Freeski

Hike & Ride

Dozvědět se více
Freeridová vázání poskytující osvìdèenou lyžaøskou výkonnost a snadnou chùze schopnost.
 • GUARDIAN MNC 16 L
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Možnost pøepnutí mezi chùzí a jízdou

  Schváleno nìkolika normami

  Bezkonkurenèní freeski výkonnost

  Vázání kombinující osvìdèenou freeridovou výkonnost Salomon s pohodlnou technologií Hike & Ride usnadòující výšlapy.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • GUARDIAN MNC 16 S
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Možnost pøepnutí mezi chùzí a jízdou

  Schváleno nìkolika normami

  Bezkonkurenèní freeski výkonnost

  Vázání kombinující osvìdèenou freeridovou výkonnost Salomon s pohodlnou technologií Hike & Ride usnadòující výšlapy.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • GUARDIAN MNC 13 L
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Možnost pøepnutí mezi chùzí a jízdou

  Schváleno nìkolika normami

  Bezkonkurenèní freeski výkonnost

  Vázání kombinující osvìdèenou freeridovou výkonnost Salomon s pohodlnou technologií Hike & Ride usnadòující výšlapy.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • GUARDIAN MNC 13 S
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Možnost pøepnutí mezi chùzí a jízdou

  Schváleno nìkolika normami

  Bezkonkurenèní freeski výkonnost

  Vázání kombinující osvìdèenou freeridovou výkonnost Salomon s pohodlnou technologií Hike & Ride usnadòující výšlapy.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Powder & park

Dozvědět se více
Vázání zajišující dostatek dùvìry a spolehlivosti i v tìch nejnároènìjších podmínkách. Nabízí osvìdèenou konstrukci a design, které spoleènì poskytují optimální výkonnost a odolnost.
 • STH? WTR 16
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Alpine + WTR podešve

  Spolehlivost: aluminiová opora špièky

  Bezkonkurenèní freeski výkonnost

  Nový standard v øadì freeski vázání: legendární koncept špièky 3D driver toe byl inovován pro nové moderní lyže.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • STH? WTR 13
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Alpine + WTR podešve

  Silný & precizní

  Bezkonkurenèní freeski výkonnost

  Nový standard v øadì freeski vázání: legendární koncept špièky 3D driver toe byl inovován pro nové moderní lyže.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • STH 12
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nižší

  Výkonnost

  Steel housing heel

  Extra pevná konstrukce a automatické pøizpùsobení špièky pro freestylové a freeridové lyžaøe.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • STH 10
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Nízká hmotnost

  Nižší

  Výkonnost

  Vysoce výkonnostní vázání pro lehèí lyžaøe, kteøí hledají solidní výkonnost.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • WARDEN MNC 13
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Schváleno nìkolika normami

  Výkonnost

  Silný & precizní

  Vázání kombinující sílu a preciznost sjezdové výkonnosti spolu s možností pøizpùsobení pro chùzi.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Allmountain

Dozvědět se více
Precizní pøenos sil, pohodlí díky plnì automatickému nastavení a nízká hmotnost, spoleènì èiní tato vázání ideálními pro každodenní lyžování.
 • Z14 SPEED
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Výkonnost

  Silný & precizní

  Možnost nastavení bez pomoci náøadí

  Vysoce výkonnostní vázání konceptu Z" a freeflexe, která umožòuje jak jízdu na sjezdovce, tak i mimo ni."

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • Z12 SPEED
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Výkonnost

  Silný & precizní

  Možnost nastavení bez pomoci náøadí

  Vysoce výkonnostní vázání konceptu Z", nabízející freeflexi, která umožòuje jízdu na sjezdovce, i mimo ni."

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • Z12 Ti
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Automatická špièka

  Výkonnost

  Nízká hmotnost titanových výztuh

  Vysoce výkonné a pøitom lehké vázání s elegantním designem.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • Z12
  Z12
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Automatická špièka

  Nižší

  Výkonnost

  Vysoce výkonné automatické vázání s extra dlouhými køídly, které poskytuje vìtší kontakt s botou a lepší boèní pøenos.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • Z10 Ti W
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Automatická špièka

  Výkonnost

  Nízká hmotnost titanových výztuh

  Perfektní kombinace výkonnostního vázání a lehkých materiálù. Titanové díly snižují hmotnost vázání až o 15 %.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • Z10
  Z10
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Automatická špièka

  Nižší

  Výkonnost

  Automaticky nastavitelné výkonnostní vázání pro pokroèilé lyžaøe.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • L10
  L10
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Juniorské/seniorské normy

  Nízká hmotnost

  Nízko profilované chassis

  Lehké automatické vázání pro rekreaèní lyžaøe se stupnicí DIN 3-10.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Race

Dozvědět se více
Vysoce výkonnostní vázání vhodná do velice nároèných podmínek. Jsou vybavena delšími køídly, která zajišují lepší boèní pøenos sil, a kovovými èástmi v kritických oblastech pro více odolnosti.
 • X20 Lab+
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøizpùsobení laterální pozice

  Pøizpùsobení podélné pozice

  #NÁZEV?

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X19 LAB
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøizpùsobení podélné pozice

  #NÁZEV?

  Silný & precizní

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X16 Lab
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøizpùsobení podélné pozice

  #NÁZEV?

  Silný & precizní

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • X12 Lab
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Určeno komu:

  Pøizpùsobení podélné pozice

  #NÁZEV?

  Silný & precizní

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Je vaše velikost k dispozici?Recevez un email lorsque que le produit sera de nouveau disponible