Freeski

Hike & Ride

Dozvědět se více
Rychlou jízdu a toèivost, dobré vlastnost pøi chùzi nebo sjezd v hlubokém prašanu, to vše vám umožní tato speciální øada obuvi, která umožòuje pøepínat mezi módy chùze a sjezdu. Je vybavena Salomon patentovanou technologií Walk to Ride a Twinframe designem zajišujícím jedineèné pohodlí, a už lyžujete kdekoliv.
 • Quest Max BC 120
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Možnost pøepnutí mezi chùzí a jízdou

  Lehèí verze freeridové obuvi

  Chùze schopnost

  Lehká obuv pro nároèné freeridery, kteøí vyžadují maximum sjezdové výkonnosti. Mezi klíèové technické vlastnosti této obuvi urèené pro lyžování ve volném terénu patøí výjimeèná zadní podpora, boèní pøenos sil a možnost uvolnìní komínu až o 44°.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • QUEST MAX 130
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Nejpevnìjší freeridová obuv

  Obuv pro lyžaøe, kteøí vyžadují maximální výkonnost pøi sjezdu mimo resort. Nabízí technologii Twinframe, kopyto s šíøkou 98 mm a 360° Custom Shell technologii.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • QUEST MAX 110
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Nejpevnìjší freeridová obuv

  Vysoce výkonnostní all-mountain obuv nabízející technologii Twinframe a jedineèný mechanismus Hike & Ride umožòujícím snadnìjší chùzi.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • Quest Pro TR 110
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Nízká hmotnost

  Chùze schopnost

  Obuv pro agresivnìjší lyžaøe, kteøí pro lyžování vyhledávají nepoznaná místa plná hlubokého snìhu. Mezi její klíèové vlastnosti patøí jedineèné usazení nohy v botì, sjezdová výkonnost, nízká hmotnost a freeridové vlastnosti.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Big Mountain

Dozvědět se více
Lyžaøská obuv urèená do tìch nejnároènìjších horských podmínek a jízdu mimo upravené tratì. Nabízí jedineèný pøenos sil a podporu, typické pro závodní øadu obuvi, 2 velké pøezky, které zajišují rychlé a snadné usazení obuvi, skvìle absorbuje nerovnosti terénu a díky speciálním podešvím zajišuje i skvìlou stabilitu. Obuv Ghost je volbou freeski hrdinù po celém svìtì.
 • Ghost 130
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Odpružení

  Výkonnost

  Prašan & skoky

  Lyžaøská obuv kombinující pøenos sil, typický pro závodní modely, spolu s odpružením potøebným pøi skocích a dopadech. Ghost je jednoznaènì modelem èíslo jedna pro agresivní freeridery.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • Ghost 110
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Odpružení

  Výkonnost

  Prašan & skoky

  Lyžaøská obuv kombinující pøenos sil, typický pro závodní modely, spolu s odpružením potøebným pøi skocích a dopadech. Ghost je jednoznaènì modelem èíslo jedna pro agresivní freeridery.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Park & Pipe

Dozvědět se více
Kultovní lyžaøská obuv urèená do snowparku, vyvinutá pro zajištìní vìtšího pohodlí a lepší absorpce terénu.
 • Ghost FS 90
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Odpružení

  Systém šnìrování

  Preciznost

  Prùkopnická obuv Salomon SPK prošla dalším vývojem a dala tak za vznik modelu Ghost FS 80, který pøináší lepší cit, preciznost pøi jízdì a maximální odpružení.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • Ghost FS 80
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Odpružení

  Extra polstrovaný spojler

  Preciznost

  Prùkopnická obuv Salomon SPK prošla dalším vývojem a dala tak za vznik modelu Ghost FS 80, který pøináší lepší cit, preciznost pøi jízdì a maximální odpružení.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Allmountain

Piste

Dozvědět se více
Výkonnostní lyžaøská obuv s pøedtvarovanými vnitøními botièkami a možností pøizpùsobení skeletu, zajišující skvìlý pocit z jízdy od prvního momentu, kdy si ji obujete.
 • X Pro 130
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøizpùsobitelná skoøepina

  Zvìtšený pivot

  Pøedtvarovaná 3D vnitøní botièka

  Výkonnostní all-mountain obuv vybavená novou revoluèní technologií 3D vnitøní botièky, která eliminuje tlakové body a zlepšuje fixaci nohy.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X Pro 120
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøizpùsobitelná skoøepina

  Zvìtšený pivot

  Pøedtvarovaná 3D vnitøní botièka

  Výkonnostní all-mountain obuv vybavená novou revoluèní technologií 3D vnitøní botièky, která eliminuje tlakové body a zlepšuje fixaci nohy.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X Pro 110
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøizpùsobitelná skoøepina

  Zvìtšený pivot

  Pøedtvarovaná 3D vnitøní botièka

  Výkonnostní all-mountain obuv vybavená novou revoluèní technologií 3D vnitøní botièky, která eliminuje tlakové body a zlepšuje fixaci nohy.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X Pro 100
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøizpùsobitelná skoøepina

  Zvìtšený pivot

  Pøedtvarovaná 3D vnitøní botièka

  TWINFRAME technology with Oversize Pivot delivers superior energy transmission, a 360° Custom Shell with 3D liner mean the ultimate in personalized fit and foot hold for all mountain skiers

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X Pro 90
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nízká hmotnost

  Zvìtšený pivot

  Pøedtvarovaná 3D vnitøní botièka

  Výkonnostní all-mountain obuv vybavená novou revoluèní technologií 3D vnitøní botièky, která eliminuje tlakové body a zlepšuje fixaci nohy.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X Pro 80
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nízká hmotnost

  Zvìtšený pivot

  Pøedtvarovaná 3D vnitøní botièka

  Výkonnostní all-mountain obuv vybavená novou revoluèní technologií 3D vnitøní botièky, která eliminuje tlakové body a zlepšuje fixaci nohy.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • MISSION 60
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Sportovní

  Teplo

  Zateplená a pohodlná obuv pro rekreaèní lyžaøe, zajišující výbornou výkonnost a spolehlivost.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Backside

Dozvědět se více
All-mountain obuv urèená z vìtší èásti pro jízdu mimo upravený terén, vybavená systémem Hike & Ride, který usnadòuje chùzi. Nyní již budete pøipraveni na všechna dobrodružství, která na horách mùžete zažít.
 • Quest Pro 130
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøizpùsobitelná skoøepina

  Nízká hmotnost

  Výkonnost

  Naše nejlepší hybridní obuv, která se vyznaèuje svojí nízkou hmotností, snadným nastavením a možností uvolnìní komínu. Zachovává si jedineènou sjezdovou výkonnost, a je proto ideální pro lyžaøe, kteøí si rádi užívají rychlou jízdu v neupraveném terénu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • Quest Pro 110
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøizpùsobitelná skoøepina

  Nízká hmotnost

  Výkonnost

  Nový model freeridové obuvi, který se vyznaèuje svojí nízkou hmotností, snadným nastavením a možností uvolnìní komínu. Zachovává si jedineènou sjezdovou výkonnost a je proto ideální pro lyžaøe, kteøí si rádi užívají rychlou jízdu v neupraveném terénu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • Quest Pro 90
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nízká hmotnost

  Výkonnost

  Pøedtvarovaná 3D vnitøní botièka

  Výborná obuv pro all-mountain lyžaøe, kteøí vyžadují pøedevším freeridové vlastnosti. Obuv je lehká, lze uvolnit její komín a usnadnit tak chùzi a výšlapy, a zároveò si zachovává výbornì sjezdové vlastnosti.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • QUEST ACCESS 90
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Praktický

  Dobrá chùzeschopnost

  Lehké, zateplené a pohodlné boty, které se snadno nazouvají a poskytují dostatek tepla a výkonnosti pro každého lyžaøe.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • QUEST ACCESS 80
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Praktický

  Dobrá chùzeschopnost

  Lehké, zateplené a pohodlné boty kombinující proslulou výkonnost a precizní pøenos s výbornými vlastnostmi pøi chùzi.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • QUEST ACCESS 70
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Praktický

  Dobrá chùzeschopnost

  All-mountain obuv nízké hmotnosti vybavená magnesiovým Backbone systémem, který kombinuje osvìdèenou výkonnost pøi lyžování a pohodlí pøi chùzi èi výšlapech.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Race

Dozvědět se více
Modely nabízející èistý výkon, preciznost a pøenos sil, které spoleènì maximalizují rychlost a toèivost lyží.
 • X LAB 130
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Síla

  Preciznost

  Stabilita

  Nejnovìjší verze závodní obuvi navržená tak, aby poskytovala maximum síly, preciznosti a stability i v tìch nejnároènìjších podmínkách.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X Lab 110
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Síla

  Preciznost

  Stabilita

  Nejvýkonnìjší závodní obuv navržená ve spolupráci s lyžaøi Svìtového poháru. Nabízí nižší flexi pro lehèí lyžaøe a samozøejmì bude vyhovovat i tìm z vás, kdo dáváte pøednost pružnìjší flexi.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X MAX 130
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Zvìtšený pivot

  Výkonnost

  Síla

  Vysoce výkonnostní závodní obuv pøedstavující technologii Twinframe v kombinaci s vynikajícím pøenosem sil a perfektním usazením nohy v botì pro co nejvìtší výkonnost na sjezdovce.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X MAX 120
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Zvìtšený pivot

  Výkonnost

  Síla

  Vysoce výkonnostní závodní obuv pøedstavující technologii Twinframe v kombinaci s vynikajícím pøenosem sil a perfektním usazením nohy v botì pro co nejvìtší výkonnost na sjezdovce.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Je vaše velikost k dispozici?Recevez un email lorsque que le produit sera de nouveau disponible