Allmountain

Piste

Dozvědět se více
Výkonnostní lyžaøská obuv s pøedtvarovanými vnitøními botièkami a možností pøizpùsobení skeletu, zajišující skvìlý pocit z jízdy od prvního momentu, kdy si ji obujete.
 • X Pro 90 W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøizpùsobitelná skoøepina

  Nízká hmotnost

  Pøedtvarovaná 3D vnitøní botièka

  Dámská all-mountain obuv se specifickými dámskými vlastnostmi a revoluèní 3D vnitøní botièkou.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X Pro 80 W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nízká hmotnost

  Zvìtšený pivot

  Pøedtvarovaná 3D vnitøní botièka

  Dámská all-mountain obuv se specifickými dámskými vlastnostmi a revoluèní 3D vnitøní botièkou.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X Pro 70 W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nízká hmotnost

  Zvìtšený pivot

  Pøedtvarovaná 3D vnitøní botièka

  Dámská all-mountain obuv se specifickými dámskými vlastnostmi a revoluèní 3D vnitøní botièkou.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • DIVINE 55
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Sportovní

  Teplo

  Zateplená a pohodlná dámská obuv zajišující výbornou výkonnost.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Backside

Dozvědět se více
All-mountain obuv urèená z vìtší èásti pro jízdu mimo upravený terén, vybavená systémem Hike & Ride, který usnadòuje chùzi. Nyní již budete pøipraveni na všechna dobrodružství, která na horách mùžete zažít.
 • Quest Pro 100 W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøizpùsobitelná skoøepina

  Nízká hmotnost

  Výkonnost

  Dokonalá hybridní obuv pro zkušené lyžaøky. Je lehká, snadno nastavitelná a umožòuje uvolnìní komínu pro snazší chùzi a výšlapy. Speciální dámský tvar kopyta.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • Quest Pro 80 W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nízká hmotnost

  Výkonnost

  Pøedtvarovaná 3D vnitøní botièka

  Lehká, hybridní obuv pro zkušené lyžaøky, vybavená 3D Custom fit vnitøní botièkou a systémem Backbone, který umožòuje uvolnìní jejího komínu, èímž dochází k usnadnìní a zpøíjemnìní chùze.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • QUEST ACCESS 80 W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Praktický

  Dobrá chùzeschopnost

  Lehké, zateplené a pohodlné boty kombinující proslulou výkonnost a precizní pøenos sil s výbornými vlastnostmi pøi chùzi.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • QUEST ACCESS 70 W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Praktický

  Dobrá chùzeschopnost

  Lehké, zateplené a pohodlné boty, které se snadno nazouvají a poskytují dostatek tepla a výkonnosti pro každého lyžaøe.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • QUEST ACCESS 60 W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Praktický

  Dobrá chùzeschopnost

  Dámská all-mountain obuv nízké hmotnosti vybavená magnesiovým Backbone systémem, který kombinuje osvìdèenou výkonnost pøi lyžování a pohodlí pøi chùzi èi výšlapech. Speciálnì upravený model pro ženy.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Race

Dozvědět se více
Modely nabízející èistý výkon, preciznost a pøenos sil, které spoleènì maximalizují rychlost a toèivost lyží.
 • X Max 110 W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøizpùsobitelná skoøepina

  Zvìtšený pivot

  Výkonnost

  Dámská lyžaøská obuv, která díky technologii Twinframe poskytuje maximální pøenos sil. Možnost tepelného tvarování skeletu i v oblasti lýtka zajišuje maximální pohodlí.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X Max 90 W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøizpùsobitelná skoøepina

  Zvìtšený pivot

  Výkonnost

  Dámská obuv vybavená technologií Twinframe, která kombinuje dvì rùzné tuhosti skeletu, a možností pøizpùsobené celého skeletu vèetnì lýtka, což pøináší nejvyšší možné pohodlí. 

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X Max 70 W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Okamžitì pøizpùsobený tvar

  Zvìtšený pivot

  Výkonnost

  Dámská obuv vybavená technologií Twinframe, která kombinuje dvì rùzné tuhosti skeletu, a vkusným dámským designem.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Je vaše velikost k dispozici?Recevez un email lorsque que le produit sera de nouveau disponible