Bundy

Hike & Ride

Dozvědět se více
Technické bundy vhodné do tìch nejnároènìjších horských podmínek nebo snowparkù.
 • SOULQUEST BC GTX 3L JACKET W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nízká hmotnost

  Nepromokavost

  Svoboda pøi pohybu

  Technická bunda, vyrobena z tìch nejlepších materiálù a vybavená nejlepšími technickými parametry, mezi které patøí napøíklad technologie Motion Fit a nebo 3-laminátová membrána GORE-TEX® Pro.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SOULQUEST BC DOWN JACKET W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nepromokavost

  Tepelná ochrana

  Svoboda pøi pohybu

  Zateplená sportovní bunda kombinující konstrukci smartskin a správnou míru zateplení v klíèových oblastech. Jedná se o vysoce výkonnostní model z øady backcountry, navržený ve spolupráci s našimi profesionálními jezdkynìmi.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

ALPINE

Dozvědět se více
Èisté linie, luxusní materiály a technické vlastnosti spoleènì vytváøí bundy, ve kterých se budete nejen dobøe cítit, ale i vypadat.
 • WHITEMOUNT MIX GTX MOTION FIT JACKET W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Teplo

  Nepromokavost

  Odvod vlhkosti

  Jedineèná zimní bunda pro ženy, kombinující péøové zateplení a ochranu 2-laminátové membrány GORE-TEX®. Technologie Motion Fit zajišuje maximální volnost pøi pohybu bìhem lyžování, ale díky svému vkusnému designu lze bundu nosit i do mìsta.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • WHITEMOUNT GTX MOTION FIT JACKET W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Teplo

  Nepromokavost

  Odvod vlhkosti

  Vysoce výkonnostní bunda dámského støihu, vybavená membránou GORE-TEX®, která vás ochrání pøi nepøízni poèasí, zateplením Primaloft, které si zachovává nízkou hmotnost, a technologií Motion Fit, navrženou tak, aby zajišovala maximální volnost pøi pohybu. Nyní vám již staèí jedna bunda pro všechny aktivity v horském støedisku.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • ODYSEE GTX JACKET W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nepromokavost

  Tepelná ochrana

  Odvod vlhkosti

  Lehce zateplená zimní bunda sportovního støihu, vybavená membránou GORE-TEX® a aktivním systémem odvìtrávání pro celodenní pohodlí.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SPEED JACKET W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Teplo

  Nepromokavost

  Streèový komfort

  Zateplená bunda sportovního støihu vybavená dvìma vrstvami AdvancedSkin Dry materiálù a zateplením PRIMALOFT®. Poskytuje výkonnost tìm lyžaøkám, které si rády užívají rychlou jízdu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • ICEGLORY JACKET W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nepromokavost

  Tepelná ochrana

  Streèový komfort

  Zateplená bunda s klasickým lyžaøským designem, která vás nebude nikterak omezovat pøi pohybu. Dámské provedení nabízí vypasovanìjší støih a zajímavé potisky.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • BRILLANT JACKET W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Univerzální zateplená bunda s odnímatelnou kapucí a èistým designem. K dostání je v rùzných barevných variantách a vzorech.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • ICETOWN JACKET W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Odolnost

  Peøí

  Péøová bunda, navržená tak, aby poskytovala maximální svobodu pøi pohybu a spolehlivou ochranu pøed povìtrnostními vlivy. Dámské provedení nabízí vypasovaný støih a límec s umìlou kožešinou.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • ZERO JACKET W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nepromokavost

  Freeski

  Zateplená bunda progresivního designu, vybavená veškerými technickými vlastnostmi jakými je napøíklad snìžný pás nebo odnímatelná kapuce.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SNOWTRIP PREMIUM 3:1 JACKET W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nepromokavost

  Univerzální výkonnost

  Dámská bunda, která kombinuje jedineèné pohodlí spolu s výkonností. Skládá se z vnìjší vrstvy vyrobené ze softshellových materiálù, a vnitøní bundièky, která je vybavena lehkým zateplením a streèovými panely.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • CONTEST JACKET W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nepromokavost

  Sportovní

  Contest bundu mùžete nosit kamkoliv. AdvancedSkin Dry ochrana pøed nepøízní poèasí a zateplení AdvancedSkin Warm zajišují dostatek tepla, a už budete kdekoliv.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SUPERNOVA JACKET W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nepromokavost

  Sportovní

  Bunda Supernova vyplòuje mezeru mezi klasickým závodním a backcountry designem. Nabízí èisté linie, lehké zateplení a odnímatelnou kapuci, a skvìle vám poslouží pøi carvingové jízdì na sjezdovce i dovádìní v prašanu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • FANTASY JACKET W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nepromokavost

  Univerzální výkonnost

  Kompletnì inovovaná bunda pro rok 2014, vybavená veškerými technickými vlastnostmi, které usnadní vᚠpobyt v horách, kde vás mùže pøekvapit snìhová bouøe, ale stejnì dobøe vám poslouží i ve mìstì. Nový støih bude lichotit dámským postavám.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SASHAY JACKET W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nepromokavost

  Mladistvý styl

  Freeski

  Strukturované tkaniny a volnìjší støih spoleènì ještì více zvyšují pohodlí této dámské zateplené bundièky.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • IMPULSE JACKET W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nepromokavost

  Univerzální výkonnost

  I pøesto, že mùžete mít pocit, že se jedná o bundu do mìsta, její technické vlastnosti odpovídají jiným lyžaøským bundám z naší kolekce. Použité tkaniny pøipomínající kepr jsou dostateènì odolné pro lyžování v jakémkoliv poèasí.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Kalhoty

Hike & Ride

Dozvědět se více
Technické lyžaøské kalhoty, se kterými budete pøipraveni na jakoukoliv akci, vyrobené tak, aby si zachovaly maximální odolnost.
 • SOULQUEST BC GTX 3L PANT W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nízká hmotnost

  Nepromokavost

  Svoboda pøi pohybu

  Vysoce technické kalhoty navržené ve spolupráci s našimi profesionálními jezdci. Vybavené jsou 3-laminátovou membránou GORE-TEX®, zajišující maximální ochranu, a technologií Motion Fit, která umožòuje jedineènou volnost pøi pohybu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Alpine

Dozvědět se více
Lyžaøské kalhoty vyrobené z premiových materiálù, vybavené veškerými technickými vlastnostmi, a navržené tak, aby poskytovaly perfektní kombinaci pohodlí a stylu.
 • WHITEMOUNT GTX MOTION FIT PANT W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Teplo

  Nepromokavost

  Odvod vlhkosti

  Jedineèné lyžaøské kalhoty využívající membránu GORE-TEX®, která vás ochrání i v tìch nejnároènìjších povìtrnostních podmínkách, lehké zateplení Primaloft, a technologii Motion Fit, která byla vyrobena tak, aby zajistila maximální volnost pøi pohybu bìhem lyžování.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • ODYSEE GTX PANT W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nepromokavost

  Tepelná ochrana

  Odvod vlhkosti

  Skvìle padnoucí, streèové, zateplené kalhoty s GORE-TEX® membránou, které poskytují komfort za jakýchkoliv podmínek.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • ZERO PANT W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nepromokavost

  Freeski

  Pohodlné lyžaøské kalhoty vhodné pro lyžování po celou sezónu. Jsou vyrobeny z jemných materiálù a nabízí napøíklad odvìtrávané nohavice, které napomáhají regulaci teploty, nebo dvì cargo kapsi hned pod koleny.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SNOWTRIP PANT W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nepromokavost

  Sportovní

  Softshell

  Lyžaøské kalhoty vyrobené z materiálù AdvancedSkin Dry, které poskytují celoroèní pohodlí. Navrženy byly tak, aby se doplòovaly s bundami Snowtrip.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • RESPONSE PANT W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nepromokavost

  Sportovní

  Univerzální lyžaøské kalhoty sportovního støihu, vhodné pro celoroèní lyžování. Nabízí lehké zateplení a dostateènou ochranu vùèi nepøízni poèasí, a jsou k dostání v nìkolika barevných provedeních a verzích se zkrácenými nebo naopak prodlouženými nohavicemi.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • FANTASY PANT W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nepromokavost

  Bìžný

  Zateplené kalhoty volnìjšího støihu, vyrobené z materiálu s denim vzorem, který jim dodává mìstský vzhled. Jsou však vybaveny veškerými technickými vlastnostmi potøebnými pro den strávených na lyžích.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • ZEST PANT W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nepromokavost

  Mladistvý styl

  Freeski

  Dámské lyžaøské kalhoty inspirované freeski lyžováním, vyrobené z materiálù s denim vzorem a zdobené vyšívanými detaily. Spolehlivì vás ochrání pøed nepøízní poèasí, a správnou regulaci teploty zajistí odvìtrávání na vnitøní stranì nohavic.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • IMPULSE PANT W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nepromokavost

  Univerzální výkonnost

  Strukturované tkaniny a èisté linie spoleènì vytváøí decentní vzhled, takže tyto kalhoty budou krásnì doplòovat bundu Impulse.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Střední vrstvy

Dozvědět se více
Zateplené a prodyšné mikiny, ve kterých se budete nejen skvìle cítit, ale i vypadat.
 • SOULQUEST BC INSULATED MIDLAYER W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Zateplení

  Sbalitelnost

  Odvod vlhkosti

  Jedineèná støední vrstva pro backcountry lyžaøe, vybavená zateplením tvoøeným dutými vlákny, díky nimž zachovává velice nízkou hmotnost a je snadno sbalitelná. Konstrukce Smartskin umožòuje lepší odvod vlhkosti a volnost pøi pohybu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • MONT BARON WS HOODIE W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Prodyšnost

  Vìtru-odolný

  Streèový komfort

  Univerzální bunda s kapucí, vybavená technologií Windstopper Softshell, která vás spolehlivì ochrání pøed vìtrem. Streèové panely na zádech a vnitøní stranì paží zajišují dostatek volnosti pøi pohybu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • SUPER HALO HOODIE JACKET W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nízká hmotnost

  Teplo

  Vodìodolné peøí

  Péøová bunda s nepromokavou DWR úpravou, vyznaèující se nízkou hmotností a podšívkou a svrchní vrstvou vyrobených z materiálu Pertex.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • Halo Down Hoodie II W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nízká hmotnost

  Teplo

  Vìtru-odolný

  Velice lehká mikina s kapucí, se svrchní vrstvou vyrobenou z recyklovaného nylonu, který je odolný vùèi promoknutí. Lze ji využít jako vnìjší bundu odìvu nebo maximálnì zateplenou støední vrstvu ve velmi chladných podmínkách.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • Halo Down Jacket II W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nízká hmotnost

  Teplo

  Vìtru-odolný

  Velice lehká bunda se svrchní vrstvou vyrobenou z recyklovaného nylonu, který je odolný vùèi promoknutí. Lze ji využít jako vnìjší bundu odìvu nebo maximálnì zateplenou støední vrstvu ve velmi chladných podmínkách.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • INSULATED HOODIE JACKET W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Univerzálnost

  Teplo

  Vìtru-odolný

  Vìtruodolná a zateplená bunda se speciální úpravou zajišující její nepromokavost, ideální pro hiking v chladným podmínkách èi jiná dobrodružství.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • BC SMARTSKIN MIDLAYER W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Teplo

  Streèový komfort

  Powerstretch Pro materiály, prodyšné zateplení Advanced skin Warm a odolné materiály svrchní vrstvy spoleènì vytváøí støední vrstvu BC Smartskin, kterou si vybralo mnoho profesionálních backcountry lyžaøek za svojí mikinu èíslo jedna.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • BISE HOODIE W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Univerzálnost

  Teplo

  Dámská mikina z pøírodních úpletových tkanin, která svùj název získala podle severního vìtru, který fouká v údolí øeky Rhony.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • DISCOVERY HOODED MIDLAYER W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Streèový komfort

  Univerzálnost

  Teplo

  Lehká mikina sportovního støihu vyrobená ze streèových mikrofleecových tkanin. Vyznaèuje se svým pohodlím a prodyšností, a poskytuje jedineèné zateplení.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • DISCOVERY FZ MIDLAYER W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Streèový komfort

  Univerzálnost

  Teplo

  Lehká mikina sportovního støihu vyrobená ze streèových mikrofleecových tkanin. Vyznaèuje se svým pohodlím a prodyšností, a poskytuje jedineèné zateplení.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • DISCOVERY HZ MIDLAYER W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Teplo

  Streèový komfort

  Lehká mikina s polovièním zipem, vyznaèující se svojí prodyšností a streèovými materiály, která vás navíc nebude omezovat pøi pohybu. Vhodná pro chladnìjší rána nebo jako zateplená støední vrstva do hor.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • DISCOVERY HZ TR MIDLAYER W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Teplo

  Streèový komfort

  Prodyšná støední vrstva poskytující dostatek zateplení, vhodná pro jakékoliv outdoorové aktivity po celý rok.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • CRUZ HOODIE 2 W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Prodyšnost

  Univerzálnost

  Teplo

  Stylová a pohodlná mikina dámského støihu, zdobená decentními detaily, které ji odlišují od ostatních modelù.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • CRUZ FZ 2 W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Univerzálnost

  Teplo

  Zateplená dámská mikina a na zip, zdobená jemnými vyšitými detaily na rukávech. Vhodná pro ženy, které chtìjí být každý den stylové.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • GUALEA PULLOVER W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Univerzálnost

  Teplo

  Pohodlný dámský svetøík, vyrobený z jemných materiálù. Vhodný na cesty nebo pøed a po sportovních aktivitách.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • GUALEA FZ W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Univerzálnost

  Teplo

  Extrémnì pohodlná dámská mikina, vyrobená z jemných materiálù, vhodná pøed i po sportovních aktivitách.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • PANORAMA FZ MIDLAYER W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Univerzálnost

  Teplo

  Univerzální mikina na zip, vyrobená z mikrofleecových materiálù, které zajišují spolehlivé zateplení. Lze ji využít i jako podzimní bundièku.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • PANORAMA HZ MIDLAYER W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Univerzálnost

  Teplo

  Univerzální mikina s polovièním zipem, vyrobená z mikrofleecových materiálù.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Základní vrstvy

Light/Athletic

Dozvědět se více
I v horkých podmínkách si mùžete užívat pocit pøíjemného pohodlí, díky tìmto základním vrstvám, jejichž klíèovou vlastností je prodyšnost.
 • LT WT SHORT SLEEVE CREW W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Nízká hmotnost

  Odvod vlhkosti

  Ochrana vùèi pøípadnému zápachu

  Lehké trièko s krátkým rukávem a kulatým výstøihem, které bylo vyrobeno za použití AdvancedSkinActiveDry tkanin a speciálních materiálù, které odvádìjí vlhkost, napomáhají eliminovat pøípadný zápach bìhem nároèných tréninkù v mírných až teplých podmínkách a jsou šetrné k pokožce.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • LT WT SHORT SLEEVE CREW W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Nízká hmotnost

  Odvod vlhkosti

  Ochrana vùèi pøípadnému zápachu

  Lehké trièko s dlouhým rukávem a kulatým výstøihem, které bylo vyrobeno za použití AdvancedSkinActiveDry tkanin a speciálních materiálù, které odvádìjí vlhkost, napomáhají eliminovat pøípadný zápach bìhem nároèných tréninkù v mírných až teplých podmínkách a jsou šetrné k pokožce.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • LT WT TIGHT W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Nízká hmotnost

  Odvod vlhkosti

  Ochrana vùèi pøípadnému zápachu

  Lehké legíny vyrobené ze speciálních tkanin AdvancedSkinActiveDry se 3D strukturou, které odvádí vlhkost, jsou velmi dobøe prodyšné, eliminují pøípadný zápach a jsou pøíjemné na dotek i bìhem nároèných aktivit v mírných až teplých podmínkách.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Mid Weight

Dozvědět se více
Perfektní kombinace tepla, prodyšnosti a odvodu vlhkosti, vhodné pro použití v široké škále aktivit.
 • MD WT SHORT SLEEVE CREW NECK W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Univerzálnost

  Odvod vlhkosti

  Ochrana vùèi pøípadnému zápachu

  Dámské trièko s krátkým rukávem, vyrobené ze støednì tìžkých AdvancedSkinActiveDry materiálù se 3D strukturou, které eliminují pøípadný zápach a jsou pøíjemné k pokožce i bìhem nároèných aktivit v chladných podmínkách.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • MD WT LONG SLEEVE CREW NECK W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Univerzálnost

  Odvod vlhkosti

  Ochrana vùèi pøípadnému zápachu

  Dámské trièko støední hmotnosti, vyrobené ze speciálních tkanin AdvancedSkinActiveDry se 3D strukturou, které odvádí vlhkost, neomezují pøi pohybu, eliminují pøípadný zápach a jsou pøíjemné na dotek i bìhem nároèných aktivit v chladných podmínkách.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • MD WT LONG SLEEVE ZIP NECK W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Univerzálnost

  Odvod vlhkosti

  Ochrana vùèi pøípadnému zápachu

  Dámské trièko vyrobené ze støednì tìžkých AdvancedSkinActiveDry materiálù se 3D strukturou, které odvádí vlhkost, jsou pøíjemné k pokožce, neomezují pøi pohybu a tím zajišují optimální komfort bìhem vysoce nároèných aktivit v chladných podmínkách.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Cold Weather

Dozvědět se více
Základní vrstvy, které vám zajistí výjimeèné pohodlí a zateplení i ve velmi chladných podmínkách.
 • HV WT LONG SLEEVE ZIP NECK W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Teplo

  Odvod vlhkosti

  Univerzální trièko s dlouhým rukávem, které bylo vyrobeno za použití AdvancedSkinActiveDry tkanin, které napomáhají eliminovat pøípadný zápach, odvádí vlhkost a jsou šetrné k pokožce.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • HV WT FULL LENGTH TIGHT W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Teplo

  Odvod vlhkosti

  Zateplené a pohodlné legíny, které byly vyrobeny za použití AdvancedSkinActiveDry tkanin a speciálních materiálù, které napomáhají eliminovat pøípadný zápach bìhem nároèných tréninkù v chladných podmínkách.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Je vaše velikost k dispozici?Recevez un email lorsque que le produit sera de nouveau disponible
 • ZEPTEJTE SE ODBORNÍKA NA VÝROBKY

  Naši odborníci na výrobky jsou vám k dispozici, abyste našli výrobek, který nejlépe odpovídá vašim potřebám, a zodpověděli všechny vaše dotazy od pondělí do pátku, od 9 do 18 h.

  Produktový odborník Salomon

  NA NAŠEHO ODBORNÍKA SE MŮŽETE OBRÁTIT I TELEFONICKY NA ČÍSLE 00420 29673 9009 (HOVORY JSOU ZDARMA)

 • Záruka spokojenosti
  nebo vrácení peněz

  Nejste-li se svým nákupem spokojen/a, vraťte toto zboží o 14 dní od dodání v našem skladu v Belgii. Výrobky je nutno vrátit v uvedené lhůtě, musejí být neporušené a úplné. Nesmějí být použité (vyprané ani nošené) a musejí být v původním balení v dobrém stavu. Vracíte-li zboží z důvodu poškození nebo se jedná o jiný výrobek, než jaký jste si objednali, obraťte se prosím na služby zákazníkům, aby vám vrátili vaše náklady na dopravu, na telefonním čísle 00420 29673 9009 od 9 do 18 h, od pondělí do pátku  Pokračovat v prohlížení
 • ZÁRUKA SPOKOJENOSTI NEBO VRÁCENÍ PENĚZ !

  Nejste-li se svým nákupem spokojen/a, vraťte toto zboží o 14 dní od dodání. Výrobky je nutno vrátit v uvedené lhůtě, musejí být neporušené a úplné. Nesmějí být použité (vyprané ani nošené) a musejí být v původním balení v dobrém stavu. Vracíte-li zboží z důvodu poškození nebo se jedná o jiný výrobek, než jaký jste si objednali, obraťte se prosím na služby zákazníkům, aby vám vrátili vaše náklady na dopravu, na telefonním čísle 00420 29673 9009 od 9 do 18 h, od pondělí do pátku

  Pokračovat v prohlížení
 • DOPRAVA JE ZDARMA ENJOY YOURS PREFERENTIAL DISCOUNT

  Na Salomon.com je u všech objednávek standardní doprava zdarma.

  Standardní doprava - 72 hodin

  Všechny objednávky podané do 15 h budou dopraveny prostřednictvím UPS do 3 pracovních dní

  YOUR EXCLUSIVES BENEFITS FOR PROFESSIONALS AND VIPS, FIND YOUR FAVOURITE PRODUCTS ON SALOMON.COM AT THE BEST PRICES.

  You can currently order online and enjoy a preferential discount, free assembly and adjustment on your ski and with Salomon Warranty.

  PŘEJETE SI RYCHLEJŠÍ DODÁVKU?

  Zvolte 24-hodinovou expresní dodávku - 600,00 Kč

  Přejete-li si obdržet svou dodávku rychleji, můžete zvolit expresní dodávku na pokladně před potvrzením vaší objednávky. Veškeré objednávky podané do 15 h budou doručeny prostřednictvím UPS následujícího dne (24 hodin).

  DO YOU WANT A FASTER DELIVERY? CHOOSE EXPRESS DELIVERY IN 24H.

  Choose 24-hour express delivery - £10

  If you want to receive products more rapidly, you can select express delivery when confirming your order. All orders completed before 3pm, will be delivered via UPS within 24hours.

  Pokračovat v prohlížení
 • Záruka kvality Salomon

  Na veškeré naše výrobky se vztahují tyto záruky kvality:

  3 Yrs

  na kalhoty a lyžařské bundy

  2 Yrs

  na jiné výrobky

  Pokračovat v prohlížení