Zpět na stránku produktu
INFORMACE O PRUDUKTU RECENZE & DOTAZY Zpět Contact Us

XTEND ACCESS Black & ClearDarklight lense

REF. 352058

Brýle s originálním designem, osvìdèeným tvarem, optickými kvalitami, panoramatickým vidìním a systémem pro kontrolu zamlžování skel.

-
Zvolte velikost

•  Informace o produktu  •

  • Určeno komu:
  • Automaticky pøizpùsobitelný tvar
  • Ochrana oèí pøi umìlém osvìtlení
  • Široké pole viditelnosti
  • Fact sheet
  • Váha 110
  • LENS CLEAR
  • COATING STANDARD
  • WEATHER DARK LIGHT
  • VLT 80%
Technologies
Pøizpùsobitelný rám
Pøizpùsobitelný rám
-

Jedineèný design rámu, který se snadno a pohodlnì pøizpùsobí jakémukoliv oblièeji. Mìkká a velmi pružná membrána mezi pìnou a vnìjší stranou rámu se snadno adaptuje na jakýkoliv oblièej, pøináší více pohodlí a lepší výkonnost brýlí.

Thermo Control systém
Thermo Control systém
-

Revoluèní systém zabraòující zamlžování skel. Postranní destièky vytváøí malý tlak v klíèových oblastech, horní a boèní èásti brýlí, a vysávají tak vlhký vzduch smìrem ven.

Snadná výmìna skel
Snadná výmìna skel
-

Snadná a rychlá výmìna vašich skel.

Kloubové spojení s páskem
Kloubové spojení s páskem
-

Slouží k uchycení pásku helmy.

Standardní odstín skel
Standardní odstín skel
-

Navržený tak, aby garantoval optickou jasnost vidìní a zajistil ostré vnímání pøekážek kolem vás.

Pìna dvojí hustoty
Pìna dvojí hustoty
-

Mìkká a pohodlná PU pìna se sametovou vrstvou zajišuje pøíjemnìjší kontakt s pokožkou.

Mìkký/pevný rám z bi-materiálu
Mìkký/pevný rám z bi-materiálu
-

Materiály dvou hustot maximalizující pohodlí a zlepšující adaptaci brýlí pro jakýkoliv tvar oblièeje.

Kompatibilita s helmou
Kompatibilita s helmou
-

Vyrobeny tak, aby pasovaly ke všem helmám Salomon.

Technologie zasazování skel
Technologie zasazování skel
-

Skla brýlí jsou zasazena do kvalitních a odolných polykarbonátových nebo polyamidových rámù. Celý proces navyšuje pomìr kvality a ceny a zajišuje jedineènou viditelnost.

M/L velikost
M/L velikost
-

Univerzální tvar, který bude pasovat vìtšinì mužù.

Standardní pásek
Standardní pásek
-

Streèový pásek zajišující správné pøizpùsobení helmì i èepici.

Sférická skla z optiky Carla Zeisse
Sférická skla z optiky Carla Zeisse
-

Skla vyrobená svìtovou jednièkou v oblasti optiky, Carlem Zeissem. Sférická skla mají 3D zakulacený tvar, podobný lidskému oku, a poskytují kvalitní vertikální i horizontální pole viditelnosti. Také zajišují širší periferní vidìní.

Široké zorné pole
Široké zorné pole
-

Jedineèná viditelnost je zajištìna díky zredukování tloušky rámù.

Úprava proti poškrábání
Úprava proti poškrábání
-

Doplòující koneèná úprava skel zajišující dlouho-trvající ochranu skel vùèi poškrábání.

upozornění na dostupnost

Recevez un email lorsque que le produit sera de nouveau disponible

Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu

 
upozornění na dostupnost

Votre demande a été enregistrée

tento produkt byl přidán do košíku

XTEND ACCESS Black & ClearDarklight lense

SIZE :

error

Tento produkt nebyl přidán do košíku..

error

Požadované množství "[zboží]" není dostupné.