Bundy

Závodní hole

Dozvědět se více
Lehké bundy s obepínajícími støihy, zajišující ultimátní výkonnost bìhem závodù.
 • S-LAB MOTION FIT WS JKT M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Vìtru-odolný

  Svoboda pøi pohybu

  Odvìtrávání

  Nejvíce technická bunda Salomon pro bìžkové lyžování, navržená za použití technologie Motion Fit, zajišující maximální volnost pøi pohybu i bìhem jízdy. Streèové materiály jsou umístìny v pøední èásti ramen, kde zajišují pohodlí i pøi odrazech holemi, a na zadní stranì krku a lopatkách. Laserem vypalované otvory v oblasti páteøe napomáhají lepšímu odvodu vlhkosti a vìtru-odolné panely v pøední èásti vám zajistí dostatek ochrany bìhem chladnìjších dnù.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • RACE JERSEY
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Teplo

  Odvod vlhkosti

  Streèový komfort

  Velice lehký a pohodlný trikot, který byl navržen tak, aby vám umožnil podávat maximální výkony.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • MOMEMTUM SOFTSHELL JACKET M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Prodyšnost

  Vìtru-odolný

  Tepelná ochrana

  Zateplená bunda, která vás spolehlivì ochrání vùèi chladu a vìtru, a díky streèovým panelùm vás nebude omezovat pøi pohybu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • MOMEMTUM SOFTSHELL VEST M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Prodyšnost

  Vìtru-odolný

  Tepelná ochrana

  Vesta Momentum Softshell vás udrží v teple bìhem rozehøívání pøed závodem nebo pøi tréninku v chladných podmínkách.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Training

Dozvědět se více
Pohodlné bundy uzkých støihù, které zajišují dostatek volnosti pøi pohybu i bìhem vysoce intentizivních tréninkù nebo pøíležitostných závodù.
 • EQUIPE VISION JKT M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Prodyšnost

  Vìtru-odolný

  Viditelnost

  Bunda vyrobená na základì konceptu Motion Fit, se speciálními úpravami pro nordic lyžování. Ramena a rukávy jsou speciálnì upraveny tak, aby pøi jízdì na bìžkách a pøedevším pøi odrazech holemi, poskytovaly maximální volnost pøi pohybu a nedocházelo k samovolnému vytahování bundy. Vìtruodolná pøední èást a 3D vzor na zádech zajišují maximální pohodlí za jakékoliv situace.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • EQUIPE SOFTSHELL JKT M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Prodyšnost

  Vìtru-odolný

  Tepelná ochrana

  Univerzální, zimní, tréninková bunda, kterou mùžete využít také pro jízdu na kole, bìhání v chladných podmínkách nebo nordic lyžování. Je vyrobená ze streèových materiálù a její pøední èást je vìtru-odolná.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • EQUIPE 1/2 ZIP M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Prodyšnost

  Vìtru-odolný

  Tepelná ochrana

  Univerzální støední vrstva s 1/2 zipem, vyrobená ze streèových tkanin, a vybavená pøidanou ochranou proti vìtru v pøední èásti a speciálním materiálem v zadní èásti a podpaží, který má na svìdomí zajištìní dobrého odvìtrávání. Ideální pro jakékoliv aktivity v chladnìjším poèasí, a už se jedná od lyžování, bìh nebo jízdu na kole.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Leisure

Dozvědět se více
Pohodlné, univerzální bundy, které zajišují ochranu a volnost pøi pohybu, a zároveò zabraòují pøehøívání.
 • ACTIVE SOFTSHELL JACKET M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlný

  Teplo

  Univerzální výkonnost

  Bunda Active je nejteplejším modelem z celé øady. Spolehlivì vás ochrání bìhem chladných rán a nebude vás nikterak omezovat pøi pohybu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • NOVA SOFTSHELL JACKET M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlný

  Teplo

  Univerzální výkonnost

  Zateplená a vìtru-odolná bunda, vyrobená ze streèových materiálù, a vybavená vyšším límcem, ideální pro použití po sportovních aktivitách, ale i pro bìh.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • ESCAPE JKT M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlný

  Teplo

  Univerzální výkonnost

  Zateplená zimní bunda s vìtruodolnou svrchní vrstvou, vyrobenou z taftových materiálù, a streèovými panely strategicky umístìnými tak, aby vás odìv neomezoval pøi pohybu bìhem lyžování. Zùstaòte v pohodlí, teple a bez pøidaného objemu navíc.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Kalhoty

Závodní hole

Dozvědět se více
Lehké kalhoty s obepínajícími støihy, zajišující ultimátní výkonnost bìhem závodù.
 • S-LAB MOTION FIT WS PANT M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Vìtru-odolný

  Svoboda pøi pohybu

  Odvìtrávání

  Kalhoty urèené pro nordic lyžování, navržené tak, aby vás nikterak neomezovaly pøi pohybu. Nabízí streèové materiály v oblasti rozkroku a na zadní stranì pasu, a artikulovaná kolena. Windstopper materiál použitý v pøední èásti vás ochrání pøi trénincích ve velmi chladném poèasí.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB MOTION FIT WS TIGHT M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Vìtru-odolný

  Svoboda pøi pohybu

  Odvìtrávání

  Pánské legíny, urèené na nordic lyžování, vyrobené na základì konceptu Motion Fit, který má na svìdomí jedineènou svobodu pøi pohybu. Streèové windstopper materiály použité v pøední èásti vás spolehlivì ochrání vùèi vìtru, ale pøitom si zachovávají velice nízkou hmotnost a dobrou prodyšnost.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • RACE TIGHT
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Teplo

  Odvod vlhkosti

  Streèový komfort

  Velmi lehké legíny vyrobené za použití bezešvé technologie, která pøináší více pohodlí a svobody pøi pohybu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • MOMEMTUM SOFTSHELL FZ PANT M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Prodyšnost

  Vìtru-odolný

  Tepelná ochrana

  Pánské zateplené kalhoty, které mùžete díky zipùm po celé délce nohavic svléknout, aniž byste si museli sundavat lyže.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • MOMEMTUM SOFTSHELL PANT M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Prodyšnost

  Vìtru-odolný

  Tepelná ochrana

  Vìtruodolné softshellové kalhoty se streèovými panely na zadní stranì nohavic. Ideální pro trénink v chladných a vìtrných podmínkách.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Training

Dozvědět se více
Kalhoty úzkého støihu, urèené pro vysoce intenzivní trénink nebo pøíležitostné závody.
 • EQUIPE VISION PANT M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Prodyšnost

  Vìtru-odolný

  Viditelnost

  Pánské kalhoty pøiléhavého støihu vybavené vìtru-odolnými panely v pøední èásti a na zadní stranì lýtek, vhodné pro trénink v chladných podmínkách. Na zadní stranì stehen jsou použity materiály poskytující lepší zateplení, a navíc jsou kalhoty vybaveny nenápadnými èernými reflexními páskami, které zvyšují viditelnost pøi tréninku ve veèerních hodinách.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • EQUIPE SOFTSHELL PANT M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Prodyšnost

  Vìtru-odolný

  Tepelná ochrana

  Zateplené kalhoty s vìtruodolnou pøední èástí a streèovými panely na zadní stranì, vám skvìle poslouží pøi každodenním nošení i lehèím tréninku.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • EQUIPE WARM TIGHT M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Teplo

  Vìtru-odolný

  Tepelná ochrana

  Pánské legíny vyrobené ze streèových tkanin ve vrchní èásti nohavic, které mají za cíl udržet vaše svaly v teple, a streèové pleteniny v oblasti lýtek, která je perfektnì obepne i pøes vyšší ponožky. Speciální provedení Motion fit zaruèí maximální volnost pøi pohybu i bìhem nároèného tréninku.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Leisure

Dozvědět se více
Pohodlné, univerzální a zateplené kalhoty urèené pro rekreaèní lyžaøe, a do jakýchkoliv povìtrnostních podmínek.
 • ACTIVE SOFTSHELL PANT M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlný

  Teplo

  Univerzální výkonnost

  Kalhoty Active jsou nejteplejším modelem z celé øady. Spolehlivì vás ochrání bìhem chladných rán a nebudou vás nikterak omezovat pøi pohybu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • NOVA SOFTSHELL PANT M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlný

  Teplo

  Univerzální výkonnost

  Pánské kalhoty kombinující vìtru-odolnou a zateplenou vrstvu v pøední èásti a streèové materiály na zadní stranì, ideální pro výkonnostní trénink v chladném poèasí. Nabízí ležérní vzhled a kapsy na zip.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • ESCAPE PANT M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlný

  Teplo

  Univerzální výkonnost

  Univerzální kalhoty se zateplenými panely na pøední stranì, a streèovými materiály v zadní èásti, zajišující dostatek tepla a prodyšnosti. Inovativní manžeta se zipem a stahovací šòùrkou se snadno pøizpùsobí rùzným typùm obuvi, a už se bude jednat o nordic, hiking nebo zimní boty.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

EXO

Dozvědět se více
Exo technologie poskytuje postruální podporu svalù a dostatek zateplení, a napomáhá tak lepším výkonùm.
 • S-LAB EXO JERSEY M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Odvod vlhkosti

  Komprese svalù

  Posturální kontrola

  Super lehké materiály v kombinaci s EXO technologií poskytují svalùm podporu v klíèových oblastech a napomáhají také posturální podpoøe, èímž zlepšují vaši výkonnost.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • EXO JERSEY M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Teplo

  Odvod vlhkosti

  Komprese svalù

  O nìco teplejší, ale ménì podpùrná verze modelu S-Lab, vhodná pro trénink nebo delší závody. Pøináší perfektní kombinaci výkonnosti a pohodlí.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB EXO TIGHT M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Odvod vlhkosti

  Komprese svalù

  Posturální kontrola

  Super lehké materiály v kombinaci s EXO technologií poskytují svalùm podporu v klíèových oblastech, stabilizují kolena a napomáhají také posturální podpoøe, èímž zlepšují vaši výkonnost bìhem lyžování.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • EXO TIGHT M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Teplo

  Odvod vlhkosti

  Komprese svalù

  Pánské legíny poskytující dostateèné zateplení, díky použití o nìco teplejších tkanin než tomu bylo u modelu S-Lab, posturální podporu svalù a jedineènou prodyšnost, bìhem delších tréninkù v chladném poèasí nebo brzkých ranních závodech.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Trika

Dozvědět se více
Použitím jemných a prodyšných tkanin, které odvádí vlhkost pryè od pokožky, je zajištìno maximální pohodlí, aniž by byla pøidána zbyteèná vlhkost navíc.
 • FAST WING LS TEE M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Odvod vlhkosti

  Rychle-schnoucí vlastnosti

  Odolnost vùèi abrazi

  Prodyšné trièko s polovièním zipem, velkými panely z meshové síoviny, které zajišují dobrý odvod vlhkosti, a silikonovým potiskem na ramenou, zajišujícím lepší stabilitu vašeho batohu. Trièko je vybaveno i kapsami na gelové nápoje nebo klíèe.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • TRAIL RUNNER LS TEE M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nízká hmotnost

  Odvod vlhkosti

  Odvìtrávání

  Pánské trièko s dlouhým rukávem, otvory z meshové síoviny, který zajišují dostatek ventilace, a kapsami na stranì lemu, sloužícími pro uložení gelù, MP3 pøehrávaèe a podobnì.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • TRAIL RUNNER WARM LS ZP TEE M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Prodyšnost

  Ventilace

  Teplo

  Trail Runner Warm je pøesnì nìco mezi trièkem s dlouhým rukávem a støední vrstvou. Spolehlivì vás ochrání vùèi chladu, ale pøitom si zachovává výjimeènou prodyšnost.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Základní vrstvy

Light/Athletic

Dozvědět se více
I v horkých podmínkách si mùžete užívat pocit pøíjemného pohodlí, díky tìmto základním vrstvám, jejichž klíèovou vlastností je prodyšnost.
 • LT WT SHORT SLEEVE CREW M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Nízká hmotnost

  Odvod vlhkosti

  Ochrana vùèi pøípadnému zápachu

  Lehké trièko s krátkým rukávem a kulatým výstøihem, které bylo vyrobeno za použití AdvancedSkinActiveDry tkanin a speciálních materiálù, které odvádìjí vlhkost, napomáhají eliminovat pøípadný zápach bìhem nároèných tréninkù v mírných až teplých podmínkách a jsou šetrné k pokožce.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • LT WT LONG SLEEVE CREW M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Nízká hmotnost

  Odvod vlhkosti

  Ochrana vùèi pøípadnému zápachu

  Lehké trièko s dlouhým rukávem a kulatým výstøihem, které bylo vyrobeno za použití AdvancedSkinActiveDry tkanin a speciálních materiálù, které odvádìjí vlhkost, napomáhají eliminovat pøípadný zápach bìhem nároèných tréninkù v mírných až teplých podmínkách a jsou šetrné k pokožce.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • LT WT TIGHT M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Nízká hmotnost

  Odvod vlhkosti

  Ochrana vùèi pøípadnému zápachu

  Lehké legíny vyrobené ze speciálních tkanin AdvancedSkinActiveDry se 3D strukturou, které odvádí vlhkost, jsou velmi dobøe prodyšné, eliminují pøípadný zápach a jsou pøíjemné na dotek i bìhem nároèných aktivit v mírných až teplých podmínkách.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Mid Weight

Dozvědět se více
Perfektní kombinace tepla, prodyšnosti a odvodu vlhkosti, vhodné pro použití v široké škále aktivit.
 • MD WT SHORT SLEEVE CREW NECK
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Univerzálnost

  Odvod vlhkosti

  Ochrana vùèi pøípadnému zápachu

  Pánské trièko s krátkým rukávem, vyrobené ze støednì tìžkých AdvancedSkinActiveDry materiálù se 3D strukturou, které eliminují pøípadný zápach a jsou pøíjemné k pokožce i bìhem nároèných aktivit v chladných podmínkách.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • MD WT LONG SLEEVE CREW NECK M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Univerzálnost

  Odvod vlhkosti

  Ochrana vùèi pøípadnému zápachu

  Pánské trièko støední hmotnosti, vyrobené ze speciálních tkanin AdvancedSkinActiveDry se 3D strukturou, které odvádí vlhkost, neomezují pøi pohybu, eliminují pøípadný zápach a jsou pøíjemné na dotek i bìhem nároèných aktivit v chladných podmínkách.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • MD WT LONG SLEEVE ZIP NECK M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Univerzálnost

  Odvod vlhkosti

  Ochrana vùèi pøípadnému zápachu

  Pánské trièko vyrobené ze støednì tìžkých AdvancedSkinActiveDry materiálù se 3D strukturou, které odvádí vlhkost, jsou pøíjemné k pokožce, neomezují pøi pohybu a tím zajišují optimální komfort bìhem vysoce nároèných aktivit v chladných podmínkách.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Cold Weather

Dozvědět se více
Základní vrstvy, které vám zajistí výjimeèné pohodlí a zateplení i ve velmi chladných podmínkách.
 • HV WT LONG SLEEVE ZIP NECK M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Teplo

  Odvod vlhkosti

  Univerzální trièko s dlouhým rukávem, které bylo vyrobeno za použití AdvancedSkinActiveDry tkanin a speciálních materiálù, které napomáhají eliminovat pøípadný zápach bìhem nároèných tréninkù v chladných podmínkách a jsou šetrné k pokožce.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • HV FULL LENGHT TIGHT W/O FLY M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Teplo

  Odvod vlhkosti

  Zateplené a pohodlné legíny, které byly vyrobeny za použití AdvancedSkinActiveDry tkanin a speciálních materiálù, které napomáhají eliminovat pøípadný zápach bìhem nároèných tréninkù v chladných podmínkách.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • HV WT FULL LENGTH M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Teplo

  Odvod vlhkosti

  Zateplené a pohodlné legíny, které byly vyrobeny za použití AdvancedSkinActiveDry tkanin a speciálních materiálù, které napomáhají eliminovat pøípadný zápach bìhem nároèných tréninkù v chladných podmínkách.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Je vaše velikost k dispozici?Recevez un email lorsque que le produit sera de nouveau disponible
 • ZEPTEJTE SE ODBORNÍKA NA VÝROBKY

  Naši odborníci na výrobky jsou vám k dispozici, abyste našli výrobek, který nejlépe odpovídá vašim potřebám, a zodpověděli všechny vaše dotazy od pondělí do pátku, od 9 do 18 h.

  Produktový odborník Salomon

  NA NAŠEHO ODBORNÍKA SE MŮŽETE OBRÁTIT I TELEFONICKY NA ČÍSLE 00420 29673 9009 (HOVORY JSOU ZDARMA)

 • Záruka spokojenosti
  nebo vrácení peněz

  Nejste-li se svým nákupem spokojen/a, vraťte toto zboží o 14 dní od dodání v našem skladu v Belgii. Výrobky je nutno vrátit v uvedené lhůtě, musejí být neporušené a úplné. Nesmějí být použité (vyprané ani nošené) a musejí být v původním balení v dobrém stavu. Vracíte-li zboží z důvodu poškození nebo se jedná o jiný výrobek, než jaký jste si objednali, obraťte se prosím na služby zákazníkům, aby vám vrátili vaše náklady na dopravu, na telefonním čísle 00420 29673 9009 od 9 do 18 h, od pondělí do pátku  Pokračovat v prohlížení
 • ZÁRUKA SPOKOJENOSTI NEBO VRÁCENÍ PENĚZ !

  Nejste-li se svým nákupem spokojen/a, vraťte toto zboží o 14 dní od dodání. Výrobky je nutno vrátit v uvedené lhůtě, musejí být neporušené a úplné. Nesmějí být použité (vyprané ani nošené) a musejí být v původním balení v dobrém stavu. Vracíte-li zboží z důvodu poškození nebo se jedná o jiný výrobek, než jaký jste si objednali, obraťte se prosím na služby zákazníkům, aby vám vrátili vaše náklady na dopravu, na telefonním čísle 00420 29673 9009 od 9 do 18 h, od pondělí do pátku

  Pokračovat v prohlížení
 • DOPRAVA JE ZDARMA ENJOY YOURS PREFERENTIAL DISCOUNT

  Na Salomon.com je u všech objednávek standardní doprava zdarma.

  Standardní doprava - 72 hodin

  Všechny objednávky podané do 15 h budou dopraveny prostřednictvím UPS do 3 pracovních dní

  YOUR EXCLUSIVES BENEFITS FOR PROFESSIONALS AND VIPS, FIND YOUR FAVOURITE PRODUCTS ON SALOMON.COM AT THE BEST PRICES.

  You can currently order online and enjoy a preferential discount, free assembly and adjustment on your ski and with Salomon Warranty.

  PŘEJETE SI RYCHLEJŠÍ DODÁVKU?

  Zvolte 24-hodinovou expresní dodávku - 600,00 Kč

  Přejete-li si obdržet svou dodávku rychleji, můžete zvolit expresní dodávku na pokladně před potvrzením vaší objednávky. Veškeré objednávky podané do 15 h budou doručeny prostřednictvím UPS následujícího dne (24 hodin).

  DO YOU WANT A FASTER DELIVERY? CHOOSE EXPRESS DELIVERY IN 24H.

  Choose 24-hour express delivery - £10

  If you want to receive products more rapidly, you can select express delivery when confirming your order. All orders completed before 3pm, will be delivered via UPS within 24hours.

  Pokračovat v prohlížení
 • Záruka kvality Salomon

  Na veškeré naše výrobky se vztahují tyto záruky kvality:

  3 Yrs

  na kalhoty a lyžařské bundy

  2 Yrs

  na jiné výrobky

  Pokračovat v prohlížení