Race

Dozvědět se více
Super lehké a pevné shafty s inovovanými anatomickými rukojemi a praktickými poutky na click off systém.
 • S-LAB CARBON
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Celo-karbonové závodní hole, inovované o lepší vyvážení, které zlepšuje jejich ovladatelnost po odrazu, karbonovou rukoje a dva vymìnitelné košíèky.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB CARBON KIT
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Top závodní hole s pøizpùsobitelnou délkou, což ocení pøedevším lyžaøi vyžadující pøesné specifikace pro svoje vybavení.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Performance

Dozvědět se více
Vysoce výkonnostní carbonové hole s anatomickými rukojemi, navržené pro výkonnostní lyžování.
 • EQUIPE 100 CARBON
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Výkonnostní a lehké hole s vymìnitelnými košíèky a rukojetí se systémem click", vhodná pro jakékoli závodní disciplíny."

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • EQUIPE 100CARBON KIT
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Celo-karbonová, plnì vybavená sada, která vám umožní pøizpùsobit délku hole vašim potøebám.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • EQUIPE RC
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Výkonnostní hole kombinující nízkou hmotnost a odolnost karbonu, vhodné pro závodní kluby nebo sportovní nadšence.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • EQUIPE 60 CARBON
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Vysoce výkonnostní hole kombinující karbon se sklolaminátovými vlákny, vhodné pro zapálené lyžaøe, kteøí vyžadují odolnost a výkonnost za rozumnou cenu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • EQUIPE 20 CARBON
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Spolehlivá hole s rukojetí z EVA pìny, kombinující skvìlý pomìr výkonnosti a ceny.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Loisir

 • ACTIVE
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Lehká kompozitová turistická hùlka s rukojetí z EVA pìny, výkonnostním páskem a turistickým košíèkem.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • ESCAPE
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Lehké, kompozitové, turistické hole, vybavené rukojetí z EVA pìny a snadno nastavitelným poutkem.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • ESCAPE ALU
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Lehká, ale pøitom velmi pevná hole, která vám vydrží roky lyžování.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Backcountry

Dozvědět se více
Nastavitelné a odolné hole pro lyžování v èerstvém a mìkkém snìhu, a výšlapy.
 • XADV VARIO
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Odolná a spolehlivá backcountry hole umožòující nastavení její délky. Mimo lyžování ji samozøejmì lze využít i pøi hikingu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • XADV ESCAPE
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Lehké a odolné backcountry hole s termo prodlouženou rukojetí, zajišující maximální pohodlí. Hole kombinují skvìlý pomìr pøíznivé ceny a univerzálnosti.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Doplňky

Grips

Dozvědět se více
Víme, že pøi závodech záleží na každé vteøince nebo krokù navíc, proto jsme inovovaly naší øadu doplòkù.
 • 1*2 SLAB CARBON SHAFT
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • 1*2 SLAB CARBON GRIP
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • 1 * 2 GRIP CORK
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Výkonnostní korková rukoje.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • 1 * 2 GRIP CORK CLICK THUMB
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Výkonnostní korková rukoje s palcovou podporou, která je kompatibilní pouze s poutkem, které má click strap system"."

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • 1 * 2 GRIP EVA
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Výkonnostní rukoje z EVA pìny.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • 1 * 2 GRIP EVA JR
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Výkonnostní rukoje vyrobená z EVA pìny, speciálnì adaptovaná pro juniory.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Straps

Dozvědět se více
Inovovaná poutka napomáhající lepší výkonnosti.
 • 1 * 2 POWER STRAP
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Snadno nastavitelné ergonomicky tvarované poutko zajišující precizní upevnìní pro lepší výkon.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • 1 * 2 POWER STRAP CLICK
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Snadno pøizpùsobitelné ergonomicky tvarované poutko pøinášející lepší výkonnost. Díky systému click" mùže být velice snadno sundáno z rukojeti."

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • 1 * 2 BIATHLON STRAP
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Základní poutko, které se snadno nandavá i sundavá.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Switchs & Baskets

Dozvědět se více
Vyberte si svùj styl.
 • 1*2 QUICK SWITCH BASKET RS
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • 1*2 QUICK SWITCH BASKET M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • 1*2 QUICK SWITCH BASKET S
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • 1*2 RACING BASKET
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Menší, lehèí a více aerodynamický košíèek, který podstatnì zlepšuje švih hole a je kompatibilní s shafty o prùmìru špièky 9 mm.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • 1 * 2 TOURING BASKET
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Vìtší košíèek, který se hodí do hlubšího snìhu a je kompatibilní s shafty o prùmìru špièky 11 mm.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Je vaše velikost k dispozici?Recevez un email lorsque que le produit sera de nouveau disponible