DÁLKOVÁ TURISTIKA

Dozvědět se více
Obuv vhodná pro nìkolika-denní túry, zajišující pohodlí a ochranu prakticky bez pøestávky.
 • COSMIC 4D 2 GTX®
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nízká hmotnost

  Ochrana

  Stabilita

  Hikingová obuv vhodná na nìkolikadenní túry. Kombinuje technologie pøevzaté z trail-runningové øady, které zajišují stabilitu a dobré usazení nohy v botì, a vrstvu GORE-TEX® climate comfort.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • QUEST 4D 2 GTX®
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nízká hmotnost

  Ochrana

  Stabilita

  Inovovaná obuv Quest 4D 2 GTX si zachovává svoji jedineènou stabilitu a pøilnavost, a novì nabízí vylepšený ergonomický jazyk, který napomáhá ještì vìtšímu pohodlí, tkanièky, které se nebudou samovolnì povolovat a nové designové detaily.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • QUEST ORIGINS GTX®
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Ochrana

  Stabilita

  Styl

  Lehké a stabilní provedení kopyta, kožená svrchní vrstva a retro styl spoleènì vytváøí prémiovou obuv do hor, která nejen dobøe vypadá, ale je i plnì funkèní.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • COMET 3D GTX®
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Odpružení

  Ochrana

  Stabilita

  Støednì vysoká obuv se skvìlou patní stabilitou a odpružením, díky kterým je ideální na 1-2denní túry.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • CONQUEST GTX®
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Odolnost

  Flexibilita

  Nízká hmotnost

  Nepromokavá a velmi stabilní treková obuv poskytující více pohodlí a pohyblivosti v pøední èásti, èímž se stává výbornou volbou i pro nìkolikadenní výlety.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • DISCOVERY GTX®
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Ochrana

  Podpora

  Stabilní trekingová obuv vyrobená z odolné kùže, která spoleènì s membránou GORE-TEX® poskytuje dostatek pohodlí a ochrany.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • AUTHENTIC LTR GTX®
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Podpora

  Ochrana vùèi povìtrnostním vlivùm

  Lehká, kožená obuv s osvìdèenou membránou GORE-TEX®, vhodná pro celodenní hiking v nároènìjším terénu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • AUTHENTIC LTR CS WP
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Podpora

  Ochrana vùèi povìtrnostním vlivùm

  Lehká a podpùrná obuv s nepromokavou membránou Climashield®, poskytující pohodlí a dostatek opory v nerovném terénu. Kombinuje kvalitu a pøijatelnou cenu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Pěší turistika

Dozvědět se více
Lehká a ochranná obuv pro nadšence, kteøí se rádi pohybují v horách, kde se terén èasto mìní.
 • XA PRO MID GTX®
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Agilita

  Podpora kotníkù

  Stabilita

  Støednì vysoká a po celém povrchu nepromokavá obuv, vhodná do nároèného terénu. Nabízí vylepšený komín, který zajišuje více pohodlí, a inovovanou podešev maximalizující pøilnavost na jakémkoliv povrchu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X ULTRA MID 2 GTX®
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Podpora kotníkù

  Ochrana

  Stabilita

  Hikingová obuv poskytující stabilitu, podporu díky støednì vysokému komínu, a ochranu vùèi nepøízni poèasí, zajištìnou díky membránì GORE-TEX®.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X ULTRA MID GTX®
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Agilita

  Podpora kotníkù

  Stabilita

  Støednì vysoká hikingová obuv vyznaèující se svojí stabilitou, ochranou a nízkou hmotností. Membrána GORE-TEX® zajistí skvìlou ochranu vùèi nepøízni poèasí a podešev s výrazným dezénem naopak výbornou pøilnavost.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X ULTRA LTR GTX®
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Kožený styl & Odolnost

  Ochrana

  Stabilita

  Technická hikingová obuv vyrobená z prémiové kùže a vybavená nepromokavou membránou GORE-TEX®, se kterou budete pøipraveni na vše, co si pro vás pøíroda pøipraví.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X ULTRA LTR
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Kožený styl & Odolnost

  Ochrana

  Stabilita

  Pánská obuv s nízkým profilem, vybavená koženou svrchní vrstvou, která jí pøidává více odolnosti.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X ULTRA 2 GTX®
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Ochrana

  Stabilita

  Ochrana vùèi povìtrnostním vlivùm

  Hikingová obuv do mírnìjšího terénu, poskytující stabilitu, ochranu vùèi nepøízni poèasí a dobrou pøilnavost.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X ULTRA GTX®
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Ochrana

  Stabilita

  Ochrana vùèi povìtrnostním vlivùm

  Obuv na technické tratì, vybavená stabilním chassis a extra ochranou GORE-TEX®, které ji èiní ideální pro hiking na smíšeném povrchu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X ULTRA 2
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøilnavost

  Ochrana

  Stabilita

  Hikingová obuv do mírnìjšího terénu, vybavená prodyšnou svrchní vrstvou, stabilním chassis a dobøe pøilnavou podešví. Pro letošní rok byl inovován její vzhled, který je nyní elegantnìjší a využívá více atletických detailù.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X ULTRA PRIME
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Prodyšnost

  Ochrana

  Stabilita

  Stabilita a ochrana v kombinaci s tradièním systémem šnìrování a prodyšnou svrchní vrstvou spoleènì vytváøí výkonnou obuv pro sportovní nadšence, kteøí se vìnují rychlejšímu hikingu na technických tratích.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • ESKAPE MID LTR GTX®
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Podpora kotníkù

  Pohodlí

  Ochrana

  Pánská hikingová obuv se støednì vysokým profilem, kombinující technický støih a vlastnosti spolu s pevnou koženou konstrukcí. Více ochrany vùèi nepøízni poèasí zajišuje membrána GORE-TEX® climate comfort.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • ESKAPE GTX®
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Ochrana

  Ochrana vùèi povìtrnostním vlivùm

  Velice lehká, ochranná a až neuvìøitelnì lehká obuv s GTX® membránou, která vás ochrání v jakémkoliv poèasí.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • ESKAPE LTR
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Kožený styl & Odolnost

  Ochrana

  Pánská hikingová obuv kombinující technický støih a vlastnosti spolu s pevnou koženou konstrukcí.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • ESKAPE AERO
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Prodyšnost

  Pohodlí

  Ochrana

  Velice lehké a až neuvìøitelnì pohodlné boty, poskytující odpružení, prodyšnost a dostatek ochrany pøi chùzi v nerovném terénu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Sandály

Dozvědět se více
Univerzální, pohodlná obuv poskytující tzv. pozitivní návrat energie.
 • TECHAMPHIBIAN 3
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøilnavost

  Multi-funkèní použití

  Odvod vlhkosti

  Nejnovìjší model z øady amphibian sandálù nabízející ještì mìkèí vložku, lepší konstrukci jazyku a výkonnostní øadou orientované detaily.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • INSTINCT SANDAL
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Kožený styl & Odolnost

  Multi-funkèní použití

  Pokud se chystáte na pìší výlet v teplejším poèasí, pak je stylová a výkonnostní obuv Instinct Sandal tím správným výbìrem pro vás. Semišový materiál a meshová síovina v kombinaci s odpruženou a podpùrnou podešví zajistí, že budete pøipraveni na jakékoliv aktivity.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • EPIC CABRIO 2
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Kožený styl & Odolnost

  Multi-funkèní použití

  Odolné a pohodlné sandály vhodné do jakéhokoliv terénu, kombinující ventilaci a ochranu chodidla.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Doplňky

Dozvědět se více
Doplòky potøebné pro život v horách.
 • QUICKLACE KIT
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Patentovaný systém šnìrování, který je kompatibilní s vìtšinou modelù obuvi Salomon a botami urèenými pro bìžecké lyžování.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Je vaše velikost k dispozici?Recevez un email lorsque que le produit sera de nouveau disponible