Race

Vázání na skate

Dozvědět se více
Lehká vázání na skatové lyžování, poskytující skvìlý pøenos sil a odraz.
 • SNS PILOT CARBON RS
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Efektivní odraz

  Nízká hmotnost

  Pøenos sil

  Nová úroveò výkonu vázání Pilot, urèeného pro skatový styl lyžování. Nižší profil zajišuje maximalizaci pøenosu sil a kontaktu se snìhem, a integrovaná deska zvyšující prostor mezi botou a vázáním napomáhá lepší akceleraci.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SNS PILOT CARBON RS2
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Efektivní odraz

  Nízká hmotnost

  Pøenos sil

  Nová úroveò výkonu vázání Pilot, urèeného pro skatový styl lyžování. Nižší profil zajišuje maximalizaci pøenosu sil a kontaktu se snìhem, a integrovaná deska zvyšující prostor mezi botou a vázáním napomáhá lepší akceleraci.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SNS PILOT EQUIPE SKATE
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Kontrola

  Pøenos sil

  Torzní tuhost

  Maximální pøenos síly, nízká hmotnost a kontrola pohybu definují SNS Pilot Equipe Skate vázání. Dvì osy a pevné ocelové spojení zajišují maximální torzní pevnost pro lepší kontrolu a pøenos síly.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Vázání na klasiku

Dozvědět se více
Lehké, nízko-profilované vázání, které bylo testováno v tìch nejnároènìjších podmínkách.
 • SNS PROPULSE RC
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Efektivní odraz

  Nízká hmotnost

  Preciznost

  Lehké vázání s nízkým profilem, navržené pro zajištìní maximálního pøenosu sil, efektivního odrazu a kontaktu se snìhem.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SNS PROPULSE RC2
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Efektivní odraz

  Nízká hmotnost

  Preciznost

  Lehké vázání s nízkým profilem, navržené pro zajištìní maximálního pøenosu sil a kontaktu se snìhem.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Entrainement

Vázání na skate

Dozvědět se více
Vyzkoušejte vázání Pilot, a už nebudete chtít jiné. Zajišují skvìlý pøenos sil a spolehlivost pøi jízdì, které oceníte pøi tréninku i závodech.
 • SNS PILOT SPORT SKATE
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Kontrola

  Snadné použití

  Torzní tuhost

  Vázání na skatové lyžování poskytující prokázanou kontrolu a pøenos sil.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SNS PROFIL EQUIPE SKATE
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Kontrola

  Pøímý kontakt

  Spolehlivost

  Jednoduché a spolehlivé vázání, které je kompatibilní se všemi modely obuvi SNS.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Vázání na klasiku

Dozvědět se více
Vázání kombinující výkonnost a pohodlí, které vám umožní zažít skvìlý den strávený lyžováním.
 • SNS PROFIL EQUIPE CLASSIC
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøímý kontakt

  Preciznost

  Spolehlivost

  Klasické závodní vázání, které je kompatibilní se všemi modely obuvi SNS.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Combi obuv

Dozvědět se více
Kombinované vázání, které lze použítmotnost. pro oba lyžaøské styly, poskytující jedineènou stabilitu a nízkou h
 • SNS PILOT COMBI
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Kontrola

  Snadné použití

  Spolehlivost

  Vázání Combi Pilot poskytuje maximum kontroly a stability a mùže být využito jak na klasické, tak i skatové lyžování.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Loisir

PILOT

Dozvědět se více
Vázání na klasické lyžování, zlepšující stabilitu a efektivitu pøi jízdì díky systému Pilot.
 • SNS PILOT SPORT CLASSIC
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Kontrola

  Snadné použití

  Spolehlivost

  Vázání na klasické lyžování s vylepšenou stabilitou a efektivitou systému Pilot.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

PROFIL

Dozvědět se více
Pohodlné turistické vázání s univerzální flexí pro muže i ženy.
 • SNS UNIVERSAL
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Kontrola

  Snadné použití

  Spolehlivost

  Nové, manuální vázání s univerzální flexí, vhodné pro ženy i muže, kteøí se vìnují rekreaènímu lyžování.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SNS PROFIL AUTO UNIVERSAL
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Kontrola

  Snadné použití

  Spolehlivost

  Pohodlné turistické vázání s univerzální flexí pro muže i ženy.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Backcountry

Dozvědět se více
Mezi hlavní požadavky pro backcountry lyžování patøí stabilita a kontrola, které jsou zajištìny díky zesílené široké ose a ocelovým hranám.
 • SNS XA MANUAL
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Kontrola

  Snadné použití

  Spolehlivost

  Backcountry vázání, které díky zesíleným a širším osám poskytuje více stability a kontroly.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SNS XA AUTO
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Kontrola

  Snadné použití

  Spolehlivost

  Pohodlné vázání vhodné pro jízdu v hlubším snìhu, které díky širší desce pøináší ještì lepší stabilitu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Doplňky

Dozvědět se více
Optimální pozice nohy a pøenos sil pøizpùsobené individuálním potøebám.
 • SNS WEDGE
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Deska umístìná mezi lyží a vázáním, která o 5 mm zvyšuje prostor pod botou a pøináší tak lepší akceleraci, pøenos síly na hranu a delší odraz.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SNS WEDGE 60
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Deska umístìná mezi lyží a vázáním, která o 5 mm zvyšuje prostor pod botou a pøináší tak lepší akceleraci, pøenos síly na hranu a delší odraz.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SNS INTERFACE ADAPTOR II
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Montហvšech SNS vázání je možná pouze na lyže vybavené NIS deskou. Doporuèujeme použít tzv.“SNS adaptér” pro následující vázání: SNS PILOT SPORT, SNS PILOT EQUIPE CLASSIC. Jak se osvìdèilo na závodech Svìtového poháru, mùže být vázání pro zvýšení výkonu montováno pøímo na holou lyži, Interface adaptor II je urèen pøevážnì pro rekreaèní lyže.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • 1*2 Guideridge Pilot Carbon RS
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Speciální úzká vodící lišta, kompatibilní s vázáními SNS Pilot Carbon RS nebo SNS Pilot Carbon RS2, zajišující pøímý pøenos sil a lepší kontakt s lyží.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • 1*2 Guideridge Pilot CarbonRS2
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Speciální vodící lišta, kompatibilní s vázáními SNS Pilot Carbon RS nebo SNS Pilot Carbon RS2, se standardní šíøkou a mírným sklonem, který zajišuje lepší akceleraci.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • 1x2 Flexor Propulse RS10
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Speciální flexor s flexí 85, který se dokonale shoduje s geometrií obuvi RS10 a zajišuje tu nejlepší výkonnost a kontrolu pøi jízdì.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • 1x2 Propulse Flexor 95
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Speciální SNS Propulse flexor s flexí 95, který pøináší vìtší odpor. Kompatibilní s botami Pilot RS10 a RS17.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • 1x2 Flexor Prof Au Pilot comp
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Speciální flexor kompatibilní s vázáním SNS Profil Auto (flexe 105) a všemi botami Pilot.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Je vaše velikost k dispozici?Recevez un email lorsque que le produit sera de nouveau disponible