Bundy

Závodní hole

Dozvědět se více
Lehké bundy s obepínajícími støihy, zajišující ultimátní výkonnost bìhem závodù.
 • S-LAB MOTION FIT WS JKT W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Vìtru-odolný

  Svoboda pøi pohybu

  Odvìtrávání

  Nejvíce technická bunda Salomon pro bìžkové lyžování, navržená za použití technologie Motion Fit, zajišující maximální volnost pøi pohybu i bìhem jízdy. Streèové materiály jsou umístìny v pøední èásti ramen, kde zajišují pohodlí i pøi odrazech holemi, a na zadní stranì krku a lopatkách. Laserem vypalované otvory v oblasti páteøe napomáhají lepšímu odvodu vlhkosti a vìtru-odolné panely v pøední èásti vám zajistí dostatek ochrany bìhem chladnìjších dnù.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • MOMEMTUM SOFTSHELL JACKET W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Prodyšnost

  Vìtru-odolný

  Tepelná ochrana

  Zateplená bunda, která vás spolehlivì ochrání vùèi chladu a vìtru, a díky streèovým panelùm vás nebude omezovat pøi pohybu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • EQUIPE VISION JKT W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Prodyšnost

  Vìtru-odolný

  Viditelnost

  Bunda vyrobená na základì konceptu Motion Fit, se speciálními úpravami pro nordic lyžování. Ramena a rukávy jsou speciálnì upraveny tak, aby pøi jízdì na bìžkách a pøedevším pøi odrazech holemi, poskytovaly maximální volnost pøi pohybu a nedocházelo k samovolnému vytahování bundy. Vìtruodolná pøední èást a 3D vzor na zádech zajišují maximální pohodlí za jakékoliv situace, a fluorescenèní rùžová páska pøidává celkovému dámskému designu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Training

Dozvědět se více
Pohodlné bundy uzkých støihù, které zajišují dostatek volnosti pøi pohybu i bìhem vysoce intentizivních tréninkù nebo pøíležitostných závodù.
 • EQUIPE SOFTSHELL JKT W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Prodyšnost

  Vìtru-odolný

  Tepelná ochrana

  Univerzální, zimní, tréninková bunda, kterou mùžete využít také pro jízdu na kole, bìhání v chladných podmínkách nebo nordic lyžování. Je vyrobená ze streèových materiálù a její pøední èást je vìtru-odolná. Dámský model nabízí elegantní design a vypasovaný støih.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • EQUIPE 1/2 ZIP W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Prodyšnost

  Vìtru-odolný

  Tepelná ochrana

  Univerzální støední vrstva s 1/2 zipem, vyrobená ze streèových tkanin, a vybavená pøidanou ochranou proti vìtru v pøední èásti a speciálním materiálem v zadní èásti a podpaží, který má na svìdomí zajištìní dobrého odvìtrávání. Ideální pro jakékoliv aktivity v chladnìjším poèasí, a už se jedná od lyžování, bìh nebo jízdu na kole. Dámský støih je decentnì vypasovaný.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Leisure

Dozvědět se více
Pohodlné, univerzální bundy, které zajišují ochranu a volnost pøi pohybu, a zároveò zabraòují pøehøívání.
 • ACTIVE SOFTSHELL JACKET W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlný

  Teplo

  Univerzální výkonnost

  Bunda Active je nejteplejším modelem z celé øady. Spolehlivì vás ochrání bìhem chladných rán a nebude vás nikterak omezovat pøi pohybu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • NOVA SOFTSHELL JACKET W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlný

  Teplo

  Univerzální výkonnost

  Zateplená a vìtru-odolná bunda, vyrobená ze streèových materiálù, a vybavená vyšším límcem, ideální pro použití po sportovních aktivitách, ale i pro bìh.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • ESCAPE JKT W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlný

  Teplo

  Univerzální výkonnost

  Zateplená zimní bunda s vìtruodolnou svrchní vrstvou, vyrobenou z taftových materiálù, a streèovými panely strategicky umístìnými tak, aby vás odìv neomezoval pøi pohybu bìhem lyžování. Zùstaòte v pohodlí, teple a bez pøidaného objemu navíc.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Kalhoty

Závodní hole

Dozvědět se více
Lehké kalhoty s obepínajícími støihy, zajišující ultimátní výkonnost bìhem závodù.
 • S-LAB MOTION FIT WS PANT W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Vìtru-odolný

  Svoboda pøi pohybu

  Odvìtrávání

  Kalhoty urèené pro nordic lyžování, navržené tak, aby vás nikterak neomezovaly pøi pohybu. Nabízí streèové materiály v oblasti rozkroku a na zadní stranì pasu, a artikulovaná kolena. Windstopper materiál použitý v pøední èásti vás ochrání pøi trénincích ve velmi chladném poèasí.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB MOTION FIT WS TIGHT W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Vìtru-odolný

  Svoboda pøi pohybu

  Odvìtrávání

  Pánské legíny, urèené na nordic lyžování, vyrobené na základì konceptu Motion Fit, který má na svìdomí jedineènou svobodu pøi pohybu. Streèové windstopper materiály použité v pøední èásti vás spolehlivì ochrání vùèi vìtru, ale pøitom si zachovávají velice nízkou hmotnost a dobrou prodyšnost.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • MOMEMTUM SOFTSHELL PANT W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Prodyšnost

  Vìtru-odolný

  Tepelná ochrana

  Vìtruodolné softshellové kalhoty se streèovými panely na zadní stranì nohavic. Ideální pro trénink v chladných a vìtrných podmínkách.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Training

Dozvědět se více
Kalhoty úzkého støihu, urèené pro vysoce intenzivní trénink nebo pøíležitostné závody.
 • EQUIPE VISION PANT W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Prodyšnost

  Vìtru-odolný

  Viditelnost

  Dámské kalhoty pøiléhavého støihu vybavené vìtru-odolnými panely v pøední èásti a na zadní stranì lýtek, vhodné pro trénink v chladných podmínkách. Na zadní stranì stehen jsou použity materiály poskytující lepší zateplení, a navíc jsou kalhoty vybaveny nenápadnými èernými reflexními páskami, které zvyšují viditelnost pøi tréninku ve veèerních hodinách.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • EQUIPE SOFTSHELL PANT W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Prodyšnost

  Vìtru-odolný

  Tepelná ochrana

  Zateplené kalhoty s vìtruodolnou pøední èástí a streèovými panely na zadní stranì, vám skvìle poslouží pøi každodenním nošení i lehèím tréninku.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • EQUIPE WARM TIGHTW
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Teplo

  Vìtru-odolný

  Tepelná ochrana

  Dámské legíny vyrobené ze streèových tkanin ve vrchní èásti nohavic, které mají za cíl udržet vaše svaly v teple, a streèové pleteniny v oblasti lýtek, která je perfektnì obepne i pøes vyšší ponožky. Speciální provedení Motion fit zaruèí maximální volnost pøi pohybu i bìhem nároèného tréninku.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Leisure

Dozvědět se více
Pohodlné, univerzální a zateplené kalhoty urèené pro rekreaèní lyžaøe, a do jakýchkoliv povìtrnostních podmínek.
 • ACTIVE SOFTSHELL PANT W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlný

  Teplo

  Univerzální výkonnost

  Kalhoty Active jsou nejteplejším modelem z celé øady. Spolehlivì vás ochrání bìhem chladných rán a nebudou vás nikterak omezovat pøi pohybu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • NOVA SOFTSHELL PANT W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlný

  Teplo

  Univerzální výkonnost

  Dámské kalhoty kombinující vìtru-odolnou a zateplenou vrstvu v pøední èásti a streèové materiály na zadní stranì, ideální pro výkonnostní trénink v chladném poèasí. Nabízí ležérní vzhled a kapsy na zip.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • ESCAPE PANT W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlný

  Teplo

  Univerzální výkonnost

  Univerzální kalhoty se zateplenými panely na pøední stranì, a streèovými materiály v zadní èásti, zajišující dostatek tepla a prodyšnosti. Inovativní manžeta se zipem a stahovací šòùrkou se snadno pøizpùsobí rùzným typùm obuvi, a už se bude jednat o nordic, hiking nebo zimní boty.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

EXO

Dozvědět se více
Exo technologie poskytuje postruální podporu svalù a dostatek zateplení, a napomáhá tak lepším výkonùm.
 • S-LAB EXO JERSEY W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Odvod vlhkosti

  Komprese svalù

  Posturální kontrola

  Super lehké materiály v kombinaci s EXO technologií poskytují svalùm podporu v klíèových oblastech a napomáhají také posturální podpoøe, èímž zlepšují vaši výkonnost.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB EXO TIGHT W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Odvod vlhkosti

  Komprese svalù

  Posturální kontrola

  Super lehké materiály v kombinaci s EXO technologií poskytují svalùm podporu v klíèových oblastech, stabilizují kolena a napomáhají také posturální podpoøe, èímž zlepšují vaši výkonnost bìhem lyžování.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Trika

Dozvědět se více
Použitím jemných a prodyšných tkanin, které odvádí vlhkost pryè od pokožky, je zajištìno maximální pohodlí, aniž by byla pøidána zbyteèná vlhkost navíc.
 • FAST WING LS TEE W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Odvod vlhkosti

  Rychle-schnoucí vlastnosti

  Odolnost vùèi abrazi

  Prodyšné trièko s polovièním zipem, velkými panely z meshové síoviny, které zajišují dobrý odvod vlhkosti, a silikonovým potiskem na ramenou, zajišujícím lepší stabilitu vašeho batohu. Trièko je vybaveno i kapsami na gelové nápoje nebo klíèe.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • TRAIL RUNNER LS TEE W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nízká hmotnost

  Odvod vlhkosti

  Odvìtrávání

  Dámské trièko s dlouhým rukávem, vyrobené z o nìco t잚ích tkanin, které ale stejnì dobøe odvádí vlhkost a zachovávají si jedineènou prodyšnost. Perfektnì se hodí pro všechny sportovní aktivity v jakémkoliv poèasí.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • TRAIL RUNNER WARM LS ZP TEE W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Teplo

  Odvod vlhkosti

  Trail Runner Warm je pøesnì nìco mezi trièkem s dlouhým rukávem a støední vrstvou. Spolehlivì vás ochrání vùèi chladu, ale pøitom si zachovává výjimeènou prodyšnost.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Základní vrstvy

Light/Athletic

Dozvědět se více
I v horkých podmínkách si mùžete užívat pocit pøíjemného pohodlí, díky tìmto základním vrstvám, jejichž klíèovou vlastností je prodyšnost.
 • LT WT SHORT SLEEVE CREW W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Nízká hmotnost

  Odvod vlhkosti

  Ochrana vùèi pøípadnému zápachu

  Lehké trièko s krátkým rukávem a kulatým výstøihem, které bylo vyrobeno za použití AdvancedSkinActiveDry tkanin a speciálních materiálù, které odvádìjí vlhkost, napomáhají eliminovat pøípadný zápach bìhem nároèných tréninkù v mírných až teplých podmínkách a jsou šetrné k pokožce.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • LT WT SHORT SLEEVE CREW W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Nízká hmotnost

  Odvod vlhkosti

  Ochrana vùèi pøípadnému zápachu

  Lehké trièko s dlouhým rukávem a kulatým výstøihem, které bylo vyrobeno za použití AdvancedSkinActiveDry tkanin a speciálních materiálù, které odvádìjí vlhkost, napomáhají eliminovat pøípadný zápach bìhem nároèných tréninkù v mírných až teplých podmínkách a jsou šetrné k pokožce.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • LT WT TIGHT W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Nízká hmotnost

  Odvod vlhkosti

  Ochrana vùèi pøípadnému zápachu

  Lehké legíny vyrobené ze speciálních tkanin AdvancedSkinActiveDry se 3D strukturou, které odvádí vlhkost, jsou velmi dobøe prodyšné, eliminují pøípadný zápach a jsou pøíjemné na dotek i bìhem nároèných aktivit v mírných až teplých podmínkách.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Mid Weight

Dozvědět se více
Perfektní kombinace tepla, prodyšnosti a odvodu vlhkosti, vhodné pro použití v široké škále aktivit.
 • MD WT SHORT SLEEVE CREW NECK W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Univerzálnost

  Odvod vlhkosti

  Ochrana vùèi pøípadnému zápachu

  Dámské trièko s krátkým rukávem, vyrobené ze støednì tìžkých AdvancedSkinActiveDry materiálù se 3D strukturou, které eliminují pøípadný zápach a jsou pøíjemné k pokožce i bìhem nároèných aktivit v chladných podmínkách.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • MD WT LONG SLEEVE CREW NECK W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Univerzálnost

  Odvod vlhkosti

  Ochrana vùèi pøípadnému zápachu

  Dámské trièko støední hmotnosti, vyrobené ze speciálních tkanin AdvancedSkinActiveDry se 3D strukturou, které odvádí vlhkost, neomezují pøi pohybu, eliminují pøípadný zápach a jsou pøíjemné na dotek i bìhem nároèných aktivit v chladných podmínkách.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • MD WT LONG SLEEVE ZIP NECK W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Univerzálnost

  Odvod vlhkosti

  Ochrana vùèi pøípadnému zápachu

  Dámské trièko vyrobené ze støednì tìžkých AdvancedSkinActiveDry materiálù se 3D strukturou, které odvádí vlhkost, jsou pøíjemné k pokožce, neomezují pøi pohybu a tím zajišují optimální komfort bìhem vysoce nároèných aktivit v chladných podmínkách.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Cold Weather

Dozvědět se více
Základní vrstvy, které vám zajistí výjimeèné pohodlí a zateplení i ve velmi chladných podmínkách.
 • HV WT LONG SLEEVE ZIP NECK W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Teplo

  Odvod vlhkosti

  Univerzální trièko s dlouhým rukávem, které bylo vyrobeno za použití AdvancedSkinActiveDry tkanin, které napomáhají eliminovat pøípadný zápach, odvádí vlhkost a jsou šetrné k pokožce.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • HV WT FULL LENGTH TIGHT W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Teplo

  Odvod vlhkosti

  Zateplené a pohodlné legíny, které byly vyrobeny za použití AdvancedSkinActiveDry tkanin a speciálních materiálù, které napomáhají eliminovat pøípadný zápach bìhem nároèných tréninkù v chladných podmínkách.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Je vaše velikost k dispozici?Recevez un email lorsque que le produit sera de nouveau disponible
 • ZEPTEJTE SE ODBORNÍKA NA VÝROBKY

  Naši odborníci na výrobky jsou vám k dispozici, abyste našli výrobek, který nejlépe odpovídá vašim potřebám, a zodpověděli všechny vaše dotazy od pondělí do pátku, od 9 do 18 h.

  Produktový odborník Salomon

  NA NAŠEHO ODBORNÍKA SE MŮŽETE OBRÁTIT I TELEFONICKY NA ČÍSLE 00420 29673 9009 (HOVORY JSOU ZDARMA)

 • Záruka spokojenosti
  nebo vrácení peněz

  Nejste-li se svým nákupem spokojen/a, vraťte toto zboží o 14 dní od dodání v našem skladu v Belgii. Výrobky je nutno vrátit v uvedené lhůtě, musejí být neporušené a úplné. Nesmějí být použité (vyprané ani nošené) a musejí být v původním balení v dobrém stavu. Vracíte-li zboží z důvodu poškození nebo se jedná o jiný výrobek, než jaký jste si objednali, obraťte se prosím na služby zákazníkům, aby vám vrátili vaše náklady na dopravu, na telefonním čísle 00420 29673 9009 od 9 do 18 h, od pondělí do pátku  Pokračovat v prohlížení
 • ZÁRUKA SPOKOJENOSTI NEBO VRÁCENÍ PENĚZ !

  Nejste-li se svým nákupem spokojen/a, vraťte toto zboží o 14 dní od dodání. Výrobky je nutno vrátit v uvedené lhůtě, musejí být neporušené a úplné. Nesmějí být použité (vyprané ani nošené) a musejí být v původním balení v dobrém stavu. Vracíte-li zboží z důvodu poškození nebo se jedná o jiný výrobek, než jaký jste si objednali, obraťte se prosím na služby zákazníkům, aby vám vrátili vaše náklady na dopravu, na telefonním čísle 00420 29673 9009 od 9 do 18 h, od pondělí do pátku

  Pokračovat v prohlížení
 • DOPRAVA JE ZDARMA ENJOY YOURS PREFERENTIAL DISCOUNT

  Na Salomon.com je u všech objednávek standardní doprava zdarma.

  Standardní doprava - 72 hodin

  Všechny objednávky podané do 15 h budou dopraveny prostřednictvím UPS do 3 pracovních dní

  YOUR EXCLUSIVES BENEFITS FOR PROFESSIONALS AND VIPS, FIND YOUR FAVOURITE PRODUCTS ON SALOMON.COM AT THE BEST PRICES.

  You can currently order online and enjoy a preferential discount, free assembly and adjustment on your ski and with Salomon Warranty.

  PŘEJETE SI RYCHLEJŠÍ DODÁVKU?

  Zvolte 24-hodinovou expresní dodávku - 600,00 Kč

  Přejete-li si obdržet svou dodávku rychleji, můžete zvolit expresní dodávku na pokladně před potvrzením vaší objednávky. Veškeré objednávky podané do 15 h budou doručeny prostřednictvím UPS následujícího dne (24 hodin).

  DO YOU WANT A FASTER DELIVERY? CHOOSE EXPRESS DELIVERY IN 24H.

  Choose 24-hour express delivery - £10

  If you want to receive products more rapidly, you can select express delivery when confirming your order. All orders completed before 3pm, will be delivered via UPS within 24hours.

  Pokračovat v prohlížení
 • Záruka kvality Salomon

  Na veškeré naše výrobky se vztahují tyto záruky kvality:

  3 Yrs

  na kalhoty a lyžařské bundy

  2 Yrs

  na jiné výrobky

  Pokračovat v prohlížení