Freeski

Hike & Ride

Dozvědět se více
Rychlou jízdu a toèivost, dobré vlastnost pøi chùzi nebo sjezd v hlubokém prašanu, to vše vám umožní tato speciální øada obuvi, která umožòuje pøepínat mezi módy chùze a sjezdu. Je vybavena Salomon patentovanou technologií Walk to Ride a Twinframe designem zajišujícím jedineèné pohodlí, a už lyžujete kdekoliv.
 • Quest Access 70 T
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Praktický

  Dobrá chùzeschopnost

  Ideální obuv pro mladé freeridery, nabízející technologii Hike & Ride.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Big Mountain

Dozvědět se více
Lyžaøská obuv urèená do tìch nejnároènìjších horských podmínek a jízdu mimo upravené tratì. Nabízí jedineèný pøenos sil a podporu, typické pro závodní øadu obuvi, 2 velké pøezky, které zajišují rychlé a snadné usazení obuvi, skvìle absorbuje nerovnosti terénu a díky speciálním podešvím zajišuje i skvìlou stabilitu. Obuv Ghost je volbou freeski hrdinù po celém svìtì.
 • X Max LC 65
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Kontrola

  Usazení nohy

  Výkonnostní all-mountain obuv pro juniory poskytující výbornou stabilitu a vhodnou flexi.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X MAX 60 T
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Kontrola

  Usazení nohy

  Dìtská lyžaøská obuv vybavená tìmi nejlepšími výkonnostními technologiemi, které budou malým lyžaøùm usnadòovat jízdu. Pøíkladem je napøíklad nadmìrný pivot, který zajišuje maximální boèní pøenos sil, nebo progresivní flexe. Obuv je velice pohodlná a navíc se snadno nazouvá.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Race

Dozvědět se více
Modely nabízející èistý výkon, preciznost a pøenos sil, které spoleènì maximalizují rychlost a toèivost lyží.
 • X Max LC 100
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Kontrola

  Usazení nohy

  Juniorská obuv vybavená tìmi nejlepšími technologiemi, jakými jsou Twinframe technologie zajišující výjimeèný pøenos sil, nebo ideální pozice nohy, která odpovídám souèasným závodním technikám jízdy.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X Max LC 80
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Kontrola

  Usazení nohy

  Juniorská obuv vybavená tìmi nejlepšími technologiemi, jakými jsou napøíklad Twinframe technologie zajišující výjimeèný pøenos sil, nebo ideální pozice nohy, která odpovídám souèasným závodním technikám jízdy.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X MAX 60 T
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pohodlí

  Kontrola

  Usazení nohy

  Dìtská lyžaøská obuv vybavená tìmi nejlepšími výkonnostními technologiemi, které budou malým lyžaøùm usnadòovat jízdu. Pøíkladem je napøíklad nadmìrný pivot, který zajišuje maximální boèní pøenos sil, nebo progresivní flexe. Obuv je velice pohodlná a navíc se snadno nazouvá.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Je vaše velikost k dispozici?Recevez un email lorsque que le produit sera de nouveau disponible