FREESKI

Q-Line

Dozvědět se více
Pøi hledání prašanu mùžete narazit na všechny možné podmínky, které si umíte pøedstavit. Potøebujete tedy lyže z øady Q-Line, které zajišují hladkou jízdu v prašanu, preciznost a stabilitu.
 • Q-LUX Jr S + EZY5
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Držení na hranách

  Nenároèný

  Univerzálnost

  Juniorská lyže pro dívky, které chtìjí zažít nová dobrodružství a zlepšit si své freeridové dovednosti.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • Q-LUX Jr XS + EZY5
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Držení na hranách

  Nenároèný

  Univerzálnost

  Juniorská lyže pro dívky, které chtìjí zažít nová dobrodružství a zlepšit si své freeridové dovednosti.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • Q-MAX Jr M + EZY7
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Držení na hranách

  Nenároèný

  Univerzálnost

  Juniorská lyže pro malé zaèáteèníky, kteøí se chtìjí neustále zlepšovat. Je jen otázka èasu, kdy vás pøekonají!

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • Q-MAX Jr S + EZY5
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Držení na hranách

  Nenároèný

  Univerzálnost

  Juniorská lyže pro malé zaèáteèníky, kteøí se chtìjí neustále zlepšovat. Je jen otázka èasu, kdy vás pøekonají!

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • Q-MAX Jr XS + EZY5
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Držení na hranách

  Nenároèný

  Univerzálnost

  Juniorská lyže pro malé zaèáteèníky, kteøí se chtìjí neustále zlepšovat. Je jen otázka èasu, kdy vás pøekonají!

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • Q-LUX Jr M + EZY7
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Držení na hranách

  Nenároèný

  Univerzálnost

  Juniorská lyže pro dívky, které chtìjí zažít nová dobrodružství a zlepšit si své freeridové dovednosti.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Rocker²

Dozvědět se více
Pokud vám èerstvì napadlý sníh zvedá náladu, jsou lyže Rocker2 urèené pøímo pro vás. Díky dvojítému rockeru napomáhají hladší jízdì hlubokým a mìkkým snìhem a jsou velice stabilní pøi doskocích.
 • ROCKER? Jr
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Hladká jízda

  Ovladatelnost

  Hravost

  Juniorské freeski lyže se speciální šíøkou pro každou délku, navržené tak, aby dìtem pomáhaly zlepšovat jejich dovednosti.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Park & Pipe

Dozvědět se více
Lyže vyrobené ve spolupráci s tìmi nejlepšími závodníky, vyvinuté tak, aby vám pomáhaly posunuvat hranice toho, co je ve snowparku možné.
 • NFX Jr
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Držení na hranách

  Hladká jízda

  Ovladatelnost

  Dìtské all-mountain lyže se specifickou šíøkou pod botou pro každou délku. Napomùžou dìtem zlepšovat jejich lyžaøské dovednosti.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

RACE

Dozvědět se více
Lyže kombinující jedineèné držení hran a akceleraci spolu s intuitivním zahájením oblouku. Mùžete si vybrat pøesnì ten radius, který vám bude vyhovovat, abyste tak mohli vystoupat na stupnì vítìzù.
 • X-RACE Jr GS + Z10
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Síla

  Preciznost

  Stabilita

  GS závodní technologie byly na míru adaptovány pøíští generaci vítìzù. Lyže poskytují precizní a stabilní jízdu, a akceleraci. Dodávají se se smartrakovou deskou.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X-RACE Jr GS + L10 Jr
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Síla

  Preciznost

  Stabilita

  GS závodní technologie byly na míru adaptovány pøíští generaci vítìzù. Lyže poskytují precizní a stabilní jízdu, a akceleraci. Dodávají se se snadno nastavitelnou lightrakovou deskou.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X-RACE Jr SL + L10 Jr
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Akcelerace

  Preciznost

  Stabilita

  Slalomové závodní technologie byly na míru adaptovány pøíští generaci vítìzù. Lyže poskytují precizní a stabilní jízdu, akceleraci a jsou vybaveny více flexibilní platformou.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X-RACE Jr SL + Z10
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Akcelerace

  Preciznost

  Stabilita

  Slalomové závodní technologie byly na míru adaptovány pøíští generaci vítìzù. Lyže poskytují precizní a stabilní jízdu, akceleraci a dodávají se se smartrakovou deskou.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X-RACE Jr M + EZY7
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Snadná ovladatelnost

  Držení na hranách

  Preciznost

  Juniorské lyže pro malé lyžaøe, kteøí se chtìjí neustále zlepšovat.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X-RACE Jr S + EZY5
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Snadná ovladatelnost

  Držení na hranách

  Preciznost

  Závodní lyže pro nejmenší lyžaøe.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X-RACE Jr XS + EZY5
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Snadná ovladatelnost

  Držení na hranách

  Preciznost

  Závodní lyže pro nejmenší lyžaøe.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • Lab X-Race GSjr PwlX 187
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Je vaše velikost k dispozici?Recevez un email lorsque que le produit sera de nouveau disponible