Race

S-LAB závodní hole

Dozvědět se více
Výkonnostní obuv kombinující karbonové technologie a osvìdèený Salomon tvar kopyta, která vyhrává závody na všech úrovních soutìží.
 • S-LAB SKATE PRO
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Torzní tuhost

  Jedineèný tvar

  Vysoká výkonnost

  Výkonnostní závodní obuv urèená pro skatové lyžování, která byla inovována snížením její hmotnosti a usnadnìním možnosti pøizpùsobení. Karbonová konstrukce má za cíl maximalizovat pøenos sil.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB SKATE
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nízká hmotnost

  Perfektní tvar

  Torzní tuhost

  Lehká závodní obuv s celokarbonovým chassis, které zajišuje maximální pøenos sil.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB CLASSIC
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Úèinný odraz

  Perfektní tvar

  Držení paty

  Vysoce výkonnostní závodní obuv na klasické lyžování, vybavená karbonovým chassis, možností pøizpùsobení paty a perfektní flexí.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB PURSUIT
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nízká hmotnost

  Torzní tuhost

  Univerzálnost

  Jedineèná, multi-disciplínová, závodní obuv, vybavená podpùrnou manžetou napomáhající pøi bruslení, a flexibilní podešví poskytující lepší výkonnost pøi klasickému stylu jízdy.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

R-SERIES

Dozvědět se více
Osvìdèené technologie a výkonnost, a více pohodlné tvary.
 • RS CARBON
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Držení paty

  Jedineèný tvar

  Laterální pidoira

  Závodní obuv s velice lehkými karbonovými komponenty a o nìco širším kopytem, je favoritem mnoha závodníkù a sportovních klubù.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • RC CARBON
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlný tvar

  Efektivní odraz a pøímý pøenos sil

  Precizní držení paty

  Závodní obuv na klasické lyžování zamìøující se na propojení výkonnosti a pohodlí.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • PRO COMBI PILOT
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlný tvar

  Laterální pidoira

  Univerzální výkonnost

  Univerzální obuv pro lyžaøe, kteøí kombinují klasický styl jízdy s bruslením. Poskytuje podporu a dobrý pøenos sil bìhem skatování a je vybavena flexibilní podešví, kterou oceníte pøedevším pøi klasice"."

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Entrainement

Vázání na skate

Dozvědět se více
Pokud se chcete nauèit bruslit, nebo zlepšit svoji techniku, tyto boty vám poskytnou dostatek podpory a pøenosu energie, a navíc zajistí dostatek pohodlí díky osvìdèenému tvaru Salomon kopyta.
 • EQUIPE 8 SKATE CF
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Prodyšnost

  Pohodlný tvar

  Vysoká podpora

  Obuv kombinující stabilitu a pøenos sil podešve Pilot spolu s jedineèným komfortem zajištìným díky technologii Custom Fit. Vhodná pro nadšence, kteøí vyžadují výkonnost za rozumnou cenu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Vázání na klasiku

Dozvědět se více
Lehké, nízko-profilované vázání, které bylo testováno v tìch nejnároènìjších podmínkách.
 • EQUIPE 9 CLASSIC CF
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Snadné nazouvání

  Držení paty

  Pohodlný tvar

  Výkonnostní obuv Salomon s osvìdèeným tvarem, páskem pro pøizpùsobení patní èásti a spojlerem, který zajišuje perfektní držení paty. Inovovaná grafika byla inspirována závodní øadou.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • EQUIPE 8 CLASSIC CF
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Držení paty

  Skvìlé pohodlí

  Perfektní flexe

  Nová výkonnostní obuv na klasické lyžování, vybavená tepelnì tvarovatelnou vnitøní botièkou, která zajišuje precizní usazení nohy v botì, a podešví Pilot, která má na svìdomí jedineènou stabilitu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • EQUIPE 7 CLASSIC
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Okamžitì pøizpùsobený tvar

  Držení paty

  Perfektní flexe

  Sportovní obuv na klasické lyžování s pohodlným tvarem kopyta a podešví Pilot Sport, která zajišuje dobrou stabilitu, perfektní flexi a efektivitu pøi jízdì.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Combi obuv

Dozvědět se více
Kombinovaná obuv, kterou využijete na bruslení, ale i klasický styl jízdy, poskytující dobrou úroveò výkonu, stability a pohodlí.
 • EQUIPE PILOT CF
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Kontrola

  Univerzálnost

  Držení paty

  Ideální obuv pro lyžaøe, kteøí vyžadují pohodlnou výkonnostní obuv s veškerými technickými vlastnostmi, jakými jsou napøíklad podpùrná manžeta, flexibilní nárt a technologie Custom Fit, umožòující tepelné tvarování vnitøní botièky.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Loisir

PILOT

Dozvědět se více
Komfort, podpora a kontrola, to vše pøináší tato øada vázání pro rekreaèní lyžaøe.
 • ESCAPE 9 PILOT CF
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Podpora kotníkù

  Pohodlí

  Kontrola & Stabilita

  Nejlepší model z øady turistické obuvi, poskytující jedineèné pohodlí díky technologii Custom Fit, a stabilitou a kontrolou zajištìnou díky podešvi Pilot.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • ESCAPE 7 PILOT CF
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Podpora kotníkù

  Pohodlí

  Kontrola & Stabilita

  Nejnovìjší generace Salomon nejprodávanìjšího modelu obuvi, který byl vylepšován v prùbìhu nìkolika sezón. Kombinuje pohodlí a teplo spolu s podpùrnou manžetou.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • ESCAPE 6 PILOT
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Podpora kotníkù

  Pohodlí

  Ochrana

  Sportovní obuv pro rekreaèní lyžaøe, pøinášející pohodlí a spolehlivost v atletickém designu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • ESCAPE 5 PILOT
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Ochrana

  Kontrola & Stabilita

  Obuv pro rekreaèní lyžaøe nabízející osvìdèený Salomon tvar podešve, inovovaný design a pøekryté šnìrování.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

PROFIL

Dozvědět se více
Turistická obuv na nordic lyžování s osvìdèeným tvarem kopyta Salomon, zajišující dostatek pohodlí, podpory a zateplení pro všechny lyžaøe.
 • ESCAPE 7
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Ochrana

  Teplo

  Sportovní turistická obuv s renomovaným tvarem podešve a inovovaným designem.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • ESCAPE 5 TR
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Ochrana

  Pohodlná obuv pro rekreaèní lyžaøe nabízející dostatek komfortu za skvìlou cenu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • ESCAPE 5
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Odolnost

  Velice pohodlná obuv pro rekreaèní lyžaøe, nabízející osvìdèený tvar podešve.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Backcountry

Dozvědět se více
Skvìlá podpora kotníkù, jedineèná pøilnavost podešve pøi chùzi a zateplení. Tyto vlastnosti jsou klíèové pro backcountry obuv. To, co ji odlišuje od ostatních modelù, je legendární tvar kopyta Salomon.
 • X-ADV 8
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Torzní tuhost

  Chùze schopnost

  Ochrana & teplo

  Velice podpùrná backcountry obuv, vybavená návlekem chránícím pøed vniknutím snìhu, vhodná pro prozkoumávání nových terénù, výstupy i sestupy.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X-ADV 6
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Chùze schopnost

  Laterální pidoira

  Ochrana & teplo

  Podpùrná obuv pro backcountry nadšence vhodná pro jízdu mimo stopu i po nerovném povrchu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X-ADV ESCAPE
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Torzní tuhost

  Univerzálnost

  Laterální pidoira

  A už pojedete ve stopì nebo mimo ni, obuv XADV Escape je tu pro vás!

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Doplňky

 • QUICKLACE KIT
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Patentovaný systém šnìrování, který je kompatibilní s vìtšinou modelù obuvi Salomon a botami urèenými pro bìžecké lyžování.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • CARBON ENERGYZER
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Maximální laterální podpora kotníku díky karbonovým výztužím kombinovaným s Energyzer technologií pro správné zajištìní pozice nohy. Tato technologie usnadòuje relaxaci chodidel a omezuje jejich únavu. Zvedá špièku lyže pro zamezení jejího vleèení a rychlejšího návratu a je adaptabilní s S-Lab modely z roku 2006 a novìjšími.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • S-LAB OVERBOOT
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nízká hmotnost & dobré obepnutí chodidla

  Extra vrstva ochrany vùèi chladu, vyrobená z neoprenu, který odolá i velice chladným podmínkám. Bude pasovat na všechny modely SNS Pilot, kromì obuvi Carbon Skate Lab.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Je vaše velikost k dispozici?Recevez un email lorsque que le produit sera de nouveau disponible
 • ZEPTEJTE SE ODBORNÍKA NA VÝROBKY

  Naši odborníci na výrobky jsou vám k dispozici, abyste našli výrobek, který nejlépe odpovídá vašim potřebám, a zodpověděli všechny vaše dotazy od pondělí do pátku, od 9 do 18 h.

  Produktový odborník Salomon

  NA NAŠEHO ODBORNÍKA SE MŮŽETE OBRÁTIT I TELEFONICKY NA ČÍSLE 00420 29673 9009 (HOVORY JSOU ZDARMA)

 • Záruka spokojenosti
  nebo vrácení peněz

  Nejste-li se svým nákupem spokojen/a, vraťte toto zboží o 14 dní od dodání v našem skladu v Belgii. Výrobky je nutno vrátit v uvedené lhůtě, musejí být neporušené a úplné. Nesmějí být použité (vyprané ani nošené) a musejí být v původním balení v dobrém stavu. Vracíte-li zboží z důvodu poškození nebo se jedná o jiný výrobek, než jaký jste si objednali, obraťte se prosím na služby zákazníkům, aby vám vrátili vaše náklady na dopravu, na telefonním čísle 00420 29673 9009 od 9 do 18 h, od pondělí do pátku  Pokračovat v prohlížení
 • ZÁRUKA SPOKOJENOSTI NEBO VRÁCENÍ PENĚZ !

  Nejste-li se svým nákupem spokojen/a, vraťte toto zboží o 14 dní od dodání. Výrobky je nutno vrátit v uvedené lhůtě, musejí být neporušené a úplné. Nesmějí být použité (vyprané ani nošené) a musejí být v původním balení v dobrém stavu. Vracíte-li zboží z důvodu poškození nebo se jedná o jiný výrobek, než jaký jste si objednali, obraťte se prosím na služby zákazníkům, aby vám vrátili vaše náklady na dopravu, na telefonním čísle 00420 29673 9009 od 9 do 18 h, od pondělí do pátku

  Pokračovat v prohlížení
 • DOPRAVA JE ZDARMA ENJOY YOURS PREFERENTIAL DISCOUNT

  Na Salomon.com je u všech objednávek standardní doprava zdarma.

  Standardní doprava - 72 hodin

  Všechny objednávky podané do 15 h budou dopraveny prostřednictvím UPS do 3 pracovních dní

  YOUR EXCLUSIVES BENEFITS FOR PROFESSIONALS AND VIPS, FIND YOUR FAVOURITE PRODUCTS ON SALOMON.COM AT THE BEST PRICES.

  You can currently order online and enjoy a preferential discount, free assembly and adjustment on your ski and with Salomon Warranty.

  PŘEJETE SI RYCHLEJŠÍ DODÁVKU?

  Zvolte 24-hodinovou expresní dodávku - 600,00 Kč

  Přejete-li si obdržet svou dodávku rychleji, můžete zvolit expresní dodávku na pokladně před potvrzením vaší objednávky. Veškeré objednávky podané do 15 h budou doručeny prostřednictvím UPS následujícího dne (24 hodin).

  DO YOU WANT A FASTER DELIVERY? CHOOSE EXPRESS DELIVERY IN 24H.

  Choose 24-hour express delivery - £10

  If you want to receive products more rapidly, you can select express delivery when confirming your order. All orders completed before 3pm, will be delivered via UPS within 24hours.

  Pokračovat v prohlížení
 • Záruka kvality Salomon

  Na veškeré naše výrobky se vztahují tyto záruky kvality:

  3 Yrs

  na kalhoty a lyžařské bundy

  2 Yrs

  na jiné výrobky

  Pokračovat v prohlížení