Batohy

Dozvědět se více
Technické batohy s unikátním systémem usnadòujícím pøevoz vašich lyží a ostatního vybavení, ale i batohy pro každodenní nošení.
 • QUEST 30
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Quest 30 nabízí dostateèný objem pro všechny vaše nezbytné vìci potøebné pro celodenní lyžování, snadný pøístup dovnitø batohu a pohodlné øešení pro upevnìní lyží nebo snowboardu.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • QUEST 23
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Quest 23 poskytuje snadný pøístup k vašemu backcountry vybavení, umožòuje nosit lyže nìkolika rùznými zpùsoby a velmi dobøe padne, a už právì stoupáte nebo si užíváte jízdu z kopce.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • QUEST 15
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Batoh, který pojme základní vybavení pro backcountry lyžování vèetnì lyží nebo snowboardu. Oceníte jej pøi neèekaných výjezdech z lyžaøského resortu nebo pøi seskoku z helikoptéry.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • QUEST VERSE 25
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Batoh inspirovaný freeski lyžováním, nabízející dostatek místa pro všechny vaše nezbytnosti potøebné pro den strávený v horském støedisku.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • QUEST VERSE 20
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Batoh inspirovaný freeski lyžováním, nabízející dostatek místa pro všechny vaše nezbytnosti potøebné pro den strávený v horském støedisku.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Vybavení

Vaky na vybavení

Dozvědět se více
Výbìrem správné tašky si usnadníte pøevoz vašich vìcí, a už napøíè státy, nebo jen od auta k lanovce.
 • CONNECT GEAR BAG
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Mìjte veškeré vaše vybavení a obleèení v jednom vaku, které je spolehlivì ochrání. Lze jej nosit na zádech jako klasický batoh, nebo jej snadno pøipojit k vaku na lyže a usnadnit si tak pøesun vašeho vybavení na letištích nebo vlakových stanicích.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • EXTEND GO-TO-SNOW GEAR BAG
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Inovovaný batoh s více dynamickým vzhledem a pøidanou odolností. Snadno do nìj uložíte veškeré vaše vybavení potøebné pro lyžování vèetnì bot, pøilby, ochranných prostøedkù nebo extra vrstev obleèení.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • EXTEND GEAR BAG
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Odvìtrávaný vak nabízející snadný pøístup k lyžaøským botám a kapse pro uložení rukavic. Integrované rohože na dnì zajišují snadnìjší možnost pøezouvání.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • ORIGINAL BOOT BAG
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Jednoduchý vak na lyžaøskou obuv, vyrobený z velice odolných materiálù, nabízející zesílenou rukoje a snadné využití úložného prostoru.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Vaky na lyže

Dozvědět se více
Ochraòte své vybavení bìhem cestování.
 • CONNECT 2PAIRS WHEELY SKISLEEVE
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Koleèkový vak na lyže, který spolehlivì ochrání vaše vybavení bìhem pøepravy. Lze jej snadno spojit s vakem Connect Gear bag, což vám usnadní pøesun vašeho vybavení na letištích nebo vlakových stanicích.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • EXTEND 2 PAIRS 175+20 SKI BAG
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Rozšiøitelný vak s inovovanou konstrukcí v oblasti vázání, která zajišuje maximální ochranu lyží. Pojme dva páry lyží v délkách od 175 do 195 cm.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • EXTEND 1PAIR 165+20 PADDED SKIBAG
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Rozšiøitelný, polstrovaný vak na lyže s novou, odolnìjší úpravou svrchní vrstvy a auto-nastavitelnými popruhy, které zajistí jeden pár lyží v délce od 165 do 185 cm.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • EXTEND 1 PAIR 165+20 SKI BAG
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Rozšiøitelný a èásteènì polstrovaný vak na lyže s auto-nastavitelnými popruhy, které spolehlivì zajistí jeden pár lyží v délce od 165 do 185 cm.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • EXTEND 1 PAIR 130+25 Jr SKI BAG
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Rozšiøitelný, polstrovaný vak na lyže s novou, odolnìjší úpravou svrchní vrstvy a auto-nastavitelnými popruhy, které zajistí jeden pár lyží v délce od 130 do 155 cm.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • ORIGINAL 1 PAIR SKI SLEEVE
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Vak na jeden pár lyží, vyrobený z velice odolných materiálù, vhodný pro kratší transfery.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

 • THE WAY 168 BOARD BAG
  ZAVŘÍT ZAVŘÍT

  Polstrovaný vak, který pojme vᚠsnowboard, boty i další vybavení. Je vybaven vnìjší kapsou, kterou mùžete využít pro uložení všech vašich nezbytných vìcí.

  Ce produit n'est pas vendu en ligne sur Salomon.com

Je vaše velikost k dispozici?Recevez un email lorsque que le produit sera de nouveau disponible