Zpět na stránku produktu
INFORMACE O PRUDUKTU RECENZE & DOTAZY Zpět Contact Us

XMAX POLARIZED

REF. 355223

Top výkonnostní brýle, které nabízí všechny naše skvìlé vlastnosti, jakými jsou jedineèný tvar, optická kvalita a jednoduchý systém výmìny skel Twin Lock. Polarizovaná skla nabízejí maximální ochranu v jasných svìtelných podmínkách.

-
Zvolte velikost

•  Informace o produktu  •

 • Určeno komu:
 • Vymìnitelná skla
 • Snižuje únavu oèí
 • Jedineèné pole viditelnosti
 • Fact sheet
 • Váha 110
 • LENS Grey
 • COATING Polarized lens
 • WEATHER Solar
 • VLT 12%
 • CAT 3
 • Extra Lenses Orange / Standard / Lowlight / 54 % / 1
 • LENS GREY
 • COATING POLARIZED LENS
 • WEATHER SOLAR
 • VLT 10%
 • CAT 3
 • Extra Lenses Orange / Standard / Lowlight / 49% / 1
Technologies
Pøizpùsobitelný rám
Pøizpùsobitelný rám
-

Jedineèný design rámu, který se snadno a pohodlnì pøizpùsobí jakémukoliv oblièeji. Mìkká a velmi pružná membrána mezi pìnou a vnìjší stranou rámu se snadno adaptuje na jakýkoliv oblièej, pøináší více pohodlí a lepší výkonnost brýlí.

Vícevrstvá skla
Vícevrstvá skla
-

Vícevrstvá zrcadlová skla Tri-Tech snižují množství odleskù a tím i snižují únavu vašich oèí. Tenké vrstvy nátìrù jsou rovnomìrnì aplikovány na povrch skel pomocí rùzných technik, jakými je napøíklad vakuování nebo plazmové naprašování.

Standardní odstín skel
Standardní odstín skel
-

Navržený tak, aby garantoval optickou jasnost vidìní a zajistil ostré vnímání pøekážek kolem vás.

Polarizovaná skla
Polarizovaná skla
-

Polarizovaná skla jsou vybavena vrstvenými filtry, které umožòují projít pouze vertikálním sluneèním paprskùm, a horizontální svìtlo zùstává blokováno, èímž je témìø úplnì eliminována možnost oslnìní.

+1 extra skla
Airflow Systém
Airflow Systém
-

Systém navržený tak, aby poskytl ideální rovnováhu mezi vnitøním objemem brýlí a proudìním vzduchu, jehož hlavním cílem je zabránìní zamlžování skel.

Mìkký/pevný rám z bi-materiálu
Mìkký/pevný rám z bi-materiálu
-

Materiály dvou hustot maximalizující pohodlí a zlepšující adaptaci brýlí pro jakýkoliv tvar oblièeje.

Kompatibilita s helmou
Kompatibilita s helmou
-

Vyrobeny tak, aby pasovaly ke všem helmám Salomon.

Technologie zasazování skel
Technologie zasazování skel
-

Skla brýlí jsou zasazena do kvalitních a odolných polykarbonátových nebo polyamidových rámù. Celý proces navyšuje pomìr kvality a ceny a zajišuje jedineènou viditelnost.

M/L velikost
M/L velikost
-

Univerzální tvar, který bude pasovat vìtšinì mužù.

Spojení s páskem
Spojení s páskem
-

Pro perfektní usazení helmy.

Silikon
Silikon
-

Silikonový potisk aplikovaný na vnitøní stranì pásku zajistí dobrou pøilnavost k helmì.

Pìna trojí hustoty
Pìna trojí hustoty
-

PU pìna dvojí hustoty (jedna zajišuje trvalý komfort a druhá reakèní podporu) se sametovou vrstvou zajišuje pøíjemnìjší kontakt s pokožkou.

Twin Lock Systém
Twin Lock Systém
-

Umožòuje snadnou výmìnu skel.

Maximální viditelnost
Maximální viditelnost
-

Jedineèné zorné pole nabízející mimoøádnou vertikální i horizontální viditelnost.

Sférická skla z optiky Carla Zeisse
Sférická skla z optiky Carla Zeisse
-

Skla vyrobená svìtovou jednièkou v oblasti optiky, Carlem Zeissem. Sférická skla mají 3D zakulacený tvar, podobný lidskému oku, a poskytují kvalitní vertikální i horizontální pole viditelnosti. Také zajišují širší periferní vidìní.

Vylepšený pásek
Vylepšený pásek
-

Vylepšený streèový pásek, který bude dobøe ladit s vaší helmou a èepicí.

Úprava proti poškrábání
Úprava proti poškrábání
-

Doplòující koneèná úprava skel zajišující dlouho-trvající ochranu skel vùèi poškrábání.

•  Podobné produkty  •

Vyberte velikost
XMAX POLARIZED

Doprava zdarma
en 24h/72h
refreshing
Produkt není dostupný
ALLIUM C. AIR

Doprava zdarma
en 24h/72h
refreshing
Produkt není dostupný
Pack XMAX POLARIZED + ALLIUM C. AIR

Vyberte velikost
XMAX POLARIZED

Doprava zdarma
en 24h/72h
refreshing
Produkt není dostupný
ALLIUM C. AIR

Doprava zdarma
en 24h/72h
refreshing
Produkt není dostupný
Pack XMAX POLARIZED + ALLIUM C. AIR

Vyberte velikost
XMAX POLARIZED

Doprava zdarma
en 24h/72h
refreshing
Produkt není dostupný
HACKER

Doprava zdarma
en 24h/72h
refreshing
Produkt není dostupný
upozornění na dostupnost

Recevez un email lorsque que le produit sera de nouveau disponible

Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu

 
upozornění na dostupnost

Votre demande a été enregistrée

tento produkt byl přidán do košíku

XMAX POLARIZED

SIZE :

error

Tento produkt nebyl přidán do košíku..

error

Požadované množství "[zboží]" není dostupné.