Batohy

Dozvědět se více
Batohy stabilizující náklad a zajišující pohodlí pøi pohybu a dlouholetou odolnost.
 • SYNAPSE FLOW 45 AW
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Lehký, ale pøesto odolný batoh, vybavený dynamickými ramenními popruhy, které vám usnadní pohyb, airvent systémem odvìtrávání a integrovanou pláštìnkou. Ideální volba pro více-denní výlety do hor.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SKY 45
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Technický batoh s objemem 45 litrù nabízející dostatek úložného prostoru, postranní popruhy pro upevnìní lyží a organizaèní panel.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SKY 38 AW
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Celoroèní technický batoh, se kterým budete pøipraveni na jakékoliv horské dobrodružství. Nabízí napøíklad postranní držáky lyží a integrovanou pláštìnku, takže už nikdy nebudete pøekvapeni nepøízní poèasí.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Pěší turistika

Dozvědět se více
Lehké batohy, které vás nikterak nebudou omezovat pøi pohybu a zajistí snadný pøístup k vašim vìcem.
 • QUEST 30
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Quest 30 nabízí dostateèný objem pro všechny vaše nezbytné vìci potøebné pro celodenní lyžování, snadný pøístup dovnitø batohu a pohodlné øešení pro upevnìní lyží nebo snowboardu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • QUEST 23
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Quest 23 poskytuje snadný pøístup k vašemu backcountry vybavení, umožòuje nosit lyže nìkolika rùznými zpùsoby a velmi dobøe padne, a už právì stoupáte nebo si užíváte jízdu z kopce.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SYNAPSE FLOW 30 AW
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Lehký, ale pøesto odolný batoh, vybavený dynamickými ramenními popruhy, které vám usnadní pohyb, airvent systémem odvìtrávání a integrovanou pláštìnkou. Ideální volba pro jedno nebo více-denní výlety do hor.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SYNAPSE 20
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Lehký, 20ti litrový batoh, zajišující dostatek pohodlí a svobody pøi pohybu. Nabízí inovované ramenní popruhy a bederní pás, které jsou ideální pro aktivní pohyb v horách.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SKY 30
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Lehký, technický batoh s objemem 30 litrù, vhodný pro celoroèní výlety.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SKY 25 AW
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Lehký, technický batoh o objemu 25 litrù, vybavený integrovanou pláštìnkou a postranními držáky lyží. Nyní již budete pøipraveni na jakékoliv dobrodružství od zimních bìhù po høebenech až po celodenní výlety v letním poèasí.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SKY 21
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Lehký batoh s objemem 21 litrù, vhodný na výlety do hor. Velké otevírání na vrchní stranì zajišuje snadný pøístup k vašim vìcem.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Celodenní turistika

Dozvědět se více
Univerzální a praktické batohy zajišující pohodlí pøi nošení.
 • CONTOUR 25
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Batoh Contour 25 je vybaven veškerými technickými vlastnostmi, které využijete pøi mìstských èi horských dobrodružstvích. Nabízí tepelnì tvarovaný zadní panel a popruhy, vaky na lahve s vodou, umístìné po jeho stranách, a externí kapsy pro uložení vašich nezbytností. Vnitøek batohu je vybaven organizaèním panelem a obalem na laptop.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • CONTOUR 20
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Univerzální batoh s èistým designem, ètvercovým tvarem a vrchním otevíráním, vyrobený z moderních tkanin. Stejnì dobøe vám poslouží ve mìstì, ale i pøi jedno-denních výletech do hor.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • WANDERER 30
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Univerzální outdoorový batoh, který oceníte jak bìhem jednodenního výletu do hor, tak i pøi procházce mìstem.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • WANDERER 25
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Univerzální batoh o objemu 25 litrù, který mùže být využit pøi lehèím hikingu nebo pøi procházce mìstem.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • WANDERER 20
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Univerzální batoh, který mùže být využit pøi lehèím hikingu nebo pøi procházce mìstem. Bezpeènì zajistí i notebook nebo tablet.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • BACKPACK LITE
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Ideální 26ti litrový batoh na cestování, který mùžete kdykoliv snadno složit do malého balíèku. Jeho klíèovou vlastností je nízká hmotnost, dále však nabízí polstrované ramenní popruhy, vrchní otevírání a síované postranní kapsy.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • COMMUTER LITE
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Snadno sbalitelný batoh nabízející polstrovanou zadní èást, která zajišuje více pohodlí bìhem nošení. Skvìlá volba na výlety v pøípadì, že chcete maximálnì ušetøit hmotnost.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • TRACKS BELT
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Kloubová polstrování a odolné materiály tohoto hikingového bederního pásu zajišují pohodlí bìhem kratších výletù po horách.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • ICON BELT
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Odolný a praktický bederní pás, který pojme všechny vaše nezbytnosti.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Doplňky

Dozvědět se více
Doplòky, mezi které patøí možnost pøidané hydratace nebo odnímatelné kapsy napøíklad na pláštìòku, vám umožní užít si vaše horské dobrodružství v jakýchkoliv podmínkách.
 • SOFT RESERVOIR 1.5L
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Univerzální vak na vodu s objemem 1,5 litru, kompatibilní se všemi Salomon hydro batohy. Neobsahuje PVC, phtalate ani BPA.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • INSULATED HYDRATION KIT
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Hydrataèní zateplená sada s ochranným vakem, která zajistí, že vᚠnápoj nebude zamrzat ani se pøehøívat. Ideální øešení pro bìh nebo bìžecké lyžování v extrémnì chladných nebo naopak horkých podmínkách.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • RAIN COVER
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Lehká pláštìnka pro vᚠbatoh, která se vyznaèuje svojí snadnou sbalitelností, a je kompatibilní se dvìma velikostmi batohù.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Je vaše velikost k dispozici?Recevez un email lorsque que le produit sera de nouveau disponible