RS Med/Hard
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Snadná ovladatelnost

  Rychlý skluz v jakýchkoliv podmínkách

  Nízko profilovaná komora

  Univerzální lyže s odlehèenou konstrukcí, poskytující výkonnost typickou pro lyže Svìtového poháru, a pøidanou stabilitu i pøi vyšších rychlostech.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • EQUIPE RS Soft/Med
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Snadná ovladatelnost

  Rychlý skluz v jakýchkoliv podmínkách

  Nízko profilovaná komora

  Univerzální lyže s odlehèenou konstrukcí, poskytující výkonnost typickou pro lyže Svìtového poháru, a pøidanou stabilitu i pøi vyšších rychlostech.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • EQUIPE RC SKIN ExtraStiff
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Praktiènost

  Rychlý skluz v jakýchkoliv podmínkách

  Jedineèná pøilnavost ve všech podmínkách

  Nevoskovatelné lyže s technologií SKINGRIP, která zajišuje jedineènou pøilnavost a nehluèný skluz za jakýchkoliv snìhových podmínek. Vyzkoušejte sami, jak skvìlé mùže klasické lyžování být!

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • EQUIPE RC SKIN Med/Hard
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Praktiènost

  Rychlý skluz v jakýchkoliv podmínkách

  Jedineèná pøilnavost ve všech podmínkách

  Nevoskovatelné lyže s technologií SKINGRIP, která zajišuje jedineènou pøilnavost a nehluèný skluz za jakýchkoliv snìhových podmínek. Vyzkoušejte sami, jak skvìlé mùže klasické lyžování být!

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • EQUIPE RC SKIN Soft/Med
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Praktiènost

  Rychlý skluz v jakýchkoliv podmínkách

  Jedineèná pøilnavost ve všech podmínkách

  Nevoskovatelné lyže s technologií SKINGRIP, která zajišuje jedineènou pøilnavost a nehluèný skluz za jakýchkoliv snìhových podmínek. Vyzkoušejte sami, jak skvìlé mùže klasické lyžování být!

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • EQUIPE RC CLASSIC med/hard
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Akcelerace

  Snadný odraz

  Rychlý skluz v jakýchkoliv podmínkách

  Univerzální závodní lyže s velice lehkou konstrukcí a D-Carbonovým jádrem, které vychází z lyží Svìtového poháru. Dùraz kladou na bezpeèný odraz a hladký skluz.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • EQUIPE RC CLASSIC soft/Med
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Akcelerace

  Snadný odraz

  Rychlý skluz v jakýchkoliv podmínkách

  Univerzální závodní lyže s velice lehkou konstrukcí a D-Carbonovým jádrem, které vychází z lyží Svìtového poháru. Dùraz kladou na bezpeèný odraz a hladký skluz.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

ENTRAINEMENT

Vázání na skate

Dozvědět se více
Lyže kombinující rychlost a skluz závodních modelù, a univerzálnost a stabilitu, urèené pro každodenní trénink v rùzných typech snìhových podmínek a terénù.
 • EQUIPE 8 SK EXTRA STIFF
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nízká hmotnost

  Stabilita

  Rychlý skluz

  Rychlá a lehká lyže s pøidanou stabilitou.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • EQUIPE 8 SKATE
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nízká hmotnost

  Stabilita

  Rychlý skluz

  Rychlá a lehká lyže s pøidanou stabilitou.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • EQUIPE 7 SKATE
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nízká hmotnost

  Ovladatelný

  Odraz

  Stabilní lyže s kratší patkou, která zajišuje spolehlivou jízdu pøi skatovém stylu jízdy.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • EQUIPE 6 SKATE
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nízká hmotnost

  Stabilita

  Skluz

  Ovladatelná a stabilní lyže pro pøíznivce skatového lyžování.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

CLASSIC PERFORMANCE

Dozvědět se více
Confidence inspiring construction and near racing glide speed make these classic training skis ideal for athletes, club racers, or weekend enthusiasts.
 • EQUIPE 8 CLASSIC X-STIFF
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nízká hmotnost

  Snadný odraz

  Rychlý skluz

  Lyže Equipe 8 Classic nabízí skluz typický pro závodní lyže, ale zároveò i snadný odraz a pøidanou stabilitu. Specifická flexe lyží je vhodná pro t잚í lyžaøe. 

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • EQUIPE 8 CLASSIC
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nízká hmotnost

  Snadný odraz

  Rychlý skluz

  Lyže Equipe 8 Classic nabízí skluz typický pro závodní lyže, ale zároveò i snadný odraz a pøidanou stabilitu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • EQUIPE 7 CLASSIC
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Voskovatelné lyže

  Snadný odraz

  Skluz

  Sportovnì-výkonnostní lyže zajišující snadný a efektivní odraz a plynulý skluz.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • EQUIPE 7 GRIP
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nevoskovatelné lyže

  Snadný odraz

  Skluz

  Výkonnostní, nevoskovatelné lyže na klasický styl jízdy, zajišující dobrý skluz a efektivní odraz s dostatkem stability.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • EQUIPE MICRO
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Praktiènost

  Univerzálnost

  Snadný odraz

  Stabilní lyže se speciálním nátìrem skluznice od špièky k patce, který poskytuje spolehlivou pøilnavost a nehluèný skluz.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • EQUIPE 6 CLASSIC
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Voskovatelné lyže

  Snadný odraz

  Skluz

  Výkonnostní lyže na klasické lyžování, navržené tak, aby zvyšovaly vaše lyžaøské dovednosti každým dnem.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • EQUIPE 5 CLASSIC
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Voskovatelné lyže

  Snadný odraz

  Skluz

  Výkonnostní lyže na klasické lyžování, navržené tak, aby zvyšovaly vaše lyžaøské dovednosti každým dnem.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Combi obuv

Dozvědět se více
Pokud rádi støídáte lyžaøské styly, byly tyto lyže vyrobeny právì pro vás. Zajišují pøedevším rychlou jízdu a snadnou ovladatelnost.
 • EQUIPE 6 COMBI
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Univerzálnost

  Snadný odraz

  Skluz

  Lyže, která mùže být využita jak pøi klasických, tak i skatových technikách lyžování.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

CLASSIC STABILITY

Dozvědět se více
Stabilní lyže pro každodenní trénink, zajišující snadný odraz a témìø závodní skluz a rychlost.
 • ELITE 9 AERO CLASSIC
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Stabilita

  Snadný odraz

  Rychlý skluz

  Velice lehké lyže poskytující jedineènou pøilnavost, skluz a kontrolu pøi jízdì, která je zajištìna díky krojení S-Cut.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • ELITE 7 AERO CLASSIC
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Stabilita

  Snadný odraz

  Skluz

  Odlehèená sportovní lyže na klasický styl lyžování navržená tak, aby maximalizovala stabilitu a kontrolu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • ELITE 9 AERO GR Ext Stiff
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Výkonný grip

  Stabilita

  Rychlý skluz

  Velice lehké, nevoskovatelné lyže, poskytující jedineènou pøilnavost, skluz a kontrolu pøi jízdì, která je zajištìna díky krojení S-Cut.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • ELITE 9 AERO GRIP
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Výkonný grip

  Stabilita

  Rychlý skluz

  Velice lehké, výkonnostní, nevoskovatelné lyže, zajišující výbornou stabilitu a skluz.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • ELITE 7 AERO GRIP
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Výkonný grip

  Stabilita

  Skluz

  Odlehèená sportovní lyže na klasický styl lyžování navržená tak, aby maximalizovala stabilitu a kontrolu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

LOISIR

WAXABLE

Dozvědět se více
Snadný odraz, hladký skluz a snadná ovladatelnost vám pomùžou urazit další a další míle.
 • ELITE 6 ESCAPE CLASSIC
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Bezpeèný odraz

  Stabilita

  Skluz

  Sportovní lyže na klasické lyžování navržená tak, aby maximalizovala stabilitu, kontrolu a skluz. Nízko položená komora zajišuje velice snadný odraz.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • ELITE 5 ESCAPE CLASSIC
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Kontrola

  Bezpeèný odraz

  Stabilita

  Rekreaèní lyže na klasické lyžování, navržená pro dosažení maximální stability, kontroly a ovladatelnosti. Nízko položená komora umožòuje velice snadný odraz.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

WAXLESS

Dozvědět se více
Lyža na klasické lyžování, navržené tak, aby zajišovaly snadnou, jízdu, pohodlí a zábavu.
 • ELITE 6 ESCAPE GRIP
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Bezpeèná pøilnavost

  Stabilita

  Skluz

  Sportovní lyže na klasické lyžování navržená tak, aby maximalizovala stabilitu, kontrolu a skluz. Nízko položená komora a úprava skluznice G2 Synchro zajišují velice snadný odraz.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • ELITE 5 ESCAPE GRIP
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Kontrola

  Bezpeèná pøilnavost

  Stabilita

  Rekreaèní nevoskovatelná lyže navržená tak, aby maximalizovala kontrolu pøi jízdì.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

NORDIC CRUISING

Dozvědět se více
Stabilitu a ovladatelnost ve stopì nebo mimo ni vám zajistí tyto neuvìøitelnì univerzální lyže.
 • SNOWSCAPE 9
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nízká hmotnost

  Ovladatelný

  Výkonný grip

  Snadno ovladatelná lyže poskytující výkonnostní skluz pøi jízdì ve stopì. Je vyrobena na základì konceptu D-Carbonového jádra, které snižuje její celkovou hmotnost.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SNOWSCAPE 8
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Kontrola

  Ovladatelný

  Výkonný grip

  Dobøe ovladatelná lyže poskytující dobrý skluz pøi jízdì ve stopì, vybavená døevo-laminátovou konstrukcí zajišující snadný odraz.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SNOWSCAPE 7
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Kontrola

  Ovladatelný

  Dobrá pøilnavost

  Snadno ovladatelná lyže pro rekreaèní lyžaøe, která zùstává stabilní pøi jízdì ve stopì i mimo ni. Je vyrobena na základì 3D konstrukce, která zajišuje konzistentní skluz a stabilitu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SNOWSCAPE 7 XXL
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Kontrola

  Ovladatelný

  Dobrá pøilnavost

  Snadno ovladatelná lyže pro rekreaèní lyžaøe, která zùstává stabilní pøi jízdì ve stopì i mimo ni. Je vyrobena na základì 3D konstrukce, která zajišuje konzistentní skluz a stabilitu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SNOWSCAPE 5
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Kontrola

  Ovladatelný

  Stabilita

  Stabilní lyže s S-Cut krojením a velkou gripovou zónou, které zajišují dobrý odraz a skluz. Vhodné jsou pøedevším pro sportovní a rekreaèní lyžaøe.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

BACKCOUNTRY

Dozvědět se více
Univerzální a stabilní lyže pro lyžaøe, kteøí rádi prozkoumávají nové terény.
 • XADV FREE GRIP
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nízká hmotnost

  Ovladatelný

  Univerzálnost

  Stabilní lyže s ocelovými hranami v oblasti špièky a patky a nevoskovatelnou technologií G2 plus.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • XADV ESCAPE
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nízká hmotnost

  Ovladatelný

  Univerzálnost

  Lyže poskytující dobrou stabilitu a držení pøi jízdì ve stopì i mimo ni. Nevoskovatelná technologie Posigrip a krojení S-Cut napomáhají dobré ovladatelnosti.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • XADV 89 GRIP
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Snadná toèivost

  Snadné výstupy

  Lyžování mimo tra

  Backcountry lyže s BC Carvingovým krojením, ocelovými hranami a nevoskovatelnou skluznicí Posigrip, které zajišují dobrou toèivost a trakci pøi jízdì mimo stopu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • XADV 69 GRIP
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Snadná toèivost

  Lyžování mimo tra

  Hravý carving

  Backcountry lyže s lehèím BC krojením, ocelovými hranami a nevoskovatelnou skluznicí Posigrip, které zajišují dobrou toèivost a trakci pøi jízdì mimo stopu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Je vaše velikost k dispozici?Recevez un email lorsque que le produit sera de nouveau disponible