FREESKI

Quest Lab

Dozvědět se více
Lyže navržené a testované ve spolupráci s týmem Salomon Mountain Collective, které budou vyhovovat i tìm nejnároènìjším lyžaøùm ve vysoko-horských podmínkách.
 • Q-LAB
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Hladká jízda

  Preciznost

  Citlivý

  Základní vlastnosti našich závodních lyží z øady Lab byly optimalizovány pro freeride a aplikovány na univerzální platformu s Utility Rockerem. Jedná se o nového favorita našeho Salomon freeride teamu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Q-Line

Dozvědět se více
Pøi hledání prašanu mùžete narazit na všechny možné podmínky, které si umíte pøedstavit. Potøebujete tedy lyže z øady Q-Line, které zajišují hladkou jízdu v prašanu, preciznost a stabilitu.
 • Q-103 STELLA
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Hladká jízda

  Hravost

  Stabilita

  Dámská freeridová lyže pro každodenní lyžování, se šíøkou 103 mm pod botou, vybavená technologií Utility Rocker, která zajišuje stabilní jízdu v prašanu a dobré držení na hranách i na nerovném povrchu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • Q-96 LUMEN
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Dobrý kontakt lyže se snìhem

  Pevný

  Pøizpùsobení terénu

  Hravá all-mountain freeski lyže vybavená Utility rockerem, který zajišuje hladkou jízdu v prašanu, ale zároveò zùstává stabilní i na tvrdším snìhu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • Q-88 LUX
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Hravost

  Preciznost

  Stabilita

  Lehké dámské lyže s celo-døevìnou konstrukcí a pøizvedlými patkami, které vám zajistí dobrou ovladatelnost pøi jízdì mimo upravenou tra.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • Q-83 MYRIAD
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Ovladatelnost

  Absorpce nárazù

  Stabilita

  Nejnovìjší pøírùstek v dámské øadì Q-line, umožòující jízdu na sjezdovce i mimo ni.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Rocker²

Dozvědět se více
Pokud vám èerstvì napadlý sníh zvedá náladu, jsou lyže Rocker2 urèené pøímo pro vás. Díky dvojítému rockeru napomáhají hladší jízdì hlubokým a mìkkým snìhem a jsou velice stabilní pøi doskocích.
 • ROCKETTE
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Držení na hranách

  Hladká jízda

  Stabilita

  Hravá freeski lyže umožòující jak hladkou jízdu v prašanu, tak i stabilitu v jakýchkoliv podmínkách.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • ROCKER? 108
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Hladká jízda

  Ovladatelnost

  Hravost

  Lyže Rocker? 108 jsou hravé a díky zvednutým špièkám i patkám vhodné do mìkkého snìhu, zároveò však zùstávají precizní a stabilní i na tvrdším povrchu. Profil a konstrukce jsou podobné jako u modelu Rocker? 122.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • ROCKER? 100
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Ovladatelnost

  Citlivý

  Síla

  Energická lyže pro freeridery, vybavená celodøevìným jádrem a sendvièovou konstrukcí, které umožòují jízdu ve snowparku, ale i hlubokém snìhu mimo sjezdovku.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Park & Pipe

Dozvědět se více
Lyže vyrobené ve spolupráci s tìmi nejlepšími závodníky, vyvinuté tak, aby vám pomáhaly posunuvat hranice toho, co je ve snowparku možné.
 • NFX LAB
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Odolné hrany

  Nenároèný

  Univerzálnost

  Tøíletý vývoj ve spolupráci s freeridovým týmem Salomon zajistil, že lyže NFX již stihly získat medaile na soutìžích, jakými jsou X-Games, Dew Tour a nebo slopestyle Crystal Globe. Nepøekonatelná výkonnost ve snowparku a inovovaná konstrukce poskytujicí jedineènou odolnost vám zajistí, že budete jezdit jako profíci"."

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • THREAT
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nenároèný

  Freestylové vlastnosti

  Univerzálnost

  Threat jsou univerzální lyže vhodné jak pro zaèínající jezdce, kteøí chtìjí zlepšovat své freestylové dovednosti, tak i pro lyžaøe, kteøí se chtìjí vìnovat jízdì nejen ve snowparku.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

ALL MOUNTAIN

BBR

Dozvědět se více
Øada lyží, kombinující snadnou toèivost na sjezdovce a stabilitu a hladkou jízdu v mìkkém snìhu. Lyže mají pøizvednutém extrémnì široké špièky a užší šíøku pod vázáním a na patì, èímž je zajištìna konzistentní jízda na sjezdovce i mimo ni.
 • BBR SUNLITE
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Zábava

  Intuitivní

  Univerzálnost

  BBR lyže navržené speciálnì pro ženy, poskytující více dùvìry a nové zážitky z lyžování. Lehká konstrukce, užší pata a velká špièka zabezpeèují snadnou jízdu za jakýchkoliv podmínek.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • BBR STARLITE + L10 W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Hravost

  Pøedvídatelný

  Univerzálnost

  BBR lyže navržené speciálnì pro ženy. Jsou vybavené typickou BBR širší špièkou, užší patou a lehkou kompozitovou konstrukcí, a umožòují jízdu na rùzných typech terénù.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

X-drive

Dozvědět se více
Lyže poskytující trvalou výkonnost, a už lyžujete na sjezdovce nebo mimo ni. Jsou velice stabilní, spolehlivé i pøi rychlé jízdì a velmi dobøe toèivé.
 • X-DRIVE 8.8 FS
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Precise steering

  Nízká flexe

  Absorpce nerovností terénu

  Univerzální lyže s 88 mm platformou s All-terrain rockerem, karbonovým X-Chassis a RKS zesílením, které zajišují rychlost a preciznost, vhodná pro výkonnostní carvingové lyžování na sjezdovce i jízdu ve volném terénu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X-DRIVE 8.0 FS + XT12
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Ovladatelnost

  Precise steering

  Absorpce nerovností terénu

  Lyže kombinující sjezdovou výkonnost a snadnou ovladatelnost. Karbonové X-Chassis a technologie RKS strategicky zpevòují odlehèenou konstrukci, zatímco All-terrain Rocker 2.0 zajišuje novou úroveò univerzálnosti tìchto vysoce výkonnostních all-mountain lyží.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X-DRIVE 8.0 FS
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Precise steering

  Absorpce nerovností terénu

  Univerzálnost

  Lyže kombinující sjezdovou výkonnost a snadnou ovladatelnost. Karbonové X-Chassis a technologie RKS strategicky zpevòují odlehèenou konstrukci, zatímco All-terrain Rocker 2.0 zajišuje novou úroveò univerzálnosti tìchto vysoce výkonnostních all-mountain lyží.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X-DRIVE 8.3 + XT12
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Stabilita

  Absorpce nerovností terénu

  Univerzálnost

  Stabilní a pøesto rychlé lyže, nejlehèí z celé øady X-Drive. Nyní již budete pøipraveni na veškerá dobrodružství, která si pro vás hory pøipraví.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X-DRIVE 80 Ti + Z12
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Preciznost

  Síla

  Absorpce nerovností terénu

  Silnìjší a preciznìjší verze lyží X-Drive 80, vyrobená na základì stejnì univerzální platformy. Pøidáním karbonového X-Chassis, celo-døevìného jádra a dvojitých titanových laminátù jsou tyto lyže ještì stabilnìjší a zajišují lepší kontrolu pøi jízdì.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X-DRIVE 80 MG + Z10
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Preciznost

  Stabilita

  Absorpce nerovností terénu

  Univerzální lyže umožòující jízdu po celém resortu. Semi-sendvièová konstrukce a titanové lamináty zajišují výkonnost i na zmrzlém snìhu, zatímco lehce zvednutá špièky lépe absorbuje nerovnosti terénu na sjezdovce i mimo ni.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X-DRIVE 80 + Z10
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Preciznost

  Stabilita

  Absorpce nerovností terénu

  Univerzální lyže umožòující jízdu po celém resortu. Semi-sendvièová konstrukce a titanové lamináty zajišují výkonnost i na zmrzlém snìhu, zatímco lehce zvednutá špièky lépe absorbuje nerovnosti terénu na sjezdovce i mimo ni.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X-DRIVE 75 + Z10
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nenamáhavý

  Ovladatelnost

  Stabilita

  Nejsnadnìji ovladatelná lyže z øady X-Drive, poskytující pocit jistoty i pøi jízdì na nerovném povrchu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

PISTE

 • W-KART + Z10 Ti W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Energický

  Intuitivní

  Hravé

  Výkonnostní lyže pro ženy, vybavené technologií carve rocker, která napomáhá jejich lepší toèivosti.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • QUARTZ + XT12 Ti
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Precise steering

  Hladká jízda

  Absorpce nerovností terénu

  Nejvíce univerzální dámská lyže z øady all-mountain, urèená z vìtší èásti pro jízdu na sjezdovce. Poskytuje maximum kontroly pøi jízdu, spolehlivost a snadnou ovladatelnost i pro ty nejnároènìjší lyžaøky.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • BAMBOO + Z10 Ti W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Hravost

  Spolehlivý

  Stabilita

  All-mountain lyže pro ženy, nabízející spolehlivou výkonnost.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • LAVA + L10 W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Jakýkoliv typ terénu

  Držení na hranách

  Stabilita

  Spolehlivé, a univerzální lyže pro ženy, které si chtìjí rozšíøit své hranice lyžování.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • PURE WHITE + L10 W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nenároèný

  Pøedvídatelný

  Stabilita

  Získejte více dùvìry pøesnì tam, kde ji potøebujete. Tyto lehké, pøedvídatelné lyže vám poskytnou více spolehlivosti a dùvìry z jízdy.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • LAGOON + L10 W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  All Mountain

  Hladká jízda

  Univerzálnost

  Lyže vhodné pro ženy, které vyžadují pøedvídatelné a dobøe ovladatelné lyže pro celodenní lyžování.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

RACE

Dozvědět se více
Lyže kombinující jedineèné držení hran a akceleraci spolu s intuitivním zahájením oblouku. Mùžete si vybrat pøesnì ten radius, který vám bude vyhovovat, abyste tak mohli vystoupat na stupnì vítìzù.
 • X-RACE + RACE PLATE XX
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Akcelerace

  Preciznost

  Citlivý

  Nový pøístup k výkonnosti. Lyže X-Race kombinují konstrukci svìtového poháru a progresivní tvary, které lyžaøùm umožòují vybrat si správné lyže podle požadované rychlosti a radiusu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Je vaše velikost k dispozici?Recevez un email lorsque que le produit sera de nouveau disponible
 • ZEPTEJTE SE ODBORNÍKA NA VÝROBKY

  Naši odborníci na výrobky jsou vám k dispozici, abyste našli výrobek, který nejlépe odpovídá vašim potřebám, a zodpověděli všechny vaše dotazy od pondělí do pátku, od 9 do 18 h.

  Produktový odborník Salomon

  NA NAŠEHO ODBORNÍKA SE MŮŽETE OBRÁTIT I TELEFONICKY NA ČÍSLE 00420 29673 9009 (HOVORY JSOU ZDARMA)

 • Záruka spokojenosti
  nebo vrácení peněz

  Nejste-li se svým nákupem spokojen/a, vraťte toto zboží o 14 dní od dodání v našem skladu v Belgii. Výrobky je nutno vrátit v uvedené lhůtě, musejí být neporušené a úplné. Nesmějí být použité (vyprané ani nošené) a musejí být v původním balení v dobrém stavu. Vracíte-li zboží z důvodu poškození nebo se jedná o jiný výrobek, než jaký jste si objednali, obraťte se prosím na služby zákazníkům, aby vám vrátili vaše náklady na dopravu, na telefonním čísle 00420 29673 9009 od 9 do 18 h, od pondělí do pátku  Pokračovat v prohlížení
 • ZÁRUKA SPOKOJENOSTI NEBO VRÁCENÍ PENĚZ !

  Nejste-li se svým nákupem spokojen/a, vraťte toto zboží o 14 dní od dodání. Výrobky je nutno vrátit v uvedené lhůtě, musejí být neporušené a úplné. Nesmějí být použité (vyprané ani nošené) a musejí být v původním balení v dobrém stavu. Vracíte-li zboží z důvodu poškození nebo se jedná o jiný výrobek, než jaký jste si objednali, obraťte se prosím na služby zákazníkům, aby vám vrátili vaše náklady na dopravu, na telefonním čísle 00420 29673 9009 od 9 do 18 h, od pondělí do pátku

  Pokračovat v prohlížení
 • DOPRAVA JE ZDARMA ENJOY YOURS PREFERENTIAL DISCOUNT

  Na Salomon.com je u všech objednávek standardní doprava zdarma.

  Standardní doprava - 72 hodin

  Všechny objednávky podané do 15 h budou dopraveny prostřednictvím UPS do 3 pracovních dní

  YOUR EXCLUSIVES BENEFITS FOR PROFESSIONALS AND VIPS, FIND YOUR FAVOURITE PRODUCTS ON SALOMON.COM AT THE BEST PRICES.

  You can currently order online and enjoy a preferential discount, free assembly and adjustment on your ski and with Salomon Warranty.

  PŘEJETE SI RYCHLEJŠÍ DODÁVKU?

  Zvolte 24-hodinovou expresní dodávku - 600,00 Kč

  Přejete-li si obdržet svou dodávku rychleji, můžete zvolit expresní dodávku na pokladně před potvrzením vaší objednávky. Veškeré objednávky podané do 15 h budou doručeny prostřednictvím UPS následujícího dne (24 hodin).

  DO YOU WANT A FASTER DELIVERY? CHOOSE EXPRESS DELIVERY IN 24H.

  Choose 24-hour express delivery - £10

  If you want to receive products more rapidly, you can select express delivery when confirming your order. All orders completed before 3pm, will be delivered via UPS within 24hours.

  Pokračovat v prohlížení
 • Záruka kvality Salomon

  Na veškeré naše výrobky se vztahují tyto záruky kvality:

  3 Yrs

  na kalhoty a lyžařské bundy

  2 Yrs

  na jiné výrobky

  Pokračovat v prohlížení