Bundy

Hike & Ride

Dozvědět se více
Technické bundy vhodné do tìch nejnároènìjších horských podmínek nebo snowparkù.
 • SOULQUEST BC GTX 3L JACKET M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nízká hmotnost

  Nepromokavost

  Svoboda pøi pohybu

  Technická bunda, vyrobena z tìch nejlepších materiálù a vybavená nejlepšími technickými parametry, mezi které patøí napøíklad technologie Motion Fit a nebo 3-laminátová membrána GORE-TEX® Pro.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SOULQUEST BC DOWN JACKET M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nepromokavost

  Tepelná ochrana

  Svoboda pøi pohybu

  Zateplená sportovní bunda kombinující konstrukci smartskin a správnou míru zateplení v klíèových oblastech. Jedná se o vysoce výkonnostní model z øady backcountry, navržený ve spolupráci s našimi profesionálními jezdci.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • QUEST MOTION FIT JACKET M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Odolnost

  Nepromokavost

  Svoboda pøi pohybu

  Technická freeski bunda pro muže, vybavená 3-vrstvým laminátem, zajišujícím maximum ochrany, navržená tak, aby umožòovala maximální pohodlí bìhem pohybu na lyžích.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

ALPINE

Dozvědět se více
Èisté linie, luxusní materiály a technické vlastnosti spoleènì vytváøí bundy, ve kterých se budete nejen dobøe cítit, ale i vypadat.
 • WHITEMOUNT MIX GTX MOTION FIT JACKET M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Teplo

  Nepromokavost

  Odvod vlhkosti

  Jedineèná zimní bunda, vyrobená na základì konceptu Motion Fit, umožòujícího maximální volnost pøi pohybu bìhem lyžování, vybavená zateplením Primaloft a dalšími technickými parametry, které vám zajistí pohodlí bìhem dne stráveného na lyžích.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • WHITEMOUNT GTX MOTION FIT JACKET M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Teplo

  Nepromokavost

  Odvod vlhkosti

  Vysoce výkonnostní bunda vybavená membránou GORE-TEX®, která vás ochrání pøi nepøízni poèasí, zateplením Primaloft, které si zachovává nízkou hmotnost, a technologií Motion Fit, navrženou tak, aby zajišovala maximální volnost pøi pohybu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • ODYSEE GTX JACKET M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nepromokavost

  Tepelná ochrana

  Odvod vlhkosti

  Lehce zateplená zimní bunda sportovního støihu, vybavená membránou GORE-TEX® a aktivním systémem odvìtrávání pro celodenní pohodlí.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • FORESIGHT 3L JACKET M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Odolnost

  Odvod vlhkosti

  Kompatibilita s helmou

  Technická bunda, vyrobená z odolných strukturovaných materiálù, jejíž maximální nepromokavost je zajištìna díky Vislon materiálùm v pøední èásti a oblasti zipù.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SPEED JACKET M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Teplo

  Nepromokavost

  Streèový komfort

  Zateplená bunda sportovního støihu vybavená dvìma vrstvami AdvancedSkin Dry materiálù a zateplením PRIMALOFT®. Poskytuje výkonnost tìm lyžaøùm, kteøí si rádi užívají rychlou jízdu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • ICEGLORY JACKET M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nepromokavost

  Tepelná ochrana

  Streèový komfort

  Zateplená pánská bunda s klasickým lyžaøským designem, která vás nebude nikterak omezovat pøi pohybu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • BRILLANT JACKET M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nepromokavost

  Tepelná ochrana

  Streèový komfort

  Univerzální zateplená bunda s odnímatelnou kapucí a èistým designem.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • ICETOWN JACKET M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Odolnost

  Peøí

  Péøová bunda, navržená tak, aby poskytovala maximální svobodu pøi pohybu a spolehlivou ochranu pøed povìtrnostními vlivy. Lze ji využít pro nároèném lyžování, ale i pøi procházce mìstem.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • ZERO JACKET M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nepromokavost

  Freeski

  Zateplená bunda progresivního designu, vybavená veškerými technickými vlastnostmi jako je napøíklad snìžný pás nebo odnímatelná kapuce.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SNOWTRIP PREMIUM 3:1 JACKET M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nepromokavost

  Univerzální výkonnost

  Pánská bunda, která kombinuje jedineèné pohodlí spolu s výkonností. Skládá se z vnìjší vrstvy vyrobené ze softshellových materiálù, a vnitøní bundièky, která je vybavena lehkým zateplením a streèovými panely.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • CONTEST JACKET M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nepromokavost

  Sportovní

  Contest bundu mùžete nosit kamkoliv. AdvancedSkin Dry ochrana pøed nepøízní poèasí a zateplení AdvancedSkin Warm zajišují dostatek tepla, a už budete kdekoliv.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SUPERNOVA JACKET M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nepromokavost

  Sportovní

  Bunda Supernova vyplòuje mezeru mezi klasickým závodním a backcountry designem. Nabízí èisté linie, lehké zateplení a odnímatelnou kapuci, a skvìle vám poslouží pøi carvingové jízdì na sjezdovce i dovádìní v prašanu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • FANTASY JACKET M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nepromokavost

  Univerzální výkonnost

  Kompletnì inovovaná bunda pro rok 2014, vybavená veškerými technickými vlastnostmi, které usnadní vᚠpobyt v horách, kde vás mùže pøekvapit snìhová bouøe, ale stejnì dobøe vám poslouží i ve mìstì.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SASHAY 2L JACKET M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nepromokavost

  Univerzální výkonnost

  Mladistvý styl

  Pánská bunda volnìjšího a delšího støihu, vyrobená z materiálù AdvancedSkin Dry a lehké podšívky. Výsledkem je výkonnostní bunda moderního vzhledu, se kterou budete pøipraveni na všechno.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • IMPULSE JACKET M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nepromokavost

  Univerzální výkonnost

  I pøesto, že mùžete mít pocit, že se jedná o bundu do mìsta, její technické vlastnosti odpovídají jiným lyžaøským bundám z naší kolekce. Použité tkaniny pøipomínající kepr jsou dostateènì odolné pro lyžování v jakémkoliv poèasí.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Kalhoty

Hike & Ride

Dozvědět se více
Technické lyžaøské kalhoty, se kterými budete pøipraveni na jakoukoliv akci, vyrobené tak, aby si zachovaly maximální odolnost.
 • SOULQUEST BC GTX 3L PANT M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nízká hmotnost

  Nepromokavost

  Svoboda pøi pohybu

  Vysoce technické kalhoty navržené ve spolupráci s našimi profesionálními jezdci. Vybavené jsou 3-laminátovou membránou GORE-TEX®, zajišující maximální ochranu, a technologií Motion Fit, která umožòuje jedineènou volnost pøi pohybu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • QUEST MOTION FIT PANT M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Odolnost

  Nepromokavost

  Svoboda pøi pohybu

  Lehké, technické kalhoty, vybavené 3-vrstvým laminátem a technologií Motion Fit, které oceníte pøi lyžování ve volném terénu. Jsou vybaveny odnímatelnými kšandami.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Alpine

Dozvědět se více
Lyžaøské kalhoty vyrobené z premiových materiálù, vybavené veškerými technickými vlastnostmi, a navržené tak, aby poskytovaly perfektní kombinaci pohodlí a stylu.
 • WHITEMOUNT GTX MOTION FIT PANT M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Teplo

  Nepromokavost

  Odvod vlhkosti

  Zateplené lyžaøské kalhoty, navržené tak, aby vás nikterak neomezovaly bìhem lyžování. Nabízí èisté linie a jsou vyrobeny z prvotøídních materiálù, takže splní všechna oèekávání i tìch nejnároènìjších lyžaøù.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • ODYSEE GTX PANT M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nepromokavost

  Tepelná ochrana

  Odvod vlhkosti

  Streèové kalhoty s GORE-TEX® membránou a lehkým zateplením, které vás zaruèenì udrží v teple. V pøípadì potøeby mùžete samozøejmì využít vnitøní ventilaci, která napomáhá k vìtšímu proudìní vzduchu a tím i ochlazení.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • FORESIGHT PANT M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Odolnost

  Odvod vlhkosti

  Odvìtrávání

  Technicky plnì vybavené a velmi odolné lyžaøské kalhoty volnìjšího støihu, vyrobené z lehce strukturovaných tkanin, ideální pro nároèné celosezónní lyžování. Volba našeho lyžaøského týmu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • CHILL OUT BIB PANT M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nepromokavost

  Tepelná ochrana

  Streèový komfort

  Zateplené kalhoty volnìjšího støihu, vyrobené ze streèových a nepromokavých materiálù. Odnímatelné kšandy a kapsa na stehnì vytváøí backcountry vzhled.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • ICEGLORY PANT M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nepromokavost

  Tepelná ochrana

  Streèový komfort

  Univerzální zateplené kalhoty, vyrobené ze streèových materiálù a vybavené vnitøním odvìtráváním na nohavicích, které pøináší celoroèní pohodlí. K dostání jsou i verze se zkrácenými nebo naopak prodlouženými nohavicemi.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • ZERO PANT M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nepromokavost

  Mladistvý styl

  Freeski

  Pohodlné lyžaøské kalhoty vhodné pro lyžování po celou sezónu. Jsou vyrobeny z jemných materiálù a nabízí napøíklad odvìtrávané nohavice, které napomáhají regulaci teploty.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • RESPONSE PANT M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nepromokavost

  Sportovní

  Zateplené pánské kalhoty s vnitøním odvìtráváním na nohavicích, napomáhajícím regulaci teploty, sportovním støihem a èistými liniemi, které spoleènì vytváøí decentní vzhled. K dostání jsou i velikosti s prodlouženými nebo naopak zkrácenými nohavicemi.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • FANTASY PANT M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nepromokavost

  Univerzální výkonnost

  Bìžný

  Zateplené kalhoty volnìjšího støihu, vyrobené z materiálu s denim vzorem, který jim dodává mìstský vzhled. Jsou však vybaveny veškerými technickými vlastnostmi potøebnými pro den strávených na lyžích.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • IMPULSE PANT M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nepromokavost

  Univerzální výkonnost

  Strukturované tkaniny a èisté linie spoleènì vytváøí decentní vzhled, takže tyto kalhoty budou krásnì doplòovat bundu Impulse.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Střední vrstvy

Dozvědět se více
Zateplené a prodyšné mikiny, ve kterých se budete nejen skvìle cítit, ale i vypadat.
 • SOULQUEST BC INSULATED MIDLAYER M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Zateplení

  Sbalitelnost

  Odvod vlhkosti

  Jedineèná støední vrstva pro backcountry lyžaøe, vybavená zateplením tvoøeným dutými vlákny, díky nimž si zachovává velice nízkou hmotnost a je snadno sbalitelná. Mezi další technické vlastnosti patøí konstrukce Smartskin a Napoleonova náprsní kapsa, která poskytuje snadný pøístup i v pøípadì, že máte na sobì svrchní bundu nebo batoh.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SUPER HALO HOODIE M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nízká hmotnost

  Teplo

  Vodìodolné peøí

  Péøová bunda s nepromokavou DWR úpravou, vyznaèující se nízkou hmotností a podšívkou a svrchní vrstvou vyrobených z materiálu Pertex.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • Halo Down Hoodie II M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nízká hmotnost

  Teplo

  Vìtru-odolný

  Velice lehká mikina s kapucí, se svrchní vrstvou vyrobenou z recyklovaného nylonu, který je odolný vùèi promoknutí. Lze ji využít jako vnìjší bundu odìvu nebo maximálnì zateplenou støední vrstvu ve velmi chladných podmínkách.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • Halo Down Jacket II M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nízká hmotnost

  Teplo

  Vìtru-odolný

  Velice lehká bunda se svrchní vrstvou vyrobenou z recyklovaného nylonu, který je odolný vùèi promoknutí. Lze ji využít jako vnìjší bundu odìvu nebo maximálnì zateplenou støední vrstvu ve velmi chladných podmínkách.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • MONT BARON WS HOODIE
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Prodyšnost

  Streèový komfort

  Vìtruodolnost

  Univerzální bunda s kapucí, vybavená technologií Windstopper Softshell, která vás spolehlivì ochrání pøed vìtrem. Streèové panely na zádech a vnitøní stranì paží zajišují dostatek volnosti pøi pohybu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • BC SMARTSKIN MIDLAYER M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Teplo

  Streèový komfort

  Powerstretch Pro materiály, prodyšné zateplení Advanced skin Warm a odolné materiály svrchní vrstvy spoleènì vytváøí støední vrstvu BC Smartskin, kterou si vybralo mnoho profesionálních backcountry lyžaøù za svojí mikinu èíslo jedna.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SWIFT MIDLAYER II M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Teplo

  Streèový komfort

  Zateplená a lehká mikina s panely z meshové síoviny v podpaží a na zadní stranì krku, které slouží ke zlepšení ventilace, a ochranou pro prsty pro pøípad, že se vydáte na trénink v chladném poèasí.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • MOUNTAIN FZ M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Teplo

  Streèový komfort

  Pánská mikina na zip, poskytující jedineèné pohodlí. Lze ji využít jako letní bundièku èi celoroèní støední vrstvu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • DISCOVERY HOODED MIDLAYER M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Teplo

  Streèový komfort

  Lehká mikina sportovního støihu vyrobená ze streèových mikrofleecových tkanin. Vyznaèuje se svým pohodlím a prodyšností, a poskytuje jedineèné zateplení.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • DISCOVERY HZ TR MIDLAYER M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Streèový komfort

  Univerzálnost

  Teplo

  Prodyšná støední vrstva poskytující dostatek zateplení, vhodná pro jakékoliv outdoorové aktivity po celý rok.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • DISCOVERY FZ MIDLAYER M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Teplo

  Streèový komfort

  Lehká mikina sportovního støihu vyrobená ze streèových mikrofleecových tkanin. Vyznaèuje se svým pohodlím a prodyšností, a poskytuje jedineèné zateplení.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • DISCOVERY HZ MIDLAYER M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Teplo

  Streèový komfort

  Lehká mikina s polovièním zipem, vyznaèující se svojí prodyšností a streèovými materiály, která vás navíc nebude omezovat pøi pohybu. Vhodná pro chladnìjší rána nebo jako zateplená støední vrstva do hor.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • CRUZ HOODED FZ 2 M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Prodyšnost

  Univerzálnost

  Teplo

  Zateplená støední vrstva s hladkými materiály svrchní vrstvy a jemnou vnitøní podšívkou. Je velice pohodlná a prodyšná, a hodí se jak na sportovní aktivity, tak i každodenní nošení.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • CRUZ FZ 2 M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Univerzálnost

  Teplo

  Zateplená støední vrstva s hladkými materiály svrchní vrstvy a jemnou vnitøní podšívkou. Je velice pohodlná a prodyšná, a hodí se jak na sportovní aktivity, tak i každodenní nošení.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • PANORAMA FZ MIDLAYER M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Univerzálnost

  Teplo

  Univerzální mikina na zip, vyrobená z mikrofleecových materiálù, které zajišují spolehlivé zateplení. Lze ji využít i jako podzimní bundièku.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • PANORAMA HZ MIDLAYER M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Univerzálnost

  Teplo

  Univerzální mikina s polovièním zipem, vyrobená z mikrofleecových materiálù.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Základní vrstvy

Light/Athletic

Dozvědět se více
I v horkých podmínkách si mùžete užívat pocit pøíjemného pohodlí, díky tìmto základním vrstvám, jejichž klíèovou vlastností je prodyšnost.
 • LT WT SHORT SLEEVE CREW M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Nízká hmotnost

  Odvod vlhkosti

  Ochrana vùèi pøípadnému zápachu

  Lehké trièko s krátkým rukávem a kulatým výstøihem, které bylo vyrobeno za použití AdvancedSkinActiveDry tkanin a speciálních materiálù, které odvádìjí vlhkost, napomáhají eliminovat pøípadný zápach bìhem nároèných tréninkù v mírných až teplých podmínkách a jsou šetrné k pokožce.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • LT WT LONG SLEEVE CREW M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Nízká hmotnost

  Odvod vlhkosti

  Ochrana vùèi pøípadnému zápachu

  Lehké trièko s dlouhým rukávem a kulatým výstøihem, které bylo vyrobeno za použití AdvancedSkinActiveDry tkanin a speciálních materiálù, které odvádìjí vlhkost, napomáhají eliminovat pøípadný zápach bìhem nároèných tréninkù v mírných až teplých podmínkách a jsou šetrné k pokožce.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • LT WT TIGHT M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Nízká hmotnost

  Odvod vlhkosti

  Ochrana vùèi pøípadnému zápachu

  Lehké legíny vyrobené ze speciálních tkanin AdvancedSkinActiveDry se 3D strukturou, které odvádí vlhkost, jsou velmi dobøe prodyšné, eliminují pøípadný zápach a jsou pøíjemné na dotek i bìhem nároèných aktivit v mírných až teplých podmínkách.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Mid Weight

Dozvědět se více
Perfektní kombinace tepla, prodyšnosti a odvodu vlhkosti, vhodné pro použití v široké škále aktivit.
 • MD WT SHORT SLEEVE CREW NECK
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Univerzálnost

  Odvod vlhkosti

  Ochrana vùèi pøípadnému zápachu

  Pánské trièko s krátkým rukávem, vyrobené ze støednì tìžkých AdvancedSkinActiveDry materiálù se 3D strukturou, které eliminují pøípadný zápach a jsou pøíjemné k pokožce i bìhem nároèných aktivit v chladných podmínkách.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • MD WT LONG SLEEVE CREW NECK M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Univerzálnost

  Odvod vlhkosti

  Ochrana vùèi pøípadnému zápachu

  Pánské trièko støední hmotnosti, vyrobené ze speciálních tkanin AdvancedSkinActiveDry se 3D strukturou, které odvádí vlhkost, neomezují pøi pohybu, eliminují pøípadný zápach a jsou pøíjemné na dotek i bìhem nároèných aktivit v chladných podmínkách.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • MD WT LONG SLEEVE ZIP NECK M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Univerzálnost

  Odvod vlhkosti

  Ochrana vùèi pøípadnému zápachu

  Pánské trièko vyrobené ze støednì tìžkých AdvancedSkinActiveDry materiálù se 3D strukturou, které odvádí vlhkost, jsou pøíjemné k pokožce, neomezují pøi pohybu a tím zajišují optimální komfort bìhem vysoce nároèných aktivit v chladných podmínkách.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Cold Weather

Dozvědět se více
Základní vrstvy, které vám zajistí výjimeèné pohodlí a zateplení i ve velmi chladných podmínkách.
 • HV WT LONG SLEEVE ZIP NECK M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Teplo

  Odvod vlhkosti

  Univerzální trièko s dlouhým rukávem, které bylo vyrobeno za použití AdvancedSkinActiveDry tkanin a speciálních materiálù, které napomáhají eliminovat pøípadný zápach bìhem nároèných tréninkù v chladných podmínkách a jsou šetrné k pokožce.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • HV FULL LENGHT TIGHT W/O FLY M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Teplo

  Odvod vlhkosti

  Zateplené a pohodlné legíny, které byly vyrobeny za použití AdvancedSkinActiveDry tkanin a speciálních materiálù, které napomáhají eliminovat pøípadný zápach bìhem nároèných tréninkù v chladných podmínkách.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • HV WT FULL LENGTH M
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Teplo

  Odvod vlhkosti

  Zateplené a pohodlné legíny, které byly vyrobeny za použití AdvancedSkinActiveDry tkanin a speciálních materiálù, které napomáhají eliminovat pøípadný zápach bìhem nároèných tréninkù v chladných podmínkách.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Je vaše velikost k dispozici?Recevez un email lorsque que le produit sera de nouveau disponible
 • ZEPTEJTE SE ODBORNÍKA NA VÝROBKY

  Naši odborníci na výrobky jsou vám k dispozici, abyste našli výrobek, který nejlépe odpovídá vašim potřebám, a zodpověděli všechny vaše dotazy od pondělí do pátku, od 9 do 18 h.

  Produktový odborník Salomon

  NA NAŠEHO ODBORNÍKA SE MŮŽETE OBRÁTIT I TELEFONICKY NA ČÍSLE 00420 29673 9009 (HOVORY JSOU ZDARMA)

 • Záruka spokojenosti
  nebo vrácení peněz

  Nejste-li se svým nákupem spokojen/a, vraťte toto zboží o 14 dní od dodání v našem skladu v Belgii. Výrobky je nutno vrátit v uvedené lhůtě, musejí být neporušené a úplné. Nesmějí být použité (vyprané ani nošené) a musejí být v původním balení v dobrém stavu. Vracíte-li zboží z důvodu poškození nebo se jedná o jiný výrobek, než jaký jste si objednali, obraťte se prosím na služby zákazníkům, aby vám vrátili vaše náklady na dopravu, na telefonním čísle 00420 29673 9009 od 9 do 18 h, od pondělí do pátku  Pokračovat v prohlížení
 • ZÁRUKA SPOKOJENOSTI NEBO VRÁCENÍ PENĚZ !

  Nejste-li se svým nákupem spokojen/a, vraťte toto zboží o 14 dní od dodání. Výrobky je nutno vrátit v uvedené lhůtě, musejí být neporušené a úplné. Nesmějí být použité (vyprané ani nošené) a musejí být v původním balení v dobrém stavu. Vracíte-li zboží z důvodu poškození nebo se jedná o jiný výrobek, než jaký jste si objednali, obraťte se prosím na služby zákazníkům, aby vám vrátili vaše náklady na dopravu, na telefonním čísle 00420 29673 9009 od 9 do 18 h, od pondělí do pátku

  Pokračovat v prohlížení
 • DOPRAVA JE ZDARMA ENJOY YOURS PREFERENTIAL DISCOUNT

  Na Salomon.com je u všech objednávek standardní doprava zdarma.

  Standardní doprava - 72 hodin

  Všechny objednávky podané do 15 h budou dopraveny prostřednictvím UPS do 3 pracovních dní

  YOUR EXCLUSIVES BENEFITS FOR PROFESSIONALS AND VIPS, FIND YOUR FAVOURITE PRODUCTS ON SALOMON.COM AT THE BEST PRICES.

  You can currently order online and enjoy a preferential discount, free assembly and adjustment on your ski and with Salomon Warranty.

  PŘEJETE SI RYCHLEJŠÍ DODÁVKU?

  Zvolte 24-hodinovou expresní dodávku - 600,00 Kč

  Přejete-li si obdržet svou dodávku rychleji, můžete zvolit expresní dodávku na pokladně před potvrzením vaší objednávky. Veškeré objednávky podané do 15 h budou doručeny prostřednictvím UPS následujícího dne (24 hodin).

  DO YOU WANT A FASTER DELIVERY? CHOOSE EXPRESS DELIVERY IN 24H.

  Choose 24-hour express delivery - £10

  If you want to receive products more rapidly, you can select express delivery when confirming your order. All orders completed before 3pm, will be delivered via UPS within 24hours.

  Pokračovat v prohlížení
 • Záruka kvality Salomon

  Na veškeré naše výrobky se vztahují tyto záruky kvality:

  3 Yrs

  na kalhoty a lyžařské bundy

  2 Yrs

  na jiné výrobky

  Pokračovat v prohlížení