QUEST

 • SOULQUEST BC GTX 3L JACKET M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nízká hmotnost

  Nepromokavost

  Svoboda pøi pohybu

  Technická bunda, vyrobena z tìch nejlepších materiálù a vybavená nejlepšími technickými parametry, mezi které patøí napøíklad technologie Motion Fit a nebo 3-laminátová membrána GORE-TEX® Pro.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SOULQUEST BC DOWN JACKET M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nepromokavost

  Tepelná ochrana

  Svoboda pøi pohybu

  Zateplená sportovní bunda kombinující konstrukci smartskin a správnou míru zateplení v klíèových oblastech. Jedná se o vysoce výkonnostní model z øady backcountry, navržený ve spolupráci s našimi profesionálními jezdci.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SOULQUEST BC INSULATED MIDLAYER M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Zateplení

  Sbalitelnost

  Odvod vlhkosti

  Jedineèná støední vrstva pro backcountry lyžaøe, vybavená zateplením tvoøeným dutými vlákny, díky nimž si zachovává velice nízkou hmotnost a je snadno sbalitelná. Mezi další technické vlastnosti patøí konstrukce Smartskin a Napoleonova náprsní kapsa, která poskytuje snadný pøístup i v pøípadì, že máte na sobì svrchní bundu nebo batoh.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • WHITEMOUNT MIX GTX MOTION FIT JACKET M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Teplo

  Nepromokavost

  Odvod vlhkosti

  Jedineèná zimní bunda, vyrobená na základì konceptu Motion Fit, umožòujícího maximální volnost pøi pohybu bìhem lyžování, vybavená zateplením Primaloft a dalšími technickými parametry, které vám zajistí pohodlí bìhem dne stráveného na lyžích.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • QUEST MOTION FIT JACKET M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Odolnost

  Nepromokavost

  Svoboda pøi pohybu

  Technická freeski bunda pro muže, vybavená 3-vrstvým laminátem, zajišujícím maximum ochrany, navržená tak, aby umožòovala maximální pohodlí bìhem pohybu na lyžích.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • WHITEMOUNT GTX MOTION FIT JACKET M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Teplo

  Nepromokavost

  Odvod vlhkosti

  Vysoce výkonnostní bunda vybavená membránou GORE-TEX®, která vás ochrání pøi nepøízni poèasí, zateplením Primaloft, které si zachovává nízkou hmotnost, a technologií Motion Fit, navrženou tak, aby zajišovala maximální volnost pøi pohybu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • BC SMARTSKIN MIDLAYER M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Teplo

  Streèový komfort

  Powerstretch Pro materiály, prodyšné zateplení Advanced skin Warm a odolné materiály svrchní vrstvy spoleènì vytváøí støední vrstvu BC Smartskin, kterou si vybralo mnoho profesionálních backcountry lyžaøù za svojí mikinu èíslo jedna.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • WHITEMOUNT GTX MOTION FIT PANT M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Teplo

  Nepromokavost

  Odvod vlhkosti

  Zateplené lyžaøské kalhoty, navržené tak, aby vás nikterak neomezovaly bìhem lyžování. Nabízí èisté linie a jsou vyrobeny z prvotøídních materiálù, takže splní všechna oèekávání i tìch nejnároènìjších lyžaøù.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SOULQUEST BC GTX 3L PANT M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nízká hmotnost

  Nepromokavost

  Svoboda pøi pohybu

  Vysoce technické kalhoty navržené ve spolupráci s našimi profesionálními jezdci. Vybavené jsou 3-laminátovou membránou GORE-TEX®, zajišující maximální ochranu, a technologií Motion Fit, která umožòuje jedineènou volnost pøi pohybu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • QUEST MOTION FIT PANT M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Odolnost

  Nepromokavost

  Svoboda pøi pohybu

  Lehké, technické kalhoty, vybavené 3-vrstvým laminátem a technologií Motion Fit, které oceníte pøi lyžování ve volném terénu. Jsou vybaveny odnímatelnými kšandami.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • XMAX Orange lense + Xtralens
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Vymìnitelná skla

  Vysoká ostrost zraku

  Jedineèné pole viditelnosti

  Top výkonnostní brýle, které nabízí všechny naše skvìlé vlastnosti, jakými jsou jedineèný tvar, optická kvalita a jednoduchý systém výmìny skel Twin Lock.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • XMAX Yellow lense + Xtralens
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Výjimeèná ostrost zraku

  Vymìnitelná skla

  Jedineèné pole viditelnosti

  Top výkonnostní brýle, které nabízí všechny naše skvìlé vlastnosti, jakými jsou jedineèný tvar, optická kvalita a jednoduchý systém výmìny skel Twin Lock.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • XVIEW Xtralense Green/Green
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Snadná možnost výmìny skel

  Snižuje únavu oèí

  Velká viditelnost

  Jedineèná kombinace stylu a výkonnosti.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • HACKER C. AIR
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nízká hmotnost

  Personalizovaný tvar

  Absorpce nárazù

  Super lehká helma pro freeski jezdce, vybavená jedineènou Twinshell konstrukcí pøinášející maximální ventilaci a Custom Air systémem, který umožòuje precizní pøizpùsobení velikosti.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • QUEST
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Optimalizovaný tvar

  Optimální ventilace

  Absorpce nárazù

  Helma Quest pøedstavuje novou generaci inovativních technologií, zajišujících její perfektní usazení a lepší absorpci nárazù.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • QUEST 23
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Quest 23 poskytuje snadný pøístup k vašemu backcountry vybavení, umožòuje nosit lyže nìkolika rùznými zpùsoby a velmi dobøe padne, a už právì stoupáte nebo si užíváte jízdu z kopce.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • QUEST 15
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Batoh, který pojme základní vybavení pro backcountry lyžování vèetnì lyží nebo snowboardu. Oceníte jej pøi neèekaných výjezdech z lyžaøského resortu nebo pøi seskoku z helikoptéry.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • QUEST VERSE 25
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Batoh inspirovaný freeski lyžováním, nabízející dostatek místa pro všechny vaše nezbytnosti potøebné pro den strávený v horském støedisku.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • QUEST VERSE 20
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Batoh inspirovaný freeski lyžováním, nabízející dostatek místa pro všechny vaše nezbytnosti potøebné pro den strávený v horském støedisku.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • Q-115
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Hladká jízda

  Lyže do prašanu

  Stabilita

  Freeski lyže se seriózními all-mountain výkonnostními vlastnostmi. Poskytuje vynikající zážitky z jízdy v prašanu, Utility Rocker však poskytuje stabilitu a umožòuje tak jízdu na jakémkoliv povrchu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • Q-98
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Hladká jízda

  Ovladatelnost

  Agilita pøi tricích

  Bezkonkurenèní univerzálnost pro lyžaøské dobrodruhy. Q-98 jsou stabilní lyže vhodné pro jízdu na jakémkoliv terénu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • Q-90
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Hladká jízda

  Nenároèný

  Ovladatelnost

  Lyže pro freeski nadšence, kteøí si chtìjí zlepšit svoje jízdní schopnosti mimo upravené tratì. Vyznaèují se svojí nízkou hmotností a snadnou ovladatelností.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • Q-85
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Ovladatelnost

  Absorpce nárazù

  Stabilita

  Lyže poskytující výkonnost na sjezdovce, kde zajišují dobrou toèivost a ovladatelnost, a zároveò umožòující i jízdu ve volném terénu díky technologii Utility Rocker.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • QUEST MAX 110
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Nejpevnìjší freeridová obuv

  Vysoce výkonnostní all-mountain obuv nabízející technologii Twinframe a jedineèný mechanismus Hike & Ride umožòujícím snadnìjší chùzi.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • Quest Pro 110
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøizpùsobitelná skoøepina

  Nízká hmotnost

  Výkonnost

  Nový model freeridové obuvi, který se vyznaèuje svojí nízkou hmotností, snadným nastavením a možností uvolnìní komínu. Zachovává si jedineènou sjezdovou výkonnost a je proto ideální pro lyžaøe, kteøí si rádi užívají rychlou jízdu v neupraveném terénu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • QUEST MAX 130
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Nejpevnìjší freeridová obuv

  Obuv pro lyžaøe, kteøí vyžadují maximální výkonnost pøi sjezdu mimo resort. Nabízí technologii Twinframe, kopyto s šíøkou 98 mm a 360° Custom Shell technologii.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • Quest Pro 90
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nízká hmotnost

  Výkonnost

  Pøedtvarovaná 3D vnitøní botièka

  Výborná obuv pro all-mountain lyžaøe, kteøí vyžadují pøedevším freeridové vlastnosti. Obuv je lehká, lze uvolnit její komín a usnadnit tak chùzi a výšlapy, a zároveò si zachovává výbornì sjezdové vlastnosti.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • Quest Max BC 120
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Možnost pøepnutí mezi chùzí a jízdou

  Lehèí verze freeridové obuvi

  Chùze schopnost

  Lehká obuv pro nároèné freeridery, kteøí vyžadují maximum sjezdové výkonnosti. Mezi klíèové technické vlastnosti této obuvi urèené pro lyžování ve volném terénu patøí výjimeèná zadní podpora, boèní pøenos sil a možnost uvolnìní komínu až o 44°.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • Quest Pro 130
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøizpùsobitelná skoøepina

  Nízká hmotnost

  Výkonnost

  Naše nejlepší hybridní obuv, která se vyznaèuje svojí nízkou hmotností, snadným nastavením a možností uvolnìní komínu. Zachovává si jedineènou sjezdovou výkonnost, a je proto ideální pro lyžaøe, kteøí si rádi užívají rychlou jízdu v neupraveném terénu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • Quest Pro TR 110
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Nízká hmotnost

  Chùze schopnost

  Obuv pro agresivnìjší lyžaøe, kteøí pro lyžování vyhledávají nepoznaná místa plná hlubokého snìhu. Mezi její klíèové vlastnosti patøí jedineèné usazení nohy v botì, sjezdová výkonnost, nízká hmotnost a freeridové vlastnosti.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • HACKER
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Ergonomický grip

  Hladká jízda v prašanu

  Silný

  Vysoce kvalitní aluminiová hole s rukojetí z bi-materiálu a košíèkem do prašanu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • Q VARIO ALU
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nastavitelný

  Ergonomický grip

  Hladká jízda v prašanu

  Odolné hole s nastavitelnou délkou, vyrobené z hliníku, vybavené rukojetí z bi-materiálu a neoprenovým poutkem. Umožòují výmìnu košíèkù.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • Q VARIO
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Ergonomický BC grip

  Nízká hmotnost

  Silný

  Pevné ale pøesto lehké hole pro jízdu ve volném terénu, jejichž spodní èást je vyrobena z karbonu a horní èást je hliníková. Adaptabilní košíèek se pøizpùsobuje úhlu terénu a zabraòuje tak možnému prokluzování.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • Q VARIO CARBON
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Ergonomický BC grip

  Odolné kevlarové tkanièky

  Ultra lehké

  Celo-karbonové hole se zesílenými zónami pro více odolnosti a inovovaným košíèkem, který lze využít pøi jízdì v rùzných typech terénù.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • STH 12
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nižší

  Výkonnost

  Steel housing heel

  Extra pevná konstrukce a automatické pøizpùsobení špièky pro freestylové a freeridové lyžaøe.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • STH 10
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nízká hmotnost

  Nižší

  Výkonnost

  Vysoce výkonnostní vázání pro lehèí lyžaøe, kteøí hledají solidní výkonnost.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • WARDEN MNC 13
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Schváleno nìkolika normami

  Výkonnost

  Silný & precizní

  Vázání kombinující sílu a preciznost sjezdové výkonnosti spolu s možností pøizpùsobení pro chùzi.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • GUARDIAN MNC 16 L
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Možnost pøepnutí mezi chùzí a jízdou

  Schváleno nìkolika normami

  Bezkonkurenèní freeski výkonnost

  Vázání kombinující osvìdèenou freeridovou výkonnost Salomon s pohodlnou technologií Hike & Ride usnadòující výšlapy.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • GUARDIAN MNC 16 S
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Možnost pøepnutí mezi chùzí a jízdou

  Schváleno nìkolika normami

  Bezkonkurenèní freeski výkonnost

  Vázání kombinující osvìdèenou freeridovou výkonnost Salomon s pohodlnou technologií Hike & Ride usnadòující výšlapy.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • GUARDIAN MNC 13 L
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Možnost pøepnutí mezi chùzí a jízdou

  Schváleno nìkolika normami

  Bezkonkurenèní freeski výkonnost

  Vázání kombinující osvìdèenou freeridovou výkonnost Salomon s pohodlnou technologií Hike & Ride usnadòující výšlapy.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • GUARDIAN MNC 13 S
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Možnost pøepnutí mezi chùzí a jízdou

  Schváleno nìkolika normami

  Bezkonkurenèní freeski výkonnost

  Vázání kombinující osvìdèenou freeridovou výkonnost Salomon s pohodlnou technologií Hike & Ride usnadòující výšlapy.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Je vaše velikost k dispozici?Recevez un email lorsque que le produit sera de nouveau disponible
 • ZEPTEJTE SE ODBORNÍKA NA VÝROBKY

  Naši odborníci na výrobky jsou vám k dispozici, abyste našli výrobek, který nejlépe odpovídá vašim potřebám, a zodpověděli všechny vaše dotazy od pondělí do pátku, od 9 do 18 h.

  Produktový odborník Salomon

  NA NAŠEHO ODBORNÍKA SE MŮŽETE OBRÁTIT I TELEFONICKY NA ČÍSLE 00420 29673 9009 (HOVORY JSOU ZDARMA)

 • Záruka spokojenosti
  nebo vrácení peněz

  Nejste-li se svým nákupem spokojen/a, vraťte toto zboží o 14 dní od dodání v našem skladu v Belgii. Výrobky je nutno vrátit v uvedené lhůtě, musejí být neporušené a úplné. Nesmějí být použité (vyprané ani nošené) a musejí být v původním balení v dobrém stavu. Vracíte-li zboží z důvodu poškození nebo se jedná o jiný výrobek, než jaký jste si objednali, obraťte se prosím na služby zákazníkům, aby vám vrátili vaše náklady na dopravu, na telefonním čísle 00420 29673 9009 od 9 do 18 h, od pondělí do pátku  Pokračovat v prohlížení
 • ZÁRUKA SPOKOJENOSTI NEBO VRÁCENÍ PENĚZ !

  Nejste-li se svým nákupem spokojen/a, vraťte toto zboží o 14 dní od dodání. Výrobky je nutno vrátit v uvedené lhůtě, musejí být neporušené a úplné. Nesmějí být použité (vyprané ani nošené) a musejí být v původním balení v dobrém stavu. Vracíte-li zboží z důvodu poškození nebo se jedná o jiný výrobek, než jaký jste si objednali, obraťte se prosím na služby zákazníkům, aby vám vrátili vaše náklady na dopravu, na telefonním čísle 00420 29673 9009 od 9 do 18 h, od pondělí do pátku

  Pokračovat v prohlížení
 • DOPRAVA JE ZDARMA ENJOY YOURS PREFERENTIAL DISCOUNT

  Na Salomon.com je u všech objednávek standardní doprava zdarma.

  Standardní doprava - 72 hodin

  Všechny objednávky podané do 15 h budou dopraveny prostřednictvím UPS do 3 pracovních dní

  YOUR EXCLUSIVES BENEFITS FOR PROFESSIONALS AND VIPS, FIND YOUR FAVOURITE PRODUCTS ON SALOMON.COM AT THE BEST PRICES.

  You can currently order online and enjoy a preferential discount, free assembly and adjustment on your ski and with Salomon Warranty.

  PŘEJETE SI RYCHLEJŠÍ DODÁVKU?

  Zvolte 24-hodinovou expresní dodávku - 600,00 Kč

  Přejete-li si obdržet svou dodávku rychleji, můžete zvolit expresní dodávku na pokladně před potvrzením vaší objednávky. Veškeré objednávky podané do 15 h budou doručeny prostřednictvím UPS následujícího dne (24 hodin).

  DO YOU WANT A FASTER DELIVERY? CHOOSE EXPRESS DELIVERY IN 24H.

  Choose 24-hour express delivery - £10

  If you want to receive products more rapidly, you can select express delivery when confirming your order. All orders completed before 3pm, will be delivered via UPS within 24hours.

  Pokračovat v prohlížení
 • Záruka kvality Salomon

  Na veškeré naše výrobky se vztahují tyto záruky kvality:

  3 Yrs

  na kalhoty a lyžařské bundy

  2 Yrs

  na jiné výrobky

  Pokračovat v prohlížení