Lyže

Dozvědět se více
Èistì výkonnostní lyže, navržené a testované lyžaøi svìtového poháru.
 • Lab X-Race SGm 45 PwlX 210
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Výkonnostní pánské lyže s konstrukcí Monocoque Titanium a technologií Powerline Race, které spoleènì zajišují stabilní a spolehlivou jízdu i na nerovné nebo zledovatìlé trati.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • Lab X-Race DHm 50 PwlX 218
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Èistì výkonnostní, pánské, downhillové lyže s konstrukcí monocoque titanium a technologií powerline, které zajišují spolehlivou jízdu i na nerovné nebo zledovatìlé trati. Provìøeno závodníky Svìtového poháru.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Vázání

Dozvědět se více
Výkonnostní vázání poskytující precizní pøenos sil, vyrobené v souladu s normami. Jsou volbou èíslo jedna pro špièkové závodníky.
 • X20 Lab+
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøizpùsobení laterální pozice

  Pøizpùsobení podélné pozice

  #NÁZEV?

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X19 LAB
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøizpùsobení podélné pozice

  #NÁZEV?

  Silný & precizní

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X16 Lab
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøizpùsobení podélné pozice

  #NÁZEV?

  Silný & precizní

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X12 Lab
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøizpùsobení podélné pozice

  #NÁZEV?

  Silný & precizní

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Obuv

Dozvědět se více
Èistì výkonnostní modely obuvi s úzkým tvarem kopyta, navržené tak, aby vyhovovaly vrcholovým závodníkùm.
 • X LAB 130
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Síla

  Preciznost

  Stabilita

  Nejnovìjší verze závodní obuvi navržená tak, aby poskytovala maximum síly, preciznosti a stability i v tìch nejnároènìjších podmínkách.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X Lab 110
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Síla

  Preciznost

  Stabilita

  Nejvýkonnìjší závodní obuv navržená ve spolupráci s lyžaøi Svìtového poháru. Nabízí nižší flexi pro lehèí lyžaøe a samozøejmì bude vyhovovat i tìm z vás, kdo dáváte pøednost pružnìjší flexi.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Helmy

Dozvědět se více
Lehké, nízko-profilované helmy, které velice dobøe padnou a vyhovují vyžadovaným normám.
 • X RACE SLAB
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlný

  Schváleno FIS

  Nízký profil

  Nízko-profilovaná helma navržená tak, aby splòovala stanovené FIS standardy.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Masky

Dozvědět se více
Snadno vymìnitelná skla do rùzných svìtelných podmínek vám umožní èistou viditelnost v každé situaci od startovní èáry až po cílovou pásku.
 • X RACE LAB 5lenses allweather
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Úprava zabraòující zamlžování

  Automaticky pøizpùsobitelný tvar

  Jedineèná viditelnost

  Maximalizujte svoje pole viditelnosti.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Lyžařské hůlky

Dozvědět se více
Lehké a pevné hole s minimalistickými rukojemi.
 • X RACE
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Ergonomický grip

  Silný

  X-Race grafika

  Lehká výkonnostní závodní hole s odolným hliníkovým shaftem, rukojetí z bi-materiálu a širokým poutkem poskytujícím ten nejlepší úchop.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Je vaše velikost k dispozici?Recevez un email lorsque que le produit sera de nouveau disponible