Zpět na stránku produktu
INFORMACE O PRUDUKTU RECENZE & DOTAZY Zpět Contact Us

XTEND S PHOTO.

REF. 354831

Menší varianta brýlí s originálním designem, osvìdèeným tvarem, optickými kvalitami, panoramatickým vidìním a systémem pro kontrolu zamlžování skel. Sedìt bude pøedevším ženám nebo lidem s menšími oblièeji. Novì jsou brýle vybaveny fotochromatickými (samozatmavovacími) skly, které jsou perfektní do jakýchkoliv svìtelných podmínek.

-
Zvolte velikost

•  Informace o produktu  •

 • Určeno komu:
 • Automaticky pøizpùsobitelný malý tvar
 • Mìnící se odstín barvy
 • Široké pole viditelnosti
 • Fact sheet
 • Váha 110
 • LENS BLUE
 • COATING PHOTOCHROMIC MULTILAYER / TRI-TECH
 • WEATHER ALL WEATHER
 • VLT 47% TO 14%
 • CAT 1-3
Technologies
Pøizpùsobitelný rám
Pøizpùsobitelný rám
-

Jedineèný design rámu, který se snadno a pohodlnì pøizpùsobí jakémukoliv oblièeji. Mìkká a velmi pružná membrána mezi pìnou a vnìjší stranou rámu se snadno adaptuje na jakýkoliv oblièej, pøináší více pohodlí a lepší výkonnost brýlí.

Vícevrstvá skla
Vícevrstvá skla
-

Vícevrstvá zrcadlová skla Tri-Tech snižují množství odleskù a tím i snižují únavu vašich oèí. Tenké vrstvy nátìrù jsou rovnomìrnì aplikovány na povrch skel pomocí rùzných technik, jakými je napøíklad vakuování nebo plazmové naprašování.

Tri-Tech
Tri-Tech
-

Hydrofobní a oleofobní úprava skel pøináší vìtší odolnosti, eliminuje vznik skvrn nebo poškrábání skel a odpuzuje vodu. Poskytuje tak lepší viditelnost a zabraòuje hromadìní vlhkosti na sklech.

Thermo Control systém
Thermo Control systém
-

Revoluèní systém zabraòující zamlžování skel. Postranní destièky vytváøí malý tlak v klíèových oblastech, horní a boèní èásti brýlí, a vysávají tak vlhký vzduch smìrem ven.

Snadná výmìna skel
Snadná výmìna skel
-

Snadná a rychlá výmìna vašich skel.

Kloubové spojení s páskem
Kloubové spojení s páskem
-

Slouží k uchycení pásku helmy.

Mìkký/pevný rám z bi-materiálu
Mìkký/pevný rám z bi-materiálu
-

Materiály dvou hustot maximalizující pohodlí a zlepšující adaptaci brýlí pro jakýkoliv tvar oblièeje.

Kompatibilita s helmou
Kompatibilita s helmou
-

Vyrobeny tak, aby pasovaly ke všem helmám Salomon.

Technologie zasazování skel
Technologie zasazování skel
-

Skla brýlí jsou zasazena do kvalitních a odolných polykarbonátových nebo polyamidových rámù. Celý proces navyšuje pomìr kvality a ceny a zajišuje jedineènou viditelnost.

Fotochromatická skla
Fotochromatická skla
-

Nejvíce univerzální samozatmavovací skla, která se automaticky pøizpùsobují svìtelným podmínkám. Ztmaví se v pøípadì ostrého svìtla a v tmavších svìtelných podmínkách se vrátí zpìt do èirého stavu. Nabízejí nejlepší viditelnost v jakýchkoliv podmínkách.

Silikon
Silikon
-

Silikonový potisk aplikovaný na vnitøní stranì pásku zajistí dobrou pøilnavost k helmì.

Menší velikost
Menší velikost
-

Všechny modely brýlí byly navrženy tak, aby sedìly i menším tvarùm oblièejù.

Pìna trojí hustoty
Pìna trojí hustoty
-

PU pìna dvojí hustoty (jedna zajišuje trvalý komfort a druhá reakèní podporu) se sametovou vrstvou zajišuje pøíjemnìjší kontakt s pokožkou.

Vylepšený pásek
Vylepšený pásek
-

Vylepšený streèový pásek, který bude dobøe ladit s vaší helmou a èepicí.

NXT sférická skla
NXT sférická skla
-

Registrovaná ochranná známka NXT® sférických skel má 3D zakulacený tvar, podobný lidskému oku, a poskytují kvalitní vertikální i horizontální pole viditelnosti.

Široké zorné pole
Široké zorné pole
-

Jedineèná viditelnost je zajištìna díky zredukování tloušky rámù.

Úprava proti poškrábání
Úprava proti poškrábání
-

Doplòující koneèná úprava skel zajišující dlouho-trvající ochranu skel vùèi poškrábání.

upozornění na dostupnost

Recevez un email lorsque que le produit sera de nouveau disponible

Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu

 
upozornění na dostupnost

Votre demande a été enregistrée

tento produkt byl přidán do košíku

XTEND S PHOTO.

SIZE :

error

Tento produkt nebyl přidán do košíku..

error

Požadované množství "[zboží]" není dostupné.