FREESKI

Quest Lab

Dozvědět se více
Lyže navržené a testované ve spolupráci s týmem Salomon Mountain Collective, které budou vyhovovat i tìm nejnároènìjším lyžaøùm ve vysoko-horských podmínkách.
 • Q-LAB
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Hladká jízda

  Preciznost

  Citlivý

  Základní vlastnosti našich závodních lyží z øady Lab byly optimalizovány pro freeride a aplikovány na univerzální platformu s Utility Rockerem. Jedná se o nového favorita našeho Salomon freeride teamu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Q-Line

Dozvědět se více
Pøi hledání prašanu mùžete narazit na všechny možné podmínky, které si umíte pøedstavit. Potøebujete tedy lyže z øady Q-Line, které zajišují hladkou jízdu v prašanu, preciznost a stabilitu.
 • Q-115
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Hladká jízda

  Lyže do prašanu

  Stabilita

  Freeski lyže se seriózními all-mountain výkonnostními vlastnostmi. Poskytuje vynikající zážitky z jízdy v prašanu, Utility Rocker však poskytuje stabilitu a umožòuje tak jízdu na jakémkoliv povrchu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • Q-105
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Hladká jízda

  Hravost

  Ovladatelnost

  Optimální kombinace freeridových vlastností a stability pøi jízdì na sjezdovce. Nabízí 105 mm šíøku pod botou a Utility Rocker, díky kterým lyže poskytuje výborné jízdní vlastnosti ve volném terénu, ale zároveò si zachovává stabilitu i pøi jízdì na sjezdovce.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • Q-98
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Hladká jízda

  Ovladatelnost

  Agilita pøi tricích

  Bezkonkurenèní univerzálnost pro lyžaøské dobrodruhy. Q-98 jsou stabilní lyže vhodné pro jízdu na jakémkoliv terénu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • Q-90
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Hladká jízda

  Nenároèný

  Ovladatelnost

  Lyže pro freeski nadšence, kteøí si chtìjí zlepšit svoje jízdní schopnosti mimo upravené tratì. Vyznaèují se svojí nízkou hmotností a snadnou ovladatelností.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • Q-85
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Ovladatelnost

  Absorpce nárazù

  Stabilita

  Lyže poskytující výkonnost na sjezdovce, kde zajišují dobrou toèivost a ovladatelnost, a zároveò umožòující i jízdu ve volném terénu díky technologii Utility Rocker.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Rocker²

Dozvědět se více
Pokud vám èerstvì napadlý sníh zvedá náladu, jsou lyže Rocker2 urèené pøímo pro vás. Díky dvojítému rockeru napomáhají hladší jízdì hlubokým a mìkkým snìhem a jsou velice stabilní pøi doskocích.
 • ROCKER? 122
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Hladká jízda

  Lyže do prašanu

  Síla

  Naše nejlepší lyže do hlubokého snìhu. Extra široká platforma a full twin rocker vám umožní témìø surfovat v hlubokém a mìkkém snìhu, zatímco nižší komora pod botou zajišuje dobré držení na hranách a stabilitu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • ROCKER? 108
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Hladká jízda

  Ovladatelnost

  Hravost

  Lyže Rocker? 108 jsou hravé a díky zvednutým špièkám i patkám vhodné do mìkkého snìhu, zároveò však zùstávají precizní a stabilní i na tvrdším povrchu. Profil a konstrukce jsou podobné jako u modelu Rocker? 122.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • ROCKER? 100
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Ovladatelnost

  Citlivý

  Síla

  Energická lyže pro freeridery, vybavená celodøevìným jádrem a sendvièovou konstrukcí, které umožòují jízdu ve snowparku, ale i hlubokém snìhu mimo sjezdovku.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Park & Pipe

Dozvědět se více
Lyže vyrobené ve spolupráci s tìmi nejlepšími závodníky, vyvinuté tak, aby vám pomáhaly posunuvat hranice toho, co je ve snowparku možné.
 • NFX LAB
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Odolné hrany

  Nenároèný

  Univerzálnost

  Tøíletý vývoj ve spolupráci s freeridovým týmem Salomon zajistil, že lyže NFX již stihly získat medaile na soutìžích, jakými jsou X-Games, Dew Tour a nebo slopestyle Crystal Globe. Nepøekonatelná výkonnost ve snowparku a inovovaná konstrukce poskytujicí jedineènou odolnost vám zajistí, že budete jezdit jako profíci"."

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • THREAT
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nenároèný

  Freestylové vlastnosti

  Univerzálnost

  Threat jsou univerzální lyže vhodné jak pro zaèínající jezdce, kteøí chtìjí zlepšovat své freestylové dovednosti, tak i pro lyžaøe, kteøí se chtìjí vìnovat jízdì nejen ve snowparku.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

ALL MOUNTAIN

BBR

Dozvědět se více
Øada lyží, kombinující snadnou toèivost na sjezdovce a stabilitu a hladkou jízdu v mìkkém snìhu. Lyže mají pøizvednutém extrémnì široké špièky a užší šíøku pod vázáním a na patì, èímž je zajištìna konzistentní jízda na sjezdovce i mimo ni.
 • BBR 9.0
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Intuitivní

  Preciznost

  Univerzálnost

  BBR 9.0 kombinují hladkou jízdu prašanem s možností carvingového lyžování na sjezdovce, a poskytují tak lyžaøùm více možností v rùzných podmínkách.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • BBR 8.0 + Z12
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Snadné zahájení oblouku

  Zábava

  Preciznost

  BBR 8.0 nabízejí více možností pro ještì více zábavy, kterou si užijete na horách. Tento model byl navržen tak, aby vám usnadnil prozkoumávání nových resortù a terénù, a pøedevším proto, abyste si jízdu maximálnì užili.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

X-drive

Dozvědět se více
Lyže poskytující trvalou výkonnost, a už lyžujete na sjezdovce nebo mimo ni. Jsou velice stabilní, spolehlivé i pøi rychlé jízdì a velmi dobøe toèivé.
 • X-DRIVE 8.8 FS
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Precise steering

  Nízká flexe

  Absorpce nerovností terénu

  Univerzální lyže s 88 mm platformou s All-terrain rockerem, karbonovým X-Chassis a RKS zesílením, které zajišují rychlost a preciznost, vhodná pro výkonnostní carvingové lyžování na sjezdovce i jízdu ve volném terénu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X-DRIVE 8.0 FS + XT12
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Ovladatelnost

  Precise steering

  Absorpce nerovností terénu

  Lyže kombinující sjezdovou výkonnost a snadnou ovladatelnost. Karbonové X-Chassis a technologie RKS strategicky zpevòují odlehèenou konstrukci, zatímco All-terrain Rocker 2.0 zajišuje novou úroveò univerzálnosti tìchto vysoce výkonnostních all-mountain lyží.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X-DRIVE 8.0 FS
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Precise steering

  Absorpce nerovností terénu

  Univerzálnost

  Lyže kombinující sjezdovou výkonnost a snadnou ovladatelnost. Karbonové X-Chassis a technologie RKS strategicky zpevòují odlehèenou konstrukci, zatímco All-terrain Rocker 2.0 zajišuje novou úroveò univerzálnosti tìchto vysoce výkonnostních all-mountain lyží.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X-DRIVE 8.3 + XT12
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Stabilita

  Absorpce nerovností terénu

  Univerzálnost

  Stabilní a pøesto rychlé lyže, nejlehèí z celé øady X-Drive. Nyní již budete pøipraveni na veškerá dobrodružství, která si pro vás hory pøipraví.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X-DRIVE 80 Ti + Z12
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Preciznost

  Síla

  Absorpce nerovností terénu

  Silnìjší a preciznìjší verze lyží X-Drive 80, vyrobená na základì stejnì univerzální platformy. Pøidáním karbonového X-Chassis, celo-døevìného jádra a dvojitých titanových laminátù jsou tyto lyže ještì stabilnìjší a zajišují lepší kontrolu pøi jízdì.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X-DRIVE 80 MG + Z10
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Preciznost

  Stabilita

  Absorpce nerovností terénu

  Univerzální lyže umožòující jízdu po celém resortu. Semi-sendvièová konstrukce a titanové lamináty zajišují výkonnost i na zmrzlém snìhu, zatímco lehce zvednutá špièky lépe absorbuje nerovnosti terénu na sjezdovce i mimo ni.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X-DRIVE 80 + Z10
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Preciznost

  Stabilita

  Absorpce nerovností terénu

  Univerzální lyže umožòující jízdu po celém resortu. Semi-sendvièová konstrukce a titanové lamináty zajišují výkonnost i na zmrzlém snìhu, zatímco lehce zvednutá špièky lépe absorbuje nerovnosti terénu na sjezdovce i mimo ni.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X-DRIVE 75 + Z10
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nenamáhavý

  Ovladatelnost

  Stabilita

  Nejsnadnìji ovladatelná lyže z øady X-Drive, poskytující pocit jistoty i pøi jízdì na nerovném povrchu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

PISTE

 • X-KART MAX + Z12 Speed
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Snadné zahájení oblouku

  Reaktivní

  Univerzálnost

  Výkonnostní slalomová lyže, která je nyní více hravìjší a všestranná. Poznejte její sílu a držení hran v kombinaci s carve rockerem a zvednutými patkami, které zajišují lepší toèivost a pøizpùsobivost rùzným terénùm.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • 24 HOURS MAX + Z12
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Snadné zahájení oblouku

  Závodní cit

  Absorpce nerovností terénu

  Dlouhotrvající výkonnost! Lyže 24 Hours jsou spolehlivé, stabilní a precizní ve støedních až velkých obloucích. Carve Rocker zajišuje více ovladatelnosti a vy si tak mùžete užívat rychlou jízdu po celý den.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X-PRO SW + Z10
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Snadné zahájení oblouku

  Progresivní kontakt lyže se snìhem

  Reaktivní

  Rychlá jízda po celý den! X-Pro SW jsou stabilní lyže s velkým sweet spotem a systémem tlumení Powerline Active, který zajišuje hladkou jízdu i na nerovném povrchu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X-PRO Ti + Z10
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Snadné zahájení oblouku

  Preciznost

  Stabilita

  Stabilní lyže s døevìným jádrem, dvojitými titanovými lamináty a systémem tlumení Powerline. Díky technologii Carve rocker je zahájení oblouku velice snadné, takže mùžete lyžovat rychleji, déle a s menším úsilím.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X-PRO Mg + L10
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Snadné zahájení oblouku

  Nenamáhavý

  Univerzálnost

  Snadno ovladatelná carvingová lyže s Carve rockerem, který usnadòuje její toèivost a zajišuje pocit jistoty pøi jakékoliv rychlosti a na jakémkoliv typu terénu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

RACE

Dozvědět se více
Lyže kombinující jedineèné držení hran a akceleraci spolu s intuitivním zahájením oblouku. Mùžete si vybrat pøesnì ten radius, který vám bude vyhovovat, abyste tak mohli vystoupat na stupnì vítìzù.
 • X-RACE + RACE PLATE XX
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Akcelerace

  Preciznost

  Citlivý

  Nový pøístup k výkonnosti. Lyže X-Race kombinují konstrukci svìtového poháru a progresivní tvary, které lyžaøùm umožòují vybrat si správné lyže podle požadované rychlosti a radiusu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • Lab X-Race SLm Plate X/Z 175
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Èistì výkonnostní slalomové lyže poskytující maximální preciznost a akceleraci na tvrdém povrchu. Závodníky osvìdèená deska XX zajišuje výbornou pøilnavost.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Je vaše velikost k dispozici?Recevez un email lorsque que le produit sera de nouveau disponible
 • ZEPTEJTE SE ODBORNÍKA NA VÝROBKY

  Naši odborníci na výrobky jsou vám k dispozici, abyste našli výrobek, který nejlépe odpovídá vašim potřebám, a zodpověděli všechny vaše dotazy od pondělí do pátku, od 9 do 18 h.

  Produktový odborník Salomon

  NA NAŠEHO ODBORNÍKA SE MŮŽETE OBRÁTIT I TELEFONICKY NA ČÍSLE 00420 29673 9009 (HOVORY JSOU ZDARMA)

 • Záruka spokojenosti
  nebo vrácení peněz

  Nejste-li se svým nákupem spokojen/a, vraťte toto zboží o 14 dní od dodání v našem skladu v Belgii. Výrobky je nutno vrátit v uvedené lhůtě, musejí být neporušené a úplné. Nesmějí být použité (vyprané ani nošené) a musejí být v původním balení v dobrém stavu. Vracíte-li zboží z důvodu poškození nebo se jedná o jiný výrobek, než jaký jste si objednali, obraťte se prosím na služby zákazníkům, aby vám vrátili vaše náklady na dopravu, na telefonním čísle 00420 29673 9009 od 9 do 18 h, od pondělí do pátku  Pokračovat v prohlížení
 • ZÁRUKA SPOKOJENOSTI NEBO VRÁCENÍ PENĚZ !

  Nejste-li se svým nákupem spokojen/a, vraťte toto zboží o 14 dní od dodání. Výrobky je nutno vrátit v uvedené lhůtě, musejí být neporušené a úplné. Nesmějí být použité (vyprané ani nošené) a musejí být v původním balení v dobrém stavu. Vracíte-li zboží z důvodu poškození nebo se jedná o jiný výrobek, než jaký jste si objednali, obraťte se prosím na služby zákazníkům, aby vám vrátili vaše náklady na dopravu, na telefonním čísle 00420 29673 9009 od 9 do 18 h, od pondělí do pátku

  Pokračovat v prohlížení
 • DOPRAVA JE ZDARMA ENJOY YOURS PREFERENTIAL DISCOUNT

  Na Salomon.com je u všech objednávek standardní doprava zdarma.

  Standardní doprava - 72 hodin

  Všechny objednávky podané do 15 h budou dopraveny prostřednictvím UPS do 3 pracovních dní

  YOUR EXCLUSIVES BENEFITS FOR PROFESSIONALS AND VIPS, FIND YOUR FAVOURITE PRODUCTS ON SALOMON.COM AT THE BEST PRICES.

  You can currently order online and enjoy a preferential discount, free assembly and adjustment on your ski and with Salomon Warranty.

  PŘEJETE SI RYCHLEJŠÍ DODÁVKU?

  Zvolte 24-hodinovou expresní dodávku - 600,00 Kč

  Přejete-li si obdržet svou dodávku rychleji, můžete zvolit expresní dodávku na pokladně před potvrzením vaší objednávky. Veškeré objednávky podané do 15 h budou doručeny prostřednictvím UPS následujícího dne (24 hodin).

  DO YOU WANT A FASTER DELIVERY? CHOOSE EXPRESS DELIVERY IN 24H.

  Choose 24-hour express delivery - £10

  If you want to receive products more rapidly, you can select express delivery when confirming your order. All orders completed before 3pm, will be delivered via UPS within 24hours.

  Pokračovat v prohlížení
 • Záruka kvality Salomon

  Na veškeré naše výrobky se vztahují tyto záruky kvality:

  3 Yrs

  na kalhoty a lyžařské bundy

  2 Yrs

  na jiné výrobky

  Pokračovat v prohlížení