Lyže

 • S-LAB SKATE EXTRA HARD
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Akcelerace v teplých podmínkách

  Nízká hmotnost

  Nízko profilovaná komora

  Výkonnostní lyže vybavená zpevnìným nomexovým jádrem a zeolitovou skluznicí, které spoleènì poskytují bezkonkurenèní rychlost skluzu na extrémnì tvrdém a zmrzlém snìhu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB SKATE WARM HARD
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Akcelerace v teplých podmínkách

  Nízká hmotnost

  Nízko profilovaná komora

  Výkonnostní lyže vybavená zpevnìným nomexovým jádrem a zeolitovou skluznicí, které spoleènì poskytují bezkonkurenèní rychlost skluzu za jakýchkoliv podmínek.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB SKATE WARM SOFT
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Akcelerace v teplých podmínkách

  Nízká hmotnost

  Nízko profilovaná komora

  Výkonnostní lyže vybavená zpevnìným nomexovým jádrem a zeolitovou skluznicí, které spoleènì poskytují bezkonkurenèní rychlost skluzu za jakýchkoliv podmínek.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB SKATE COLD HARD
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Akcelerace v chladných podmínkách

  Nízká hmotnost

  Nízko profilovaná komora

  Výkonnostní lyže vhodná na tvrdý a zmrzlý sníh. Je vybavená lehkým nomexovým jádrem v kombinaci se zeolitovou skluznicí, které spoleènì poskytují bezkonkurenèní rychlost skluzu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB SKATE COLD SOFT
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Akcelerace v chladných podmínkách

  Nízká hmotnost

  Nízko profilovaná komora

  Výkonnostní lyže vhodná na tvrdý a zmrzlý sníh. Je vybavená lehkým nomexovým jádrem v kombinaci se zeolitovou skluznicí, které spoleènì poskytují bezkonkurenèní rychlost skluzu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB SKATE SG
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Akcelerace na mìkkém povrchu

  Nízká hmotnost

  Nízko profilovaná komora

  Výkonnostní lyže pro závodníky Svìtového poháru, vhodné do mìkèího snìhu. Extra mìkké špièky a patky spojené boènicemi z flexibilní pìny zlepšují tzv. hadí efekt", který zvyšuje lyžaøovu rychlost na mìkèím snìhu, a minimalizuje kompresi snìhu."

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB CLASSIC Warm Hard
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Akcelerace v teplých podmínkách

  Úèinný odraz

  Nízká hmotnost

  Volba závodníkù Svìtového poháru pro jízdu v teplejších snìhových podmínkách. Specifická konstrukce využívající karbonové lamináty poskytuje efektivní kombinaci odrazu a akcelerace na teplejším snìhu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB CLASSIC Warm Med
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Akcelerace v teplých podmínkách

  Úèinný odraz

  Nízká hmotnost

  Volba závodníkù Svìtového poháru pro jízdu v teplejších snìhových podmínkách. Specifická konstrukce využívající karbonové lamináty poskytuje efektivní kombinaci odrazu a akcelerace na teplejším snìhu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB CLASSIC Warm Soft
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Akcelerace v teplých podmínkách

  Úèinný odraz

  Nízká hmotnost

  Volba závodníkù Svìtového poháru pro jízdu v teplejších snìhových podmínkách. Specifická konstrukce využívající karbonové lamináty poskytuje efektivní kombinaci odrazu a akcelerace na teplejším snìhu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB CLASSIC COLD HARD
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Akcelerace v chladných podmínkách

  Úèinný odraz

  Nízká hmotnost

  Volba závodníkù Svìtového poháru pro jízdu ve velmi chladných snìhových podmínkách. Nová konstrukce se sklo-laminátovými vlákny zvyšuje jak akceleraci, tak i efektivitu pøi odrazu na velmi chladném snìhu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB CLASSIC COLD MED
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Akcelerace v chladných podmínkách

  Úèinný odraz

  Nízká hmotnost

  Volba závodníkù Svìtového poháru pro jízdu ve velmi chladných snìhových podmínkách. Nová konstrukce se sklo-laminátovými vlákny zvyšuje jak akceleraci, tak i efektivitu pøi odrazu na velmi chladném snìhu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB CLASSIC COLD SOFT
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Akcelerace v chladných podmínkách

  Úèinný odraz

  Nízká hmotnost

  Volba závodníkù Svìtového poháru pro jízdu ve velmi chladných snìhových podmínkách. Nová konstrukce se sklo-laminátovými vlákny zvyšuje jak akceleraci, tak i efektivitu pøi odrazu na velmi chladném snìhu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB CLASSIC ZERO
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Akcelerace

  Úèinný odraz

  Nízká hmotnost

  Lyže závodníkù Svìtového poháru do podmínek pohybujících se kolem 0 °C. Nová Zero vložka zvyšuje jejich akceleraci i efektivitu pøi odrazu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Obuv

 • S-LAB SKATE PRO
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Torzní tuhost

  Jedineèný tvar

  Vysoká výkonnost

  Výkonnostní závodní obuv urèená pro skatové lyžování, která byla inovována snížením její hmotnosti a usnadnìním možnosti pøizpùsobení. Karbonová konstrukce má za cíl maximalizovat pøenos sil.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB VITANE SKATE
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nízká hmotnost

  Torzní tuhost

  Dámský tvar & styl

  Lehká závodní obuv s podešví adaptovanou dámskému tvaru chodidla a karbonovým chassis, které zajišuje maximální pøenos sil.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB VITANE CLASSIC
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Úèinný odraz

  Dámský tvar & styl

  Držení paty

  Vysoce výkonnostní obuv pro ženy, která je vybavena lehkým karbonovým chassis, možností pøizpùsobení paty a perfektní flexí.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Vázání

Dozvědět se více
Vázání Propulse ze závodní øady zajištují jedineèný pøenos sil, dobrý kontakt se snìhem, jedineènou výkonnost, a pøitom si zachovávají nízkou hmotnost.
 • SNS PROPULSE RC
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Efektivní odraz

  Nízká hmotnost

  Preciznost

  Lehké vázání s nízkým profilem, navržené pro zajištìní maximálního pøenosu sil, efektivního odrazu a kontaktu se snìhem.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SNS PROPULSE RC2
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Efektivní odraz

  Nízká hmotnost

  Preciznost

  Lehké vázání s nízkým profilem, navržené pro zajištìní maximálního pøenosu sil a kontaktu se snìhem.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Hůlky

Dozvědět se více
Lehké a pevné hole, které vám skvìle poslouží i bìhem dlouhých závodù.
 • S-LAB CARBON
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Celo-karbonové závodní hole, inovované o lepší vyvážení, které zlepšuje jejich ovladatelnost po odrazu, karbonovou rukoje a dva vymìnitelné košíèky.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB CARBON KIT
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Top závodní hole s pøizpùsobitelnou délkou, což ocení pøedevším lyžaøi vyžadující pøesné specifikace pro svoje vybavení.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Oblečení

Dozvědět se více
Použité materiály a vzory u obleèení Salomon vám zajistí svobodu pøi pohybu a ochrání vás pøed chladem.
 • S-LAB MOTION FIT WS JKT W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Vìtru-odolný

  Svoboda pøi pohybu

  Odvìtrávání

  Nejvíce technická bunda Salomon pro bìžkové lyžování, navržená za použití technologie Motion Fit, zajišující maximální volnost pøi pohybu i bìhem jízdy. Streèové materiály jsou umístìny v pøední èásti ramen, kde zajišují pohodlí i pøi odrazech holemi, a na zadní stranì krku a lopatkách. Laserem vypalované otvory v oblasti páteøe napomáhají lepšímu odvodu vlhkosti a vìtru-odolné panely v pøední èásti vám zajistí dostatek ochrany bìhem chladnìjších dnù.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB MOTION FIT WS PANT W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Vìtru-odolný

  Svoboda pøi pohybu

  Odvìtrávání

  Kalhoty urèené pro nordic lyžování, navržené tak, aby vás nikterak neomezovaly pøi pohybu. Nabízí streèové materiály v oblasti rozkroku a na zadní stranì pasu, a artikulovaná kolena. Windstopper materiál použitý v pøední èásti vás ochrání pøi trénincích ve velmi chladném poèasí.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB MOTION FIT WS TIGHT W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Vìtru-odolný

  Svoboda pøi pohybu

  Odvìtrávání

  Pánské legíny, urèené na nordic lyžování, vyrobené na základì konceptu Motion Fit, který má na svìdomí jedineènou svobodu pøi pohybu. Streèové windstopper materiály použité v pøední èásti vás spolehlivì ochrání vùèi vìtru, ale pøitom si zachovávají velice nízkou hmotnost a dobrou prodyšnost.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB EXO JERSEY W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Odvod vlhkosti

  Komprese svalù

  Posturální kontrola

  Super lehké materiály v kombinaci s EXO technologií poskytují svalùm podporu v klíèových oblastech a napomáhají také posturální podpoøe, èímž zlepšují vaši výkonnost.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB EXO TIGHT W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Odvod vlhkosti

  Komprese svalù

  Posturální kontrola

  Super lehké materiály v kombinaci s EXO technologií poskytují svalùm podporu v klíèových oblastech, stabilizují kolena a napomáhají také posturální podpoøe, èímž zlepšují vaši výkonnost bìhem lyžování.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB WARM GLOVES
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Prodyšnost

  Teplo

  Odvod vlhkosti

  Bìžecké rukavice do chladných podmínek, vyrobené ze speciálních tkanin, které napomáhají unikat pøebyteènému teplu, a navíc umožòují ovládání vašeho smartphonu, aniž by bylo nutné je svlékat. Mimo jiné jsou vybaveny i kapsièkou na gelový nápoj nebo klíèe.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB GLOVES
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Prodyšnost

  Odvod vlhkosti

  Funkènost

  Lehké bìžecké rukavice vyrobené ze speciálních tkanin, které napomáhají unikat pøebyteènému teplu, a navíc umožòují ovládání vašeho smartphonu, aniž by bylo nutné je svlékat. Jsou vybaveny silikonovou dlaní a kapsièkou na gelový nápoj nebo klíèe.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Doplňky

Dozvědět se více
Praktické doplòky, ze kterých si každý lyžaø jistì vybere.
 • 1*2 SLAB CARBON SHAFT
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • 1*2 SLAB CARBON GRIP
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Je vaše velikost k dispozici?Recevez un email lorsque que le produit sera de nouveau disponible